Kursplan för Att undersöka arkitektur 2

Kursplanen innehåller ändringar
Se ändringar

Kursplan fastställd 2019-02-05 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnExploring architecture as material, color, light, and space 2
 • KurskodARK452
 • Omfattning3 Högskolepoäng
 • ÄgareTKARK
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • HuvudområdeArkitektur
 • InstitutionARKITEKTUR OCH SAMHÄLLSBYGGNADSTEKNIK
 • BetygsskalaUG - Godkänd, Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Svenska
 • Anmälningskod 45137
 • Sökbar för utbytesstudenterNej
 • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

Poängfördelning

0119 Laboration 3 hp
Betygsskala: UG
0 hp0 hp0 hp3 hp0 hp0 hp

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Ersätter

 • ARK450 Att undersöka arkitektur 2
 • ARK451 Att undersöka arkitektur 2

Behörighet

För kurser på grundnivå inom Chalmers utbildningsprogram gäller samma behörighetskrav som till de(t) program där kursen ingår i programplanen.

Kursspecifika förkunskaper

Svenska

Syfte

Kursen syftar till att studenter i årskurs 2 på kandidatnivån skall utveckla lärande inom ett antal arkitekturfrågor och digitala färdigheter genom samarbete. Syftet är också att frigöra kreativitet och experimentlusta och att öva grupparbete. Kursen har ett tema: Att undersöka arkitektur genom digitala transformationer skall studenterna med hjälp av digitala och manuella verktyg och metoder i en designprocess undersöka, bearbeta och materialisera förändringar av objekt och rum.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

- Gestalta slutsatser och resultat av undersökningar inom kursens tema med digitala och manuella verktyg och metoder.
- Pröva att arbeta med experimentella kombinationer av digitala verktyg och metoder
- Analysera och generera perspektiv på kursens tema.
- Planera, genomföra och presentera en undersökning i grupp
- Analysera sin egen roll och skapandeprocess i gruppen.

Innehåll

Kursernas olika teman behandlas i föreläsningar, litteratur, seminarier och praktiska övningar. Studenterna delas in i arbetsgrupper. Kurserna avslutas med att varje grupp ger förslag till lösning av en uppgift inom ramen för kursens tema.

Organisation

Kurserna planeras och genomförs av ett lärarlag. Studentgrupperna delas in i arbetsgrupper. Lärarlaget ansvarar för att varje student, under de två första åren på kandidatnivå, arbetar med kursens bägge teman. Lärarlaget ansvarar för uppläggning och innehåll. Studentgrupperna har tillgång till handledning under kursen.

Litteratur

Meddelas i samband med kursstart.

Examination inklusive obligatoriska moment

Studenterna examineras genom godkänt deltagande i kursens olika delar. För godkänt fordras ett aktivt deltagande i och godkänd redovisning av kursens övningar och undersökningar enligt utdelat kurs-pm. För godkänt krävs även deltagande vid slutkritik eller utställning/installation.

Kursplanen innehåller ändringar

 • Ändring gjord på kurstillfälle:
  • 2020-06-29: Examinator Examinator ändrat från Jonas Lundberg (jonlundb) till Karl-Gunnar Olsson (kgo) av Viceprefekt
   [Kurstillfälle 1]