Nyheter: Rektor kommenterarhttp://www.chalmers.se/sv/nyheterNyheter från Chalmers tekniska högskolaWed, 17 Aug 2022 12:18:02 +0200http://www.chalmers.se/sv/nyheterhttps://www.chalmers.se/sv/nyheter/rektor-kommenterar/Sidor/IVAs-100lista-Chalmers-teknik-i-mansklighetens-tjanst.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/nyheter/rektor-kommenterar/Sidor/IVAs-100lista-Chalmers-teknik-i-mansklighetens-tjanst.aspxIVA:s 100-lista: ”Chalmers teknik i mänsklighetens tjänst”<p><b>​Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) har presenterat årets 100-lista, som den här gången extra tydligt lyfter fram forskningens potential att lösa mänsklighetens utmaningar. Listan består av 70 forskningsprojekt som IVA bedömer har stor potential att komma till nytta genom kommersialisering, affärs- och metodutveckling eller samhällspåverkan. Av 70 projekt bidrar Chalmers med 13 och vi toppar därmed listan. De lärosäten som återfinns på andra och tredje plats bidrar med åtta respektive sex projekt. </b></p>​<span style="background-color:initial">Vad är det som gör att Chalmers år efter år bidrar med så många projekt till 100-listan? Det handlar naturligtvis om att IVA vill lyfta fram forskning och utveckling inom teknik och ekonomi. Områden där Chalmers tekniska högskola står stark. Fokus för årets lista är ”Teknik i mänsklighetens tjänst” och det är ju en bra beskrivning av hela vår verksamhet.</span><div><br /><span style="background-color:initial"></span><div>Men det finns fler förklaringar. Chalmers har en utbildning i världsklass med högt motiverade studenter och doktorander som går vidare till framgångsrika karriärer inom akademin eller i näringslivet.</div> <div><br /></div> <div>Chalmers styrkeområden samlar spetskompetens tvärs över institutionerna, vilket gör att vi kan ta oss an komplexa och globala samhällsutmaningar. Styrkeområdena leder till mångdisciplinär, innovativ forskning med hållbar utveckling och nyttiggörande som drivkrafter.</div> <div><br /></div> <div>Jag är glad och stolt att kunna konstatera att Chalmers är en föregångare i nyttiggörande där forskning och utbildning gör avtryck i samhället på många olika sätt – genom entreprenörskap, nya produkter, medverkan i samhällsdebatten med mera. Framgång föder framgång vilket inspirerar och stimulerar forskarkollegor i deras arbete.</div> <div><br /></div> <div>Sammantaget har vi en miljö på Chalmers där utbildning, forskning och nyttiggörande samverkar och ger hög akademisk kvalitet och hög relevans för samhället. Det ger utdelning, inte bara på 100-listan.</div> <div><br /></div> <div><strong>Stefan Bengtsson, rektor och VD för Chalmers tekniska högskola<br /><br /></strong></div> <div><br /></div> <div><a href="/sv/nyheter/Sidor/IVA-100-lista-2022.aspx"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/ichtm.gif" alt="" />Chalmers projekt på 100-listan 2022 </a></div> <div><a href="https://www.iva.se/projekt/research2business/ivas-100-lista-2022/" target="_blank" title="IVAs 100-lista 2022"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/icgen.gif" alt="" />Se samtliga projekt på 100-listan från IVA</a></div> <div><br /></div> <div><br /></div> <div><div><em>Under vinjetten ”Rektor kommenterar” delar Chalmers rektor och vd Stefan Bengtsson sina reflektioner kring aktualiteter som berör utbildning, forskning och nyttiggörande. <br /></em><a href="/sv/nyheter/rektor-kommenterar/Sidor/default.aspx"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/ichtm.gif" alt="" />Läs tidigare inlägg från rektor Stefan Bengtsson ​</a></div></div> </div>Tue, 10 May 2022 20:00:00 +0200https://www.chalmers.se/sv/nyheter/Sidor/Kriget-i-Ukraina.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/nyheter/Sidor/Kriget-i-Ukraina.aspxKriget i Ukraina: ”Vikten av att värna demokratin och den fria tanken”<p><b>​Det är med stor bestörtning och oro som vi följer händelseutvecklingen i Ukraina. Rysslands militära angrepp är ett allvarligt hot mot internationell fred och säkerhet. Som lärosäte och universitet värnar vi demokrati, människors lika värde och rätten att uttrycka sin fria tanke. Chalmers fördömer därför det krig som nu pågår i Europa och vill uttrycka vår sympati med Ukrainas befolkning.