Kursplan för Konstlaborationer

Kursplan fastställd 2019-02-20 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnArtistic exploration
 • KurskodARK491
 • Omfattning4,5 Högskolepoäng
 • ÄgareTKATK
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • HuvudområdeArkitektur, Arkitektur och teknik
 • InstitutionARKITEKTUR OCH SAMHÄLLSBYGGNADSTEKNIK
 • BetygsskalaUG - Godkänd, Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Svenska
 • Anmälningskod 46115
 • Sökbar för utbytesstudenterNej
 • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

Poängfördelning

0116 Laboration 3 hp
Betygsskala: UG
3 hp
  0216 Laboration 1,5 hp
  Betygsskala: UG
  1,5 hp

   I program

   Examinator

   Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

   Ersätter

   • ARK091 Form, färg och arkitektens verktyg
   • ARK490 Konstlaborationer

   Behörighet

   För kurser på grundnivå inom Chalmers utbildningsprogram gäller samma behörighetskrav som till de(t) program där kursen ingår i programplanen.

   Syfte

   Kursen syften är att:
   - utveckla ett konstnärligt förhållningssätt och en förmåga att uppfatta, uttrycka och kommunicera arkitektur.
   - utveckla insikter i konstnärliga och kreativa processer.
   - utveckla förståelsen för och förmågan att kunna växla mellan tvådimensionella och tredimensionella representationer.

   Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

   - visa grundläggande färdigheter i att med olika sinnen uppfatta, tolka och kommunicera en situation.
   - visa grundläggande färdigheter i att med olika uttrycksmedel gestalta, visualisera och kommunicera en idé.
   - reflektera över begrepp som komposition, rumslighet och rörelse, stämning och nyanser, form och färg, ljus och skugga.
   - undersöka rummets karaktärer (studier av form, ljus, materialitet, etc.), analysera rumsformer och rumssamband (sektioner och planer) och kommunicera rumsupplevelser (situationer) med skissande för hand som metod.

   Innehåll

   Färg-, form- och rumslaborationer
    Analytiskt skissande

   Organisation

   Kursen är uppbyggd kring övningar/laborationer som utgår från såväl situationer och platsers som bilders och formers språk och kommunikativa egenskaper.
    Kursen övar förmågan att visualisera och kommunicera en idé såväl i text som i bild och modell.
    Kursen genomförs i olika miljöer och skalor och med olika komplexitet.

   Litteratur

   Meddelas vid kursstart

   Examination inklusive obligatoriska moment

   För godkänt krävs en godkänd arbetsprocess vilket innebär
   - genomförda och i dialog redovisade övningar/laborationer.
    - redovisat urval av eget skissarbete