Kursplan för Didaktiskt arbete M 2

Kursplan fastställd 2019-02-26 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnDidactic work M 2
 • KurskodCIU301
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareKPLOL
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • HuvudområdeTeknik och lärande
 • InstitutionVETENSKAPENS KOMMUNIKATION OCH LÄRANDE
 • BetygsskalaUG - Godkänd, Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Svenska
 • Anmälningskod 80114
 • Max antal deltagare2
 • Sökbar för utbytesstudenterNej
 • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

Poängfördelning

0117 Projekt 7,5 hp
Betygsskala: UG
7,5 hp

  I program

  Examinator

  Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

  Behörighet

  För kurser på grundnivå inom Chalmers utbildningsprogram gäller samma behörighetskrav som till de(t) program där kursen ingår i programplanen.

  Kursspecifika förkunskaper

  Ämneskunskaper motsvarande 120 hp i något av ämnena fysik, kemi eller teknik samt kursen Matematik, undervisning och bedömning, MVE375

  Syfte

  Syftet med denna kurs är att studenterna skall kunna använda olika teoretiska perspektiv för att förstå sitt ämnes syfte, karaktär och roll i samhälle och kultur samt utifrån detta göra kopplingar till den egna undervisningspraktiken.

  Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

  • använda olika teoretiska perspektiv för att reflektera kring sitt ämnes syfte och karaktär
  • använda olika teoretiska perspektiv för att positionera sitt ämne i relation till samhälle och kultur
  • använda olika teoretiska perspektiv för att fördjupa sin ämnesförståelse och berika sin undervisningspraktik för att därigenom göra undervisningsämnet mer relevant och tillgängligt för gymnasieelever 

  Innehåll

  I denna kurs är ett självständigt arbete. Tillsammans med examinator formuleras en fråga som leder studentens arbete med målet att uppnå kursmålen. Följande teoretiska perspektiv ska dock beröras i arbetet:
  • Historiska perspektiv på matematikens utveckling, särskilt i relation till samhällets utveckling
  • Vetenskapsteoretiska perspektiv
  • Kritiska och etiska perspektiv

  Organisation

  Arbetet sker huvudsakligen individuellt med handledning. Föreläsningar/workshops/seminarier kan förkomma genom viss samläsning med kursen CIU255.

  Examination inklusive obligatoriska moment

  Två dokument. 1. Undervisningsmaterial som inkluderar uppgifter och lektionsförslag kring dessa uppgifter. 2. Rapport.