Hitta experten

Under rubriken Hitta experten har vi samlat kontaktuppgifter till forskare vid Chalmers som kan svara på journalisters frågor inom det egna ämnesområdet. Om du som är journalist inte hittar rätt expert i våra listor är du välkommen att höra av dig till Chalmers forskningskommunikatör eller Chalmers presstjänst. Vi vill också tipsa om Vetenskapsrådets webbtjänst för journalister, Expertsvar, som drivs i nära samarbete med landets universitet och högskolor samt forskande organisationer. Via Expertsvar kan du som är journalist ställa din fråga till Sveriges alla universitet och högskolor. 

Experter särskilda händelser / samlade områden:

Klimatförhandlingar / FN:s klimatpanel IPCC 

Coronavirusutbrottet

Kriget i Ukraina

Experter per ämnesområde i bokstavsordning:


3D-SKRIVARE / biomaterial
Paul Gatenholm, professor, Biologi och bioteknik
Kontakt: 031- 772 3407, paul.gatenholm@chalmers.se


3D-SKRIVARE / övriga material
Tora Sirkka, projektassistent, Fysik, Biologisk fysik
Kontakt: sirkka@chalmers.se

Andreas Isacsson, docent, Fysik
Kontakt: 031- 772 3187, andreas.isacsson@chalmers.se


3D-AVBILDNING / bildanalys
Fredrik Kahl, professor, Elektroteknik, Bildanalys och datorseende
Kontakt: 073-0946028, fredrik.kahl@gmail.com

 

5G / METIS EU-projekt 
Erik Ström, professor i kommunikationssystem, avdelningschef, Elektroteknik, Kommunikationssystem, informationsteori och antenner 
Kontakt: 031- 772 5182, 0703-088989, erik.strom@chalmers.se

 

A

 

ALGER, som livsmedel 
Ingrid Undeland, professor, Biologi och bioteknik , Livsmedelsvetenskap 
Kontakt: 031- 772 3820, 0737-080864, undeland@chalmers.se

 

ALLERGIER, FÖDOÄMNEN 
Karin Jonsson, doktorand, Biologi och bioteknik, Livsmedelsvetenskap 
Kontakt: 031- 772 3816, jkarin@chalmers.se

 

ANTIBIOTIKA, ny 
Per Lincoln, professor, Kemi och kemiteknik, Fysikalisk kemi 
Kontakt: 031- 772 3055, lincoln@chalmers.se

Bengt Nordén, professor, Kemi och kemiteknik, Fysikalisk kemi 
Kontakt: 031- 772 3041, norden@chalmers.se

 

ANTIBIOTIKARESISTENS 
Martin Eriksson, doktor, GMV 
Kontakt: 031- 772 1138, martin.eriksson@chalmers.se

 

ANTIBIOTIKARESISTENS, metoder att identifiera 
Erik Kristianson, doktor, Matematiska vetenskaper 
Kontakt: 031- 772 3521, erik.kristiansson@chalmers.se

 

ANTIBIOTIKARESISTENS, metagenomisk analys 
Anders Sjögren, forskare, Matematiska vetenskaper 
Kontakt: 031- 772 5315, anders.sjogren@chalmers.se

Fredrik Boulund, doktorand, Matematiska vetenskaper 
Kontakt: 031- 772 5342, fredrik.boulund@chalmers.se

 

ANTIMATERIA 
Gabriele Ferretti, professor, Fysik, Elementarpartikelfysik 
Kontakt: 031- 772 3168, ferretti@chalmers.se

 

ANTIOXIDANTER 
Marie Alminger, bitr professor, Biologi och bioteknik, Livsmedelsvetenskap 
Kontakt: 031- 772 3817, marie.alminger@chalmers.se


ARBETSMILJÖ

Cecilia Berlin, docent, Design and human factors
Kontakt: 031-772 1290, cecilia.berlin@chalmers.se

 

ARKITEKTUR / BOSTÄDER 
Ola Nylander, Konstnärlig professor i arkitektur, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Byggnadsdesign 
Kontakt: 031- 772 2225, 0730- 34 6348, ola.nylander@chalmers.se

 

ARKITEKTURHISTORIA 

Claes Caldenby, professor emeritus, Arkitektur och samhällsbyggnadteknik, Arkitekturens teori och metod 
Kontakt: 031- 772 2332, 0761- 33 60 03, caldenby@chalmers.se

 

ARTIFICIELL FOTOSYNTES 
Bo Albinsson, professor Kemi och kemiteknik, Fysikalisk kemi
Kontakt: 031- 772 3044, balb@chalmers.se

 

ARTIFICIELL INTELLIGENS 
Mattias Wahde, bitr professor, Tillämpad mekanik 
Kontakt: 031- 772 3727, mattias.wahde@chalmers.se

Claes Strannegård, universitetslektor, Data- och informationsteknik 
Kontakt: 031- 772 6036, claes.strannegard@chalmers.se

Robert Feldt, professor i Software Engineering 
Kontakt: 031- 772 1050, 0733-580 580, robert.feldt@chalmers.se

Olle Häggström, professor, Matematiska vetenskaper – om risker med AI
Kontakt: 031- 772 5311, olleh@chalmers.se

Robin Teigland, professor, Teknikens ekonomi och organisation
Kontakt: 031-772 6558, 072-392 5743, robin.teigland@chalmers.se

 

ASTROBIOLOGI / LIV PÅ ANDRA PLANETER 
Carina Persson, Rymd-, geo- och miljövetenskap 
Kontakt: 031- 772 5537, carina.persson@chalmers.se

 

ASTRONOMI  
Mikael Lerner, Rymd-, geo- och miljövetenskap 
Kontakt: 031- 772 5559, mikael.lerner@chalmers.se

 

ATMOSFÄRSFYSIK 
Donal Murtagh, professor, Rymd-, geo- och miljövetenskap 
Kontakt: 031- 772 5651, donal.murtagh@chalmers.se

 

AZO I LIVSMEDEL 
Ulf Svanberg, bitr professor, Biologi och bioteknik, Livsmedelsvetenskap 
Kontakt: 031- 772 3823, ulf.svanberg@chalmers.se