​</b></p><p class="MsoNormal"><img src="/SiteCollectionImages/20220101-20220630/ukraine-ChalmersUni7_350x350px.jpg" class="chalmersPosition-FloatRight" alt="" style="margin:5px" />Som en del av det europeiska nätverket European Universities of Technology Alliance, Enhance*, har Chalmers å det kraftfullaste tagit avstånd från Rysslands pågående invasion av Ukraina. Vi skrev den 25 februari under ett uttalande, där Chalmers tillsammans med övriga ingående europeiska universitet, fördömer Rysslands agerande.</p> <p class="MsoNormal"><a href="https://twitter.com/chalmersuniv/status/1497225077355593747"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/icgen.gif" alt="" />Chalmers på Twitter: @chalmersnyheter</a></p> <p class="MsoNormal">Vi har också arbetat med att säkra att medarbetare och studenter med anknytning till Ukraina, som befinner sig i Chalmers miljö, får tillgång till stöd från oss.</p> <p class="MsoNormal">I svåra tider behöver vi samfällt stå upp för varandra, för demokratin och för de grundläggande värderingar som bygger upp ett hållbart samhälle. Vi värnar den fria tanken, som vi som universitet och lärosäte representerar, och känner den djupaste sympati för Ukrainas befolkning.</p> <p class="MsoNormal"><strong>Stefan Bengtsson, rektor och VD för Chalmers tekniska högskola</strong><br /></p> ​ <div>* I Enhance ingår Chalmers, NTNU i Trondheim, TU Berlin, RWTH Aachen, Tekniska universitet i Warszawa, Politecnico di Milano och tekniska universitet i Valencia.</div> <div><br /></div> <div>​Publiceringsdatum: 2022-03-01</div> <div><br /></div> <div><div><br /></div> <div><em>Under vinjetten ”Rektor kommenterar” delar Chalmers rektor och vd Stefan Bengtsson sina reflektioner kring aktualiteter som berör utbildning, forskning och nyttiggörande.</em><br /><a href="/sv/nyheter/rektor-kommenterar/Sidor/default.aspx"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/ichtm.gif" alt="" />Läs tidigare inlägg från rektor Stefan Bengtsson</a> ​ </div></div>Tue, 01 Mar 2022 07:00:00 +0100https://www.chalmers.se/sv/nyheter/Sidor/Valkommen-batterisatsning-kraver-spetskompetens.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/nyheter/Sidor/Valkommen-batterisatsning-kraver-spetskompetens.aspx"Välkommen batterisatsning kräver spetskompetens"<p><b>​Northvolts och Volvo Cars etablering av en ny batterifabrik i Göteborg är mycket goda nyheter – på flera plan. Fabriken bidrar med arbetstillfällen i Västsverige och den stärker såväl samhällets som Volvo Cars och den övriga fordonsindustrins elektrifiering. Etableringen visar också att Göteborg är konkurrenskraftigt som geografisk plats och har förutsättningar i världsklass med ett nära samarbete mellan näringsliv, akademi och offentlig sektor.</b></p>​<span style="background-color:initial">En avgörande förutsättning för industriell utveckling och produktion är kompetensförsörjning. En stor del av de medarbetare som på sikt beräknas arbeta i batterifabriken och den närliggande forsknings- och utvecklingsenheten kommer att vara ingenjörer och forskare med spetskompetens. Här har Chalmers en nyckelroll i att utbilda och fortbilda. Det gäller nya blivande ingenjörer, genom vårt starka utbud av grundutbildning, men också alumner och andra redan yrkesverksamma som vill vässa sin kompetens. Här är vi redo och kommer att ta ytterligare steg i närtid – både på egen hand och tillsammans med andra lärosäten.</span><div><br /></div> <div>Chalmers bedriver redan idag batteriforskning i världsklass och vi ser fram emot ett fördjupat forskningssamarbete med Northvolt och Volvo Cars.</div> <div><br /></div> <div>Göteborg är kanske Europas starkaste region för elektrifiering av fordon: i bilar, båtar, lastbilar, bussar, arbetsmaskiner, färjor och flygplan ersätts förbränningsmotorer av elmotorer. Framgångsrik elektrifiering innebär att klimatomställningen accelereras. Samhället blir helt enkelt mer hållbart. Chalmers roll är att vara motor och möjliggörare i den omställningen. Och därmed bidra till en mer hållbar framtid.</div> <div><br /></div> <div><strong>Stefan Bengtsson, rektor och VD för Chalmers tekniska högskola​<br /><br /></strong></div> <div><strong><br /></strong></div> <div>Publicerad: 2022-02-08</div> <div><em><br /></em></div> <div><div><em>Under vinjetten ”Rektor kommenterar” delar Chalmers rektor och vd Stefan Bengtsson sina reflektioner kring aktualiteter som berör utbildning, forskning och nyttiggörande.