Kursplan för Konstlaborationer

Kursplan fastställd 2019-02-20 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnArtistic exploration
 • KurskodARK491
 • Omfattning4,5 Högskolepoäng
 • ÄgareTKATK
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • HuvudområdeArkitektur, Arkitektur och teknik
 • InstitutionARKITEKTUR OCH SAMHÄLLSBYGGNADSTEKNIK
 • BetygsskalaUG - Godkänd, Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Svenska
 • Anmälningskod 46115
 • Sökbar för utbytesstudenterNej
 • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

Poängfördelning

0116 Laboration 3 hp
Betygsskala: UG
0 hp0 hp3 hp0 hp0 hp0 hp
0216 Laboration 1,5 hp
Betygsskala: UG
0 hp0 hp0 hp1,5 hp0 hp0 hp

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Ersätter

 • ARK091 Form, färg och arkitektens verktyg
 • ARK490 Konstlaborationer

Behörighet

För kurser på grundnivå inom Chalmers utbildningsprogram gäller samma behörighetskrav som till de(t) program där kursen ingår i programplanen.

Syfte

Kursen syften är att:
- utveckla ett konstnärligt förhållningssätt och en förmåga att uppfatta, uttrycka och kommunicera arkitektur.
- utveckla insikter i konstnärliga och kreativa processer.
- utveckla förståelsen för och förmågan att kunna växla mellan tvådimensionella och tredimensionella representationer.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

- visa grundläggande färdigheter i att med olika sinnen uppfatta, tolka och kommunicera en situation.
- visa grundläggande färdigheter i att med olika uttrycksmedel gestalta, visualisera och kommunicera en idé.
- reflektera över begrepp som komposition, rumslighet och rörelse, stämning och nyanser, form och färg, ljus och skugga.
- undersöka rummets karaktärer (studier av form, ljus, materialitet, etc.), analysera rumsformer och rumssamband (sektioner och planer) och kommunicera rumsupplevelser (situationer) med skissande för hand som metod.

Innehåll

Färg-, form- och rumslaborationer
 Analytiskt skissande

Organisation

Kursen är uppbyggd kring övningar/laborationer som utgår från såväl situationer och platsers som bilders och formers språk och kommunikativa egenskaper.
 Kursen övar förmågan att visualisera och kommunicera en idé såväl i text som i bild och modell.
 Kursen genomförs i olika miljöer och skalor och med olika komplexitet.

Litteratur

Meddelas vid kursstart

Examination inklusive obligatoriska moment

För godkänt krävs en godkänd arbetsprocess vilket innebär
- genomförda och i dialog redovisade övningar/laborationer.
 - redovisat urval av eget skissarbete