coronavirus

Chalmers planering med anledning av covid-19

Uppdaterad 12 januari 2022Undervisning och tentamen är prioriterade på Chalmers campus under januari. Fram till sista januari är därför följande verksamheter och grupper prioriterade att vara på campus: tentamen, undervisning, studenter, doktorander, laborativ personal, stöd till studenter samt servicepersonal. 

Chalmers prioriterar att utföra examination och utbildning på campus i linje med de rekommendationer som lämnas från myndigheterna. Då det är viktigt att undvika trängsel uppmuntras lärare att använda sig av exempelvis installerad streamingutrustning i salarna, om det behövs för att glesa ut mellan studenterna, eller andra åtgärder som bedöms lämpliga i aktuell kurs.

Med anledning av de rekommendationer från regeringen och Folkhälsomyndigheten (FHM) som träder i kraft den 12 januari har rektor och vicerektor för utbildning och livslångt lärande tillsammans med covid19-samordningsgruppen gjort följande bedömning:

  • Utgångsläget för undervisning på Chalmers är undervisning på campus. Vid föreläsning i salar som är utrustade med streamingutrustning vill vi att våra lärare använder den så att antalet studenter som deltar i sal respektive digitalt kan anpassas, för att glesa ut i föreläsningssalarna. Vid föreläsningar bokade i salar där tillgång till streamingutrustning saknas kan föreläsningarna ges på distans, så länge FHMs rekommendation om ”delvis distansundervisning” kvarstår.  
  • Tentamina och annan examination arrangeras på campus med lämpliga smittskyddsåtgärder och med möjlighet att hålla avstånd. För laborativa och andra praktiska moment där avstånd inte kan upprätthållas tillhandahålls visir. 
  • Prioriterade grupper att arbeta på campus är studenter, personal som undervisar i läsperiod 3, de som arbetar med stöd till studenter samt serviceverksamhet som krävs för att upprätthålla vår verksamhet. 
  • Övriga anställda som kan jobba hemma ska göra det i så stor utsträckning som möjligt, för att bidra till att begränsa smittspridningen och ge utrymme till dem som behöver vara på campus.​
  • Sociala sammankomster och större interna möten bör skjutas upp.

Tjänste- och studieresor ska följa UD:s reserekommendationer. Inför sådana resor ansvarar närmaste chef för att tillsammans med medarbetaren genomföra en riskanalys. För studenter gäller att examinator har ansvar för att riskanalysen görs.

Vinterns examensceremoni ställs om till ett digitalt arrangemang. Disputationer omfattas av myndigheternas rekommendationer för allmän sammankomst. Föreläsningar som riktar sig till allmänheten bör digitaliseras, omfattas annars av myndigheternas rekommendationer för allmän sammankomst

Högskolan bevakar fortsatt hur pandemin utvecklas och följer myndigheternas rekommendationer tills dess att pandemin är över. Därför kan situationen på Chalmers komma att förändras med kort varsel. Den viktigaste insatsen alla kan bidra med för att bekämpa pandemin är att vaccinera sig och stanna hemma vid sjukdom.

Sidansvarig Publicerad: on 12 jan 2022.