coronavirus

Utbrottet av coronavirus

Med anledning av utbrottet av covid-19 i samhället har Chalmers ställt om sin verksamhet. Chalmers bedriver sin utbildning i ett blandformat, med delar av undervisningen på campus och stora delar digitalt. Huvuddelen av medarbetarnas dagliga arbete sker tills vidare på distansDe flesta konferenser och möten, arrangerade av Chalmers tekniska högskola, har ställts om till digitalt format.

12 jan 20:00

Chalmers bevakar händelseutvecklingen kring utbrottet av virussjukdomen covid-19 kontinuerligt och följer rekommendationer och beslut från svenska myndigheter. Smittspridningen i samhället är fortsatt allvarlig och rektor uppmanar anställda och studenter att ta ansvar genom att minimera antalet fysiska besök och kontakter. 

Till dig som planerar att besöka Chalmers campus som extern gäst
Chalmers agerar för att minimera samhällsspridningen av coronaviruset, och för att skydda särskilda riskgrupper. Därför måste vi tyvärr begränsa mängden fysiska besök av externa gäster hos våra medarbetare och studenter på Chalmers campus tills vidare. Digitala möten är förstahandsalternativet, och stor återhållsamhet kring besök råder.

Tack för visad förståelse!

Sidansvarig Publicerad: ti 20 apr 2021.