Hitta experten

Under rubriken Hitta experten har vi samlat kontaktuppgifter till forskare vid Chalmers som kan svara på journalisters frågor inom det egna ämnesområdet. Om du som är journalist inte hittar rätt expert i våra listor är du välkommen att höra av dig till Chalmers forskningskommunikatör eller Chalmers presstjänst. Vi vill också tipsa om Vetenskapsrådets webbtjänst för journalister, Expertsvar, som drivs i nära samarbete med landets universitet och högskolor samt forskande organisationer. Via Expertsvar kan du som är journalist ställa din fråga till Sveriges alla universitet och högskolor.

 

Experter särskilda händelser / samlade områden:

Klimatförhandlingar / FN:s klimatpanel IPCC 

Miljösäker nanoteknik

Coronavirusutbrottet

Experter per ämnesområde i bokstavsordning:


3D-SKRIVARE / biomaterial
Paul Gatenholm, professor, Biologi och bioteknik
Kontakt: 031- 772 3407, paul.gatenholm@chalmers.se


3D-SKRIVARE / övriga material
Tora Sirkka, projektassistent, Fysik, Biologisk fysik
Kontakt: sirkka@chalmers.se

Andreas Isacsson, docent, Fysik
Kontakt: 031- 772 3187, andreas.isacsson@chalmers.se


3D-AVBILDNING / bildanalys
Fredrik Kahl, professor, Elektroteknik, Bildanalys och datorseende
Kontakt: 073-0946028, fredrik.kahl@gmail.com

 

3D-SJÖKORT 
Thomas Porathe, docent, Sjöfart och marin teknik 
Kontakt: 031-772 2679, thomas.porathe@chalmers.se

 

5G / METIS EU-projekt 
Erik Ström, professor i kommunikationssystem, avdelningschef, Elektroteknik, Kommunikationssystem, informationsteori och antenner 
Kontakt: 031- 772 5182, 0703-088989, erik.strom@chalmers.se

 

A

 

ALGER, som livsmedel 
Ingrid Undeland, professor, Biologi och bioteknik , Livsmedelsvetenskap 
Kontakt: 031- 772 3820, 0737-080864, undeland@chalmers.se

 

ALLERGIER, FÖDOÄMNEN 
Karin Jonsson, doktorand, Biologi och bioteknik, Livsmedelsvetenskap 
Kontakt: 031- 772 3816, jkarin@chalmers.se

 

ANTIBIOTIKA, ny 
Per Lincoln, professor, Kemi och kemiteknik, Fysikalisk kemi 
Kontakt: 031- 772 3055, lincoln@chalmers.se

Bengt Nordén, professor, Kemi och kemiteknik, Fysikalisk kemi 
Kontakt: 031- 772 3041, norden@chalmers.se

 

ANTIBIOTIKARESISTENS 
Martin Eriksson, doktor, Sjöfart och marin teknik, Marin miljöteknik  
Kontakt: 031- 772 1138, martin.eriksson@chalmers.se

Vinay Jethava, doktorand, Data- och informationsteknik  
Kontakt: 031- 772 1031, jethava@chalmers.se

 

ANTIBIOTIKARESISTENS, metoder att identifiera 
Erik Kristianson, doktor, Matematiska vetenskaper 
Kontakt: 031- 772 3521, erik.kristiansson@chalmers.se

 

ANTIBIOTIKARESISTENS, metagenomisk analys 
Anders Sjögren, forskare, Matematiska vetenskaper 
Kontakt: 031- 772 5315, anders.sjogren@chalmers.se

Fredrik Boulund, doktorand, Matematiska vetenskaper 
Kontakt: 031- 772 5342, fredrik.boulund@chalmers.se

 

ANTIMATERIA 
Gabriele Ferretti, professor, Fysik, Elementarpartikelfysik 
Kontakt: 031- 772 3168, ferretti@chalmers.se

 

ANTIOXIDANTER 
Marie Alminger, bitr professor, Biologi och bioteknik, Livsmedelsvetenskap 
Kontakt: 031- 772 3817, marie.alminger@chalmers.se

 

ARKITEKTUR / BOSTÄDER 
Ola Nylander, Konstnärlig professor i arkitektur, Arkitektur och samhällsbyggnad 
Kontakt: 031- 772 2225, 0730- 34 6348, ola.nylander@chalmers.se

 

ARKITEKTURHISTORIA 

Claes Caldenby, professor, Arkitektur och samhällsbyggnad 
Kontakt: 031- 772 2332, 0761- 33 60 03, caldenby@chalmers.se

 

ARTIFICIELL FOTOSYNTES 
Bo Albinsson, professor Kemi och kemiteknik, Fysikalisk kemi
Kontakt: 031- 772 3044, balb@chalmers.se

 

ARTIFICIELL INTELLIGENS 
Mattias Wahde, bitr professor, Tillämpad mekanik 
Kontakt: 031- 772 3727, mattias.wahde@chalmers.se

Claes Strannegård, universitetslektor, Data- och informationsteknik 
Kontakt: 031- 772 6036, claes.strannegard@chalmers.se

Robert Feldt, professor i Software Engineering 
Kontakt: 031- 772 1050, 0733-580 580, robert.feldt@chalmers.se

Olle Häggström, professor, Matematiska vetenskaper – om risker med AI
Kontakt: 031- 772 5311, olleh@chalmers.se

Robin Teigland, professor, Teknikens ekonomi och organisation
Kontakt: 031-772 6558, 072-392 5743, robin.teigland@chalmers.se

 

ASTROBIOLOGI / LIV PÅ ANDRA PLANETER 
Carina Persson, Rymd-, geo- och miljövetenskap 
Kontakt: 031- 772 5537, carina.persson@chalmers.se

 

ASTRONOMI  
Mikael Lerner, Rymd-, geo- och miljövetenskap 
Kontakt: 031- 772 5559, mikael.lerner@chalmers.se

 

ATMOSFÄRSFYSIK 
Donal Murtagh, professor, Rymd-, geo- och miljövetenskap 
Kontakt: 031- 772 5651, donal.murtagh@chalmers.se

 

AZO I LIVSMEDEL 
Ulf Svanberg, bitr professor, Biologi och bioteknik, Livsmedelsvetenskap 
Kontakt: 031- 772 3823, ulf.svanberg@chalmers.se

B

BALLAST / LASTHANTERING 
Tomas Olsson-Neptun, tekniklektor, Sjöfart och marin teknik 
Kontakt: 031 772 2676, tool@chalmers.se

 

BATTERIER 
Patrik Johansson, professor, Fysik
Kontakt: 031- 772 3178, patrik.johansson@chalmers.se 

