Kursplan för Arkitekturens materiella modeller

Kursplanen innehåller ändringar
Se ändringar

Kursplan fastställd 2019-02-21 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnMaterial models in architecture
 • KurskodARK375
 • Omfattning4,5 Högskolepoäng
 • ÄgareTKATK
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • HuvudområdeArkitektur, Arkitektur och teknik
 • InstitutionARKITEKTUR OCH SAMHÄLLSBYGGNADSTEKNIK
 • BetygsskalaUG - Godkänd, Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 46117
 • Max antal deltagare30
 • Sökbar för utbytesstudenterJa

Poängfördelning

0109 Projekt 4,5 hp
Betygsskala: UG
4,5 hp

  I program

  Examinator

  Behörighet

  För kurser på grundnivå inom Chalmers utbildningsprogram gäller samma behörighetskrav som till de(t) program där kursen ingår i programplanen.

  Kursspecifika förkunskaper

  Grundläggande färdigheter i modellering, visualisering och grafisk kommunikation motsvarande kursen ARK093 Digitala verktyg eller kursen ARK451 Att undersöka arkitektur 2.

  Syfte

  Kursen uppövar färdigheter i att använda fysiska modeller som verktyg i en undersökande gestaltningsprocess. Centrala delar är växelspelet mellan digitala och fysiska modeller samt användandet av digitalt styrda tillverkningsverktyg.

  Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

  - uppvisa färdigheter i att använda fysiska modeller som verktyg för att utforska arkitektur.
  - uppvisa en repertoar av metoder, verktyg och arbeten med/i olika material för att bygga digitala och fysiska modeller. 

  Innehåll

  Kursen utgår från ett valt tema som undersöks med stöd av digitala gestaltning- och tillverkningsprocesser. I ett utforskande arbete tränas studenterna att använda olika digitala och fysiska verkyg och att genom dessa driva en egen designprocess.

  Organisation

  Kursen är organiserad kring workshops, föreläsningar och seminarier. Studenterna förväntas utveckla sina idéer och förslag genom byggande av digitala och fysiska modeller.

  Examination inklusive obligatoriska moment

  För godkänt krävs aktiv närvaro under föreläsningar, laborationer, seminarier och kritik samt redovisade och godkända modeller.

  Kursplanen innehåller ändringar

  • Ändring gjord på kurstillfälle:
   • 2020-04-20: Examinator Examinator ändrat från Peter Lindblom (pl) till Malgorzata Zboinska (zboinska) av Viceprefekt
    [Kurstillfälle 1]