B

BALLAST / LASTHANTERING 
Tomas Olsson-Neptun, tekniklektor, Mekanik och maritima vetenskaper 
Kontakt: 031 772 2676, tool@chalmers.se

 

BATTERIER 
Patrik Johansson, professor, Fysik
Kontakt: 031- 772 3178, patrik.johansson@chalmers.se 

Aleksandar Matic, professor, Fysik
Kontakt: 031- 772 5176, matic@chalmers.se

 

BATTERIMODELLERING 

Torbjörn Thiringer, professor, Elektroteknik, Elmaskiner och kraftelektronik

Kontakt: 031- 772 1644, torbjorn.thiringer@chalmers.se


BATTERIÅTERVINNING
Martina Petranikova, docent, Kemi och Kemiteknik, Industriell materialåtervinning
Kontakt: 031-7722946, martina.petranikova@chalmers.se

 

BERGVÄRME 
Jan Olof Dalenbäck, professor, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Installationsteknik   
Kontakt: 031- 772 1153, jan-olof.dalenback@chalmers.se

 

BETONGKONSTRUKTIONER 
Mario Plos, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, avdelningschef på Konstruktionsteknik
Kontakt: 031- 772 2244, mario.plos@chalmers.se

Karin Lundgren, professor, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Konstruktionsteknik
Kontakt: 031- 772 2256, karin.lundgren@chalmers.se

 

BIG DATA 
Morten Fjeld, professor, Data- och informationsteknik 
Kontakt: 031- 772 1027, fjeld@chalmers.se

David Sands, professor, Data- och informationsteknik, programvaruteknik  
Kontakt: 031- 772 1059, dave@chalmers.se

Devdatt Dubhashi, professor, Data- och informationsteknik  
Kontakt: 031-772 , dubhashi@chalmers.se

 

BILDANALYS, 3D-AVBILDNING 
Fredrik Kahl, professor, Elektroteknik, Bildanalys och datorseende
Kontakt: 073-0946028, fredrik.kahl@gmail.com

 

BIOBRÄNSLE / konflikt matproduktion 
Martin Persson, forskarassistent, Rymd-, geo- och miljövetenskap, Fysisk resursteori 
Kontakt: 031- 772 2148, martin.persson@chalmers.se


BIOKEMI

Pernilla Wittung-Stafshede, professor, Kemisk biologi
Kontakt: 031-772 8112, pernilla.wittung@chalmers.se

 

BIOMETRI
Aikaterini Mitrokotsa, biträdande professor, Data- och informationsteknologi
Kontakt: 031- 772 1040, aikaterini.mitrokotsa@chalmers.se


BIOSKRIVARE, 3D-SKRIVARE 
Paul Gatenholm, professor, Kemi och bioteknik 
Kontakt: 031- 772 3407 , paul.gatenholm@chalmers.se


BLOCKKEDJETEKNIK

Robin Teigland, professor, Teknikens ekonomi och organisation
Kontakt: 031-772 6558, 072-392 5743, robin.teigland@chalmers.se


BOSTADSBYGGANDE I SVERIGE 
Ola Nylander, konstnärlig professor, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Byggnadsdesign 
Kontakt: 031- 772 2225, 0730- 34 6348, ola.nylander@chalmers.se

 

BOSTÄDER FÖR ÄLDRE 
Morgan Andersson, adjungerad professor, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik
Kontakt: 031-772 2426, 070-604 3560, morgan.andersson@chalmers.se

 

BROAR – konstruktionsteknik (bland annat broförstärkning) 

Mohammad Al-Emrani, docent, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Konstruktionsteknik 
Kontakt: 031- 772 2258, mohammad.al-emrani@chalmers.se

Mario Plos, docent, avdelningschef, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Konstruktionsteknik 
Kontakt: 031- 772, mario.plos@chalmers.se

Karin Lundgren, professor, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Konstruktionsteknik 

Kontakt: 031- 772 2256, karin.lundgren@chalmers.se

Reza Haghani, docent, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Konstruktionsteknik
Kontakt: 031-772 2011, reza.haghani@chalmers.se


BRÄNSLECELLER
Anders Palmqvist, professor, Kemi och kemiteknik, Teknisk ytkemi
Kontakt: 031- 772 2961, anders.palmqvist@chalmers.se

 

BYGGNADER konstruktionsteknik 
Mario Plos, docent, avdelningschef, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Konstruktionsteknik 
Kontakt: 031- 772, Mario.Plos@chalmers.se

Karin Lundgren, professor, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Konstruktionsteknik 
Kontakt: 031- 772 2256, Karin.Lundgren@chalmers.se

Reza Haghani, docent, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Konstruktionsteknik
Kontakt: 031-772 2011, reza.haghani@chalmers.se


BYGGNADER OCH TAK (sedum, dagvattenfördröjning)

Angela Sasic Kalagasidis, docent, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Byggnadsteknologi 

Kontakt: 031- 772 1998, angela.sasic@chalmers.se


BYGGNADSKONSTRUKTION och KLIMATPÅVERKAN 
Angela Sasic Kalagasidis, docent, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Byggnadsteknologi 
Kontakt: 031- 772 1998, angela.sasic@chalmers.se

 

BÅTBOTTENFÄRG 
Lena Granhag, forskarassistent, Mekanik och maritima vetenskaper 
Kontakt: 031-772 1461, lena.granhag@chalmers.se

 

BÄR 
Marie Alminger, biträdande professor, Biologi och bioteknik, Livsmedelsvetenskap 
Kontakt: 031- 772 3817, marie.alminger@chalmers.se

C

CCS – avskiljning och lagring av koldioxid
Filip Johnsson, professor, Rymd-, geo- och miljövetenskap  
Kontakt: 031- 772 1449, filip.johnsson@chalmers.se


CCS – tekniska frågor kring avskiljning och lagring av koldioxid
Håkan Leion, docent, Kemi och kemiteknik
Kontakt: 031- 772 2818, henrik.leion@chalmers.se


