coronavirus

Chalmers planering med anledning av covid-19

Med anledning av regeringens plan för hur restriktionerna är tänkta att gradvis försvinna, har rektor reviderat beslutet om höstens upplägg av undervisning och arbete på campus. Den generella rekommendationen om hemarbete förlängs inte efter 15 augusti och målet för läsperiod 2 är att all undervisning kan bedrivas utan restriktioner. 

Uppdaterad 16 juni 2021

 
Smittspridningen går åt ett positivt håll i samhället och vaccinationstakten ökar. Tillsammans med positiva signaler Chalmers fått från styrande myndigheter finns det därför skäl att inte förlänga den generella rekommendationen efter den 15 augusti.

Detta innebär att planering bör ske för anpassad återgång till campus men på ett sådant sätt så att trängsel undviks. Fortsatt gäller att varje medarbetare och student har ett egenansvar när det gäller att stanna hemma när man känner sig sjuk, att provta sig vid misstanke om sjukdom, hålla avstånd och hålla en god handhygien. 

– Vi och resten av världen sitter inte på några svar huruvida virusets framfart kommer att avstanna eller om det blir en annan utveckling, säger rektor Stefan Bengtsson. Vi måste ändå våga planera för en mer normal framtid men samtidigt vara medvetna om att vi får prova oss fram, ha en öppen dialog och tillsammans fundera över hur vi bäst kan följa rekommendationerna.

Det här gäller fram till och med den 15 augusti 2021

 • Fram till 15 augusti bedrivs verksamheten på samma sätt som den gjorts under våren, det vill säga att:
  • Jobba hemifrån om du inte måste arbeta på campus
  • Digitala möten är förstahandsalternativet
  • Enbart verksamhetskritiska tjänsteresor

Det här gäller från och med den 16 augusti 2021

Anpassad återgång medarbetare 

 • Prefekt eller motsvarande ansvarar för att i samråd med underställda linjechefer planera för verksamheten på ett sådant sätt att trängsel undviks. Detta gäller fram till att Folkhälsomyndigheten och/eller regeringen aviserar att Sverige nått nivå 5 i den nationella planen för återgång.  
 • Om trängsel inte kan undvikas är prioriterade grupper att bedriva verksamhet på campus doktorander, post-docs, laborativ personal, personal med undervisning på campus, personal som under pandemin haft arbetsuppgifter som måste utföras på campus samt hanteringen runt mottagning av nyanställda och nyantagna. 
 • Institutioner ska planera för att nyanställda, eller andra anställda, som arbetat på distans från utlandet med anledning av pandemin ska komma till Chalmers så snart det är möjligt.  
Medarbetare hittar mer information på Chalmers intranät.​

Konferenser, möten och disputationer

 • Konferenser kan genomföras men ska riskbedömas inför genomförande. Tänk särskilt på hur trängsel undviks vid in-/utpassering samt under pauser och luncher. Med konferens avses ett större evenemang med externa gäster och talare. Med möte avses mindre samlingar, ofta interna, med upp mot cirka 20-30 deltagare.
 • Disputation, öppen föreläsning, seminarium eller liknande till vilken allmänheten äger tillträde ska alltid följa förordningen om allmän sammankomst.  
 • Fram till att regeringen aviserar att Sverige nått steg 5 i återöppnandet ska varje större möte (tex avdelningsmöte, kick-off, avtackning) riskbedömas och relevanta åtgärder vidtas.  

Anpassad återgång till campus för studenter

Även återgången för studenter ska anpassas. Undervisningen kommer bedrivas i ett hybridformat under läsperiod 1 (30 augusti–30 oktober 2021), där målet är att studenterna har minst hälften av sin schemalagda tid på campus. Målet för läsperiod 2 (1 november 2021–15 januari 2022) är att all undervisning kan bedrivas utan restriktioner. 
Mer information om hur utbildningen bedrivs på Chalmers under hösten hittar du på...
Studentportalen​.

Sidansvarig Publicerad: ti 03 aug 2021.