Kursplan för Beräkningsbiologi 2

Kursplanen innehåller ändringar
Se ändringar

Kursplan fastställd 2019-09-04 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnComputational biology 2
 • KurskodFFR115
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareMPCAS
 • UtbildningsnivåAvancerad nivå
 • HuvudområdeBioteknik, Kemiteknik, Teknisk fysik
 • InstitutionFYSIK
 • BetygsskalaTH - Fem, Fyra, Tre, Underkänd

Kurstillfälle 1

Kurstillfället är inställt. För frågor kontakta utbildningssekreteraren för
 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 11121
 • Blockschema
 • Sökbar för utbytesstudenterJa

Poängfördelning

0199 Inlämningsuppgift 7,5 hp
Betygsskala: TH
0 hp0 hp0 hp7,5 hp0 hp0 hp

I program

Examinator

 • Marina Rafajlovic
Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

Information saknas

Särskild behörighet

För kurser på avancerad nivå gäller samma grundläggande och särskilda behörighetskrav som till det kursägande programmet. (När kursen är på avancerad nivå men ägs av ett grundnivåprogram gäller dock tillträdeskrav för avancerad nivå.)
Undantag från tillträdeskraven: Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Tillräckliga kunskaper i matematik (analys i en reell variabel, linjär algebra), grundläggande kunskaper i programmering.

Syfte

Syftet med kursen är att ge en introduktion till beräkningsbiologi på molekylär och cellbiologisk nivå. Studenterna introduceras till centrala begrepp i molekylär och cellbiologi. Metoder för lagring, sökning, prediktion och analys av information från molekylär-biologiska experiment studeras. Modeller av molekylär evolution (den sk coalescent) beskrivs och tillämpas på problem i den mänskliga evolutionen, och analys av molekylära bakterier. Fysikaliska modeller av struktur och funktion hos biologiska makromolekyler (till exempel proteinveckning och RNA-struktur) introduceras. Beräkningsbiologi på makroskopisk nivå behandlas i Beräkningsbiologi 1 (FFR 110).

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

definiera nyckel-vokabulär inom molekylär och cellbiologi 

förstå och förklara mekanismer och drivkrafter inom evolution 

förklara betydelsen av coalescent processen som en evolutionär modell och som ett sätt att tolka empirin 

effektivt genomföra coalescent processen på en dator (med mutationer, rekombination, selektiva svep) 

identifiera de viktigaste öppna problem i tolkningen molekylärbiologiska data 

förstå och förklara styrkor och svagheter i vedertagna strukturella modeller för biologiska makromolekyler 

skriva välstrukturerade tekniska rapporter på engelska 

presentera och förklara analytiska beräkningar och numeriska resultat 

kommunicera resultat och slutsatser på ett tydligt och logiskt sätt

Innehåll

Biokemi för makromolekyler 

Kort genomgång av molekylärbiologi 

Genetisk ordlista 

slumpmässig genetisk drift och coalescent processen 

Fysikaliska kartor över DNA 

Det mänskliga genomet 

Fysikaliska modeller för strukturen hos biologiska makromolekyler

Organisation

Föreläsningar, hemuppgifter, övningsklasser.

Litteratur

Föreläsningsanteckningar kommer att göras tillgängliga.

Rekommenderat ytterligare material:

W. J. Ewens, Mathematical population genetics, Springer (1979)

E. S. Lander and M. S. Waterman, eds., Calculating the secrets of life, National Academic Press, Washington (1995). An on-line version of this book is available.

A. Okubo, Diffusion and ecological problems: mathematical models, Springer (1980)

J. D. Murray, Mathematical Biology, Springer (1989)

M. S. Waterman, Introduction to Bioinformatics, Chapman and Hall (1995

M. T. Madigan, J. M. Martinko and J. Parker, Biology of microorganisms, Prentice Hall (2000)

samt forskningsartiklar.

Examination inklusive obligatoriska moment

Examinationen baseras på övningar och hemuppgifter (100%).

Kursplanen innehåller ändringar

 • Ändring gjord på kurstillfälle:
  • 2019-09-04: Inställd Ändrat till inställd av Viceprefekt
   [Kurstillfälle 1] Inställt