Aleksandar Matic, professor, Fysik
Kontakt: 031- 772 5176, matic@chalmers.se

 

BERGVÄRME 
Jan Olof Dalenbäck, professor, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Installationsteknik   
Kontakt: 031- 772 1153, jan-olof.dalenback@chalmers.se

 

BETONGKONSTRUKTIONER 
Mario Plos, Arkitektur och samhällsbyggnad, avdelningschef på Konstruktionsteknik
Kontakt: 031- 772 2244, mario.plos@chalmers.se

Karin Lundgren, professor, Arkitektur och samhällsbyggnad, Konstruktionsteknik
Kontakt: 031- 772 2256, karin.lundgren@chalmers.se

 

BIG DATA 
Morten Fjeld, professor, Tillämpad informationsteknologi, Interaktionsdesign 
Kontakt: 031- 772 1027, fjeld@chalmers.se

David Sands, professor, Data- och informationsteknik, programvaruteknik  
Kontakt: 031- 772 1059, dave@chalmers.se

Devdatt Dubhashi, professor, Data- och informationsteknik  
Kontakt: 031-772 , dubhashi@chalmers.se

 

BILDANALYS, 3D-AVBILDNING 
Fredrik Kahl, professor, Elektroteknik, Bildanalys och datorseende
Kontakt: 073-0946028, fredrik.kahl@gmail.com

 

BIOBRÄNSLE / konflikt matproduktion 
Martin Persson, forskarassistent, Rymd-, geo- och miljövetenskap, Fysisk resursteori 
Kontakt: 031- 772 2148, martin.persson@chalmers.se

 

BIOMETRI
Aikaterini Mitrokotsa, docent, Data- och informationsteknologi
Kontakt: 031- 772 1040, aikaterini.mitrokotsa@chalmers.se


BIOSKRIVARE, 3D-SKRIVARE 
Paul Gatenholm, professor, Kemi och bioteknik 
Kontakt: 031- 772 3407 , paul.gatenholm@chalmers.se


BLOCKKEDJETEKNIK
Olaf Landsiedel, docent, Data- och informationsteknik
Kontakt: 031- 772 1096, olafl@chalmers.se

Robin Teigland, professor, Teknikens ekonomi och organisation
Kontakt: 031-772 6558, 072-392 5743, robin.teigland@chalmers.se


BOSTADSBYGGANDE I SVERIGE 
Ola Nylander, Konstnärlig professor, Arkitektur och samhällsbyggnad 
Kontakt: 031- 772 2225, 0730- 34 6348, ola.nylander@chalmers.se

 

BOSTÄDER FÖR ÄLDRE 
Inga Malmqvist, docent, Arkitektur och samhällsbyggnad 
Kontakt: 031- 772 2406, 076-1257052, inga.malmqvist@chalmers.se

 

BROFÖRSTÄRKNING 
Robert Kliger, professor, Bygg- och miljöteknik, Konstruktionsteknik 
Kontakt: 031- 772 2016, Robert.Kliger@chalmers.se

Mohammad Al-Emrani, docent, Bygg- och miljöteknik, Konstruktionsteknik 
Kontakt: 031- 772 2258, Mohammad.Al-Emrani@chalmers.se


BRÄNSLECELLER
Anders Palmqvist, professor, Kemi och kemiteknik, Teknisk ytkemi
Kontakt: 031- 772 2961, anders.palmqvist@chalmers.se

 

BYGGNADER konstruktionsteknik 
Mario Plos, docent, avdelningschef, Bygg- och miljöteknik, Konstruktionsteknik 
Kontakt: 031- 772, Mario.Plos@chalmers.se

Karin Lundgren, bitr professor, Bygg- och miljöteknik, Konstruktionsteknik 
Kontakt: 031- 772 2256, Karin.Lundgren@chalmers.se


BYGGNADSKONSTRUKTION och KLIMATPÅVERKAN 
Angela Sasic Kalagasidis, docent, Bygg- och miljöteknik, Byggnadsteknologi 
Kontakt: 031- 772 1998, angela.sasic@chalmers.se

 

BYGGNADSTEKNOLOGI / hus i Filippinerna 
Corinna Salzer, industridoktorand, Bygg och miljöteknik, Byggnadsteknologi 
Kontakt: salzer@chalmers.se

 

BÅTBOTTENFÄRG 
Lena Granhag, forskarassistent, Sjöfart och marin teknik 
Kontakt: 031-772 1461, lena.granhag@chalmers.se

 

BÄR 
Marie Alminger, biträdande professor, Biologi och bioteknik, Livsmedelsvetenskap 
Kontakt: 031- 772 3817, marie.alminger@chalmers.se

C

CCS – avskiljning och lagring av koldioxid
Filip Johnsson, professor, Rymd-, geo- och miljövetenskap  
Kontakt: 031- 772 1449, filip.johnsson@chalmers.se


CCS – tekniska frågor kring avskiljning och lagring av koldioxid
Håkan Leion, docent, Kemi och kemiteknik
Kontakt: 031- 772 2818, henrik.leion@chalmers.se


CIRKULÄR EKONOMI
Robin Teigland, professor, Teknikens ekonomi och organisation
Kontakt: 031-772 6558, 072-392 5743, robin.teigland@chalmers.se


CORONAVIRUS

Se listan med experter på frågor kring coronavirusutbrottet och covid-19


DATACENTER 
Per Stenström, professor, Data- och informationsteknik  
Kontakt: 031- 772 1761, per.stenstrom@chalmers.se

 

DATAKABLAR MM 
Arne Linde, lärare i digital elektronikkonstruktion och teknisk inköpare, Data- och informationsteknik  
Kontakt: 031- 772 1683, arne@chalmers.se

 

DATASPEL / genusaspekter 
Anna Maria Szczepanska, doktorand, Tillämpad informationsteknologi 
Kontakt: anna.szczepanska@ait.gu.se

DATASÄKERHET 
Andrei Sabelfeldt, professor, Data- och informationsteknik  
Kontakt: 031- 772 1018, andrei@chalmers.se

Magnus Almgren, doktor, Data- och informationsteknik  
Kontakt: 031- 772 1702, magnus.almgren@chalmers.se

Tomas Olovsson, docent, Data- och informationsteknik
Kontakt: 031- 772 1688, tomas.olovsson@chalmers.se

 

DATASÄKERHET / lösenord i framtiden 
Erland Jonsson, professor, Data- och informationsteknik, Nätverk och system  
Kontakt: 031- 772 1698, erland.jonsson@chalmers.se

 

DATORARKITEKTUR 
Per Stenström, professor, Data- och informationsteknik  
Kontakt: 031-772 1761, per.stenstrom@chalmers.se