CIRKULÄR EKONOMI
Robin Teigland, professor, Teknikens ekonomi och organisation
Kontakt: 031-772 6558, 072-392 5743, robin.teigland@chalmers.se


CORONAVIRUS / COVID-19

Se listan med experter på frågor kring coronavirusutbrottet och covid-19


DATACENTER 
Per Stenström, professor, Data- och informationsteknik  
Kontakt: 031- 772 1761, per.stenstrom@chalmers.se

 

DATAKABLAR MM 
Arne Linde, lärare i digital elektronikkonstruktion och teknisk inköpare, Data- och informationsteknik  
Kontakt: 031- 772 1683, arne@chalmers.se

 

DATASPEL / genusaspekter 
Anna Maria Szczepanska, doktorand, Tillämpad informationsteknologi 
Kontakt: anna.szczepanska@ait.gu.se

DATASÄKERHET 
Andrei Sabelfeldt, professor, Data- och informationsteknik  
Kontakt: 031- 772 1018, andrei@chalmers.se

Magnus Almgren, docent, Data- och informationsteknik  
Kontakt: 031- 772 1702, magnus.almgren@chalmers.se

Tomas Olovsson, docent, Data- och informationsteknik
Kontakt: 031- 772 1688, tomas.olovsson@chalmers.se

 

DATORARKITEKTUR 

Per Stenström, professor, Data- och informationsteknik  
Kontakt: 031-772 1761, per.stenstrom@chalmers.se

 

DATORGRAFIK 
Ulf Assarsson, professor, Data- och informationsteknik  
Kontakt: 0701-738535, 031-772 1775, uffe@chalmers.se

 

DELNINGSEKONOMI
Robin Teigland, professor, Teknikens ekonomi och organisation
Kontakt: 031-772 6558, 072-392 5743, robin.teigland@chalmers.se


DEMENSSJUKDOMAR

Pernilla Wittung-Stafshede, professor, Kemisk biologi
Kontakt: 031-772 8112, pernilla.wittung@chalmers.se


DESIGN – hållbarhet, beteende och för cirkulär ekonomi

Anneli Selvefors, doktor, Industri- och materialvetenskap
Kontakt: 031- 772 3630, anneli.selvefors@chalmers.se


DIGITALISERAD UNDERVISNING 
Elisabeth Saalman, universitetslektor, Tillämpad informationsteknologi 
Kontakt: 031-772 8579, saalman@chalmers.se

Jan-Alve Svensson, universitetslektor, Matematiska vetenskaper 
Kontakt: 031- 772 3526, janalve@chalmers.se

Magdalena Svanström, docent, Biologi och bioteknik, Kemiteknik 
Kontakt: 031- 772 3001, magdalena.svanstrom@chalmers.se

Samuel Bengmark, universitetslektor, Matematiska vetenskaper 
Kontakt: 031- 772 5302, samuel@chalmers.se

Thommy Eriksson, universitetsadjunkt, Data- och informationsteknik 
Kontakt: 031- 772 8562, thommy@ituniv.se

 

DIGITALISERING – digital transformation och strategi

Robin Teigland, professor, Teknikens ekonomi och organisation
Kontakt: 031-772 6558, 072-392 5743, robin.teigland@chalmers.se


DRICKSVATTEN 
Thomas Pettersson, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik , Vatten, miljö, teknik
Kontakt:  031 772 21 27, 0761-191402, thomas.pettersson@chalmers.se

Ekaterina Sokolova, doktor, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Vatten, miljö, teknik 
Kontakt: 031- 772 1929, ekaterina.sokolova@chalmers.se

E-VETENSKAP 
Pär Strand, docent, Chalmers centrum för e-vetenskaper 
Kontakt: 031- 772 1514, par.strand@chalmers.se

Anders Ålund, Fraunhofer-Chalmers Research Centre for Industrial Mathematics 
Kontakt: 031- 772 4286, anders.alund@fcc.chalmers.se

Thomas Ericsson, Matematiska vetenskaper 
Kontakt: 031- 772 1091, thomas@chalmers.se

Ulf Assarsson, professor, Data- och informationsteknik  
Kontakt: 031- 772 1775, uffe@chalmers.se

 

EINSTEINS RELATIVITETSTEORIER 
Daniel Persson, Fysik, Matematisk fysik 
Kontakt: 031- 772 3174, daniel.persson@chalmers.se

Ulf Gran, Matematisk fysik 
Kontakt: 031- 772 3182, ulf.gran@chalmers.se


ELBILAR

Torbjörn Thiringer, professor, Elektroteknik, Elmaskiner och kraftelektronik

Kontakt: 031- 772 1644, torbjorn.thiringer@chalmers.se

 

ELEKTROMAGNETISK STRÅLNING 

Yngve Hamnerius, Elektroteknik, Biomedicinsk elektromagnetik 

Kontakt: 031- 772 1905, yngve.hamnerius@chalmers.se 


ELHANDELSSYSTEM 

Filip Johnsson, professor, Rymd-, geo- och miljövetenskap, Energiteknik 
Kontakt: 031- 772 1449, filip.johnsson@chalmers.se

 

ELMASKINER

Yujing Liu, professor, Elektroteknik, Elmaskiner och kraftelektronik

Kontakt: 031-772 1660, yujing.liu@chalmers.se


ELNÄT

Massimo Bongiorno, professor, Elektroteknik, Elnät och komponenter 

Kontakt: 031- 772 1631,  massimo.bongiorno@chalmers.se 


ENERGIEFFEKTIVISERING, FARTYG

Jonas Ringsberg, professor, Mekanik och maritima vetenskaper, Marin teknik
Kontakt: 031-772 1489, jonas.ringsberg@chalmers.se 

 

ENERGIEFFEKTIVISERING / FUKTSÄKRING 
Angela Sasic Kalagasidis, biträdande professor, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Byggnadsteknologi 
Kontakt: 031- 772 1998, angela.sasic@chalmers.se

 

ENERGISPARANDE I BOSTADSHUS 
Jan-Olof Dahlenbäck, professor, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Installationsteknik   
Kontakt: 031- 772 1153, jan-olof.dalenback@chalmers.se

