Kursplan för Armerad och förspänd betong

Kursplan fastställd 2020-02-15 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnStructural concrete
 • KurskodACE330
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareFRIST
 • UtbildningsnivåAvancerad nivå
 • HuvudområdeSamhällsbyggnadsteknik
 • InstitutionARKITEKTUR OCH SAMHÄLLSBYGGNADSTEKNIK
 • BetygsskalaTH - Fem, Fyra, Tre, Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 99155
 • Max antal deltagare25
 • Min. antal deltagare5
 • Sökbar för utbytesstudenterJa

Poängfördelning

0119 Tentamen 7,5 hp
Betygsskala: TH
7,5 hp
 • 27 Aug 2020 fm J

  Examinator

  Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

  Ersätter

  • VBB072 Armerad och förspänd betong

  Behörighet

  Grundläggande behörighet för avancerad nivå

  Särskild behörighet

  Engelska 6 + motsvarande kandidatexamen Samhällsbyggnadsteknik eller examen högskoleingenjörsexamen Samhällsbyggnadsteknik + God förståelse för verkningssätt hos balkar och pelare i armerad betong och förmåga att dimensionera och analysera sådana bärande komponenter, t ex genom kurserna Bärande konstruktioner och Konstruktionsteknik. Grundläggande kunskaper om finit element (FE) metod krävs, t ex genom kursen Finita elementmetoden ¿ grunder eller genom praktisk användning av FE-program.

  Kursspecifika förkunskaper

  God förståelse för verkningssätt hos balkar och pelare i armerad betong och förmåga att dimensionera och analysera sådana bärande komponenter, t ex genom kurserna Bärande konstruktioner och Konstruktionsteknik. Grundläggande kunskaper om finit element (FE) metod krävs, t ex genom kursen Finita elementmetoden ¿ grunder eller genom praktisk användning av FE-program.

  Syfte

  Kursen är av kompletterande natur i förhållande till tidigare förvärvade grundläggande kunskaper om oarmerade och armerade betongkonstruktioner. Huvudsyftet är att stödja utveckling av förmåga att analysera och dimensionera plattor, skivor och diskontinuitetszoner i armerad betong samt konstruktionselement i förspänd betong.

  Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

  • beskriva och förklara icke-linjärt verkningssätt hos plattor, skivor och diskontinuitetszoner i armerad betong under belastning upp till brott
  • beskriva och förklara olika metoder att analysera dessa betongkonstruktioner och uttrycka begräsningar och giltighetsområden
  • analysera, dimensionera och utforma plattor, skivor och diskontinuitetszoner i armerad betong baserat på plastisk analys
  • utföra dimensioneringsarbete avseende strukturanalys, dimensionering av armering och detaljutformning av pelardäck med hjälp av linjär FE-analys och presentera metod och resultat i en teknisk rapport
  • beskriva och förklara mekaniskt verkningssätt av förspända betongkomponenter under belastning upp till brott, speciellt i förhållande till armerade betongkomponenter
  • analysera, dimensionera och utforma statiskt bestämda konstruktionselement av förspänd betong

  Innehåll

  Kursen behandlar verkningssätt, analys, dimensionering och detaljutformning av plattor, skivor och diskontinuitetszoner i armerad betong samt förspända betongkomponenter. För varje typ av konstruktion beskrivs typiskt verkningssätt under belastning upp till brott. Med detta som en utgångspunkt introduceras olika beräkningsmetoder. Tillämpbarhet och begräsningar av olika metoder diskuteras, både med hänsyn till graden av sprickbildning och flytning och med hänsyn till tillgänglig information i olika skeden av dimensioneringsprocessen. Kursen innehåll kan tillämpas vid dimensionering av byggnaders stomsystem, broar och vid analys av befintliga konstruktioner.

  Organisation

  Lärandeaktiviteter: genomgång av självstudier, samt konsultation sker veckovis (2-4 h/vecka). Ett projekt genomförs avseende dimensionering av pelardäck utgående från linjär FE-analys. Teoriprov och skriftlig tentamen genomförs i slutet av kursen.

  Litteratur

  Engström: Design and analysis of prestressed concrete structures. 2011. Engström: Design and analysis of deep beams, plates and other discontinuity regions, 2011. Engström: Design and analysis of slabs and flat slabs, 2011. Kurslitteratur skickas ut vid kursstart till kursdeltagare.

  Examination inklusive obligatoriska moment

  Under kursen genomförs ett skriftligt teoriprov med kurslitteratur som hjälpmedel. En skriftlig tentamen med beräkningsproblem genomförs med hjälp av kurslitteraturen (inklusive beräkningsexempel som delas ut under kursens gång) och valfri räknare, tentamenstid 5 tim. Bonuspoäng kan erhållas till tentamen från inlämningsuppgifterna som genomförs under kursens gång. Teoriprovet ska vara godkänt för att erhålla slutbetyg i kursen. FE-projektet sammanfattas i en skriftlig rapport som utvärderas och betyg sammanvägs med slutbetyget från tentamen.