illustration av coronavirus
​​​​​​​​​​

Information till dig som har sökt till Chalmers 2021

Att fatta ett stort beslut om sin framtid kan kännas svårt och stressigt även i vanliga fall. Vi på Chalmers har full förståelse för att det beslutet kan kännas ännu tuffare nu när vi har en spridning av coronaviruset i Sverige. Vår prioritet är att säkerställa att våra studenter fortsatt får en utbildning i världsklass och känner sig trygga och säkra på våra campus. 

I nuläget är det inte möjligt att förutse smittläget och hur länge de nationella och regionala restriktionerna fortsätter att råda. Målsättningen är att återgå till mer verksamhet på campus så snart de nationella och regionala restriktionerna hävs.

Nedan har vi sammanställt en lista på saker som kan vara bra att känna till om du har tänkt att studera på Chalmers i höst. Vi uppdaterar sidan kontinuerligt, så se till att bokmärka den och hålla utkik efter eventuella uppdateringar. 

Uppdaterat 16 juni 2021

Hur kommer undervisningen att bedrivas i höst? 
Undervisningen kommer att bedrivas i ett hybridformat under läsperiod 1, det vill säga med både digitala delar och undervisning på campus. Målet är att du ska ha minst hälften av sin schemalagda tid på campus under läsperiod 1 (30 augusti–31 oktober 2021). Målet för läsperiod 2 (1 november 2021–16 januari 2022) är att all undervisning kan bedrivas utan restriktioner​.

Just nu bedriver vi undervisning genom till exempel filmade föreläsningar och gruppövningar med webbkamera på distans. Alla studenter har regelbunden kontakt med sina lärare och varandra. Undervisningsdelar med många studenter som till exempel föreläsningar genomförs på distans medan delar som kan göras i mindre grupper, där studenter och lärare kan bibehålla social distansering och minimera riskerna för smittspridning, genomförs på campus. Sådana delar kan exempelvis vara laborationer, simuleringar eller projekt. 

Vi följer kontinuerligt utvecklingen av covid-19 och de rekommendationer vi får från regeringen och Folkhälsomyndigheten. Det gör att ändringar kan komma ganska snabbt. 

Vad gäller för mig som är masterstudent? 
Samma förutsättningar gäller som för kandidatstudenter, det vill säga det som beskrivs ovan.

Förväntar sig Chalmers att jag ska vara på plats i Göteborg när undervisningen börjar?
Ja, då delar av undervisningen kommer att ske på campus förväntar vi oss att du är på plats och deltar i undervisningen (under förutsättning att du är frisk).  

Kan jag flytta till mitt studentboende även om delar av undervisningen bedrivs digitalt? 
Ja, det kommer du att kunna. Delar av undervisningen kommer att ske på campus vilket innebär att du behöver befinna dig i Göteborgsområdet. 

Vad kommer att hända med mottagningen i år? 
Mottagningen av nya studenter vid Chalmers kommer delvis att ske digitalt i år, i form av välkomstfilmer. De mottagningsaktiviteter som anordnas av studentkåren kommer att genomföras med hänsyn till Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Mer information om introduktionsveckorna och mottagningen finns på Studentportalen.

Hur får jag information om mina studier om mottagningen sker digitalt? 
Programmen kommer att ha olika informationsinsatser och eventuellt digitala möten för att du i början av dina studier ska veta mer om ditt program, studenthälsa och annat som är viktigt att veta för att komma igång med dina studier. Introduktionskurs i matematik, som ligger i mottagningsveckorna, kan komma att genomföras i blandformat, med både digitala delar och en del undervisning på campus. Om läget med pandemin tillåter kommer det vara aktiviteter på plats.

Hur kommer vi att skriva tentor i höst? 
Vi har ännu inte fattat något beslut om hur tentorna kommer att skrivas under hösten, men planerar att fatta ett sådant beslut senast 25 augusti. Just nu görs tentor på distans med lite olika upplägg.

När återgår Chalmers till helt campusbaserad undervisning igen? 
Vi följer kontinuerligt utvecklingen av covid-19 och de rekommendationer vi får från regeringen och Folkhälsomyndigheten. Om läget skulle ändra sig kan våra riktlinjer för hur undervisningen ska bedrivas komma att ändras. 

Kan jag få CSN som vanligt om jag vill studera på Chalmers i höst?
Ja, du ansöker om CSN som vanligt om du planerar att studera i höst. Läs mer information om det på CSN:s hemsida.  

Hur kan jag träffa Chalmersstudenter och ställa frågor?
Du kan ställa frågor digitalt till våra studenter via funktionen Chatta med en student. ​

Sidansvarig Publicerad: to 12 aug 2021.