 

ENTREPRENÖRSKAP 
Mats Lundqvist, bitr professor, Teknikens ekonomi och organisation, Avdelningen för Management of Organizational Renewal and Entrepreneurship (MORE) 
Kontakt: 031- 772 1195, mats.lundqvist@chalmers.se

 

ERGONOMI / människa-maskinsystem 
Anna-Lisa Osvalder, bitr professor, Produkt- och produktionsutveckling, Design & Human Factors 
Kontakt: 031- 772 3643, anna-lisa.osvalder@chalmers.se

Cecilia Berlin, docent, Design and human factors
Kontakt: 031-772 1290, cecilia.berlin@chalmers.se


EUROPAS ENERGISYSTEM 
Filip Johnsson, professor,  Rymd-, geo- och miljövetenskap, Energiteknik 
Kontakt: 031- 772 14 49, filip.johnsson@chalmers.se


EXOSKELETT

Cecilia Berlin, docent, Design and human factors
Kontakt: 031-772 1290, cecilia.berlin@chalmers.se

FIBERBETONG 
Ingemar Löfgren, adj professor, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Konstruktionsteknik 
Kontakt: 031- 772 1991, cosil@chalmers.se

 

FILKOMPRIMERING 
Aikaterini Mitrokotsa, biträdande professor, Data- och informationsteknik  
Kontakt: 031- 772 1040 , aikaterini.mitrokotsa@chalmers.se

 

FISK, MARINA RÅVAROR 
Ingrid Undeland, bitr professor, Biologi och bioteknik, Livsmedelsvetenskap 
Kontakt: 031- 772 3820, 0737-080864, undeland@chalmers.se

FOSSILFRIA BRÄNSLEN/ FOSSILOBEROENDE FORDON
Maria Grahn, forskare, Mekanik och maritima vetenskaper
Kontakt: 031- 772 3104, maria.grahn@chalmers.se

Frances Sprei, forskare, Rymd-, geo- och miljövetenskap, Fysisk resursteori
Kontakt: 031- 772 3125, fsprei@chalmers.se

 

FRAMTIDEN 
Bo Dahlbom, professor, Tillämpad informationsteknologi 
Kontakt: 0708-566 377, dahlbom@ituniv.se

 

FRAMTIDENS LEDARSKAP 
Tobias Fredberg, bitr professor, Teknikens ekonomi och organisation, MORE 
Kontakt: 031- 772 4425, Tobias.Fredberg@chalmers.se

Flemming Norrgren, bitr professor, Teknikens ekonomi och organisation, MORE 
Kontakt: 031- 772 4125, Flemming.Norrgren@chalmers.se

 

FRAMTIDENS MAT 
Marie Alminger, biträdande professor, Biologi och bioteknik, Livsmedelsvetenskap 
Kontakt: 031- 772 3817, marie.alminger@chalmers.se

 

FYSIK 
Magnus Karlsteen, Fysik 
Kontakt: 031- 772 2091, magnus.karlsteen@chalmers.se

 

FYSISK RESURSTEORI 
Martin Nilsson Jacobi,  Rymd-, geo- och miljövetenskap, Fysisk resursteori 
Kontakt: 031- 772 3166, mjacobi@chalmers.se

 

FÖRARBETEENDE OCH OLYCKSPREVENTION, VÄGTRAFIK 
Jonas Bärgman, Tillämpad mekanik, Fordonssäkerhet, Olycksprevention 
Kontakt: 031- 772 5846, jonas.bargman@chalmers.se


FÖRBRÄNNINGSMOTORER / MOTORFÖRBRÄNNINGSTEKNIK
Ingemar Denbratt, Tillämpad mekanik
Kontakt: 031- 772 1393, denbratt@chalmers.se

 

FÖRNYBAR ENERGI 

Ola Carlson, biträdande professor, Elektroteknik, Elnät och komponenter

Kontakt: 031-772 1637, ola.carlson@chalmers.se

 

GEOTEKNIK – SLÄNTSTABILITET OCH KLIMATPÅVERKAN PÅ SLÄNTER
Minna Karstunen, professor, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Geologi och geoteknik
Kontakt: 031-772 2144, minna.karstunen@chalmers.se

GEOTEKNIK – GRUNDLÄGGNING
Jelke Dijkstra, biträdande professor, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik
Kontakt: 031-772 2120, 
jelke.dijkstra@chalmers.se

GIFTIG BÅTFÄRG 
Erik Ytreberg, doktor, Mekanik och maritima vetenskaper  
Kontakt:  031-772 27 49, erik.ytreberg@chalmers.se

 

GLOBAL MILJÖMÄTTEKNIK 
Donal Murtagh, professor,  Rymd-, geo- och miljövetenskap  
Kontakt: 031- 772 5651, donal.murtagh@chalmers.se

 HACKERS 
Andrei Sabelfeldt, professor, Data- och informationsteknik  
Kontakt: 031- 772 1018, andrei@chalmers.se


HALVLEDARE
Per Stenström, professor, Data- och informationsteknik
Kontakt: 031-772 1761, per.stenstrom@chalmers.se

 

HÅLLBART BYGGANDE 
Paula Femenias, docent, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Byggnadsdesign 
Kontakt: 031- 772 2458, paula.femenias@chalmers.se


HÅLLBART BYGGANDE (LCA)

Holger Wallbaum, professor, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik
Kontakt: 031-772 1994, 
holger.wallbaum@chalmers.se

 

HÄLSO- OCH SJUKVÅRD / verksamhetsutveckling

Patrik Alexandersson, projektledare, Teknikens ekonomi och organisation, samt centrumföreståndare Centre for Healthcare Improvement (CHI)
Kontakt: 031- 772 6760, patrik.alexandersson@chalmers.se


Henrik Eriksson, docent, Teknikens ekonomi och organisation, kopplad till Centre for Healthcare Improvement (CHI)
Kontakt: 031- 772 8184, henrik.eriksson@chalmers.se

 

HÖGSPÄNNINGSTEKNIK  

Yuriy Serdyuk, biträdande professor, Elektroteknik, Elnät och komponenter

Kontakt: 031-772 1624, yuriy.serdyuk@chalmers.se


INNOVATIONSFORSKNING 

Sofia Börjesson, professor, Teknikens ekonomi och organisation, Innovation and R&D Management
Kontakt: 031- 772 5159, sofia.borjesson@chalmers.se


INTERKULTURELL KOMMUNIKATION INOM INGENJÖRSUTBILDNING

Becky Bergman, lektor, Vetenskapens kommunikation och lärande

Kontakt: 031-772 2644, becky@chalmers.se


IPCC
Det finns en separat expertlista för forskare med koppling till IPCC och klimatarbete.

