illustration för föreläsningen.

Morning Boost online med Helene Ahlborg

​Detta är inte som vanligt innovation: Att bygga en plats för innovation och entreprenörskap i Rwanda och sedan lära sig av hur man gör.
I denna presentation kommer docent Helene Ahlborg att dela med sig av sina insikter från en pågående process att samskapa en innovationshub vid Rwandas universitet (UR) inom området hållbar energi. Huben är etablerad för att ge mervärde till ett forsknings- och kapacitetsuppbyggnadsprogram mellan Chalmers och UR genom att stärka kopplingarna till energisektorn, stödja energirelaterad innovation och utbilda studenter och personal i entreprenörstänkande och färdigheter.

Detta innebär dock att man tar en aktiv roll som systembyggare i ett nationellt och regionalt innovationssystem och affärsekosystem. Det medför  utmanande frågor kring universitetens roller gentemot andra, snabbare aktörer. Det lyfter också fram känsliga frågor kring ekonomi, immateriella rättigheter, värderingsanslag och vad som verkligen behöver förnyas i ett paradigm som till stor del är modellerat baserat på västerländskt tänkande, ekonomier och institutioner.
​Länk till föreläsningen: https://zoom.us/meeting/register/tJEpcu6hrDItHtUY-pDqnJg-JnulRr73XvXW​
Kategori Föreläsning
Plats: Digitalt evenemang.
Tid: 2020-12-08 08:00
Sluttid: 2020-12-08 08:45

Sidansvarig Publicerad: fr 04 dec 2020.