Händelser: Studentarbete, Arkitektur, Bygg- och miljöteknik, Data- och informationsteknik, Energi och miljö, Kemi- och bioteknik, Matematiska vetenskaper, Material- och tillverkningsteknik, Mikroteknologi och nanovetenskap, Produkt- och produktionsutveckling, Rymd- och geovetenskap, Signaler och system, Sjöfart och marin teknik, Teknikens ekonomi och organisation, Fysik, Tillämpad IT, Tillämpad mekanik, Rymd-, geo- och miljövetenskap, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Bioteknik, Elektroteknik, Industri och materialvetenskap, Informations- och kommunikationsteknik, Mekanik och maritima vetenskaperhttp://www.chalmers.se/sv/om-chalmers/kalendariumAktuella händelser på Chalmers tekniska högskolaMon, 03 Aug 2020 22:20:56 +0200http://www.chalmers.se/sv/om-chalmers/kalendariumhttps://www.chalmers.se/sv/institutioner/math/kalendarium/Sidor/Masterarbete200812.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/institutioner/math/kalendarium/Sidor/Masterarbete200812.aspxPresentation av masterarbete<p>Online</p><p>Oskar Eklund: ​Computing Failure Probabilities for PDEs with Random Data</p><p>​<br />Abstract: The thesis deals with partial differential equations with random data and in particular Poisson's equation with random data. This equation has a unique solution. The failure probability is the probability that a functional of that solution is less (or greater) than a given value. Algorithms for approximating failure probabilities are studied and tested and a new iterative method of approximating the failure probability is presented and examined in numerical experiments. As the thesis involves both random variables and partial differential equations, both probabilistic problems and problems with partial differential equations are studied along the way. The results of the numerical experiments shows that the method performed well, with respect to computational cost, in comparison with a basic Monte Carlo simulation.</p> <p>Handledare är Axel Målqvist, examinator är Annika Lang. </p>https://www.chalmers.se/sv/institutioner/m2/kalendarium/Sidor/CFD-Analysis-of-a-Forward-Moving-Ship-in-Stern-Quartering-Waves.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/institutioner/m2/kalendarium/Sidor/CFD-Analysis-of-a-Forward-Moving-Ship-in-Stern-Quartering-Waves.aspxCFD Analysis of a Forward Moving Ship in Stern Quartering Waves<p>https://chalmers.zoom.us/j/69178888993</p><p>​Réan Kremer presenterar sitt examensarbete med titeln &quot;CFD Analysis of a Forward Moving Ship in Stern Quartering Waves&quot;.</p>​<br />​<b>Handledare:</b> Stephane Rapuc<br /><br /><b>Examinator:</b> Lars Davidson<br /><br /><b>Opponent:</b> Joracin Geraldini Johnwillio