 

IT-SÄKERHET I BILAR

Tomas Olovsson, docent, Data- och informationsteknik, Nätverk och system
Kontakt: 031-772 1688tomas.olovsson@chalmers.se

 

JAPANSK JÄRNVÄGSTEKNIK 
Roger Lundén, professor, Tillämpad mekanik, Charmec 
Kontakt: 031- 772 1511, roger.lunden@chalmers.se

 

JORDARTSMETALLER / OVANLIGA METALLER
Christian Ekberg, professor, Kemi och kemiteknik
Kontakt: 031- 772 2801, che@chalmers.se

Björn Sandén, bitr professor, Teknikens ekonomi och organisation, Miljösystemanalys 
Kontakt: 031- 772 8612, bjorn.sanden@chalmers.se

 

JORDVÄRME 
Jan Olof Dalenbäck, professor, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Installationsteknik   
Kontakt: 031- 772 1153, jan-olof.dalenback@chalmers.se

 

JÄRNVÄGSSÄKERHET 
Anders Ekberg, Tillämpad mekanik 
Kontakt: 031- 772 3480, anders.ekberg@chalmers.se

 

JÄRNVÄGSUNDERHÅLL 
Anders Ekberg, docent, Tillämpad mekanik 
Kontakt: 031- 772 3480, anders.ekberg@chalmers.se

KATALYSATORER 
Magnus Skoglundh, professor, Kemi och kemiteknik, Teknisk ytkemi 
Kontakt: 031- 772 2974, skoglund@chalmers.se

 

KLIMATFÖRNEKELSE

Martin Hultman, Teknikens ekonomi och organisation

Kontakt: 031-772 6358, 076-8543223, martin.hultman@chalmers.se


KLIMATPÅVERKAN AV MAT 
Fredrik Hedenus,   Rymd-, geo- och miljövetenskap, Fysisk resursteori 
Kontakt: 073- 648 7984, hedenus@chalmers.se

 

KLIMATPÅVERKAN PÅ BYGGNADSKONSTRUKTION 
Angela Sasic Kalagasidis, biträdande professor, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Byggnadsteknologi 
Kontakt: 031- 772 1998, angela.sasic@chalmers.se

 

KLIMATPÅVERKAN OCH LIVSKVALITET 
Jörgen Larsson, doktor,  Rymd-, geo- och miljövetenskap, Fysisk resursteori 
Kontakt: 031- 772 3108, 0708-833370, jorgen.larsson@chalmers.se

 

KOLDIOXIDAVSKILJNING / CCS
Filip Johnsson, professor,  Rymd-, geo- och miljövetenskap  
Kontakt: 031- 772 1449, filip.johnsson@chalmers.se


KOLDIOXIDLAGRING / CCS
Henrik Leion, docent, Kemi och kemiteknik
Kontakt: 031- 772 2818, henrik.leion@chalmers.se

 

KOMETER med mera 
Eva Wirström, Rymd-, geo- och miljövetenskap 
Kontakt: 031- 772 5533, eva.wirstrom@chalmers.se

 

KOPPARSTÖLDER / alternativa material högspänning 
Jörgen Blennow, docent, Material och tillverkningsteknik, Högspänningsteknik 
Kontakt: 031- 772 1625, jorgen.blennow@chalmers.se

Stanislaw Gubanski, professor, Material och tillverkningsteknik, Högspänningsteknik 
Kontakt: 031- 772 1616, stanislaw.gubanski@chalmers.se

 

KOPPARSTÖLDER / alternativa material tak mm 
Lars Nyborg, professor, Material och tillverkningsteknik 
Kontakt: 031- 772 1257, lars.nyborg@chalmers.se

Mats Norell, universitetslektor, Material och tillverkningsteknik, Yt- och mikrostrukturteknik 
Kontakt: 031- 772 1260, mats.norell@chalmers.se


KRAFTELEKTRONIK

Torbjörn Thiringer, professor, Elektroteknik, Elmaskiner och kraftelektronik

Kontakt: 031- 772 1644, torbjorn.thiringer@chalmers.se


KVALITET I OFFENTLIGA VERKSAMHETER

Patrik Alexandersson, projektledare, Teknikens ekonomi och organisation, samt centrumföreståndare Centre for Healthcare Improvement (CHI)
Kontakt: 031- 772 6760, patrik.alexandersson@chalmers.se


Henrik Eriksson, docent, Teknikens ekonomi och organisation, kopplad till Centre for Healthcare Improvement (CHI)
Kontakt: 031- 772 8184, henrik.eriksson@chalmers.se

 

KVANTDATORER 

Göran Johansson, bitr professor, MC2 
Kontakt: 031- 772 3237, goran.l.johansson@chalmers.se

 

KVICKSILVER 
Katarina Gårdfeldt, Kemi och bioteknik, Energi och material, Oorganisk miljökemi 
Kontakt: 031- 772 4963, katarina.gardfeldt@chalmers.se

 

KÄRNTEKNIK 
Christophe Demazière, bitr professor, Fysik 
Kontakt: 031- 772 3082, demaz@chalmers.se

Imre Pázsit, professor, Fysik 
Kontakt: 031- 772 3081, imre@chalmers.se

 

KÄRNTEKNIK / KÄRNKEMI 
Christian Ekberg, professor, Kemi och bioteknik 
Kontakt: 031- 772 2801, che@chalmers.se

 

KÖLDMEDIER 
Lennart Vamling, professor, Kemi och kemiteknik, Skogsindustriell kemi  
Kontakt: 031- 772 3021, lennart.vamling@chalmers.se

