Syntolkning: Campus Lindholmen

Genie | Jämställdhet för excellens

Med konkreta förändringar i kultur, system och processer, samt rekryteringar av toppforskare vill vi uppnå en jämn könsbalans inom fakulteten. Vi satsar 300 miljoner över tio år på jämställdhetsarbete för att höja högskolans vetenskapliga kvalité.

Bakgrund och motiv 

I likhet med andra tekniska universitet har Chalmers en mycket låg andel kvinnor i fakulteten. Forskning visar emellertid att en jämnare könsbalans leder till ökad vetenskaplig framgång och bättre arbetsmiljö, både för män och kvinnor. Som en strategi för att höja Chalmers excellens satsar Chalmers på att öka andelen kvinnor i fakulteten och skapa en mer jämställd miljö. 

Övergripande mål 

De övergripande målen med satsningen är att: 

  • ​öka andelen kvinnor inom fakulteten. 
  • undanröja strukturella och kulturella hinder som hämmar kvinnors karriärer. 
  • skapa en arbetsmiljö som är mångfaldig, inkluderande och som stödjer excellens inom forskning och undervisning.

Omfång 

Satsningen finansieras av Chalmersstiftelsen och har en budget på 300 miljoner kronor över tio år. Den startade 1 januari 2019 och pågår till och med år 2028. Så vitt Chalmers känner till är det den överlägset största enskilda investeringen i jämställdhet som något universitet hittills har gjort.

Innehåll

Satsningen, som har fått namnet Genie, Gender Initiative for Excellence, består huvudsakligen av två delar: konkreta och skräddarsydda åtgärder för en långsiktig kulturförändring vid institutionerna och direkt stöd för att öka antalet kvinnor i fakulteten.

Jämställdhetsarbetet

I arbetet ingår att analysera kultur, system och processer på varje institution. Statistik uppdelad på män och kvinnor kommer att användas för att identifiera och adressera snedvridningar. Genies ledning kommer att hjälpa varje institution att hitta de bästa skräddarsydda åtgärderna som ämnar bidra till att öka jämställdheten.

Öka andelen kvinnor

En avsevärd del av Genies budget kommer att gå till att rekrytera kvinnliga toppforskare. Förutom att stärka Chalmers med sin forskning kommer de även fungera som viktiga förebilder. Institutioner kan via prefekten komma med förslag på direktrekryteringar till Genies ledning.

Alla rekryteringar på Chalmers föregås i dag av konkreta insatser för att generera högkvalitativa och jämställda grupper av sökande.

Arbetet påbörjat

Projektet är igång från 1 januari 2019. I startfasen görs en genomlysning av institutionernas situationer och konkreta planer, och aktiviteter för kommande år tas fram. Det kommer regelbundet anordnas aktiviteter, till exempel seminarier, för att öka medvetenheten och kunskapen kring jämställdhetsfrågor på campus. Genie kommer att utlysa interna anslag för projekt som kopplar vetenskaplig excellens med jämställdhetsförbättrande, och Genie planerar också för ett internationellt gästforskarprogram.

Kontaktperson 

Ledningsgrupp 

Pernilla Wittung-Stafshede, professor vid Biologi och bioteknik 
Mary Sheeran, professor vid Data och -informationsteknik 
Anders Karlström, prefekt vid Elektroteknik

Aktiviteter inom Genie

15 maj 13:00: "What Pioneering American Women Engineers Tell Us: Choices and Challenges in Context"
Föreläsning med Laura Ettinger, associate professor i historia vid Clarkson University i USA, med bakgrund inom bland annat kvinnohistoria och genus. Föreläsningen handlar om den undersökning som hennes forskargrupp gjorde där de undersökte vilka utmaningar de amerikanska kvinnor som utexaminerades som ingenjörer på 1970-talet mötte - vad kan vi lära oss av deras erfarenheter, vad har de själva för förslag på lösningar, och vilka rekommendationer har Laura Ettinger och hennes kollegor för ökad genusintegration inom tekniksektorn? Läs mer och registrera dig​

Seminarium om jämställdhet inom akademin med Liisa Husu, professor i genusvetenskap vid Örebro universitet. Liisa Husu har gjort omfattande insatser som rådgivare till universitet, finansieringsorgan och regeringar. Husu är moderator i det europeiska nätverket för jämställdhet i högre utbildning och ingår i Genies vetenskapliga råd.

Artiklar om Genie på Chalmers webbplatser

Artiklar om framgångsrika kvinnliga forskare på Chalmers

Här uppmärksammar vi kvinnor som är framgångsrika forskare på Chalmers.

Om Genie i media

"Vi ska inte längre vara sämst på jämställdhet"​ (Pernilla Wittung-Stafshede och Stefan Bengtsson, SvD Debatt, april 2019)

‘Largest’ investment by a university in gender equality​​ (University World News, april 2019)

”Jag har inget annat val än att lyckas”​ (magasinet Filter, nr dec/jan 2018/2019, s 30–31; för prenumeranter)

Publicerad: fr 11 jan 2019. Ändrad: on 24 apr 2019