Kursplan för Didaktiskt arbete M 1

Kursplan fastställd 2019-02-26 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnDidactic work M 1
 • KurskodCIU291
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareKPLOL
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • HuvudområdeTeknik och lärande
 • InstitutionVETENSKAPENS KOMMUNIKATION OCH LÄRANDE
 • BetygsskalaUG - Godkänd, Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Svenska
 • Anmälningskod 80113
 • Max antal deltagare2
 • Sökbar för utbytesstudenterNej
 • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

Poängfördelning

0117 Projekt 7,5 hp
Betygsskala: UG
7,5 hp

  I program

  Examinator

  Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

  Behörighet

  För kurser på grundnivå inom Chalmers utbildningsprogram gäller samma behörighetskrav som till de(t) program där kursen ingår i programplanen.

  Kursspecifika förkunskaper

  Ämneskunskaper motsvarande 120 hp i något av ämnena fysik, kemi eller teknik samt kursen Matematik, undervisning och bedömning, MVE375

  Syfte

  Syftet med denna kurs är att studenterna skall kunna planera och genomföra kurser, arbetsområden, lektioner och lärandeaktiviteter i sina ämnen utifrån kursnära styrdokument och medvetna didaktiska val på ett sätt som stödjer alla elevers lärande och möjliggör för en likvärdig bedömning.

  Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

  • tolka och tillämpa ämnesplaner för planering och genomförande av undervisning på gymnasienivå  
  • värdera och välja utifrån olika källor lämpligt innehåll och former för undervisning på gymnasienivå med betoning på relevans för det givna undervisningssammanhanget  
  • skapa förutsättningar för bedömning som stödjer lärande och en betygsättning som är likvärdig för alla elever 
  • visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och utveckla sin kompetens i det pedagogiska arbetet 
  • identifiera möjligheter till relevant integrering av hållbar utveckling i undervisning på gymnasienivå

  Innehåll

  Denna kurs utgör ett självständigt arbete. Tillsammans med examinator formuleras en fråga som leder studentens arbete med målet att uppnå kursmålen.

  Organisation

  Arbetet sker huvudsakligen individuellt med handledning. Några föreläsningar/workshops/seminarier kan förkomma genom samläsning med kursen CIU215.

  Examination inklusive obligatoriska moment

  Två dokument: 1. Undervisningsmaterial som inkluderar kursplanering, uppgifter och lektionsförslag kring dessa uppgifter samt bedömningsinstrument. 2. Rapport.