LADDNINGSTEKNIK
Yujing Liu, professor, Elektroteknik, Elmaskiner och kraftelektronik
Kontakt: 031-772 1660, yujing.liu@chalmers.se

LEAN PRODUKTION / LOGISTIK 
Carl Wänström, Teknikens ekonomi och organisation, Logistik och transporter 
Kontakt: 031- 772 5156, carl.wanstrom@chalmers.se

Lars Medbo, Teknikens ekonomi och organisation, Logistik och transporter 
Kontakt: 031- 772 1347, lars.medbo@chalmers.se

 

LEAN PRODUKTION / MANAGEMENT 

Torbjörn Jacobsson, Teknikens ekonomi och organisation, Operations management 

Kontakt: 031- 772 5233, torbjorn.jacobsson@chalmers.se

 

LIV PÅ ANDRA PLANETER 
René Liseau, professor,  Rymd-, geo- och miljövetenskap  
Kontakt: 031- 772 5505, rene.liseau@chalmers.se

 

LIVSKVALITET OCH KLIMATPÅVERKAN 
Jörgen Larsson, doktor,  Rymd-, geo- och miljövetenskap, Fysisk resursteori 
Kontakt: 031- 772 3108, 0708-833370, jorgen.larsson@chalmers.se

 

LIVSMEDELSFORSKNING 
Ann-Sofie Sandberg, professor, Biologi och bioteknik, Livsmedelsvetenskap 
Kontakt: 031- 772 3826, ann-sofie.sandberg@chalmers.se

Ingrid Undeland, bitr professor, Biologi och bioteknik, Livsmedelsvetenskap 
Kontakt: 031- 772 3820, undeland@chalmers.se

Marie Alminger, biträdande professor, Biologi och bioteknik, Livsmedelsvetenskap 
Kontakt: 031- 772 3817, marie.alminger@chalmers.se

Thomas Andlid, docent, Biologi och bioteknik, Livsmedelsvetenskap 
Kontakt: 031- 772 3819, andlid@chalmers.se

Ulf Svanberg, bitr professor, Biologi och bioteknik, Livsmedelsvetenskap 
Kontakt: 031- 772 3823, ulf.svanberg@chalmers.se

 

LIVSMEDELSTEKNIK / framtidens mat – bär 
Marie Alminger, biträdande professor, Biologi och bioteknik, Livsmedelsvetenskap 
Kontakt: 031- 772 3817, marie.alminger@chalmers.se

 

LIVSMEDELSTEKNIK / framtidens mat – fisk  
Ingrid Undeland, bitr professor, Biologi och bioteknik, Livsmedelsvetenskap 
Kontakt: 031- 772 3820, undeland@chalmers.se

 

LIVSMEDELSFÖRSÖRJNINGSKEDJOR/LOGISTIK 
Mats Johansson, professor, Teknikens ekonomi och organisation, Logistik och transporter  
Kontakt: 031- 772 1329, mats.johansson@chalmers.se

 

LIVSPUSSLET MED KLIMATVINKEL 
Jörgen Larsson, doktor,  Rymd-, geo- och miljövetenskap, Fysisk resursteori 
Kontakt: 031- 772 3108, 0708-833370, jorgen.larsson@chalmers.se

  

LYCKA utifrån ett klimatperspektiv 

John Holmberg, professor,  Rymd-, geo- och miljövetenskap, Fysisk resursteori 
Kontakt: 031- 772 31 45, john.holmberg@chalmers.se

Jonas Nässén, forskarassistent,  Rymd-, geo- och miljövetenskap, Fysisk resursteori 
Kontakt: 031- 772 32 68, jonas.nassen@chalmers.se


LÄTTVIKSTKONSTRUKTIONER (FRP-konstruktioner)

Mohammad Al-Emrani, docent, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Konstruktionsteknik 
Kontakt: 031- 772 2258, mohammad.al-emrani@chalmers.se

Reza Haghani, docent, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Konstruktionsteknik
Kontakt: 031-772 2011, reza.haghani@chalmers.se

M2M 
Erik Ström, professor i kommunikationssystem, avdelningschef Elektroteknik, Kommunikationssystem, informationsteori och antenner 
Kontakt: 031- 772 5182, erik.strom@chalmers.se


MARINA STRUKTURER

Jonas Ringsberg, professor, Mekanik och maritima vetenskaper, Marin teknik
Kontakt: 031-772 1489, jonas.ringsberg@chalmers.se 

 

MARKANVÄNDNING 
Christel Cederberg, adj professor i miljösystemanalys,  Rymd-, geo- och miljövetenskap, Fysisk resursteori 
Kontakt: 031- 772 3166, 0708- 71 03 74, christel.cederberg@chalmers.se

 

MASKHÅL 
Martin Cederwall, professor, Fysik
Kontakt: 031-772 31 81, martin.cederwall@chalmers.se 

 

MATEMATIK / statistik, spelteori 
Torbjörn Lundh, bitr professor, Matematiska vetenskaper 
Kontakt: 031- 772 3503, torbjorn.lundh@chalmers.se

 

METAGENOM 
Jens Nielsen, professor, Kemi och bioteknik, Systembiologi 
Kontakt: 031- 772 3804 ,nielsenj@chalmers.se


METALLÅTERVINNING
Martina Petranikova, docent, Kemi och Kemiteknik, Industriell materialåtervinning
Kontakt: 031-7722946, martina.petranikova@chalmers.se

 

METANOL / sjöfart 
Maria Grahn, projektkoordinator,  Mekanik och maritima vetenskaper
Kontakt: 031- 772 3104, maria.grahn@chalmers.se

 

MIKROORGANISMER på udda ställen 
Karsten Pedersen, adj professor, Bygg- och miljöteknik, Geologi och geoteknik 
Kontakt: karsten.pedersen@chalmers.se

 

MILJÖFARLIGA VRAK / MILJÖPÅVERKAN MARIN MILJÖ 
Ida-Maja Hassellöv, docent, Mekanik och maritima vetenskaper 
Kontakt: 031- 772 3139, 0304- 448 43, idamaja@chalmers.se