 

DATORGRAFIK 
Ulf Assarsson, docent, Data- och informationsteknik  
Kontakt: 0701-738535, 031-772 1775, uffe@chalmers.se

 

DELNINGSEKONOMI
Robin Teigland, professor, Teknikens ekonomi och organisation
Kontakt: 031-772 6558, 072-392 5743, robin.teigland@chalmers.se


DESIGN – hållbarhet, beteende och för cirkulär ekonomi

Anneli Selvefors, doktor, Industri- och materialvetenskap
Kontakt: 031- 772 3630, anneli.selvefors@chalmers.se


DIGITALISERAD UNDERVISNING 
Elisabeth Saalman, universitetslektor, Tillämpad informationsteknologi 
Kontakt: 031-772 8579, saalman@chalmers.se

Jan-Alve Svensson, universitetslektor, Matematiska vetenskaper 
Kontakt: 031- 772 3526, janalve@chalmers.se

Magdalena Svanström, docent, Biologi och bioteknik, Kemiteknik 
Kontakt: 031- 772 3001, magdalena.svanstrom@chalmers.se

Per-Olof Arnäs, universitetslektor, Teknikens ekonomi och organisation, Logistik och transporter  
Kontakt: 031- 772 1334, per-olof.arnas@chalmers.se

Samuel Bengmark, universitetslektor, Matematiska vetenskaper 
Kontakt: 031- 772 5302, samuel@chalmers.se

Thommy Eriksson, universitetsadjunkt, Tillämpad informationsteknologi, Interaktionsdesign 
Kontakt: 031- 772 8562, thommy@ituniv.se

 

DIGITALISERING – digital transformation och strategi

Robin Teigland, professor, Teknikens ekonomi och organisation
Kontakt: 031-772 6558, 072-392 5743, robin.teigland@chalmers.se


DRICKSVATTEN 
Thomas Pettersson, Bygg- och miljöteknik 
Kontakt:  031 772 21 27, 0761-191402, thomas.pettersson@chalmers.se

Ekaterina Sokolova, doktor, Bygg- och miljöteknik, Vatten, miljö, teknik 
Kontakt: 031- 772 1929, ekaterina.sokolova@chalmers.se

E-VETENSKAP 
Pär Strand, docent, Chalmers centrum för e-vetenskaper 
Kontakt: 031- 772 1514, par.strand@chalmers.se

Anders Ålund, Fraunhofer-Chalmers Research Centre for Industrial Mathematics 
Kontakt: 031- 772 4286, anders.alund@fcc.chalmers.se

Thomas Ericsson, Matematiska vetenskaper 
Kontakt: 031- 772 1091, thomas@chalmers.se

Ulf Assarsson, Data- och informationsteknik  
Kontakt: 031- 772 1775, uffe@chalmers.se

 

EINSTEINS RELATIVITETSTEORIER 
Daniel Persson, Fysik, Matematisk fysik 
Kontakt: 031- 772 3174, daniel.persson@chalmers.se

Ulf Gran, Matematisk fysik 
Kontakt: 031- 772 3182, ulf.gran@chalmers.se

 

ELEKTROMAGNETISK STRÅLNING 
Yngve Hamnerius, Elektroteknik, Biomedicinsk elektromagnetik 
Kontakt: 031- 772 1905, yngve.hamnerius@chalmers.se 

 

ELHANDELSSYSTEM 
Filip Johnsson, professor, Rymd-, geo- och miljövetenskap, Energiteknik 
Kontakt: 031- 772 1449, filip.johnsson@chalmers.se

 

ENERGIEFFEKTIVISERING / FUKTSÄKRING 
Angela Sasic Kalagasidis, docent, Bygg och miljöteknik, Byggnadsteknologi 
Kontakt: 031- 772 1998, angela.sasic@chalmers.se

 

ENERGISPARANDE I BOSTADSHUS 
Jan-Olof Dahlenbäck, professor, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Installationsteknik   
Kontakt: 031- 772 1153, jan-olof.dalenback@chalmers.se

 

ENTREPRENÖRSKAP 
Mats Lundqvist, bitr professor, Teknikens ekonomi och organisation, Avdelningen för Management of Organizational Renewal and Entrepreneurship (MORE) 
Kontakt: 031- 772 1195, mats.lundqvist@chalmers.se

 

ERGONOMI / människa-maskinsystem 
Anna-Lisa Osvalder, bitr professor, Produkt- och produktionsutveckling, Design & Human Factors 
Kontakt: 031- 772 3643, anna-lisa.osvalder@chalmers.se


EUROPAS ENERGISYSTEM 
Filip Johnsson, professor,  Rymd-, geo- och miljövetenskap, Energiteknik 
Kontakt: 031- 772 14 49, filip.johnsson@chalmers.se

FERROCEMENT 
Ingemar Löfgren, adj professor, Bygg- och miljöteknik, Konstruktionsteknik 
Kontakt: 031- 772 1991, 010- 450 5105, cosil@chalmers.se, ingemar.lofgren@tcg.nu

 

FILKOMPRIMERING 
Aikaterini Mitrokotsa, forskarassistent, Data- och informationsteknik  
Kontakt: 031- 772 1040 , aikaterini.mitrokotsa@chalmers.se

 

FISK, MARINA RÅVAROR 
Ingrid Undeland, bitr professor, Biologi och bioteknik, Livsmedelsvetenskap 
Kontakt: 031- 772 3820, 0737-080864, undeland@chalmers.se

FOSSILFRIA BRÄNSLEN/ FOSSILOBEROENDE FORDON
Maria Grahn, forskare, Mekanik och maritima vetenskaper
Kontakt: 031- 772 3104, maria.grahn@chalmers.se

Frances Sprei, forskare, Rymd-, geo- och miljövetenskap, Fysisk resursteori
Kontakt: 031- 772 3125, fsprei@chalmers.se

 

FRAMTIDEN 
Bo Dahlbom, professor, Tillämpad informationsteknologi 
Kontakt: 0708-566 377, dahlbom@ituniv.se

 

FRAMTIDENS LEDARSKAP 
Tobias Fredberg, bitr professor, Teknikens ekonomi och organisation, MORE 
Kontakt: 031- 772 4425, Tobias.Fredberg@chalmers.se

Flemming Norrgren, bitr professor, Teknikens ekonomi och organisation, MORE 
Kontakt: 031- 772 4125, Flemming.Norrgren@chalmers.se

 

FRAMTIDENS MAT 
Marie Alminger, biträdande professor, Biologi och bioteknik, Livsmedelsvetenskap 
Kontakt: 031- 772 3817, marie.alminger@chalmers.se

 

