Händelser: Globalhttp://www.chalmers.se/sv/om-chalmers/kalendariumAktuella händelser på Chalmers tekniska högskolaMon, 30 Nov 2020 13:03:10 +0100http://www.chalmers.se/sv/om-chalmers/kalendariumhttps://www.chalmers.se/sv/institutioner/see/kalendarium/Sidor/Installationsforelasning-Fredrik-Hedenus.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/institutioner/see/kalendarium/Sidor/Installationsforelasning-Fredrik-Hedenus.aspxInstallationsföreläsning, Fredrik Hedenus<p>Online</p><p>​​The future energy system - a matter of time, space and risk</p><div>Fredrik Hedenus vid avdelningen fysisk resursteori, institutionen för rymd-, geo- och miljövetenskap, kommer att hålla sin föreläsning för befordran till biträdande professor i Hållbar utveckling och systemanalys. </div> <h3 class="chalmersElement-H3">Titel: </h3> <div style="text-align:left"><span style="background-color:initial">​</span><span style="background-color:initial">​</span><span style="background-color:initial"></span><span style="background-color:initial">The future energy system - a matter of time, space and risk​.</span></div> <h3 class="chalmersElement-H3">Abstract: </h3> <div>It is rather well understood how to design a future, climate friendly, cost-efficient energy system. However, many of the crucial aspects of the real energy transitions concerns the wider socio-technical system. I will here focus on: Time - how fast can new technologies be scaled up? Space - where will people accept solar and wind to be deployed at large scale? Risk – who will invest in new capacities when electricity prices are low or even zero most hours of the year.</div> <div><br /></div> <div><div><a href="https://chalmers.zoom.us/j/69879736331">Anslut till föreläsningen via Zoom​</a>. </div> <div><a href="/sv/personal/Sidor/fredrik-hedenus.aspx">Kontakta Fredrik för att få lösenord till seminariet</a>.</div> </div>https://www.chalmers.se/sv/institutioner/see/kalendarium/Sidor/Disputation-Johan-Ahlström.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/institutioner/see/kalendarium/Sidor/Disputation-Johan-Ahlstr%C3%B6m.aspxJohan Ahlström, Rymd-, geo- och miljövetenskap<p>Online</p><p>Shaping Future Opportunities for Biomass Gasification - The Role of Integration</p><div>Johan Ahlström försvarar sin doktorsavhandling &quot;Shaping Future Opportunities for Biomass Gasification - The Role of Integration​​&quot;. </div> <div>Johan Ahlström är doktorand på avdelningen <span style="background-color:initial">energiteknik, </span><span style="background-color:initial">på institutionen för rymd,- geo- och miljövetenskap.</span></div> <div><br /></div> <div>Handledare och examinator. Simon Harvey, energiteknik</div> <div>Fakultetsopponent: Prof. Francois Maréchal, EPFL Valais Wallis - Industrial Process and Energy Systems Engineering,  EPFL, Schweiz.</div> <div><br /></div> <div><a href="https://research.chalmers.se/person/johanah">Läs avhandlingen och hitta zoom-länk</a> här.</div> <div><a href="http://www.chalmers.se/sv/personal/Sidor/johanah.aspx">Kontakta Johan för att få lösenordet</a> till den digitala disputationen.</div>https://www.chalmers.se/sv/styrkeomraden/energi/kalendarium/Sidor/Har-ny-karnkraft-tekniska-och-ekonomiska-forutsattningar-att-mota-klimatutmaningen.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/styrkeomraden/energi/kalendarium/Sidor/Har-ny-karnkraft-tekniska-och-ekonomiska-forutsattningar-att-mota-klimatutmaningen.aspxHar ny kärnkraft tekniska och ekonomiska förutsättningar att möta klimatutmaningen?<p>Online Zoom</p><p>​​Måndag, 7 december, välkomnar Chalmers styrkeområde Energi till ett lunchwebbinarium om kärnkraft. Tid och plattform: kl 12:30-14:15, Zoom. Kärnkraften, som idag gör en stor del av jobbet för att vi i Sverige ska ha tillgång på el, är energisystemets vattendelare. Alltsedan Barsebäck startade på 70-talet har tekniken varit en het potatis på den politiska agendan. Det här seminariet handlar inte om att vara för eller emot kärnkraft. Ambitionen är att belysa frågan om kärnkraft ur flera perspektiv. Seminariet är gratis och öppet för alla. Språk: Svenska, föranmälan krävs, senast 3 december.​​</p>​<span style="background-color:initial"><b>Forskningen har</b> lett till nya idéer för framtida kärnkraftskoncept. </span><div><span style="background-color:initial">Hur ser forskarnas vision ut om framtidens kärnkraft?  </span><span style="background-color:initial">O</span><span style="background-color:initial">ch hur står sig ny kärnkraft i relation till exempelvis nyinvestering i vindkraft? <br />Med tanke på klimatutmaningen – under vilka förutsättningar skulle ny kärnkraft kunna ha en plats i ett (svenskt) energisystem? <br />Det finns också frågetecken kring om det är lönsamt att investera i ny kärnkraft.</span></div> <div><br /><span style="background-color:initial"></span><div><b>På seminariet </b>möter vi kärnkraftsforskare och energisystemforskare, och vi får inspel från politiken och näringslivet. Allt i syfte att förstå den komplexa frågan om ny kärnkraft lite bättre.<br /><br /><b>Registrera dig till webbinariet, senast 3 december:</b><br /> <a href="https://ui.ungpd.com/Surveys/a8e6597a-7418-4f44-97a7-5714ffffd606"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/icgen.gif" alt="" />Registrering.</a></div> <div><br /></div> <div><div><b>Program</b></div> <div>12:30–14:15</div> <div>Välkomna, moderator <b>Anders Ådahl, </b>Chalmers styrkeområde Energi. </div> <div>Talare:</div> <div><ul><li>Generation IV kärnkraft, vad är det och var är vi? <b>Christian Ekberg, </b>professor i kärnkemi, Chalmers.</li> <li>Framtidens kärnkraft - en fråga om tid, pengar och alternativ. <b>Fredrik Hedenus, </b>senior forskare, fysisk resursteori, Chalmers.</li> <li>S<span style="background-color:initial">må och stora reaktorer, teknikläget idag. <b>Janne Wallenius</b>, professor i reaktorfysik, KTH.</span></li></ul></div> <div><br /></div> <div><b>Moderatorledd paneldiskussion:</b><br /><ul><li><span style="background-color:initial">Moderator </span><b style="font-weight:bold;background-color:initial">Anders Ådahl</b><span style="font-weight:bold;background-color:initial">.</span></li> <li style="font-weight:bold"><b style="background-color:initial">Ingrid Bonde</b><span style="background-color:initial;font-weight:300">, avgående ordföranden för Klimatpolitiska rådet.</span></li> <li style="font-weight:bold"><b style="background-color:initial">Penilla Gunther</b><span style="background-color:initial;font-weight:300">, tidigare riksdagsledamot och KD:s energipolitiska talesperson.</span></li> <li style="font-weight:bold"><b style="background-color:initial">Lisa Göransson</b><span style="background-color:initial;font-weight:300">, Forskarassistent, institutionen för rymd-, geo- och miljövetenskap, Chalmers.</span></li> <li style="font-weight:bold"><b style="background-color:initial">Staffan Qvist</b><span style="background-color:initial;font-weight:300">, PHD i kärnteknik, Qvist Consulting Limited.</span></li></ul></div></div> <div><br /></div> <div><i>Välkomna till vårt lunchseminarium</i></div> <div>Maria Grahn, </div> <div>Director of Energy Area of Advance</div></div>https://www.chalmers.se/sv/institutioner/math/kalendarium/Sidor/Mathematical-modelling201209.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/institutioner/math/kalendarium/Sidor/Mathematical-modelling201209.aspxMathematical modelling in the machine learning era<p>Online</p><p>​Online workshop</p><p>​<br />In recent years machine learning and artificial intelligence have been on the rise and progress has been made on problems that previously have been tackled with more traditional mathematical and statistical modelling. Examples of this includes image segmentation, automatic control and medical diagnostics. During this workshop we will discuss the pros and cons of machine learning versus mathematical/statistical models. We will also look at how problem-specific features might affect the choice of method and lastly discuss how the two approaches can be combined within a united modelling framework.​</p> <h3>Schedule</h3> <p>​9:00–9:10 <strong>Bernt Wennberg</strong> (Chalmers and University of Gothenburg): Welcome &amp; Introduction<br />9:10–9:30 ​<strong>Philip Gerlee</strong> (Chalmers and University of Gothenburg): Mathematical modelling in the machine learning era <br />​9:30–10:15 ​<strong>Robert Feldt </strong>(Chalmers): Data-driven Interpretability – a hybrid between massive/ML and small/mathematical models? <br />​10:15–10:30 ​Break <br />​10:30–11:15 ​<strong>Hitesh Mistry</strong> (University of Manchester): Small Models for Big Data <br />​11:15–12:00 ​<strong>Aila Särkkä</strong> (Chalmers and University of Gothenburg): Spatial point process models for sweat glands observed with noise <br />​12:00–13:00 ​Lunch <br />​13:00–13:45  ​<strong>Sebastién Benzekry</strong> (INRIA Bordeaux-Sud Ouest): Machine learning and mechanistic modeling for prediction of metastatic relapse in breast cancer <br />​13:45–14:30<strong> Sandy Anderson</strong> (Moffitt Cancer Center): Man Vs Machine in Cancer Therapy <br />​14:30–15:00 ​Concluding discussion </p> <p>Participation is free of charge. To register for the workshop please send an email to <a href="/sv/personal/Sidor/gerlee.aspx">Philip Gerlee</a>.