coronavirus

Utbrottet av coronavirus

Med anledning av utbrottet av coronavirus och covid-19 i samhället har Chalmers ställt om sin verksamhet. Under höstterminen 2020 kommer Chalmers att bedriva campusbaserad undervisning med stor del digitala inslag. Huvuddelen av medarbetarnas dagliga arbete sker emellertid på distans tills vidareDe flesta konferenser och möten, arrangerade av Chalmers tekniska högskola, har ställts om till digitalt format.

18 nov 15:00

Uppdatering 18 nov: Uppdatering med anledning av utbildningsministerns presskonferens. 
Uppdatering 9 nov: Information om utbildningen under vårterminen 2021, se sidan för studenter länkad nedan. 
Uppdatering 3 nov: Information anpassad efter nya regionala rekommendationer 29 okt från Folkhälsomyndigheten 

Chalmers bevakar händelseutvecklingen kring utbrottet av virussjukdomen covid-19 kontinuerligt och följer rekommendationer och beslut från svenska myndigheter. Rekommendationerna har anpassats efter de lokala allmänna råd för Västra Götaland​ som Folkhälsomyndigheten presenterade 29 okt. 

De skärpta covid-19-restriktionerna som regeringen meddelade 18 november innebär inga ytterligare åtgärder när det gäller den nuvarande undervisningssituationen på Chalmers. Smittspridningen i samhället är dock fortsatt allvarlig och rektor uppmanar anställda och studenter att ta ansvar genom att minimera antalet fysiska besök och kontakter. 

Till dig som planerar att besöka Chalmers campus som extern gäst
Chalmers agerar för att minimera samhällsspridningen av coronaviruset, och för att skydda särskilda riskgrupper. Därför måste vi tyvärr begränsa mängden fysiska besök av externa gäster hos våra medarbetare och studenter på Chalmers campus tills vidare. Digitala möten är förstahandsalternativet, och stor återhållsamhet kring besök råder.

Tack för visad förståelse!

Publicerad: on 18 nov 2020.