Kursplan för Robotteknik och automation

Kursplanen innehåller ändringar
Se ändringar

Kursplan fastställd 2019-02-20 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnRobotics and manufacturing automation
 • KurskodMPR213
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareMPPEN
 • UtbildningsnivåAvancerad nivå
 • HuvudområdeAutomation och mekatronik, Maskinteknik
 • InstitutionINDUSTRI- OCH MATERIALVETENSKAP
 • BetygsskalaTH - Fem, Fyra, Tre, Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 34123
 • Blockschema
 • Sökbar för utbytesstudenterJa

Poängfördelning

0111 Tentamen 7,5 hp
Betygsskala: TH
0 hp0 hp0 hp7,5 hp0 hp0 hp
 • 01 Jun 2020 fm J
 • 12 Okt 2019 em SB_MU
 • 20 Aug 2020 em J

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Ersätter

 • MPR212 Robotics and robot systems

Behörighet

Information saknas

Särskild behörighet

För kurser på avancerad nivå gäller samma grundläggande och särskilda behörighetskrav som till det kursägande programmet. (När kursen är på avancerad nivå men ägs av ett grundnivåprogram gäller dock tillträdeskrav för avancerad nivå.)
Undantag från tillträdeskraven: Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

-

Syfte

Syftet med kursen är att studenterna skall utveckla kunskaper om konstruktion, planering och drift av robotteknik samt en orientering om framtida robotteknik. Vikten av robotautomation beskrivs med hjälp av exempel på industriella tillämpningar och metoder för att utforma robotinstallationer. Vidare syftar kursen till att utveckla förståelse för arbetsmetoder och programmeringsmetoder med fokus på de senaste programmerings- och simuleringsverktygen inom virtuell tillverkning.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

 • grunden för problemlösning och lösningar inom industrirobotteknik
 • principer av olika robotceller som moduler i den virtuella fabriken
 • på ett strukturerat sätt kunna förklara metotik för att lyckas med att implementera automatisering med robotar såväl i den virtuella som den fysiska fabriken
 • använda simuleringsverktyg för offlineprogrammering av robotar I ett modernt produktionssystem
 • känna till olika applikationsexempel av industrirobotteknik och vara orienterad kring fördelar och risker med olika lösningar
 • förstå begränsningar av användandet av industrirobotar och nya möjligheter med extern sensorteknik för att förbättra robotens möjligheter
 • robotkinematik och kunskapen om att styra en robot
 • känna till design och implementering av en robotinstallation i industrin och känna till olika stödsystem för att jobba inom automatiseringsprojekt
 • förstå vilka tekniska utmaningar som finns kvar inom området och att känna till visa nya trender

Innehåll

Moderna metoder för produktionsutveckling är mer och mer baserade på datorstödda verktyg med virtuella modeller som beskriver de existerande och planerade produktionsprocesserna. Denna virtuella ansats med sofistikerade simuleringsverktyg för att beskriva robotceller, layout och offlineprogrammering resulterar i minskad ledtid, lägre produktionskostnader och konkurrenskraftiga slutprodukter. Dagens system med offlineprogrammering av robotar belyser många nya processkrav som ställs när en robot skall programmeras. Andra kurser på Chalmers, som t.ex. SSY065 har tagit upp introduktionen av robotteknik. Denna kurs går djupare in i de tekniska aspekterna inom robottekniken och fokuserar mer på applikationer och de stödsystem som behövs för att bygga automationsutrustningar och robotceller.

Organisation

Kursen är indelad I tre huvudområden:
 • Teoretisk beskrivningar av robotteknik med föreläsningar baserad på kurslitteratur
 • Problemlösning med föreläsningar och övningar inom robotkinematik
 • Praktiskt laborationsarbete, offlineprogrammering, simulering och onlineverifiering.

Litteratur

Course PM Textbook A number of technical articles Laboratory PM

Examination inklusive obligatoriska moment

Tentamen och labbuppgifter. Gradering: icke godkänd, 3, 4 och 5

Tentamen består av totalt 60 poäng som är indelat i:
30p Teori: Föreläsningar och föreläsningspresentationer samt kurslitteratur
6p Programmeringskunskap, där alla definitioner av robotspråk ges ut
20p Problemlösning av kinematik, relaterade till kurslitteratur
4p Valfri tredje labb: Lab (5.3) "banplannering"
Lab 5.1 och Lab 5.2 är obligatoriska i kursen

Kursplanen innehåller ändringar

 • Ändring gjord på tentamen:
  • 2019-09-04: Plats Plats ändrat från Johanneberg till SB Multisal av grunnet
   [2019-10-12 7,5 hp, 0111]