coronavirus

Om coronaviruset – för anställda

Chalmers har ställt om för att verksamhet huvudsakligen ska kunna fortlöpa digitalt. Medarbetare rekommenderas att arbeta hemifrån i den mån uppgifter tillåter, och i dialog med respektive chef. All undervisning under läsperiod 4 sker på distans.

Denna information riktar sig till alla medarbetare på Chalmers

26 mars 15:00

Arbete från hemmet är huvudrekommendationen

NYTT. Sedan den 17 mars rekommenderas medarbetare att arbeta hemifrån, i den mån uppgifter tillåter och i dialog med närmsta chef. Chalmers krisledningsgrupp har efter avstämning med rektor och Chalmers ledningsgrupp beslutat att förlänga rekommendationen om hemarbete till och med den 3 maj. Planering och samordning av arbetet leds som vanligt av chef.

Undvik att sprida smitta – vårt gemensamma ansvar​

För att undvika att bli smittad och att smitta andra:
  • Stanna hemma om du är sjuk eller har symptom på luftvägsinfektion.
  • Tvätta händerna grundligt med tvål och varmt vatten före måltid, mathantering och efter toalettbesök. Handsprit kan vara ett alternativ.
  • Undvik att röra vid ansiktet med otvättade händer.
  • Hosta och nys i armvecket eller i en pappersnäsduk.
  • Håll dig uppdaterad via krisinformation.se​ och Folkhälsomyndighetens webbsidor​.

Chalmers är inte stängt – men enbart öppet för medarbetare och studenter

Chalmers har inte stängt sina campus. Ytterdörrarna till lokaler på campus är låsta, men tillgängliga för studenter och anställda, liksom för andra med passerkort, till dess annat meddelas. 

Lektionssalar och hörsalar kommer också att hållas låsta för att minska risk för skadegörelse och behov av lokalvård. Grupprum och datorsalar är fortsatt öppna för att ge studenter tillgång till nödvändiga resurser. Receptionen i CA-huset är obemannad från och med 23 mars, men alla anställda kan komma in med passerkort och kod 06:00-20:00. Posten hämtas/lämnas bara en gång per dag.

Chalmers har stängt sina tre bibliotek (Huvudbiblioteket, Kuggen lärandetorg, ACE-biblioteket) från och med onsdag 18 mars och erbjuder istället biblioteksservice digitalt och via telefon. Bibliotekens elektroniska informationsresurser och support-kanaler påverkas inte av stängningen.

Tjänsteresor

Chalmers beviljar inga tjänsteresor internationellt, och endast verksamhetskritiska resor inom Sverige. Vad som anses vara verksamhetskritisk resa beslutas av prefekt. Restriktionerna gäller för närvarande fram till 31 maj. Medarbetare uppmanas att följa UD:s reseråd även för privatresor.

Konferenser, möten och besök 

Alla fysiska konferenser, möten och besök med externa deltagare, arrangerade av Chalmers tekniska högskola, ställs om till digitala möten eller ställs in helt fram till 31 maj. 

Anställda rekommenderas att omvandla fysiska interna möten till digitala möten i så stor utsträckning som möjligt, fram till 31 maj. 

Arbeta hemifrån om du har varit utomlands

Om du som medarbetare har varit utomlands, och har kommit hem efter 14 mars, ska du arbeta hemifrån i 14 dagar, även om du är frisk och inte uppvisar symptom. Du ska även kontakta din chef för gemensam planering framåt.

Stanna hemma vid sjukdom​

Om du som anställd har influensaliknande symptom, feber eller luftvägsbesvär och ändå tänker arbeta – gör det hemifrån. Anställda ska ha dialog med sin chef. Var noga med att stanna hemma två dagar efter att du är helt symptomfri.

Om du har influensaliknande symptom, feber eller luftvägsbesvär ska du följa sjukvårdens anvisningar: 1177 för Västra Götaland.

Hjälp för medarbetare utomlands

  • Anställda som är på resa utomlands, inom ramen för arbetet, ombeds återvända till Sverige och ska därefter arbeta hemifrån under 14 dagar. Vänd dig till din chef för att planera arbetet.
  • Anställda som befinner sig utomlands och behöver hjälp får primärt den hjälpen via tjänstereseförsäkringens akutnummer: IF Skadeförsäkring via +46 77-181 5818

Hjälp för medarbetare med normal hemvist utomlands​

Anställda som behöver rådgöra kring eventuell hemresa ska kontakta sitt lands ambassad i Sverige.

Har du frågor?

Information från svenska myndigheter:

Publicerad: to 26 mar 2020.