Kursplan för Matematisk modellering i kemitekniken

Kursplanen innehåller ändringar
Se ändringar

Kursplan fastställd 2019-02-12 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnMathematical modelling in chemical engineering
 • KurskodKAA052
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareTKKEF
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • HuvudområdeKemiteknik, Matematik
 • InstitutionKEMI OCH KEMITEKNIK
 • BetygsskalaTH - Fem, Fyra, Tre, Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Svenska
 • Anmälningskod 54118
 • Max antal deltagare75
 • Sökbar för utbytesstudenterNej
 • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

Poängfördelning

0115 Projekt 3 hp
Betygsskala: UG
0 hp0 hp0 hp3 hp0 hp0 hp
0215 Tentamen 4,5 hp
Betygsskala: TH
0 hp0 hp0 hp4,5 hp0 hp0 hp
 • 01 Jun 2020 fm J
 • 12 Okt 2019 fm M
 • 24 Aug 2020 fm J

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Ersätter

 • KAA051 Matematisk modellering

Behörighet

För kurser på grundnivå inom Chalmers utbildningsprogram gäller samma behörighetskrav som till de(t) program där kursen ingår i programplanen.

Kursspecifika förkunskaper

Kursen förutsätter grundläggande kunskaper i kemiteknik, speciellt transportprocesser. Grundläggande kunskaper i matematik, statistik och programmering (MatLab) är också nödvändiga.

Syfte

Kursen vill ge en inblick i formulering, lösning och användning av matematiska modeller i kemitekniska sammanhang.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

Konstruera, lösa och tillämpa matematiska modeller för kemitekniska frågeställningar, t.ex. utformning, upp/nedskalning, optimering och drift av kemiska reaktorer, separationsutrustning och värmeväxlare.

Speciellt:
 • Konstruera modeller genom balanser, på differentiella eller makroskopiska kontrollvolymer, av rörelsemängd, värme, massa och antal
 • Konstruera modeller genom att utgå från generella ekvationer och förenkla
 • Förstå och kunna tillämpa olika strategier för modellförenkling
 • Förstå skillnader mellan olika modeller
 • Förstå och kunna tillämpa numeriska lösningsmetoder
 • Förstå och kunna utföra parameter estimering
 • Kunna avgöra om en modell är tillräckligt bra

Innehåll

Föreläsningar: Formulering av modeller, olika typer av modeller, modellfilosofi, numeriska metoder, överslagsmetoder, kontroll mot experiment, parameterestimering.

Övningar: Problemlösning och gruppövningar med anknytning till föreläsningarna.

Projektuppgift: I ett obligatoriskt projektarbete i mindre grupper behandlas en mer omfattande problemställning av kemiteknisk natur. Arbetet innefattar problemformulering, framtagande av modeller av olika komplexitet, analys och numerisk lösning på dator mha framförallt programsystemet MATLAB.

Organisation

Kursen innefattar föreläsningar, övningar och ett obligatoriskt projekt.

Litteratur

Rasmuson A., B. Andersson, L. Olsson, R. Andersson: Mathematical Modeling in Chemical Engineering. Cambridge University Press 2014

Examination inklusive obligatoriska moment

Kursen avslutas med skriftlig tentamen (5 timmar).
Obligatoriskt projekt med skriftlig och muntlig redovisning.

Kursplanen innehåller ändringar

 • Ändring gjord på kurstillfälle:
  • 2019-11-19: Examinator Examinator ändrat från Anders Rasmuson (rasmuson) till Ronnie Andersson (ronniea) av Viceprefekt
   [Kurstillfälle 1]
 • Ändring gjord på tentamen:
  • 2019-09-27: Plats Plats ändrat från SB Multisal till M av grunnet
   [2019-10-12 4,5 hp, 0215]
  • 2019-09-04: Plats Plats ändrat från Johanneberg till SB Multisal av grunnet
   [2019-10-12 4,5 hp, 0215]