Svenska och ukrainska flaggor vid Chalmersplatsen.

Med anledning av kriget i Ukraina

I likhet med universitet och lärosäten världen över fördömer Chalmers tekniska högskola Rysslands invasion av Ukraina. 

– Det är med stor bestörtning och oro som vi följer händelseutvecklingen i Ukraina. Rysslands militära angrepp är ett allvarligt hot mot internationell fred och säkerhet. Som lärosäte och universitet värnar vi demokrati, människors lika värde och rätten att uttrycka sin fria tanke. Chalmers fördömer därför det krig som nu pågår i Europa och vill uttrycka vår sympati med Ukrainas befolkning, säger Chalmers rektor Stefan Bengtsson.
Uttalande från Enhance-konsortiet, som består av sju tekniska universitet i Europa däribland Chalmers. Enhance är en del av Europeiska kommissionens program Erasmus+ som riktar sig till europeiska lärosäten. 

Uttalande från European University Association, EUA, som representerar mer än 850 universitet i 48 europeiska länder..

Chalmers följer händelseutvecklingen och följderna av kriget i Ukraina. Här samlar vi information relaterat till säkerhetsläget.

Institutionella samarbeten med Ryssland och Belarus

Chalmers har ytterst få institutionella samarbeten med Ryssland och Belarus. Det visar den genomgång som högskolan gjort efter regeringens uppmaning att omedelbart avbryta utbyten med statliga institutioner i dessa länder.
De projektanknutna samarbeten som förekommer sker inom ramen för EU-projekt, vilka hanteras enligt EU:s regler om att avbryta samarbeten med statliga institutioner i dessa länder. 
Inga nya kontakter eller åtaganden ska heller initieras med statliga institutioner i berörda länder under rådande situation.

Inga utbytesstudenter från/till Ryssland och Belarus

Genomgången visar också att Chalmers för närvarande inte har några in- eller utresande studenter via utbytesavtal med Ryssland och Belarus.

Inga ramavtal eller kontrakt 

Chalmers har inga ramavtal eller kontrakt med ryska eller belarusiska leverantörer eller underleverantörer, men inköp och leveranser kan trots det komma att påverkas av läget. Enheten för inköp och upphandling på Chalmers följer utvecklingen och bevakar handelsläget.

För dig som vill läsa en utbildning på Chalmers

Personer från Ukraina som är intresserade av att studera vid Chalmers, kontakta antagning@chalmers.se. Det går bra att skriva på svenska, engelska, ukrainska eller ryska.

Для тих, кому цікаво навчатися в Chalmers

Якщо Ви з України та зацікавлені в навчанні в Chalmers, звертайтесь до antagning@chalmers.se. Ви можете написати нам шведською, англійською, українською або російською мовами.

Для тех, кто заинтересован в обучении в Chalmers

Если вы из Украины и заинтересованы в обучении в Chalmers, пожалуйста, свяжитесь с antagning@chalmers.se. Вы можете написать нам на шведском, английском, украинском или русском языках.

Stöd till forskare på flykt från Ukraina

Chalmers har hjälpt ukrainsk forskning genom olika initiativ och har möjlighet att fortsatt bidra, till exempel i kombination med det stöd som ukrainska forskare kan få från svenska forskningsfinansiärer:

Chalmers erbjuder stipendier till gästforskare från Ukraina för att täcka levnadsomkostnader i Sverige. Ansökan sker via kontaktperson i form av en forskarkollega på någon av Chalmers institutioner. Mer information om stipendiet och hur ansökan går till finns på Chalmers intranät, som endast är tillgängligt för medarbetare på Chalmers.

Vetenskapsrådet har samlat information om pågående stödinsatser och finansieringsmöjligheter.

Sveriges universitets- och högskoleförbund, SUHF, och Kungliga vetenskapsakademin, KVA, gör en gemensam satsning för att erbjuda ukrainska forskare att under en längre eller kortare tid vistas i Sverige.

Kungliga vetenskapsakademin utlyser stipendier för att bedriva sin forskning i Sverige.

Utbytesprogrammet Erasmus+ ger möjlighet att stödja ukrainska studenter, forskare och lärare. För mer information kontakta Chalmers EU-koordinator Susanne Ingmansson. 

Wenner-Gren stiftelserna erbjuder stipendier till gästforskare från Ukraina.

Centrum finansierade av Wallenbergstiftelserna kan söka pengar från dessa stiftelser för att anställa ukrainska forskare i upp till ett år. Kontakta respektive föreståndare för mer information.
För närvarande ger Chalmers inte något specifikt stöd, utanför ordinarie tillvägagångssätt, till forskare från Ryssland eller Belarus som söker sig till Sverige. 

Stöd till studenter på flykt från Ukraina

Om du är från Ukraina och har för avsikt att studera på universitet hösten 2022 kan du ansöka om ett riktat stipendium från Rotary International Student House (RIS​​​H).

Initiativ inom EU för stöd till ukrainska forskare på flykt

ERA4Ukraine inom nätverket Euraxess ger en översikt över vilka stödinitiativ som finns på inom EU och på nationell nivå.

#ScienceForUkraine​ samlar och sprider information om olika stödinitiativ till doktorander och forskare.


Säkerhetsläge och information från myndigheter

På krisinformation.se finns samlad information från svenska myndigheter om säkerhetsläget och om hur du kan hantera eventuell oro. Här hittar du även aktuell information från Utrikesdepartementet gällande avrådan från resor till berörda länder.

För den kompletta listan över länder Utrikesdepartementet avråder från resor till, se departementets webbplats.

Migrationsverket har samlat information och erbjuder svar på vanliga frågor om situationen i Ukraina på sin webbplats:
Migrationsverket: Situationen i Ukraina​

Sidansvarig Publicerad: fr 14 okt 2022.