illustration av coronavirus

Om coronaviruset – för anställda

Chalmers har ställt om för att verksamhet huvudsakligen ska kunna fortlöpa digitalt. Medarbetare rekommenderas att arbeta hemifrån fram till 14 augusti, i den mån uppgifter tillåter och i dialog med närmaste chef. All undervisning under läsperiod 4 sker på distans.

Denna information riktar sig till alla medarbetare på Chalmers

14 maj 15:00

Arbete från hemmet är huvudrekommendationen

Sedan den 17 mars rekommenderas medarbetare att arbeta hemifrån, i den mån uppgifter tillåter och i dialog med närmsta chef. Chalmers krisledningsgrupp har efter avstämning med rektor och Chalmers ledningsgrupp beslutat att förlänga rekommendationen om hemarbete till och med den 14 augusti (besked om tiden efter detta datum förväntas senast den 3 augusti).

Det är viktigt att de medarbetare som behöver arbeta på campus, för att exempelvis hantera lokalomsorg eller experimentellt arbete, skall kunna utföra sitt arbete med tillräcklig fysisk distans till andra medarbetare. ​Planering och samordning av arbetet leds som vanligt av chef. På länken nedan finns detaljerade råd kring hur risken för smittspridning kan minimeras i dessa fall.

Undvik att sprida smitta – vårt gemensamma ansvar​

För att undvika att bli smittad och att smitta andra:
  • Håll avstånd till andra både inomhus och utomhus. När du är nära andra människor, som du inte bor med, ska du hålla mer än en armlängds avstånd (minst 1,5 meter).
  • Stanna hemma om du är sjuk, även om du bara känner dig lite förkyld. Se lista över vanliga symptom på covid-19.
  • Tvätta händerna ofta med tvål och vatten i minst 20 sekunder. Fler hygienråd hittar du här
  • Håll avstånd till andra på bussen, tåget, spårvagnen och andra allmänna färdmedel. Undvik att resa i rusningstrafik.
  • Undvik att besöka äldre släktingar. Personer över 70 år är den främsta riskgruppen för att bli allvarligt sjuka i covid-19.
  • Undvik fester, begravningar, dop, kalas eller bröllop.
  • Håll avstånd till andra på idrottsplatser, badhus och gym och undvik att byta om i allmänna omklädningsrum.
  • Res bara om det är nödvändigt. Läs mer om inrikesresor här.
  • Håll dig uppdaterad via krisinformation.se​ och Folkhälsomyndighetens webbsidor​.

Chalmers är inte stängt – men enbart öppet för medarbetare och studenter

Chalmers har inte stängt sina campus. Ytterdörrarna till lokaler på campus är låsta, men tillgängliga för studenter och anställda, liksom för andra med passerkort, till dess annat meddelas. 

Lektionssalar och hörsalar kommer också att hållas låsta för att minska risk för skadegörelse och behov av lokalvård. Grupprum och datorsalar är fortsatt öppna för att ge studenter tillgång till nödvändiga resurser. Receptionen i CA-huset är obemannad från och med 23 mars, men alla anställda kan komma in med passerkort och kod 06:00-20:00. Posten hämtas/lämnas bara en gång per dag.

Chalmers har tills vidare stängt sina tre bibliotek (Huvudbiblioteket, Kuggen lärandetorg, ACE-biblioteket) och erbjuder istället biblioteksservice digitalt och via telefon. Bibliotekens elektroniska informationsresurser och support-kanaler påverkas inte av stängningen.

Tjänsteresor

Chalmers beviljar inga tjänsteresor internationellt, och endast verksamhetskritiska resor inom Sverige. Vad som anses vara verksamhetskritisk resa beslutas av prefekt. Restriktionerna gäller fram till 14 augusti. Medarbetare uppmanas att följa UD:s reseråd även för privatresor.

Konferenser, möten och besök 

Alla fysiska konferenser, möten och besök med externa deltagare, arrangerade av Chalmers tekniska högskola, ställs om till digitala möten eller ställs in helt fram till 14 augusti. 

Anställda rekommenderas att omvandla fysiska interna möten till digitala möten i så stor utsträckning som möjligt, fram till och med 14 augusti. 

Stanna hemma vid sjukdom​

Stanna hemma om du är sjuk, även om du bara känner dig lite förkyld. Se lista över vanliga symptom på covid-19Om du ändå tänker arbeta – gör det hemifrån. Anställda ska ha dialog med sin chef. Var noga med att stanna hemma två dagar efter att du är helt symptomfri.

Om du har misstänkta symptom som exempelvis hosta, feber eller huvudvärk ska du meddela din chef och följa sjukvårdens anvisningar: 1177 för Västra Götaland.

Hjälp för medarbetare utomlands

​​Anställda som befinner sig utomlands och behöver hjälp får primärt den hjälpen via tjänstereseförsäkringens akutnummer: IF Skadeförsäkring via +46 77-181 5818.

Hjälp för medarbetare med normal hemvist utomlands​

Anställda som behöver rådgöra kring eventuell hemresa ska kontakta sitt lands ambassad i Sverige.

Har du frågor?

Information från svenska myndigheter:

Publicerad: on 20 maj 2020.