FYSIK 
Magnus Karlsteen, Fysik 
Kontakt: 031- 772 2091, magnus.karlsteen@chalmers.se

 

FYSISK RESURSTEORI 
Martin Nilsson Jacobi,  Rymd-, geo- och miljövetenskap, Fysisk resursteori 
Kontakt: 031- 772 3166, mjacobi@chalmers.se

 

FÖRARBETEENDE OCH OLYCKSPREVENTION, VÄGTRAFIK 
Jonas Bärgman, Tillämpad mekanik, Fordonssäkerhet, Olycksprevention 
Kontakt: 031- 772 5846, jonas.bargman@chalmers.se


FÖRBRÄNNINGSMOTORER / MOTORFÖRBRÄNNINGSTEKNIK
Ingemar Denbratt, Tillämpad mekanik
Kontakt: 031- 772 1393, denbratt@chalmers.se

 

FÖRNYBAR PLAST 
Anne-Marie Tillman, professor, Teknikens ekonomi och organisation, Miljösystemanalys 
Kontakt: 031- 772 21 22, anne-marie.tillman@chalmers.se

GIFTIG BÅTFÄRG 
Erik Ytreberg, doktor, Sjöfart och marin teknik,  
Kontakt:  031-772 27 49, erik.ytreberg@chalmers.se

 

GLOBAL MILJÖMÄTTEKNIK 
Donal Murtagh, professor,  Rymd-, geo- och miljövetenskap  
Kontakt: 031- 772 5651, donal.murtagh@chalmers.se

 

GODSTRANSPORTER / logistik 
Sönke Behrends, forskare, Teknikens ekonomi och organisation, Logistik och transporter  
Kontakt: 031- 772 1323, sonke.behrends@chalmers.se

HACKERS 
Andrei Sabelfeldt, professor, Data- och informationsteknik  
Kontakt: 031- 772 1018, andrei@chalmers.se

 

HÅLLBART BYGGANDE 
Paula Femenias, forskarassistent, Arkitektur och samhällsbyggnad 
Kontakt: 031- 772 2458, paula.femenias@chalmers.se

 

HÅLLFASTHET BYGGNADER / JORDBÄVNINGAR

Reza Haghani, forskarassistent, Bygg- och miljöteknik, Konstruktionsteknik 
Kontakt: 031- 772 2011, reza.haghani@chalmers.se


HÄLSO- OCH SJUKVÅRD / verksamhetsutveckling

Patrik Alexandersson, projektledare, Teknikens ekonomi och organisation, samt centrumföreståndare Centre for Healthcare Improvement (CHI)
Kontakt: 031- 772 6760, patrik.alexandersson@chalmers.se


Henrik Eriksson, docent, Teknikens ekonomi och organisation, kopplad till Centre for Healthcare Improvement (CHI)
Kontakt: 031- 772 8184, henrik.eriksson@chalmers.se

 

HÖGSPÄNNINGSTEKNIK (även blixtar) 
Jörgen Blennow, docent, Material och tillverkningsteknik, Högspänningsteknik 
Kontakt: 031- 772 1625, jorgen.blennow@chalmers.se

INNOVATIONSFORSKNING 

Sofia Börjesson, professor, Teknikens ekonomi och organisation, Innovation and R&D Management
Kontakt: 031- 772 5159, sofia.borjesson@chalmers.se

 

IT-SÄKERHET I BILAR

Tomas Olovsson, docent, Data- och informationsteknik, Nätverk och system
Kontakt: 031-772 1688tomas.olovsson@chalmers.se

 

JAPANSK JÄRNVÄGSTEKNIK 
Roger Lundén, professor, Tillämpad mekanik, Charmec 
Kontakt: 031- 772 1511, roger.lunden@chalmers.se

 

JORDARTSMETALLER / OVANLIGA METALLER
Christian Ekberg, professor, Kemi och kemiteknik
Kontakt: 031- 772 2801, che@chalmers.se

Björn Sandén, bitr professor, Teknikens ekonomi och organisation, Miljösystemanalys 
Kontakt: 031- 772 8612, bjorn.sanden@chalmers.se

 

JORDVÄRME 
Jan Olof Dalenbäck, professor, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Installationsteknik   
Kontakt: 031- 772 1153, jan-olof.dalenback@chalmers.se

 

JÄRNVÄGSSÄKERHET 
Anders Ekberg, Tillämpad mekanik 
Kontakt: 031- 772 3480, anders.ekberg@chalmers.se

 

JÄRNVÄGSUNDERHÅLL 
Anders Ekberg, docent, Tillämpad mekanik 
Kontakt: 031- 772 3480, anders.ekberg@chalmers.se

KATALYSATORER 
Magnus Skoglundh, professor, Kemi och kemiteknik, Teknisk ytkemi 
Kontakt: 031- 772 2974, skoglund@chalmers.se

 

KLIMATFÖRNEKELSE

Martin Hultman, Teknikens ekonomi och organisation

Kontakt: 031-772 6358, 076-8543223, martin.hultman@chalmers.se


KLIMATPÅVERKAN AV MAT 
Fredrik Hedenus,   Rymd-, geo- och miljövetenskap, Fysisk resursteori 
Kontakt: 073- 648 7984, hedenus@chalmers.se

 

KLIMATPÅVERKAN PÅ BYGGNADSKONSTRUKTION 
Angela Sasic Kalagasidis, docent, Bygg- och miljöteknik, Byggnadsteknologi 
Kontakt: 031- 772 1998, angela.sasic@chalmers.se

 

KLIMATPÅVERKAN OCH LIVSKVALITET 
Jörgen Larsson, doktor,  Rymd-, geo- och miljövetenskap, Fysisk resursteori 
Kontakt: 031- 772 3108, 0708-833370, jorgen.larsson@chalmers.se

 

KOLDIOXIDAVSKILJNING / CCS
Filip Johnsson, professor,  Rymd-, geo- och miljövetenskap  
Kontakt: 031- 772 1449, filip.johnsson@chalmers.se


KOLDIOXIDLAGRING / CCS
Henrik Leion, docent, Kemi och kemiteknik
Kontakt: 031- 772 2818, henrik.leion@chalmers.se

 

KOMETER med mera 
Eva Wirström, Rymd-, geo- och miljövetenskap 
Kontakt: 031- 772 5533, eva.wirstrom@chalmers.se

 

KOPPARSTÖLDER / alternativa material högspänning 
Jörgen Blennow, docent, Material och tillverkningsteknik, Högspänningsteknik 
Kontakt: 031- 772 1625, jorgen.blennow@chalmers.se