 

MILJÖKRAV / SJÖFART 
Karin Andersson, bitr professor, Mekanik och maritima vetenskaper, Marin miljöteknik  

Kontakt: 031- 772 2152, 0706- 28 21 52, karin.andersson@chalmers.se

Kent Salo, universitetslektor, Mekanik och maritima vetenskaper
Kontakt: 031-772 5656, 
kent.salo@chalmers.se

 

MILJÖSKATTER 
Björn Sandén, bitr professor, Teknikens ekonomi och organisation, Miljösystemanalys 
Kontakt: 031- 772 8612, bjorn.sanden@chalmers.se

 

MILJÖSKATTER transportbränslen 

Fredrik Hedenus, forskarassistent, Rymd-, geo- och miljövetenskap, Fysisk resursteori 
Kontakt: 031- 772 3453, hedenus@chalmers.se

 

MILJÖSKATTER, / mat och klimat 
Fredrik Hedenus, forskarassistent,  Rymd-, geo- och miljövetenskap, Fysisk resursteori 
Kontakt: 031- 772 3453, hedenus@chalmers.se

 

MILJÖSYSTEM 
Björn Sandén, bitr professor,  Teknikens ekonomi och organisation, Miljösystemanalys 
Kontakt: 031- 772 8612, bjorn.sanden@chalmers.se

 

MJUKVARUUTVECKLING 
Jan Bosch, föreståndare, Software Center (Lindholmen), Data- och informationsteknik  
Kontakt: 031-772 5716, jan.bosch@chalmers.se

 

MOBILTELEFONI / påverkan på kroppen 
Yngve Hamnerius, bitr professor, Elektroteknik, Biomedicinsk elektromagnetik  
Kontakt: 031- 772 1905, yngve.hamnerius@chalmers.se

 

MOBILTELEFONI / TEKNIK 
Arne Svensson, professor, Elektroteknik 
Kontakt: 031- 772 1751, arne.svensson@chalmers.se

Erik Ström, professor i kommunikationssystem, avdelningschef Elektroteknik, Kommunikationssystem, informationsteori och antenner 
Kontakt: 031- 772 5182, erik.strom@chalmers.se

Tommy Svensson, docent, Elektroteknik 
Kontakt: 031- 772 1823, tommy.svensson@chalmers.se

 

MOBILTELEFONI / teknikutveckling processorer 
Fredrik Dahlgren, adj professor  
Kontakt: 046-10 42 10, effdan@gmail.com

 

MÄNSKLIGA FAKTORN, SJÖFART 
Margareta Lützhöft, docent, Mekanik och maritima vetenskaper, Maritime Human Factors 
Kontakt: 031- 772 1464, margareta.lutzhoft@chalmers.se

 

MÄNSKLIGA FAKTORN, VÄGTRAFIK 
MariAnne Karlsson, Design & Human Factors  
Kontakt: 031- 772 1108, mak@chalmers.se

NANO / MEDICIN 

Åsa Östlund, Teknisk ytkemi 
Kontakt: 031-772 2844, asa.ostlund@chalmers.se

 

NANOSÄKERHET 
Sverker Molander, Miljösystemanalys 

Kontakt: 031-772 2169, sverker.molander@chalmers.se

Michael Persson, adj professor på Energi och material, samt anställd på AkzoNobel
Kontakt: 0709-577381, michael.persson@chalmers.se och michael.persson@akzonobel.com

 

NOBELKOMMITTÉN FÖR FYSIK 
Eva Olsson, professor, institutionen för fysik
kontakt: 031- 772 3247

 

NOBELKOMMITTÉN FÖR FYSIK, tidigare medlem
Lars Brink, professor, Fysik 
Kontakt: 031- 772 3162, lars.brink@chalmers.se

Per Delsing, professor i kvantkomponentfysik, MC2 
Kontakt: 031- 772 3317, per.delsing@chalmers.se


NOBELKOMMITTÉN FÖR KEMI

Pernilla Wittung-Stafshede, professor, Kemisk biologi
Kontakt: 031-772 8112, pernilla.wittung@chalmers.se


NÄRINGSÄMNEN

Pernilla Wittung-Stafshede, professor, Kemisk biologi
Kontakt: 031-772 8112, pernilla.wittung@chalmers.se


ODLAT KÖTT 
Julie Gold, universitetslektor, Fysik, Biologisk fysik 
Kontakt: 031- 772 3465, julie.gold@chalmers.se

 

OLJESAND 
Jan Kjärstad, forskningsingenjör, Rymd-, geo- och miljövetenskap, Energiteknik 
Kontakt: 031- 772 1454, kjan@chalmers.se

 

OMEGA 3 & 6 
Ann-Sofie Sandberg, professor, Kemi och bioteknik, Livsmedelsvetenskap 
Kontakt: 031- 772 3826, ann-sofie.sandberg@chalmers.se

 PEKSKÄRMAR 
Per Stenström, professor, Data- och informationsteknik  
Kontakt: 031- 772 1761, per.stenstrom@chalmers.se

 

PLASMAFYSIK

Tünde Fülöp, professor, institutionen för fysik
Kontakt: 031-772 31 80, tunde.fulop@chalmers.se


POPULATIONER 
Peter Jagers, professor, Matematiska vetenskaper, Matematisk statistik 
Kontakt: 031- 772 3520, jagers@chalmers.se

 

PRIMTALSTVILLINGAR 
Laura Fainsilber, universitetslektor, Matematiska vetenskaper 
Kontakt: 031- 772 3560, 0768- 56 21 77, laura@chalmers.se

 

PRODUKTDESIGN och hållbarhet

Anneli Selvefors, doktor, Industri- och materialvetenskap
Kontakt: 031- 772 3630, anneli.selvefors@chalmers.se


PRODUKTIONSERGONOMI

Cecilia Berlin, docent, Design and human factors
Kontakt: 031-772 1290, cecilia.berlin@chalmers.se


PROGRAMSPRÅK 
Niklas Broberg, doktor, Data- och informationsteknik  
Kontakt: 031-772 1058, niklas.broberg@chalmers.se

