coronavirus

Chalmers planering med anledning av covid-19

Åter på campus sedan 1 november

Sedan den 1 november 2021 är Chalmers medarbetare och studenter tillbaka på campus. All undervisning bedrivs utan restriktioner från och med läsperiod 2, som började samma dag.

Uppdaterad 26 november 2021


I och med att Folkhälsomyndigheten uppdaterade sina rekommendationer den 1 november, lättade Chalmers på restriktionerna för studenter och medarbetare – med ett undantag: Tjänste- och studieresor ska följa UD:s reserekommendationer. Inför sådana resor ansvarar närmaste chef för att tillsammans med medarbetaren genomföra en riskanalys. För studenter gäller att examinator har ansvar för att riskanalysen görs.

Hantering av vaccinationspass på Chalmers
Chalmers undervisning, examination och forskning berörs i stort inte av de rekommendationer avseende allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än 100 deltagare som Folkhälsomyndighetens uppdaterade den 22 november. Därför finns inte heller något krav om vaccinationspass vid sådana aktiviteter. 

Medan föreläsningar som riktar sig till allmänheten, disputationer som samlar fler än 100 personer och delar av Kårens verksamhet omfattas av de nya rekommendationerna. Vid sådana evenemang kan vaccinationspass användas, om inte arrangören vidtar särskilda smittskyddsåtgärder i enlighet med Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Arrangemang med färre än 100 deltagare berörs inte av de nya rekommendationerna, utan kan bedrivas utan särskilda åtgärder.​

Högskolan bevakar fortsatt hur pandemin utvecklas och följer myndigheternas rekommendationer tills dess att pandemin är över. Därför kan situationen på Chalmers komma att förändras med kort varsel. Den viktigaste insatsen alla kan bidra med för att bekämpa pandemin är att vaccinera sig och stanna hemma vid sjukdom.


Sidansvarig Publicerad: fr 26 nov 2021.