coronavirus

Utbrottet av coronavirus

Med anledning av utbrottet av coronavirus och covid-19 i samhället har Chalmers ställt om sin verksamhet. All verksamhet fortlöper, men undervisning och huvuddelen av medarbetarnas dagliga arbete sker tills vidare på distans.

Alla fysiska konferenser, möten och besök med externa deltagare, arrangerade av Chalmers tekniska högskola, ställs nu om till digitalt format eller ställs in helt fram till 31 maj. 

31 mars 14:00

Uppdatering 31 mars: Komplett info om påskens omtentor, inkl ny FAQ om dessa. Cirka 30 av dem skjuts upp. Se länk.
Uppdatering 27 mars: Ny information om omtentor, samt fjärranslutning från datorsalar, för studenter. Se länk nedan.
Uppdatering 26 mars: Rekommendationen att arbeta hemifrån förlängs till 3 maj för medarbetare, se länk nedan.

Chalmers bevakar händelseutvecklingen kring utbrottet av virussjukdomen covid-19 kontinuerligt och följer rekommendationer och beslut från svenska myndigheter. Regeringen och Folkhälsomyndigheten rekommenderar (17 mars)​ att all universitets- och vuxenutbildning i Sverige sker på distans från den 18 mars.

Regeringen har beslutat att alla sammankomster ska begränsan till ett maxantal på 50 deltagare​. Beslutet gäller från 29 mars.​

Till dig som planerar att besöka Chalmers campus som extern gäst

Chalmers agerar för att minimera samhällsspridningen av coronaviruset, och för att skydda särskilda riskgrupper. Därför måste vi tyvärr undanbe oss alla fysiska besök av externa gäster hos våra medarbetare och studenter på Chalmers campus tills vidare.

Tack för visad förståelse!

Publicerad: to 02 apr 2020.