illustration av coronavirus
​​​​​​​​​​
​​

Om coronaviruset – för studenter

Under höstterminen 2020 bedriver Chalmers campusbaserad undervisning med stor del digitala inslag. På campus undviker vi att samlas i större grupper, vi håller avstånd och hjälps åt för att undvika sprida smitta och bibehålla en trygg miljö. Vi har alla ett gemensamt ansvar att hålla oss friska. Från 29 oktober följer vi myndigheternas regionala rekommendationer.

Information till Chalmers studenter

9 nov 13:00

Inför höstterminen har Chalmers har anpassat verksamheten och sina campus för att undervisning ska kunna ske campusbaserat, med stor del digitala inslag, utan ökad risk för smittspridning vare sig på Chalmers campus eller i samhället i övrigt. Av utbildnings- och studiesociala skäl ser Chalmers det som viktigt och nödvändigt att genomföra delar av undervisningen på campus, så som laborationer, simuleringar eller gruppövningar. 

Det ställer samtidigt stora krav på var och en som befinner sig på campus att visa särskild hänsyn under covid-19-pandemin, och tänka på sitt eget agerande.

Alla studenter uppmanas att hålla sig uppdaterade på denna hemsida för generell information om Chalmers hantering av situationen, konsekvenser för undervisningen, och hur man som individ själv bäst kan bidra. I kursrummen i Canvas håller du dig uppdaterad om vad som gäller för dina kurser.

Chalmers bevakar händelseutvecklingen kring utbrottet av virussjukdomen covid-19 kontinuerligt och följer rekommendationer och beslut från svenska myndigheter. 

NYTT. Ökad försiktighet på campus

Den 29 oktober skärptes myndigheternas råd för att begränsa spridningen i Västra Götalandsregionen. Smittskydd VGR ser inte att upplägget för Chalmers utbildning påverkas av de nya råden. Om du har inplanerad verksamhetsförlagd eller fartygsförlagd utbildning under den kommande perioden fortsätter den som planerat. 

Däremot uppmanas du som student att följa dessa regionala råd (se länk ovan), och inte vara på campus mer än nödvändigt under den kommande treveckorsperioden. Det vill säga, kom till campus för dina schemalagda moment och bedriv övriga studier hemifrån. 

NYTT. Så bedrivs utbildningen på Chalmers vårterminen 2021

Under vårterminen kommer Chalmers fortsätta att fortsätta bedriva utbildning i ett blandformat, genom att delar av undervisningen genomförs på plats och andra delar digitalt. Ambitionen är att öka mängden inslag på campus där studenter kan närvara fysiskt, i den mån det är möjligt utifrån myndigheternas rekommendationer och riskbedömning.

Undvik att sprida smitta – vårt gemensamma ansvar

För att undvika att bli smittad och att smitta andra:
 • Stanna hemma om du är sjuk, även om du bara känner dig lite förkyld. Se lista över vanliga symptom på covid-19.
 • Håll avstånd till andra både inomhus och utomhus. När du är nära andra människor, som du inte bor med, ska du hålla mer än en armlängds avstånd (minst 1,5 meter).
 • ”Häng med ditt gäng”. För att minska risk för eventuell smittspridning är det bra att begränsa sitt fysiska umgänge till en mindre grupp kamrater. 
 • Lämna campus om du inte har undervisning eller andra planerade aktiviteter.  ​
 • Tvätta händerna ofta med tvål och vatten i minst 20 sekunder. Fler hygienråd hittar du här
 • Undvik att resa kollektivt, särskilt i rusningstrafik. När du måste: Håll avstånd till andra på bussen, tåget, spårvagnen och andra allmänna färdmedel. För längre resor: Välj alternativ där det går att boka en sittplats. Läs mer om inrikesresor här.
 • Undvik att besöka äldre släktingar. Personer över 70 år är den främsta riskgruppen för att bli allvarligt sjuka i covid-19.
 • Undvik fester, begravningar, dop, kalas eller bröllop.
 • Håll avstånd till andra på idrottsanläggningar, badhus och gym och undvik att byta om i allmänna omklädningsrum.
 • Håll dig uppdaterad via Krisinformation.se och Folkhälsomyndighetens webbsidor​​.
 • Påminn varandra om vad som gäller!

Stanna hemma vid sjukdom

Om du som student har influensaliknande symptom, feber eller luftvägsbesvär och ändå ämnar studera – gör det hemifrån. Tala om för en kurskamrat att du är sjuk så att du kan få hjälp med information som du missar, eller med praktiska saker. Som student ombeds du också meddela programansvarig eller masterprogramansvarig att du är sjuk. Var noga med att stanna hemma två dagar efter att du är helt symptomfri.

Om du har influensaliknande symptom, feber eller luftvägsbesvär ska du följa sjukvårdens anvisningar: 1177 för Västra Götaland​.

Om du tillhör en riskgrupp för covid-19

Då kan du ansöka om anpassning av undervisningen. Läs vidare om hur det går till här.

Tentamen under höstterminen 2020
Beslut om höstens tentor är fattat. Läs vidare om hur tentorna under höstterminen 2020 kommer att gå till på länken nedan.

Chalmers är inte stängt – men främst öppet för medarbetare och studenter
NYTT. Från 29 oktober hålls ytterdörrar och undervisningslokaler återigen låsta, som huvudregel, men tillgängliga för studenter och anställda liksom för andra med passerkort. 

Chalmers erbjuder biblioteksservice främst digitalt och via telefon, och biblioteket har stärkt sin digitala närvaro. De tre biblioteken (Huvudbiblioteket, Kuggen lärandetorg, Arkitektur- och samhällsbyggnadsbiblioteket) erbjuder begränsad fysik service på plats med öppettiderna 10–14.

Tänk på att hålla god distans till andra om du befinner dig på campus. När du är nära andra människor, som du inte bor med, ska du hålla mer än en armlängds avstånd.

Studenters resor arrangerade av Chalmers 

Studiebesök och övriga studentresor som arrangeras av Chalmers tekniska högskola ställs in till vidare. Studenter uppmanas att följa UD:s reseråd även för privatresor.

Har du fler frågor om pandemins konsekvenser?
Se i första hand fördjupad information på Studentportalen ​om vad som gäller under covid-19-pandemin:
Funktionshinder eller funktionsvariation? Här finns särskilt stöd.

Om du som student har ytterligare frågor, vänd dig till ansvarig för ditt program eller mastersprogram

Information från Chalmers studentkår
På Chalmers studentkårs webbplats​ hittar du mer information om coronaviruset och studentkårens verksamhet, inklusive en guide med tips om att studera hemifrån.​

Information från svenska myndigheter:​Publicerad: to 26 nov 2020.