</p>https://www.chalmers.se/sv/om-chalmers/kalendarium/Sidor/Nobel-Week-Dialogue-2020.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/om-chalmers/kalendarium/Sidor/Nobel-Week-Dialogue-2020.aspxNobel Week Dialogue 2020<p>On-line</p><p>​The Challenge of Learning: The Future of Education</p><div>​The 2020 Nobel Week Dialogue will be an online event, placing the spotlight on learning, and exploring how education can help create a better future: the future we want.</div> <div>Among the many disruptions caused by the Covid-19 pandemic, our long-established education systems have been turned upside down. As we struggle to make socially-distanced classrooms and online learning work, the challenges of the current situation seem quite enough to deal with. Education, like everything else, will never be quite the same again. But the challenges facing learning in the 21<sup style="border:0px none;font-style:inherit;font-variant:inherit;font-weight:inherit;font-stretch:inherit;line-height:0;font-family:inherit;font-size:13.5px;margin:0px;padding:0px;vertical-align:baseline;top:-0.5em">st</sup><span> </span>century are far wider than those posed by the current crisis.</div> <div>From the role of technology to the question of what we ought to know in order to meet the global challenges ahead, the themes discussed at the dialogue underpin our future. What works, what doesn’t, and what are the benefits and pitfalls of our new, digital world and learning at a distance? With billions lacking the resources or time to access such education, will technology truly deliver equality of opportunity?</div> <div>The Nobel Week Dialogue will, as always, be a true meeting of science and society, bringing together an intergenerational group of participants from a range of geographies and backgrounds to discuss how best to shape the future of learning.</div> <div><a href="https://www.nobelprize.org/events/nobel-week-dialogue/2020/panellists/#tab-content">The Nobel Week Dialogue Panelists</a><br /></div> <div><br /></div> <div>One of the panelists is Chalmers' Professor John Holmberg, Physical Resource Theory. <a href="/en/staff/Pages/john-holmberg.aspx">Click here for more information about his reserach.<br /></a></div> <div><a href="/en/staff/Pages/john-holmberg.aspx"><br /></a></div> <div>Two of the other panelists; Frances Arnold, Nobel Laureate in Chemistry of 2018 and Didier Queloz, Nobel Laureate in Physics 2019 visited Chalmers and we got them om film. <a href="https://www.youtube.com/watch?v=97PR6psmrdY&amp;feature=youtu.be">Watch film with Frances Arnold here</a> and <a href="https://www.youtube.com/watch?v=lbKBRvgWPbY&amp;feature=emb_rel_pause">Watch film with Didier Queloz here</a><br /></div> https://www.chalmers.se/sv/institutioner/bio/kalendarium/Sidor/BIO-Seminarium-Ines-Thiele.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/institutioner/bio/kalendarium/Sidor/BIO-Seminarium-Ines-Thiele.aspxBIO Seminarium: Prof. Ines Thiele<p>via Zoom. Registrera dig för länk och lösenord.</p><p>​​&quot;Large-scale modelling of the human microbiome accounts for strain-specific drug metabolism</p>​<strong>Välkomna till en seminarieserie från institutionen för biologi och bioteknik − där vi möts för att lyssna på internationellt erkända föreläsare från intressanta och relevanta forskningsfält.</strong><br /><div><strong><a href="https://forms.gle/pUGu5SZKafB4u2xN7" title="länk">Anmälan till seminariet här!</a><br /><br /></strong></div> <strong>Efter seminariet finns det möjlighet att träffa Ines Thiele i break-out sessioner.</strong><br /><div><strong>Förregistrering krävs via e-post till <a href="mailto:stefan.hohmann@chalmers.se" title="email">Stefan Hohmann</a>.