</em></div> <div><a href="/sv/nyheter/rektor-kommenterar/Sidor/default.aspx"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/ichtm.gif" alt="" />Läs tidigare inlägg från rektor Stefan Bengtsson ​ ​</a></div></div>Tue, 08 Feb 2022 15:00:00 +0100https://www.chalmers.se/sv/nyheter/Sidor/Det-bradskar-att-samordna-Sveriges-e-infrastruktur.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/nyheter/Sidor/Det-bradskar-att-samordna-Sveriges-e-infrastruktur.aspx"Det brådskar att samordna Sveriges e-infrastruktur"<p><b>​Regeringen behöver agera och ta de nödvändiga stegen mot en nationellt samordnad e-infrastruktur. Det skriver Chalmers rektor Stefan Bengtsson i ett debattinlägg. Annars riskerar svensk forskning och innovationsförmåga att ta skada.</b></p>​<span style="background-color:initial">Chalmers bedriver sedan många år forskning på en världsledande nivå. Detsamma gäller för de andra svenska lärosätena och det sker intensiv samverkan i ett stort antal forskningsprojekt. Tack vare digitaliseringen har samarbete och gemensamma projekt underlättats. Men i Sverige haltar utvecklingen av den digitala infrastruktur, eller e-infrastruktur, som krävs för att universitet och näringsliv ska kunna samarbeta effektivt.</span><div><br /><span style="background-color:initial"></span><div><span style="background-color:initial"></span><div><img src="/SiteCollectionImages/20220101-20220630/Datatrafiks%20elanvändning_350x220px.jpg" class="chalmersPosition-FloatRight" alt="C3SE forskningsinfrastruktur på Chalmers" style="margin:5px" />Så vad saknas? I praktiken en koordinerad satsning på anpassade digitala verktyg för dataöverföring, storskaliga beräkningar, analys, lagring och öppet tillgängliggörande för återanvändning och granskning av forskningsdata. Till viss del finns redan sådana funktioner tillgängliga för universiteten. Men det rör sig om enskilda aktörer och det saknas samordning och nationell strategi. Resultatet är ineffektiv resursanvändning och sämre stöd till forskningen. </div> <div><br /></div> <div>Just nu görs stora satsningar på forskningsanknuten e-infrastruktur i Europa. Sverige behöver en sammanhållen röst i internationella sammanhang. Vi behöver också en satsning som möter de ambitioner vi ser på kontinenten. </div> <div><br /></div> <div>En digital infrastruktur för forskning är kort sagt en nyckelfaktor för framgångsrik forskning på Chalmers och andra lärosäten i landet. Och därmed i förlängningen för svensk konkurrenskraft och innovationsförmåga. Frågan finns på regeringens dagordning, genom den <a href="https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/statens-offentliga-utredningar/2021/08/sou-202165/" target="_blank" title="www.regeringen.se">utredning om forskningsinfrastruktur​</a> som regeringens särskilda utredare Tobias Krantz presenterade i augusti 2021.</div> <div><br /></div> <div>Men i utredningen föreslås fler rättsliga prövningar vilket leder till en utdragen tidplan. Det vi på Chalmers och övriga forskningstunga lärosäten nu behöver är handling. Att en ny myndighet får ett samlat ansvar för Sveriges e-infrastruktur och att beslut om detta fattas snarast. </div> <div><br /></div> <div>Jag och rektorerna för Sveriges universitet uppmanar regeringen att agera i en <a href="https://www.nyteknik.se/opinion/tolv-svenska-universitet-akut-behov-av-ny-myndighet-7027189" target="_blank" title="www.nyteknik.se">debattartikel i Ny Teknik​</a>. Läs den gärna. Det handlar om framtiden för svensk forskning. </div> <div><br /></div> <div><strong>Stefan Bengtsson, rektor och VD för Chalmers tekniska högskola​</strong></div> <div><br /></div> <div><br /></div> <div><em>Foton: Anna-Lena Lundqvist</em><br /><em>Illustration: Yen Strandqvist</em></div> <div><span style="background-color:initial"><br /></span></div> <div><span style="background-color:initial">Publiceringsdatum: 2022-01-13​</span></div></div></div> <div><span style="background-color:initial"><br /></span></div> <div><span style="background-color:initial"><div><em>Under vinjetten ”Rektor kommenterar” delar Chalmers rektor och vd Stefan Bengtsson sina reflektioner kring aktualiteter som berör utbildning, forskning och nyttiggörande.</em></div> <div><a href="/sv/nyheter/rektor-kommenterar/Sidor/default.aspx"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/ichtm.gif" alt="" />Läs tidigare inlägg från rektor Stefan Bengtsson ​ ​</a></div></span></div>Thu, 13 Jan 2022 14:00:00 +0100