coronavirus

Utbrottet av coronavirus

Med anledning av utbrottet av coronavirus och covid-19 i samhället har Chalmers ställt om sin verksamhet. Under höstterminen 2020 kommer Chalmers att bedriva campusbaserad undervisning med stor del digitala inslag. Huvuddelen av medarbetarnas dagliga arbete sker emellertid på distans tills vidareDe flesta konferenser och möten, arrangerade av Chalmers tekniska högskola, har ställts om till digitalt format.

14 sep 16:00

Uppdatering 14 sep: Ny information till studenter om tentamen under hösten 2020, se länk nedan.
Uppdatering 31 aug: Ny information till studenter inför terminstart, se länk nedan.
Uppdatering 14 aug: Ny information till anställda, se länk nedan. 

Chalmers bevakar händelseutvecklingen kring utbrottet av virussjukdomen covid-19 kontinuerligt och följer rekommendationer och beslut från svenska myndigheter. Regeringen och Folkhälsomyndigheten hävde från och med 15 juni sina särskilda rekommendationer om distansundervisning vid lärosäten och annan högre utbildning i Sverige. Från och med höstterminen 2020 kommer Chalmers därför att bedriva campusbaserad undervisning med stor del digitala inslag.

Till dig som planerar att besöka Chalmers campus som extern gäst
Chalmers agerar för att minimera samhällsspridningen av coronaviruset, och för att skydda särskilda riskgrupper. Därför måste vi tyvärr begränsa mängden fysiska besök av externa gäster hos våra medarbetare och studenter på Chalmers campus tills vidare. Digitala möten är förstahandsalternativet, och stor återhållsamhet kring besök råder.

Tack för visad förståelse!

Publicerad: må 14 sep 2020.