illustration av coronavirus

Om coronaviruset – för anställda

Chalmers verksamhet fortlöper huvudsakligen digitalt över sommaren. Från och med höstterminen bedriver Chalmers campusbaserad undervisning med stor del digitala inslag. Medarbetare rekommenderas att fortsatt att arbeta hemifrån, i den mån uppgifter tillåter och i dialog med närmaste chef. Fortsatt försiktighet med besök, möten och resor gäller även efter 14 augusti.

Denna information riktar sig till alla medarbetare på Chalmers

18 juni 11:00

Arbete från hemmet är huvudrekommendationen

Sedan den 17 mars rekommenderas medarbetare att arbeta hemifrån, i den mån uppgifter tillåter och i dialog med närmsta chef. Chalmers krisledningsgrupp har efter avstämning med rektor och Chalmers ledningsgrupp beslutat att förlänga rekommendationen om hemarbete även efter den 14 augusti. Rekommendationen gäller tills vidare.

Från och med höstterminen bedriver Chalmers campusbaserad undervisning med stor del digitala inslag. Personal som behöver vara på plats på campus för att undervisa, stödja undervisningsverksamheten, eller har andra arbetsuppgifter som inte kan utföras på distans, behöver då kunna arbeta tryggt på campus. Därför ska övriga medarbetare i möjligaste mån även fortsatt arbeta hemifrån.

På detta sätt ska verksamheten som helhet upprätthålla Folkhälsomyndighetens rekommendationer om att hålla avstånd mellan individer och att undvika större sociala sammanhang. Planering och samordning av arbetet leds som vanligt av chef. På länkarna nedan finns detaljerade råd kring hur risken för smittspridning kan minimeras.

Undvik att sprida smitta – vårt gemensamma ansvar​

För att undvika att bli smittad och att smitta andra:
 • Arbeta hemifrån i så stor utsträckning som möjligt
 • Håll avstånd till andra både inomhus och utomhus. När du är nära andra människor, som du inte bor med, ska du hålla mer än en armlängds avstånd (minst 1,5 meter).
 • Stanna hemma om du är sjuk, även om du bara känner dig lite förkyld. Se lista över vanliga symptom på covid-19.
 • Tvätta händerna ofta med tvål och vatten i minst 20 sekunder. Fler hygienråd hittar du här
 • Undvik att resa kollektivt, särskilt i rusningstrafik. När du måste: Håll avstånd till andra på bussen, tåget, spårvagnen och andra allmänna färdmedel. För längre resor: Välj alternativ där det går att boka en sittplats. Läs mer om inrikesresor här.
 • Undvik att besöka äldre släktingar. Personer över 70 år är den främsta riskgruppen för att bli allvarligt sjuka i covid-19.
 • Undvik fester, begravningar, dop, kalas eller bröllop.
 • Håll avstånd till andra på idrottsplatser, badhus och gym och undvik att byta om i allmänna omklädningsrum.
 • Håll dig uppdaterad via krisinformation.se​ och Folkhälsomyndighetens webbsidor​.

Chalmers är inte stängt – men enbart öppet för medarbetare och studenter

Chalmers har inte stängt sina campus. Ytterdörrarna till lokaler på campus är låsta, men tillgängliga för studenter och anställda, liksom för andra med passerkort. Grupprum och datorsalar är fortsatt öppna under sommaren för att ge studenter tillgång till nödvändiga resurser. 

När höstterminen startar kommer fler undervisningssalar att öppna. Receptionen i CA-huset är tills vidare obemannad, men alla anställda kan komma in med passerkort och kod 06:00-20:00. Posten hämtas/lämnas bara en gång per dag.

Chalmers håller sina tre fysiska bibliotek stängda över sommaren (Huvudbiblioteket, Kuggen lärandetorg, ACE-biblioteket) och erbjuder istället biblioteksservice digitalt och via telefon. Bibliotekens elektroniska informationsresurser och support-kanaler påverkas inte av stängningen. De tre biblioteken kommer att öppna för anställda och studenter från och med 17 augusti, med begränsad öppettid 10–14. ​

Anpassade lokaler för ökad säkerhet

För att de studenter och anställda som behöver vara på campus ska kunna vara det under trygga former kommer lokalerna att inför höstterminen anpassas för att minimera risk för smittspridning. Åtgärderna omfattar exempelvis plexiglas i receptioner, markeringar i golv samt glesare sittning i lunchrum, mötesrum och öppna kontorslandskap. Den generella rekommendationen är att tänka halverad kapacitet mot ”normalläget”:
 • Delade kontor – undvik att vara på plats samtidigt 
 • Öppna kontorslandskap – max halverad kapacitet
 • Mötesrum – halverad kapacitet 
 • Laborativ verksamhet – genomför en riskanalys
 • Allmänna föreläsningar på campus – max halverad kapacitet, dock inte fler än 50 personer
 • I alla lokaler ska Folkhälsomyndighetens rekommendationer om distansering följas​
Inpassering med hjälp av passerkort fortsätter gälla efter 14 augusti, för att begränsa antal personer i lokalerna.

Tjänsteresor
Chalmers beviljar inga tjänsteresor internationellt, och endast verksamhetskritiska resor inom Sverige. Vad som anses vara verksamhetskritisk resa beslutas av prefekt. Restriktionerna gäller fram till 14 augusti. Medarbetare uppmanas att följa UD:s reseråd även för privatresor.

Från och med 15 augusti beviljas fortsatt endast verksamhetskritiska tjänsteresor. Internationella tjänsteresor kan beviljas från 15 augusti, men enbart om resan inte påverkas av Utrikesdepartementets reseavrådan. Beslutet gäller tills vidare.

Konferenser, möten och besök 

Alla fysiska konferenser, möten och besök med externa deltagare, arrangerade av Chalmers tekniska högskola, ställs om till digitala möten eller ställs in helt fram till 14 augusti. Därefter hävs detta förbud. Digitala möten är tills vidare dock att föredra och bör vara förstahandsalternativet även efter 14 augusti. Allmänna föreläsningar på campus begränsas under höstterminen till 50 procent av antalet platser, maximalt 50 personer.

Anställda rekommenderas tills vidare att hålla interna möten i digital from i så stor utsträckning som möjligt.  

Stanna hemma vid sjukdom​

Stanna hemma om du är sjuk, även om du bara känner dig lite förkyld. Se lista över vanliga symptom på covid-19Om du ändå tänker arbeta – gör det hemifrån. Anställda ska ha dialog med sin chef. Var noga med att stanna hemma två dagar efter att du är helt symptomfri.

Om du har misstänkta symptom som exempelvis hosta, feber eller huvudvärk ska du meddela din chef och följa sjukvårdens anvisningar: 1177 för Västra Götaland.

Hjälp för medarbetare utomlands

​​Anställda som befinner sig utomlands och behöver hjälp får primärt den hjälpen via tjänstereseförsäkringens akutnummer: IF Skadeförsäkring via +46 77-181 5818.

Hjälp för medarbetare med normal hemvist utomlands​

Anställda som behöver rådgöra kring eventuell hemresa ska kontakta sitt lands ambassad i Sverige.

Har du frågor?

Information från svenska myndigheter:

Publicerad: to 18 jun 2020.