Stanislaw Gubanski, professor, Material och tillverkningsteknik, Högspänningsteknik 
Kontakt: 031- 772 1616, stanislaw.gubanski@chalmers.se

 

KOPPARSTÖLDER / alternativa material tak mm 
Lars Nyborg, professor, Material och tillverkningsteknik 
Kontakt: 031- 772 1257, lars.nyborg@chalmers.se

Mats Norell, universitetslektor, Material och tillverkningsteknik, Yt- och mikrostrukturteknik 
Kontakt: 031- 772 1260, mats.norell@chalmers.se


KVALITET I OFFENTLIGA VERKSAMHETER

Patrik Alexandersson, projektledare, Teknikens ekonomi och organisation, samt centrumföreståndare Centre for Healthcare Improvement (CHI)
Kontakt: 031- 772 6760, patrik.alexandersson@chalmers.se


Henrik Eriksson, docent, Teknikens ekonomi och organisation, kopplad till Centre for Healthcare Improvement (CHI)
Kontakt: 031- 772 8184, henrik.eriksson@chalmers.se

 

KVALITETSSTYRD VÅRD 
Kajsa-Mia Holgers, adj professor, Teknikens ekonomi och organisation, Industriell kvalitetsutveckling 
Kontakt: kajhol@chalmers.se

 

KVANTDATORER 
Göran Johansson, bitr professor, MC2 
Kontakt: 031- 772 3237, goran.l.johansson@chalmers.se

 

KVICKSILVER 
Katarina Gårdfeldt, Kemi och bioteknik, Energi och material, Oorganisk miljökemi 
Kontakt: 031- 772 4963, katarina.gardfeldt@chalmers.se

 

KÄRNTEKNIK 
Christophe Demazière, bitr professor, Fysik 
Kontakt: 031- 772 3082, demaz@chalmers.se

Imre Pázsit, professor, Fysik 
Kontakt: 031- 772 3081, imre@chalmers.se

 

KÄRNTEKNIK / KÄRNKEMI 
Christian Ekberg, professor, Kemi och bioteknik 
Kontakt: 031- 772 2801, che@chalmers.se

 

KÖLDMEDIER 
Lennart Vamling, professor, Kemi och kemiteknik, Skogsindustriell kemi  
Kontakt: 031- 772 3021, lennart.vamling@chalmers.se

LEAN PRODUKTION / LOGISTIK 
Carl Wänström, Teknikens ekonomi och organisation, Logistik och transporter 
Kontakt: 031- 772 5156, carl.wanstrom@chalmers.se

Lars Medbo, Teknikens ekonomi och organisation, Logistik och transporter 
Kontakt: 031- 772 1347, lars.medbo@chalmers.se

Mats Winrot, Teknikens ekonomi och organisation, Logistik och transporter 
Kontakt: 031- 772 1217, mats.winroth@chalmers.se

 

LEAN PRODUKTION / MANAGEMENT 
Jan Linder, Teknikens ekonomi och organisation, Operations management 
Kontakt: 031- 772 1212, jan.linder@chalmers.se

Torbjörn Jacobsson, Teknikens ekonomi och organisation, Operations management 
Kontakt: 031- 772 5233, torbjorn.jacobsson@chalmers.se

 

LIV PÅ ANDRA PLANETER 
René Liseau, professor,  Rymd-, geo- och miljövetenskap  
Kontakt: 031- 772 5505, rene.liseau@chalmers.se

 

LIVSKVALITET OCH KLIMATPÅVERKAN 
Jörgen Larsson, doktor,  Rymd-, geo- och miljövetenskap, Fysisk resursteori 
Kontakt: 031- 772 3108, 0708-833370, jorgen.larsson@chalmers.se

 

LIVSMEDELSFORSKNING 
Ann-Sofie Sandberg, professor, Biologi och bioteknik, Livsmedelsvetenskap 
Kontakt: 031- 772 3826, ann-sofie.sandberg@chalmers.se

Ingrid Undeland, bitr professor, Biologi och bioteknik, Livsmedelsvetenskap 
Kontakt: 031- 772 3820, undeland@chalmers.se

Marie Alminger, biträdande professor, Biologi och bioteknik, Livsmedelsvetenskap 
Kontakt: 031- 772 3817, marie.alminger@chalmers.se

Thomas Andlid, docent, Biologi och bioteknik, Livsmedelsvetenskap 
Kontakt: 031- 772 3819, andlid@chalmers.se

Ulf Svanberg, bitr professor, Biologi och bioteknik, Livsmedelsvetenskap 
Kontakt: 031- 772 3823, ulf.svanberg@chalmers.se

 

LIVSMEDELSTEKNIK / framtidens mat – bär 
Marie Alminger, biträdande professor, Biologi och bioteknik, Livsmedelsvetenskap 
Kontakt: 031- 772 3817, marie.alminger@chalmers.se

 

LIVSMEDELSTEKNIK / framtidens mat – fisk  
Ingrid Undeland, bitr professor, Biologi och bioteknik, Livsmedelsvetenskap 
Kontakt: 031- 772 3820, undeland@chalmers.se

 

LIVSMEDELSFÖRSÖRJNINGSKEDJOR/LOGISTIK 
Mats Johansson, professor, Teknikens ekonomi och organisation, Logistik och transporter  
Kontakt: 031- 772 1329, mats.johansson@chalmers.se

 

LIVSPUSSLET MED KLIMATVINKEL 
Jörgen Larsson, doktor,  Rymd-, geo- och miljövetenskap, Fysisk resursteori 
Kontakt: 031- 772 3108, 0708-833370, jorgen.larsson@chalmers.se

 

LJUSDESIGN / BELYSNING 
Monica Säter, doktor, Arkitektur och samhällsbyggnad 
Kontakt: 070-4610054, sater@chalmers.se

 

LOGISTIK / godstransporter i städer 
Sönke Behrends, forskare, Teknikens ekonomi och organisation, Logistik och transporter  
Kontakt: 031- 772 1323, sonke.behrends@chalmers.se

 

LYCKA utifrån ett klimatperspektiv 

John Holmberg, professor,  Rymd-, geo- och miljövetenskap, Fysisk resursteori 
Kontakt: 031- 772 31 45, john.holmberg@chalmers.se

Jonas Nässén, forskarassistent,  Rymd-, geo- och miljövetenskap, Fysisk resursteori 
Kontakt: 031- 772 32 68, jonas.nassen@chalmers.se

M2M 
Erik Ström, professor i kommunikationssystem, avdelningschef Elektroteknik, Kommunikationssystem, informationsteori och antenner 
Kontakt: 031- 772 5182, erik.strom@chalmers.se

 

