Kursplan för Bionanoteknik

Kursen är nedlagd
Kursplanen innehåller ändringar
Se ändringar

Kursplan fastställd 2019-02-19 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnBionanotechnology
 • KurskodKFK181
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareMPNAT
 • UtbildningsnivåAvancerad nivå
 • HuvudområdeBioteknik, Kemiteknik
 • InstitutionKEMI OCH KEMITEKNIK
 • BetygsskalaTH - Fem, Fyra, Tre, Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 18121
 • Max antal deltagare20
 • Blockschema
 • Sökbar för utbytesstudenterJa

Poängfördelning

0107 Tentamen 5 hp
Betygsskala: TH
5 hp
 • 11 Okt 2019 fm M
0207 Laboration 2,5 hp
Betygsskala: UG
2,5 hp

   Examinator

   Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

   Ersätter

   • KFK180 Bionanoteknologi

   Behörighet

   Information saknas

   Särskild behörighet

   För kurser på avancerad nivå gäller samma grundläggande och särskilda behörighetskrav som till det kursägande programmet. (När kursen är på avancerad nivå men ägs av ett grundnivåprogram gäller dock tillträdeskrav för avancerad nivå.)
   Undantag från tillträdeskraven: Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

   Kursspecifika förkunskaper

   Grundläggande universitetskurser i bioteknik, kemi och fysik. Dessa förkunskaper underlättar för studenterna att förstå innehållet i denna kurs. 

   Syfte

   Ämnet bionanoteknik omfattar en gren av nanoteknik, där biologiskt material används vid tillverkning av nya material. Dessutom omfattar bionanotekniken utveckling av nanosystem för interaktion med biologiska system. Sålunda avser kursen att ge en bred kunskap inom denna gren av nanoteknologin.

   Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

   • Beskriva och analysera biomaterialvetenskapliga aspekter av olika nanomaterial samt grundläggande fysikaliska och kemiska principer gällande dessa material.
   • Utvärdera och diskutera sambanden mellan mikroteknologi, kemi och biologi.
   • Välja ett adekvat material samt karakteriseringsmetod för en given problemställning kopplad till detta material.
   • Sammanfatta och beskriva de senaste utvecklingstrenderna inom bioanoteknologin.

   Detta är en förberedande kurs för fortsatta studier på grundutbildnings och doktorandnivå
   samt för examensarbeten och yrkesmässig verksamhet inom bionanoteknologi.

   Innehåll

   I början av kursen kommer grundläggande aspekter av nano and bionanoteknik, fabrikationsprocesser och olika material att belysas. Centrala moment på kursen är bioliknande nanomaterial och deras tillämpningar, t.ex. i diagnostik och medicin. En dryg fjärdedel av kursen ägnas åt analysmetoder, t.ex. optisk, elektron och kraftmikroskopi. Kursen omfattar föreläsningar, experimentella laborationer och datorövningar. De experimentella momenten innefattar vanligen flera laborationstillfällen och även lösning av självständiga uppgifter. Dialogen mellan handledare och student är mycket viktig för förståelsen av dessa laborationer.

   Organisation

   Kursen består av en föreläsningserie (21 föreläsningar), där de grundläggande komponenterna för fabrikation, analys och tillämpning inom bionanoteknologin kommer att presenteras. Dessutom ingår 3 laborationer samt en demonstration av fabrikationslaboratoriet. Ett antal hemuppgifter kommer att lämnas ut för att möjliggöra en djupare förståelse av detta ämne.

   Litteratur

   Ingen särskild bok krävs. "Nanobiotechnology: Concepts, Applications and Perspectives"  av C. M. Niemeyer and C. A. Mirkin rekommenderas. Föreläsningsanteckningar kommer att skickas ut till kursdeltagarna.

   Examination inklusive obligatoriska moment

   Skriftlig tentamen.
   För godkänt på kursen krävs närvaro vid laborationer samt rapporter som redovisar studenternas prestationer vid dessa laborationer.

   Kursplanen innehåller ändringar

   • Ändring gjord på tentamen:
    • 2019-09-04: Plats Plats ändrat från Johanneberg till M av grunnet
     [2019-10-11 5,0 hp, 0107]
   • Ändring gjord på kurs:
    • 2019-06-22: Nedlagd Ändrat till nedlagd av PA
     Kursen är nedlagd
   • Ändring gjord på gruppering i programplan:
    • 2019-06-22: Borttaget [Obligatoriskt valbara. 4 av de 13 kurserna från år 1 och 2 måste väljas. Kurserna FKA173, KBT120, MCC075, MKM135, TIF030 och TIF181 rekommenderas i år 2. (FKA173, FMI036, KBT120, KFK022, KFK150, KFK181, MCC026, MCC075, MCC130, MKM135, TIF106, TIF181, TIF300). Krav 4 kurs(er). I MPNAT Årskurs 1] KFK181 borttagen från gruppering av PA
   • Ändring gjord på kurstillfälle i programplan:
    • 2019-06-22: Borttaget [MPNAT, Årskurs 1 regel V] Kurstillfälle 1 borttaget av PA
    • 2019-06-22: Borttaget [MPBIO, Årskurs 2 regel V] Kurstillfälle 1 borttaget av PA