Kursplan för Givare och don

Kursplan fastställd 2019-02-07 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnTransducers and actuators, theory and applications
 • KurskodLEU029
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareTIMEL
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • HuvudområdeAutomation och mekatronik, Elektroteknik
 • InstitutionELEKTROTEKNIK
 • BetygsskalaTH - Fem, Fyra, Tre, Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Svenska
 • Anmälningskod 67117
 • Sökbar för utbytesstudenterNej
 • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

Poängfördelning

0110 Laboration 1,5 hp
Betygsskala: UG
1,5 hp
  0210 Tentamen 6 hp
  Betygsskala: TH
  6 hp
  • 20 Mar 2020 fm L
  • 10 Jun 2020 em L
  • 20 Aug 2020 fm L

  I program

  Examinator

  • Göran Hult
  Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

  Ersätter

  • LEU028 Givare och don

  Behörighet

  För kurser på grundnivå inom Chalmers utbildningsprogram gäller samma behörighetskrav som till de(t) program där kursen ingår i programplanen.

  Kursspecifika förkunskaper

  Kurserna Elektriska kretsar och Linjära system eller motsvarande kunskaper.

  Syfte

  Ett mekatroniskt system är normalt utrustat med en eller flera givare som mäter tillståndet hos den process som styrs. För att påverka processen används normalt elektriska, pneumatiska eller hydrauliska don. Kursens syfte är att ge erfarenhet och kunskaper om dessa komponenter och dess egenskaper i ett system. Förståelse skall ges kring grundläggande funktionsprinciper och exemplifieras med kommersiella produkter.

  Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

  • redogöra för principerna hos vanliga industriella givare och don,
  • göra beräkningar på enkla mätgivarkretsar,
  • praktiskt använda givare för att mäta olika fysikaliska storheter,
  • använda olika signalomvandlare,
  • göra beräkningar på lik- och växelströmsmotorer,
  • använda drivsystem för lik- och växelströmsmotorer,
  • använda grundläggande pneumatiska komponenter

  Innehåll

  • Grundläggande mätteknik.
  • Givareprinciper och kommersiella givare för mätning av olika icke-elektriska storheter.
  • Grundläggande signalbehandling och signalöverföring.
  • Funktion och egenskaper hos dimensionering av elektriska motorer såsom likströmsmotorn, asynkronmotorn, stegmotorn, DC- och AC-servomotorer.
  • Drivsystem för DC- och AC-motorer samt positioneringsegenskaper hos dessa.
  • Grundläggande pneumatik

  Organisation

  Kursen ges i form av föreläsningar och övningar motsvarande 6 hp samt laborationer motsvarande 1,5 hp.

  Litteratur

  Kurskompendier och övrigt material kan nedladdas från kursens hemsida.

  Examination inklusive obligatoriska moment

  De teoretiska målen examineras med en skriftlig tentamen.

  Laborationer med förberedelseuppgifter examinerar de mer praktiska målen.