MARKANVÄNDNING 
Christel Cederberg, adj professor i miljösystemanalys,  Rymd-, geo- och miljövetenskap, Fysisk resursteori 
Kontakt: 031- 772 3166, 0708- 71 03 74, christel.cederberg@chalmers.se

 

MASKHÅL 
Martin Cederwall, professor, Fysik
Kontakt: 031-772 31 81, martin.cederwall@chalmers.se 

 

MATEMATIK / statistik, spelteori 
Torbjörn Lundh, bitr professor, Matematiska vetenskaper 
Kontakt: 031- 772 3503, torbjorn.lundh@chalmers.se

 

METAGENOM 
Jens Nielsen, professor, Kemi och bioteknik, Systembiologi 
Kontakt: 031- 772 3804 ,nielsenj@chalmers.se

 

METANOL / sjöfart 
Maria Grahn, projektkoordinator,  Mekanik och maritima vetenskaper
Kontakt: 031- 772 3104, maria.grahn@chalmers.se

 

MIKROORGANISMER på udda ställen 
Karsten Pedersen, adj professor, Bygg- och miljöteknik, Geologi och geoteknik 
Kontakt: karsten.pedersen@chalmers.se

 

MILJÖFARLIGA VRAK / MILJÖPÅVERKAN MARIN MILJÖ 
Ida-Maja Hassellöv, docent, Sjöfart och marin teknik 
Kontakt: 031- 772 3139, 0304- 448 43, idamaja@chalmers.se

 

MILJÖKRAV / SJÖFART 
Erik Fridell, adj professor i marin miljöteknik, Sjöfart och marin teknik, Marin miljöteknik  
Kontakt: 031- 725 62 49, fridell@chalmers.se

Karin Andersson, bitr professor, Sjöfart och marin teknik, Marin miljöteknik  
Kontakt: 031- 772 2152, 0706- 28 21 52, karin.andersson@chalmers.se

 

MILJÖSKATTER 
Björn Sandén, bitr professor, Teknikens ekonomi och organisation, Miljösystemanalys 
Kontakt: 031- 772 8612, bjorn.sanden@chalmers.se

 

MILJÖSKATTER / teknikutveckling och klimatomställning 
Staffan Jacobsson, professor emeritus,  Teknikens ekonomi och organisation, Miljösystemanalys 
Kontakt: 031-7721213, staffan.jacobsson@chalmers.se

 

MILJÖSKATTER transportbränslen 
Fredrik Hedenus, forskarassistent, Rymd-, geo- och miljövetenskap, Fysisk resursteori 
Kontakt: 031- 772 3453, hedenus@chalmers.se

 

MILJÖSKATTER, / mat och klimat 
Fredrik Hedenus, forskarassistent,  Rymd-, geo- och miljövetenskap, Fysisk resursteori 
Kontakt: 031- 772 3453, hedenus@chalmers.se

 

MILJÖSYSTEM 
Björn Sandén, bitr professor,  Teknikens ekonomi och organisation, Miljösystemanalys 
Kontakt: 031- 772 8612, bjorn.sanden@chalmers.se

 

MJUKVARUUTVECKLING 
Jan Bosch, föreståndare, Software Center (Lindholmen), Data- och informationsteknik  
Kontakt: 031-772 5716, jan.bosch@chalmers.se

Jörgen Hansson, föreståndare Software Center (Lindholmen), Data- och informationsteknik  
Kontakt: 031-772 1074, jorgen.hansson@chalmers.se

 

MOBILTELEFONI / påverkan på kroppen 
Yngve Hamnerius, bitr professor, Elektroteknik, Biomedicinsk elektromagnetik  
Kontakt: 031- 772 1905, yngve.hamnerius@chalmers.se

 

MOBILTELEFONI / TEKNIK 
Arne Svensson, professor, Elektroteknik 
Kontakt: 031- 772 1751, arne.svensson@chalmers.se

Erik Ström, professor i kommunikationssystem, avdelningschef Elektroteknik, Kommunikationssystem, informationsteori och antenner 
Kontakt: 031- 772 5182, erik.strom@chalmers.se

Tommy Svensson, docent, Elektroteknik 
Kontakt: 031- 772 1823, tommy.svensson@chalmers.se

 

MOBILTELEFONI / teknikutveckling processorer 
Fredrik Dahlgren, adj professor  
Kontakt: 046-10 42 10, effdan@gmail.com

 

MÄNSKLIGA FAKTORN, SJÖFART 
Margareta Lützhöft, docent, Sjöfart och marin teknik, Maritime Human Factors 
Kontakt: 031- 772 1464, margareta.lutzhoft@chalmers.se

 

MÄNSKLIGA FAKTORN, VÄGTRAFIK 
MariAnne Karlsson, Design & Human Factors  
Kontakt: 031- 772 1108, mak@chalmers.se

NANO 
Bengt Kasemo, professor i kemisk fysik, Fysik 
Kontakt: 031- 772 3370, kasemo@chalmers.se

 

NANO / MEDICIN 
Åsa Östlund, Teknisk ytkemi 
Kontakt: 031-772 2844, asa.ostlund@chalmers.se

 

NOBELKOMMITTÉN I FYSIK 
Björn Jonson, professor, Fysik 
Kontakt: 031- 772 3262, bjorn.jonson@chalmers.se

Per Delsing, professor i kvantkomponentfysik, MC2 
Kontakt: 031- 772 3317, per.delsing@chalmers.se

 

NOBELKOMMITTÉN I FYSIK, 2013 sista året 
Lars Brink, professor, Fysik 
Kontakt: 031- 772 3162, lars.brink@chalmers.se

ODLAT KÖTT 
Julie Gold, universitetslektor, Fysik, Biologisk fysik 
Kontakt: 031- 772 3465, julie.gold@chalmers.se

 

OLJESAND 
Jan Kjärstad, forskningsingenjör, Rymd-, geo- och miljövetenskap, Energiteknik 
Kontakt: 031- 772 1454, kjan@chalmers.se

 

OMEGA 3 & 6 
Ann-Sofie Sandberg, professor, Kemi och bioteknik, Livsmedelsvetenskap 
Kontakt: 031- 772 3826, ann-sofie.sandberg@chalmers.se

 

OUTSOURCING 
Anna Fredriksson, doktor, Teknikens ekonomi och organisation, Logistik och transporter  
Kontakt: 031- 772 13 46, anna.fredriksson@chalmers.se

PEKSKÄRMAR 
Per Stenström, professor, Data- och informationsteknik  
Kontakt: 031- 772 1761, per.stenstrom@chalmers.se

 

PLASMAFYSIK

Christoffer Petersson, doktor, institutionen för fysik
Kontakt: 031-772 32 31, christoffer.petersson@chalmers.se