</strong></div> <div><br /></div> <div style="font-size:20px"><span>Om Ines Thiele</span></div> <div><span><br />Ines Thiele is the principal investigator of the Molecular Systems Physiology group at the National University of Ireland, Galway. Her research aims to improve the understanding of how diet influences human health. Ines earned her PhD in bioinformatics from the University of California, San Diego, in 2009. From 2009 until 2013, Ines was an Assistant Professor at the University of Iceland. From April 2013 until January 2019, she was an Associate Professor at the University of Luxembourg. Since February 2019, Ines is a Professor for Systems Biomedicine at the National University of Ireland, Galway. In 2013, Ines Thiele received the ATTRACT fellowship from the Fonds National de la Recherche (Luxembourg). In 2015, she was elected as EMBO Young Investigator. In 2017, she was awarded the prestigious ERC starting grant. She is an author of over 80 international scientific papers and reviewer for multiple journals and funding agencies.  <br /><br style="font-size:20px" /><span style="font-size:20px">Abstract</span><br /><br />The human microbiome influences the efficacy and safety of a wide variety of commonly prescribed drugs, yet comprehensive systems-level approaches to interrogate drug-microbiome interactions are lacking. I will present a computational resource of human microbial genome-scale reconstructions, deemed AGORA2, which accounts for 7,206 strains, includes microbial drug degradation and biotransformation, and was extensively curated based on comparative genomics and literature searches. AGORA2 extends its predecessor, AGORA1, both in genome and metabolic content coverage. I will show that the microbes can use the drug molecules as carbon- and energy sources. Using microbial community modelling with metagenomic data from a cohort of 616 colorectal cancer patients and controls, I will show that the individual microbiomes have different drug conversion potential in silico. This analysis revealed that some drug activation capabilities were present in only a subset of individuals, and that drug conversion potential correlate with clinical parameters. Thus, AGORA2 paves the way towards personalised, predictive analysis of host-drug-microbiome interactions.<span style="display:inline-block"></span></span><br /></div>https://www.chalmers.se/sv/institutioner/see/kalendarium/Sidor/Disputation-Viktor-Stenberg.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/institutioner/see/kalendarium/Sidor/Disputation-Viktor-Stenberg.aspxViktor Stenberg, Rymd-, geo- och miljövetenskap<p>Online</p><p>​Hydrogen Production by Integration of Fluidized Bed Heat Exchangers in Steam Reforming</p><div><span style="background-color:initial">Viktor Stenberg </span>försvarar sin doktorsavhandling &quot;​Hydrogen Production by Integration of Fluidized Bed Heat Exchangers in Steam Reforming​&quot;. </div> <div>Viktor Stenberg är doktorand på avdelningen <span style="background-color:initial">energiteknik, </span><span style="background-color:initial">på institutionen för rymd,- geo- och miljövetenskap.</span></div> <div><br /> </div> <div>Handledare: Magnus Rydén, energiteknik</div> <div>Examinator: Anders Lyngfelt, energiteknik</div> <div>Fakultetsopponent: Jochen Strohle, Dr.-Ing. Senior Researcher, TU Darmstadt,</div> <div><a href="https://research.chalmers.se/publication/519777">Läs avhandlingen och hitta zoom-länk här</a>.</div> <div><a href="http://www.chalmers.se/sv/personal/Sidor/vikste.aspx">Kontakta Viktor för att få lösenordet</a> till den digitala disputationen.</div> <div><br /> </div>https://www.chalmers.se/sv/institutioner/ace/kalendarium/Sidor/Gestaltad-livsmiljo.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/institutioner/ace/kalendarium/Sidor/Gestaltad-livsmiljo.aspxGestaltad livsmiljö som möjliggörare<p>Online</p><p>Välkommen att delta i webbseminarium om Politik för Gestaltad livsmiljö tisdag den 19 januari 2021 kl. 14.</p>​Hur kan vi höja kvaliteten i samhällsbyggandet? Vilken kunskapsutveckling behövs för en kraftfull implementering av Politik för Gestaltad livsmiljö? ArkDes Think Tank, Arkitekturakademin/SLU Landskap och Tankesmedjan Movium vid SLU samverkar i en manifestation för kvalitet och relevans i samhällsbyggandet. Syftet är att lyfta teman från Politik för Gestaltad livsmiljö där vi kan utläsa behov av forsknings- och undervisningsinsatser. Det fysiska rummet berör och påverkar samhällets alla livsformer, det är arkitektens roll att göra den rumsliga översättningen av de behov som samhället har. Därför blir gestaltningen vårt mest kraftfulla verktyg för ökad kvalitet och relevans i samhällsbyggandet.