Kursplan för Arkitektur och teknikhistoria

Kursplanen innehåller ändringar
Se ändringar

Kursplan fastställd 2016-02-24 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnArchitecture and history of technology
 • KurskodARK201
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareTKATK
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • HuvudområdeArkitektur och teknik
 • TemaMTS 7,5 hp
 • InstitutionARKITEKTUR OCH SAMHÄLLSBYGGNADSTEKNIK
 • BetygsskalaUG - Godkänd, Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Svenska
 • Anmälningskod 46127
 • Max antal deltagare50
 • Sökbar för utbytesstudenterNej

Poängfördelning

0114 Tentamen 3 hp
Betygsskala: UG
3 hp
 • 17 Mar 2020 em SB_MU
 • 08 Jun 2020 fm J
 • 28 Aug 2020 em J
0214 Inlämningsuppgift 4,5 hp
Betygsskala: UG
4,5 hp

  I program

  Examinator

  Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

  Ersätter

  • ARK200 Arkitektur och teknikhistoria

  Behörighet

  För kurser på grundnivå inom Chalmers utbildningsprogram gäller samma behörighetskrav som till de(t) program där kursen ingår i programplanen.

  Kursspecifika förkunskaper

  Arkitekturhistoria ATH060 eller motsvarande

  Syfte

  Att genom studier av teorier, projekt och byggda exempel ur historien fram till nutid undersöka arkitekturens förhållande till tekniken, byggandets organisation och samhället i vid mening.

  Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

  - redogöra för den historiska utvecklingen av material, produktionstekniker, kunnanden och tänkesätt, - reflektera över samband mellan arkitektur, teknik och övriga samhällssystem under olika historiska skeden, - visa en repertoar av exempel som synliggör växelspelet mellan arkitektur, teknik och samhälle.

  Innehåll

  Kursen behandlar arkitektur och teknik både som typer och system. Typer som behandlas är: industrialismen med järn (stål) och glas, modernismen och den armerade betongen, prefabricerat byggande, sökandet efter nya material och nya former. System som behandlas är: materialens tillgänglighet och transportsystemens utveckling, produktionsförhållanden som ekonomiska, organisatoriska, tekniska och juridiska system, byggnaders bärande system, byggnaders uppvärmning och klimatystem, projekteringsmetodernas utveckling och inflytande, byggandets differentiering och arkitektyrkets framväxt.

  Organisation

  Föreläsningar. Litteraturseminarier. Skrivuppgift bestående av en egen fallstudie.

  Litteratur

  Bill Addis Building: 3000 years of design, engineering and construction, Phaidon 2007. Berry Bergdoll: European Architecture 1750-1890, Oxford University Press 2000.

  Examination inklusive obligatoriska moment

  Godkänd skrivuppgift. Skriftlig tentamen. Närvaro och aktivt deltagande vid föreläsningar och seminarier.

   

   

  Kursplanen innehåller ändringar

  • Ändring gjord på kurstillfälle:
   • 2019-11-18: Examinator Examinator ändrat från Atli Magnus Seelow (seelow) till Johan Linton (linton) av Viceprefekt
    [Kurstillfälle 1]
  • Ändring gjord på tentamen:
   • 2020-03-09: Plats Plats ändrat från Johanneberg till SB Multisal av annbe
    [2020-03-17 3,0 hp, 0114]