POPULATIONER 
Peter Jagers, professor, Matematiska vetenskaper, Matematisk statistik 
Kontakt: 031- 772 3520, jagers@chalmers.se

 

PRIMTALSTVILLINGAR 
Laura Fainsilber, universitetslektor, Matematiska vetenskaper 
Kontakt: 031- 772 3560, 0768- 56 21 77, laura@chalmers.se

 

PRODUKTDESIGN och hållbarhet

Anneli Selvefors, doktor, Industri- och materialvetenskap
Kontakt: 031- 772 3630, anneli.selvefors@chalmers.se


PROGRAMSPRÅK 
Niklas Broberg, doktor, Data- och informationsteknik  
Kontakt: 031-772 1058, niklas.broberg@chalmers.se

Patrik Jansson, bitr professor, Data- och informationsteknik  
Kontakt: 031- 772 5415, 072-985 2033, patrik.jansson@chalmers.se

RADIOAKTIVITET I OMGIVNINGEN 
Christian Ekberg, professor, Kemi och kemiteknik 
Kontakt: 031- 772 2801, che@chalmers.se


RADIOFREKVENSER/tilldelning och reglering

Maria Massaro (engelsktalande), doktorand, Teknikens ekonomi och organisation

Kontakt: 070-815 6074, 031-772 84 54, massaro@chalmers.se

 

RAW FOOD 
Marie Alminger, biträdande professor, Biologi och bioteknik, Livsmedelsvetenskap 
Kontakt: 031- 772 3817, marie.alminger@chalmers.se

 

RENOVERING BOSTÄDER 
Paula Femenias, forskarassistent, Arkitektur och samhällsbyggnad 
Kontakt: 031- 772 2458, 073-5570048, paula.femenias@chalmers.se

Liane Thuvander, docent, Arkitektur och samhällsbyggnad 
Kontakt: 031- 772 2266, 076-2275857, liane.thuvander@chalmers.se

 

ROST 
Jan-Erik Svensson, Kemi och kemiteknik, oorganisk miljökemi 
Kontakt: 031- 772 2863, jes@chalmers.se

 

ROST / atmosfärisk korrosion 
Lars-Gunnar Johansson, professor, Kemi och kemiteknik, oorganisk miljökemi 
Kontakt: 031- 772 2872, lg@chalmers.se

 

RYMDEN / ASTRONOMI 
Robert Cumming, informatör, Rymd-, geo- och miljövetenskap, Onsala rymdobservatorium 
Kontakt: 031- 772 5527, robert.cumming@chalmers.se

SAND 
Magnus Evertsson, bitr professor, Produkt- och produktionsutveckling 
Kontakt: 031-772 1368, magnus.evertsson@chalmers.se

 

SANNOLIKHET / MATEMATIK 
Olle Häggström, professor i matematisk statistik, Matematiska vetenskaper, Matematisk statistik 
Kontakt: 031- 772 1153 ,olleh@chalmers.se

 

SENSORER 
Erik Ström, professor i kommunikationssystem, avdelningschef Elektroteknik, Kommunikationssystem, informationsteori och antenner 
Kontakt: 031- 772 5182, 0703-088989, erik.strom@chalmers.se

 

SJÄLVKÖRANDE (AUTONOMA) FORDON
Ola Benderius, Fordonsteknik och autonoma system, Tillämpad mekanik
Kontakt: 031-772 20 86, ola.benderius@chalmers.se

Olaf Landsiedel, docent, Nätverk och system, Data- och informationsteknik

Kontakt: 031- 772 1096, olafl@chalmers.se


SJÖKORT I 3D 
Thomas Porathe, docent, Sjöfart och marin teknik 
Kontakt: 031-772 2679, thomas.porathe@chalmers.se

 

SKATTER, ENERGIOMSTÄLLNING 
Björn Sandén, bitr professor, Teknikens ekonomi och organisation, Miljösystemanalys 
Kontakt: 031-772 8612, bjorn.sanden@chalmers.se

Staffan Jacobsson, professor, Teknikens ekonomi och organisation, Miljösystemanalys 
Kontakt: 031-772 12 13, staffan.jacobsson@chalmers.se

 

SKATTER, KLIMATPOLITIK 
Fredrik Hedenus, forskarassistent, Rymd-, geo- och miljövetenskap, Fysisk resursteori 
Kontakt: 031-7723453, hedenus@chalmers.se

Martin Persson, forskarassistent,  Rymd-, geo- och miljövetenskap  
Kontakt: 031- 772 2148, martin.persson@chalmers.se

 

SKATTER, VÄXTHUSGASUTSLÄPP 
Daniel Johansson, forskarassistent,  Rymd-, geo- och miljövetenskap  
Kontakt: 031- 772 3125, daniel.johansson@chalmers.se

 

SKOGSBRUK 
Göran Berndes, docent, Rymd-, geo- och miljövetenskap, Fysisk resursteori 
Kontakt: 031- 772 31 48, goran.berndes@chalmers.se

 

SOCIALT ENTREPRENÖRSKAP 
Karl Palmås, Teknikens ekonomi och organisation 
Kontakt:  031-772 83 45, karl.palmas@chalmers.se

 

SOCIALT FÖRETAGANDE 
Karl Palmås, Teknikens ekonomi och organisation 
Kontakt: 031-772 83 45, karl.palmas@chalmers.se

 

SOLCELLER, polymerteknik 
Mats Andersson, professor i polymerkemi, Kemi och bioteknik 
Kontakt: 031- 772 3401, mats.andersson@chalmers.se

 

SOLKURVOR / JÄRNVÄG 
Anders Ekberg, docent, Tillämpad mekanik, Charmec 
Kontakt: 031- 772 3480, anders.ekberg@chalmers.se

 

SPELTEORI / matematisk statistik 
Torbjörn Lundh, bitr professor, Matematiska vetenskaper 
Kontakt: 031- 772 3503, torbjorn.lundh@chalmers.se


SPELUTVECKLING
Staffan Björk, professor, Tillämpad IT
Kontakt: 031- 772 1039, staffan.bjork@chalmers.se

 

SPÅRVAGNAR / elektromagnetiska fält  
Yngve Hamnerius, biträdande professor, Elektroteknik, Biomedicinsk elektromagnetik  
Kontakt: 031- 772 1905, yngve.hamnerius@chalmers.se


STADSPLANERING / fokus arkitektur
Lars Marcus, professor i stadsbyggnad, Arkitektur och samhällsbyggnad
Kontakt: 031- 772 2310, 070-9947991, lars.marcus@chalmers.se

 