​<div><span style="background-color:initial"><br /></span></div> <div><span style="background-color:initial">Vi börjar seminariet med att understryka betydelsen av ett starkt miljögestaltande fält. Därefter kommer vi att lyssna på inspel av bland andra riksdagsledamot Karolina Skog, vice förbundsordförande i Sveriges Arkitekter Fredrik Drotte, och Erik Westholm, tidigare framtidsforskare vid SLU. Vi kommer också ta del av ArkDes Think Tanks arbete med Gestaltad livsmiljö samt Tankesmedjan Moviums framtidsspaningar. Det efterföljande samtalet kommer att modereras av riksarkitekt Helena Bjarnegård och arkitekt Monica von Schmalensee, där vi vill stimulera kunskapsutbyte mellan paneldeltagare, inbjudna gäster och publik.</span><div>Välkomna!</div> <div><br /></div> <div><a href="https://arkdes.se/arkdes-think-tank/gestaltadlivsmiljo2020/gestaltad-livsmiljo-som-mojliggorare/">Anmäl dig här!</a></div> <div><br /></div> <div><em>Arkitekturakademin är ett samarbetsorgan för de fyra svenska arkitektskolorna vid LTH, Chalmers, KTH och Umeå universitet – de lärosäten som har femårig yrkesutbildning i arkitektur. Arkitekturakademins roll är att stärka utvecklingen av arkitektutbildningarnas forskning, undervisning och samverkan på nationell och internationell nivå. Sedan 2019 samarbetar Arkitekturakademin med SLU Landskap för att stärka de miljögestaltande disciplinernas roll i samhällsbyggandet.</em></div></div>https://www.chalmers.se/sv/institutioner/tme/kalendarium/Sidor/VREF-Conference-on-Urban-Freight-2020.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/institutioner/tme/kalendarium/Sidor/VREF-Conference-on-Urban-Freight-2020.aspxVREF Conference on Urban Freight<p>Lindholmen Science Park, science park, Lindholmen</p><p>​ Den 4:e VREF konferensen om Urban Freight kommer att presentera aktuella frågeställningar som påverkar stadstransportforskning och diskutera komplexiteten med utformning av stadsmiljöer och flödeshantering för beboeliga städer.</p>https://www.chalmers.se/sv/styrkeomraden/produktion/kalendarium/Sidor/Produktion-i-rymden.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/styrkeomraden/produktion/kalendarium/Sidor/Produktion-i-rymden.aspxProduktion i rymden<p>RunAn, conference hall, Chalmersplatsen 1, Kårhuset</p><p> </p>​Den nya rymdåldern är här! Det tar vi fasta på i årets initiativseminarium som spinner vidare på 50-årsfirandet av månlandningen.​​<div><span style="background-color:initial">Hur tillverkar man för rymden? Vad forskar man på i rymden? Kan man tillverka produkter på Mars? Och hur bidrar Chalmers till rymdteknik och forskning? Det är några av de frågor vi kommer att lyfta under temat: Produktion i rymden.<br /></span> ​</div>https://www.chalmers.se/sv/styrkeomraden/energi/kalendarium/Sidor/The-2nd-International-Conference-on-Negative-CO2-Emissions.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/styrkeomraden/energi/kalendarium/Sidor/The-2nd-International-Conference-on-Negative-CO2-Emissions.aspxFRAMSKJUTET: The 2nd International Conference on Negative CO2 Emissions<p>Chalmers Kårhus, Campus Johanneberg</p><p>​The 2nd International Conference on Negative CO2 Emissions will be held May 18-21, 2021, at Chalmers University of Technology, Gothenburg, Sweden. The purpose of this conference series is to bring together a wide range of scientists, experts and stakeholders, in order to engage in various aspects of research relating to negative CO2 emissions. This will include various negative emission technologies, climate modelling, climate policies and incentives. The main topics of the conference, around which the sessions will be built, include:</p><span class="text-normal page-content"><ul><li><span style="background-color:initial">Biospheric storage</span><br /></li> <li>Cross-cutting sessions</li> <li>Direct air capture</li> <li>Enhanced weathering</li> <li>Modeling</li> <li><span style="background-color:initial">Ocean alkalization</span></li></ul> <div><div><span style="font-weight:700">Background</span></div> <div>The objective of the Paris Agreement is to limit global warming to well below 2ºC, and to pursue efforts to limit the temperature increase to 1.5ºC. The carbon budget is the amount of carbon dioxide that we can emit while still limiting global temperature rise to a given level, for example 1.5ºC.</div></div> <div><br /></div> <div><span style="background-color:initial"></span><span style="font-weight:700">Read more and sign up to the conference:</span><br /><a href="http://negativeco2emissions2020.com/"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/icgen.gif" alt="" />The 2nd International Conference on Negative CO2 Emissions​</a><br /></div> <div><br /></div></span>