Kursplan för Materialprestanda

Kursplanen innehåller ändringar
Se ändringar

Kursplan fastställd 2019-02-15 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnMaterials performance
 • KurskodBOM065
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareMPSEB
 • UtbildningsnivåAvancerad nivå
 • HuvudområdeSamhällsbyggnadsteknik
 • InstitutionARKITEKTUR OCH SAMHÄLLSBYGGNADSTEKNIK
 • BetygsskalaTH - Fem, Fyra, Tre, Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 22111
 • Max antal deltagare72
 • Blockschema
 • Sökbar för utbytesstudenterJa

Poängfördelning

0107 Tentamen 7,5 hp
Betygsskala: TH
7,5 hp0 hp0 hp0 hp0 hp0 hp
 • 30 Okt 2019 fm H
 • 09 Jan 2020 em M
 • 25 Aug 2020 em J

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

Information saknas

Särskild behörighet

För kurser på avancerad nivå gäller samma grundläggande och särskilda behörighetskrav som till det kursägande programmet. (När kursen är på avancerad nivå men ägs av ett grundnivåprogram gäller dock tillträdeskrav för avancerad nivå.)
Undantag från tillträdeskraven: Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

B. Sc. eller B. Eng, eller motsvarande utbildningsnivå, med grundläggande kunskaper i byggnadsmaterial och byggfysik (eller alternativt fysisk kemi).

Syfte

Syftet med kursen är att ge vetenskapliga baskunskaper för att studenter ska kunna förstå vanliga byggmaterial, deras strukturer, egenskaper och beteenden under olika förhållanden för att kunna kritiskt utvärdera material och tillämpa kunskapen i en prestationsbaserad konstruktion av byggnader och byggnadsbyggnader

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

 • beskriva strukturer och egenskaper hos vanligen använda konstruktionsmaterial i både mikro-och makro skalor;
 • förklara materialbeteende under miljö-och mekaniska belastningar;
 • förklara vanliga nedbrytningar av ett visst material under givna förrusättingar;
 • tillämpa vissa modeller för att beskriva materialbeteende och deras nedbrytning;
 • kritiskt värdera ett material eller en kombination av material för dess funktionella egenskaper, beständighet och inverkan på en hållbar utveckling; och
 • tillämpa förvärvade kunskaper i en prestationsbaserad design för byggnader och anläggningskonstruktioner.

Innehåll

Kursen genom föreläsningar, laborationer, modelleringsövningar och projektarbeten, kommer att behandla följande innehåll:

 • Generiska aspekter av konstruktionsmaterial med avseende på miljöpåverkan, energiförbrukning, och standardisering.
 • Provning och modellering för prestandan av material i allmänhet (metodik och precision).
 • Cementbaserade material: deras råvaror, proportionering, produktion, strukturer, färska och härdade egenskaper, långsiktiga beteenden och påverkande faktorer.
 • Metalliska material, deras strukturer, beteenden under belastning, korrosion och skydd.
 • Virke, dess porösa och anisotropa strukturer, långsiktiga beteenden och påverkande faktorer.
 • Andra moderna material för fasad, reparation, förstärkning, isolering, etc.

Organisation

Föreläsningar ges av lärare vid institutionen och forskarna inbjudna från relevanta forskningsinstitut. Laborationer är utformade för att ge studenterna en praktisk inblick i materialegenskaper, provningsmetoder och mätosäkerhet. Övningar är utformade för att lösa specifika problem i samband med prestande av konstruktionsmaterial. Under kursen kommer projektarbeten att utformas delvis i anslutning till kursen VBB122 "Konstruktionssystem" för att lösa "öppna" problem i praktiska strukturer, under antagande om olika exponeringsförhållanden.

Litteratur

"Construction Materials - Their nature and behaviour", ed. by  Marios Soutsos and Peter Domone, 5th ed., CRC Press, 2018; Separata dokument, vetenskapliga artiklar och rapporter.

Examination inklusive obligatoriska moment

 • Labbarbete (12%), övningar (8%), dugga (20%), projektarbete (20%) och sluttentamen (40%).

Kursplanen innehåller ändringar

 • Ändring gjord på tentamen:
  • 2019-10-26: Plats Plats ändrat från SB Multisal till Hörsalar på hörsalsvägen av annbe
   [2019-10-30 7,5 hp, 0107]
  • 2019-09-23: Plats Plats ändrat från Johanneberg till M av grunnet
   [2020-01-09 7,5 hp, 0107]
  • 2019-09-09: Plats Plats ändrat från Johanneberg till SB Multisal av grunnet
   [2019-10-30 7,5 hp, 0107]