coronavirus

Utbrottet av coronavirus

Med anledning av utbrottet av coronavirus och covid-19 i samhället har Chalmers ställt om sin verksamhet. All verksamhet fortlöper, men undervisning och huvuddelen av medarbetarnas dagliga arbete sker på distans över sommaren. Alla fysiska konferenser, möten och besök med externa deltagare, arrangerade av Chalmers tekniska högskola, ställs om till digitalt format eller ställs in helt fram till 14 augusti.

Från och med höstterminen 2020 kommer Chalmers att bedriva campusbaserad undervisning med stor del digitala inslag.

18 juni 11:00

Uppdatering 18 juni: Så blir Chalmers anpassning inför höstterminen 2020.​
Uppdatering 15 juni: Ny information om tentorna i augusti samt om höstens utbytesstudier för studenter, se länk.​
Uppdatering 19 maj: Uppdaterad information om utförandet av distanstentor via Zoom för studenter, se länk nedan.
Uppdatering 18 maj: Så blir utbildningen på Chalmers i höst. Ny information på sidan för studenter, se länk nedan.​

Chalmers bevakar händelseutvecklingen kring utbrottet av virussjukdomen covid-19 kontinuerligt och följer rekommendationer och beslut från svenska myndigheter. Regeringen och Folkhälsomyndigheten hävde från och med 15 juni sina särskilda rekommendationer om distansundervisning vid lärosäten och annan högre utbildning i Sverige. Från och med höstterminen 2020 kommer Chalmers därför att bedriva campusbaserad undervisning med stor del digitala inslag.

Regeringen har beslutat att alla sammankomster ska begränsan till ett maxantal på 50 deltagare​. Beslutet gäller från 29 mars.​

Till dig som planerar att besöka Chalmers campus som extern gäst

Chalmers agerar för att minimera samhällsspridningen av coronaviruset, och för att skydda särskilda riskgrupper. Därför måste vi tyvärr undanbe oss alla fysiska besök av externa gäster hos våra medarbetare och studenter på Chalmers campus fram till 14 augusti. Därefter kommer digitala möten fortsatt att vara förstahandsalternativet, och återhållsamhet kring besök fortsatt att råda. .

Tack för visad förståelse!

Publicerad: to 18 jun 2020.