STADSPLANERING / fokus trafik 
Anders Hagson, konstnärlig professor, Arkitektur och samhällsbyggnad 
Kontakt: 0705-744095, hagson@chalmers.se

 

STATISTIK / MATEMATIK 
Olle Häggström, professor, Matematiska vetenskaper, Matematisk statistik 
Kontakt: 031- 772 5311, olleh@chalmers.se

 

STENKROSSNING 
Magnus Evertsson, bitr professor, Produkt- och produktionsutveckling 
Kontakt: 031- 772 13 68, magnus.evertsson@chalmers.se

 

STYRMEDEL MILJÖ, KLIMAT, MARKANVÄNDNING 
Martin Persson, forskarassistent, Rymd-, geo- och miljövetenskap, Fysisk resursteori 
Kontakt: 031-7722148, martin.persson@chalmers.se


SUBATOMÄR FYSIK
Christoffer Petersson, doktor, institutionen för fysik
Kontakt: 031-772 32 31, christoffer.petersson@chalmers.se

TAKKONSTRUKTIONER 
Angela Sasic Kalagasidis, docent, Bygg- och miljöteknik, Byggnadsteknologi 
Kontakt: 031- 772 1998, angela.sasic@chalmers.se

 

TEKNIKHISTORIA 
Bengt Berglund, professor, Teknikens ekonomi och organisation, Teknik och samhälle 
Kontakt: 031-772 3889, bengt.berglund@chalmers.se

 

TEKNIKSKIFTEN 
Christian Sandström, doktor, Teknikens ekonomi och organisation 
Kontakt: christian.sandstrom@chalmers.se

 

TIDSRESOR 
Göran Hugo Nyman, professor emeritus, Fysik 
Kontakt: 031- 772 3259, goran.nyman@chalmers.se

 

TILLÄMPAD KVANTFYSIK 
Göran Johansson, MC2 
Kontakt: 031- 772 3237, goran.l.johansson@chalmers.se

 

TRAFIKPLANERING / städer 
Anders Hagson, konstnärlig professor, Arkitektur och samhällsbyggnad 
Kontakt: 0705-744095, hagson@chalmers.se

 

TRAFIKSÄKERHET / CYKLISTER 
Julia Werneke, doktor, Tillämpad mekanik 
Kontakt: 031- 772 1421, julia.werneke@chalmers.se

Marco Dozza, universitetslektor, Tillämpad mekanik 
Kontakt: 031- 772 3621, marco.dozza@chalmers.se

 

TRANSPORTBRÄNSLEN, ALTERNATIVA  
Maria Grahn, Mwkanik och maritima vetenskaper
Kontakt: 031- 772 3104, maria.grahn@chalmers.se

 

TRÅDLÖS EL 
Robert Karlsson, Elektroteknik, Elteknik 
Kontakt: 031- 772 1646, robert.karlsson@chalmers.se

UNIVERSUM / ASTRONOMI 
Susanne Aalto, bitr professor, Rymd-, geo- och miljövetenskap  
Kontakt: 031- 772 5506, susanne.aalto@chalmers.se

 

UPPVÄRMNING AV BOSTÄDER/BYGGNADER 
Jan Olof Dalenbäck, professor, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Installationsteknik   
Kontakt: 031- 772 1153, jan-olof.dalenback@chalmers.se

 

URBAN METABOLISM 
Yuliya Kalmykova, forskarassistent, Bygg- och miljöteknik, Vatten Miljö Teknik
Kontakt: 031- 772 2162, yuliya.kalmykova@chalmers.se

VINDKRAFT / TEKNIK 

Ola Carlson, bitr professor, Elektroteknik, Elteknik 
Kontakt: 031-772 1637, ola.carlson@chalmers.se

Sara Fogelström, projektledare, Elektroteknik, Elteknik 
Kontakt: 031-772 1662, sara.fogelstrom@chalmers.se

 

VINDTUNNLAR 
Lars Davidson, professor, Tillämpad mekanik, Strömningslära 
Kontakt: 031- 772 1404, lars.davidson@chalmers.se

Valery Chernoray, Tillämpad mekanik, Strömningslära 
Kontakt: 031- 772 5030, valery.chernoray@chalmers.se


VIRTUELL VERKLIGHET / Oculus rift
Ulf Assarsson, biträdande professor, Data- och informationsteknik
Kontakt: 031- 772 1775, uffe@chalmers.se

Petter Falkman, docent, Elektroteknik
Kontakt: 031- 772 3723, pf@chalmers.se

Morten Fjeld, biträdande professor, Tillämpad IT
Kontakt: 031- 772 1027, 0730- 791186, fjeld@chalmers.se

Mikael Johansson, forskningsingenjör, Bygg- och miljöteknik
Kontakt: 031- 772 1132, jomi@chalmers.se

Arne Linde, lektor, Data- och informationsteknik
Kontakt: 031- 772 1683, arne@chalmers.se

Mattias Roupé, forskningsingenjör, Bygg- och miljöteknik
Kontakt: 031- 772 1133, roupe@chalmers.se

 

VRAK, miljöfara 
Ida-Maja Hassellöv, docent, Sjöfart och marin teknik, Marin miljöteknik  
Kontakt: 031- 772 3139, 0304- 448 43, ida-maja@chalmers.se

 

VULKANER / gasutsläpp 
Bo Galle, professor,  Rymd-, geo- och miljövetenskap 
Kontakt: 031- 772 5654, bo.galle@chalmers.se

Vladimir Conde, doktorand, Rymd-, geo- och miljövetenskap 
Kontakt: conde@chalmers.se

Santiago Arellano, doktorand, Rymd-, geo- och miljövetenskap 
Kontakt: 031- 772 1589, santiago.arellano@chalmers.se


VÅRD OCH OMSORG / kvalitet och kvalitetsbrister

Patrik Alexandersson, projektledare, Teknikens ekonomi och organisation, samt centrumföreståndare Centre for Healthcare Improvement (CHI)
Kontakt: 031- 772 6760, patrik.alexandersson@chalmers.se


Henrik Eriksson, docent, Teknikens ekonomi och organisation, kopplad till Centre for Healthcare Improvement (CHI)
Kontakt: 031- 772 8184, henrik.eriksson@chalmers.se

 

VÄSTLÄNKEN (ledamöter i det oberoende expertrådet)
Claes Alén, bitr professor, Bygg- och miljöteknik, Geologi och geoteknik 
Kontakt: 031- 772 2119, Claes.Alen@chalmers.se

Minna Karstunen, professor, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Geologi och geoteknik, leder forskargruppen Teknisk geologi och geoteknik.
Kontakt: 031-772 2144, minna.karstunen@chalmers.sePublicerad: fr 03 apr 2020.