illustration av coronavirus

Information till dig som söker till Chalmers

Att fatta ett stort beslut om sin framtid kan kännas svårt och stressigt även i vanliga fall. Vi på Chalmers har full förståelse för att det beslutet kan kännas ännu tuffare nu när vi har en spridning av coronaviruset i Sverige. Vår prioritet är att säkerställa att våra studenter fortsatt får en utbildning i världsklass och känner sig trygga och säkra på våra campus. 

Därför har vi sammanställt en lista på saker som kan vara bra att känna till om du har tänkt att studera på Chalmers i höst. Vi uppdaterar sidan kontinuerligt, så se till att bokmärka den och hålla utkik efter eventuella uppdateringar. 

18 maj 16:30

Hur kommer undervisningen att bedrivas i höst? 
Den kommer att bedrivas i blandformat, det vill säga med både digitala delar och undervisning på campus. Undervisningsdelar med många studenter som till exempel föreläsningar kommer att genomföras på distans medan delar som kan göras i mindre grupper, där studenter och lärare kan bibehålla social distansering och minimera riskerna för smittspridning, kan genomföras på campus. Sådana delar kan exempelvis vara laborationer, simuleringar eller projekt.


Vad gäller för mig som är masterstudent? 
Om du redan befinner dig i landet gäller samma förutsättningar som för kandidatstudenter, det vill säga det som beskrivs ovan.

Hur bedrivs undervisning på Chalmers just nu? 
All undervisning bedrivs just nu på distans genom till exempel filmade föreläsningar och gruppövningar med webbkamera. Alla studenter har regelbunden kontakt med sina lärare och varandra.

Förväntar sig Chalmers att jag ska vara på plats i Göteborg när undervisningen börjar?
Ja, då delar av undervisningen kommer att ske på campus förväntar vi oss att du är på plats och deltar i undervisningen (under förutsättning att du är frisk). Internationella studenter som inte kan komma till Göteborg på grund av reserestriktioner har möjlighet att delta i sina masterstudier på distans.

Kan jag flytta till mitt studentboende även om delar av undervisningen bedrivs digitalt? 
Ja, det kommer du att kunna. Delar av undervisningen kommer att ske på campus vilket innebär att du behöver befinna dig i Göteborgsområdet. Vi föreslår att du redan nu ställer dig i kö hos SGS och Chalmers studentbostäder.

Vad kommer att hända med mottagningen i år? 
Mottagningen av nya studenter vid Chalmers består av flera delar och skiljer sig lite åt beroende på vilken utbildning man ska gå på. 
  • Mottagningsaktiviteterna som anordnas av studentkåren kommer att behöva förändras en hel del jämfört med tidigare år, eftersom aktiviteter i stora grupper inte kan genomföras, och hänsyn till Folkhälsomyndighetens rekommendationer måste gälla i alla sammanhang. Arbetet med utformningen av den här delen av mottagningen är igång, och mer information kommer så småningom.
  • Den förberedande matematikundervisning som präglar mottagningsveckorna kommer att göras i blandformat, med både digitala delar och en del undervisning på campus. 
  • Mottagningen av studenter som ska gå vår nya utbildning Tekniskt basår på distans är under utformning. Mer information kommer.
  • Mottagning av internationella studenter sker främst digitalt, eftersom vi räknar med att flera internationella studenter kommer att ha svårt att komma till Sverige i början av hösten. ​
Hur får jag information om mina studier om mottagningen sker digitalt? 
Information om programmens struktur och innehåll, studieteknik, studenthälsa, och annat som är viktigt att veta för att komma igång med dina studier kommer du att kunna att kunna ta del av på distans.

Kommer tentorna att skrivas på distans i höst? 
Vi har ännu inte fattat något beslut om hur tentorna kommer att skrivas under hösten, men planerar att fatta ett sådant beslut senast 25 augusti.

När återgår Chalmers till helt campusbaserad undervisning igen? 
Vi följer kontinuerligt utvecklingen av covid 19-pandemin och de rekommendationer vi får från regeringen och Folkhälsomyndigheten. Om läget skulle ändra sig kan våra riktlinjer för hur undervisningen ska bedrivas komma att ändras. Under oktober kommer vi att göra en utvärdering av hur läget ser ut inför vårterminen. 

Kan jag få CSN som vanligt om jag vill studera på Chalmers i höst?
Ja, du ansöker om CSN som vanligt om du planerar att studera i höst. Läs mer information om det på CSN:s hemsida.  

Hur kan jag träffa Chalmersstudenter och ställa frågor?
Vi har för närvarande ställt in alla våra fysiska möten som till exempel besökskvällar och studiebesök. Du kan dock ställa frågor till våra studenter via funktionen fråga en student​.  ​
 

Frågor och svar om diverse provtillfällen

Vad händer med högskoleprovet?
UHR kommer inte att genomföra något högskoleprov våren 2020 och det kommer heller inte att flyttas fram till ett senare datum. Nästa provtillfälle är söndagen den 18 oktober. Du kan läsa mer om beslutet här.  

Vad händer med arkitektprovet? 
Arkitektprovet kommer inte att genomföras i år. Chalmers följer utvecklingen av coronaviruset och de rekommendationer som Folkhälsomyndigheten ger. Då covid-19 har status av allmänfarlig och samhällsfarlig sjukdom med överhängande risk för smittspridning har vi efter noga överväganden beslutat att ställa in arkitektprovet. Mer information om beslutet hittar du här​

Vad händer med Matematik- och fysikprovet? 
Matematik- och fysikprovet kommer inte att genomföras i år. Chalmers följer utvecklingen av coronaviruset och de rekommendationer som Folkhälsomyndigheten ger. Då covid-19 har status av allmänfarlig och samhällsfarlig sjukdom med överhängande risk för smittspridning har vi efter noga överväganden beslutat att ställa in matematik- och fysikprovet. Om du redan har anmält dig till provet så kommer din anmälningsavgift att återbetalas. Mer information om beslutet hittar du här. Nästa provtillfälle är våren 2021. 

Sidansvarig Publicerad: on 20 maj 2020.