Kursplan för Sjöfartens marknader

Kursplan fastställd 2019-02-21 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnShipping markets
 • KurskodLNC342
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareTSILO
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • HuvudområdeSjöfartsteknik
 • InstitutionMEKANIK OCH MARITIMA VETENSKAPER
 • BetygsskalaTH - Fem, Fyra, Tre, Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Svenska
 • Anmälningskod 81112
 • Sökbar för utbytesstudenterJa
 • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

Poängfördelning

0113 Inlämningsuppgift, del A 1,5 hp
Betygsskala: UG
1,5 hp
  0213 Tentamen, del B 6 hp
  Betygsskala: TH
  6 hp
  • 29 Okt 2019 em L DIG
  • 07 Jan 2020 em L DIG
  • 19 Aug 2020 fm L DIG

  I program

  Examinator

  Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

  Ersätter

  • LNC340 Sjöfartsekonomi
  • LNC341 Sjöfartsekonomi

  Behörighet

  För kurser på grundnivå inom Chalmers utbildningsprogram gäller samma behörighetskrav som till de(t) program där kursen ingår i programplanen.

  Kursspecifika förkunskaper

  Inga.

  Syfte

  Syftet med denna kurs är att ge studenterna förståelse för rederiers affärsverksamhet och hur den internationella sjöfartsmarknaden fungerar. Kursen utgör en viktig bas på vilken kommande kurser i sjöfart och logistikprogrammet bygger vidare, både vad gäller ämnesinnehåll och kommunikationsstrategier.

  Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

  - Identifiera förekommande finansieringsmodeller för fartyg, nationellt och nationellt
  - Beskriva delarna i ett rederis Safety Management System (SMS)
  - Förklara och skilja grundläggande ekonomiska begrepp
  - Förklara och skilja fartygstyper åt - Sammanfatta världshandelns transportvägar
  - Förklara marknadscykler och de fyra sjöfartsmarknaderna
  - Ge exempel och förklara aktörer inom sjöfartsklustret
  - Förklara de olika befraktningsformernas funktion, särskilt vad gäller ansvars- och kostnadsfördelning
  - Sammanfatta ISM-kodens funktion inom sjöfarten
  - Beräkna resekalkyler och reseresultat
  - Identifiera sociala delen av hållbarhetsbegreppet inom sjöfarten kopplat till FNs globala hållbarhets mål nummer åtta
  - Skapa en resekalkyl i ett beräkningsprogram
  - Analysera vetenskaplig text i syfte att identifiera nyckelinnehåll.
  - Strukturera en rapport inom ämnesdisciplinen på medvetet sätt.
  - Använda kamratrespons som verktyg i skrivprocessen.
  - Uppvisa en effektiv engelskspråklig nivå vad gäller grammatik för skrivande.

  Innehåll

  - Ekonomiska grundbegrepp
  - Fartygsfinansiering
  - Intäkter och kostnader för en resa
  - Resekalkyler. Marknader och aktörer
  - Världshandelns geografi
  - Fartygstyper
  - De fyra sjöfartsmarknaderna
  - Aktörer
  - Agenter, mäklare, befraktare och redare
  - ISM-koden och SMS Sjöfraktsavtal
  - Befraktningsformer
  - Certepartier
  - Liggetidsberäkningar
  - Hållbarhet inom shipping

  Organisation

  1) Föreläsningar.
  2) Befraktningssimulering (projektarbete i grupp)
  3) Presentation av projektarbetet
  4) Individuella inlämningsuppgifter kopplade till ämnesinnehållet
  5) Responsseminarium där studenterna tränar kritiskt läsande och diskuterar varandras textutkast. 
  6) Workshop kopplade till kommunikation på engelska

  Litteratur

  Se kurshemsida.

  Examination inklusive obligatoriska moment

  Skriftlig tentamen
  Skriftlig och muntlig redovisning av befraktningssimulering
  Individuella inlämningsuppgifter

  Hjälpmedel vid tentamen
  - Typgodkänd miniräknare