Patrik Jansson, bitr professor, Data- och informationsteknik  
Kontakt: 031- 772 5415, 072-985 2033, patrik.jansson@chalmers.se


RADIOAKTIVITET I OMGIVNINGEN 
Christian Ekberg, professor, Kemi och kemiteknik 
Kontakt: 031- 772 2801, che@chalmers.se


RAW FOOD 

Marie Alminger, biträdande professor, Biologi och bioteknik, Livsmedelsvetenskap 
Kontakt: 031- 772 3817, marie.alminger@chalmers.se


REGLERTEKNIK

Massimo Bongiorno, professor, Elektroteknik, Elnät och komponenter 

Kontakt: 031- 772 1631,  massimo.bongiorno@chalmers.se


RENOVERING BOSTÄDER 
Paula Femenias, docent, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Byggnadsdesign 
Kontakt: 031- 772 2458, 073-5570048, paula.femenias@chalmers.se

Liane Thuvander, docent, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Arkitekturens teori och metod 
Kontakt: 031- 772 2266, 076-2275857, liane.thuvander@chalmers.se

 

ROST 
Jan-Erik Svensson, Kemi och kemiteknik, oorganisk miljökemi 
Kontakt: 031- 772 2863, jes@chalmers.se

 

ROST / atmosfärisk korrosion 
Lars-Gunnar Johansson, professor, Kemi och kemiteknik, oorganisk miljökemi 
Kontakt: 031- 772 2872, lg@chalmers.se

 

RYMDEN / ASTRONOMI 
Robert Cumming, informatör, Rymd-, geo- och miljövetenskap, Onsala rymdobservatorium 
Kontakt: 031- 772 5527, robert.cumming@chalmers.se

SAND 
Magnus Evertsson, bitr professor, Produkt- och produktionsutveckling 
Kontakt: 031-772 1368, magnus.evertsson@chalmers.se

 

SANNOLIKHET / MATEMATIK 
Olle Häggström, professor i matematisk statistik, Matematiska vetenskaper, Matematisk statistik 
Kontakt: 031- 772 1153 ,olleh@chalmers.se

 

SENSORER 
Erik Ström, professor i kommunikationssystem, avdelningschef Elektroteknik, Kommunikationssystem, informationsteori och antenner 
Kontakt: 031- 772 5182, 0703-088989, erik.strom@chalmers.se

 

SJÄLVKÖRANDE (AUTONOMA) FORDON
Ola Benderius, Fordonsteknik och autonoma system, Tillämpad mekanik
Kontakt: 031-772 20 86, ola.benderius@chalmers.se


SKATTER, ENERGIOMSTÄLLNING 
Björn Sandén, bitr professor, Teknikens ekonomi och organisation, Miljösystemanalys 
Kontakt: 031-772 8612, bjorn.sanden@chalmers.se

Staffan Jacobsson, professor, Teknikens ekonomi och organisation, Miljösystemanalys 
Kontakt: 031-772 12 13, staffan.jacobsson@chalmers.se

 

SKATTER, KLIMATPOLITIK 
Fredrik Hedenus, forskarassistent, Rymd-, geo- och miljövetenskap, Fysisk resursteori 
Kontakt: 031-7723453, hedenus@chalmers.se

Martin Persson, forskarassistent,  Rymd-, geo- och miljövetenskap  
Kontakt: 031- 772 2148, martin.persson@chalmers.se

 

SKATTER, VÄXTHUSGASUTSLÄPP 
Daniel Johansson, forskarassistent,  Rymd-, geo- och miljövetenskap  
Kontakt: 031- 772 3125, daniel.johansson@chalmers.se

 

SMARTA ENERGISYSTEM

Anh Tuan Le, docent, Elektroteknik, Elnät och komponenter

Kontakt: 031-772 3832, tuan.le@chalmers.se 

 

SOCIALT ENTREPRENÖRSKAP 
Karl Palmås, Teknikens ekonomi och organisation 
Kontakt:  031-772 83 45, karl.palmas@chalmers.se

 

SOCIALT FÖRETAGANDE 
Karl Palmås, Teknikens ekonomi och organisation 
Kontakt: 031-772 83 45, karl.palmas@chalmers.se

 

SOLCELLER, polymerteknik 
Mats Andersson, professor i polymerkemi, Kemi och bioteknik 
Kontakt: 031- 772 3401, mats.andersson@chalmers.se

 

SOLKURVOR / JÄRNVÄG 
Anders Ekberg, docent, Tillämpad mekanik, Charmec 
Kontakt: 031- 772 3480, anders.ekberg@chalmers.se

 

SPELTEORI / matematisk statistik 
Torbjörn Lundh, bitr professor, Matematiska vetenskaper 
Kontakt: 031- 772 3503, torbjorn.lundh@chalmers.se


SPELUTVECKLING
Staffan Björk, professor, Data- och informationsteknik
Kontakt: 031- 772 1039, staffan.bjork@chalmers.se

 

SPÅRVAGNAR / elektromagnetiska fält  
Yngve Hamnerius, biträdande professor, Elektroteknik, Biomedicinsk elektromagnetik  
Kontakt: 031- 772 1905, yngve.hamnerius@chalmers.se


STADSPLANERING / fokus arkitektur
Lars Marcus, professor i stadsbyggnad, Arkitektur och samhällsbyggnad
Kontakt: 031- 772 2310, 070-9947991, lars.marcus@chalmers.se

 

STADSPLANERING / fokus trafik 
Anders Hagson, konstnärlig professor, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Stadsbyggnad 
Kontakt: 0705-744095, hagson@chalmers.se

 

STATISTIK / MATEMATIK 
Olle Häggström, professor, Matematiska vetenskaper, Matematisk statistik 
Kontakt: 031- 772 5311, olleh@chalmers.se

 

STENKROSSNING 
Magnus Evertsson, bitr professor, Produkt- och produktionsutveckling 
Kontakt: 031- 772 13 68, magnus.evertsson@chalmers.se

 

STYRMEDEL MILJÖ, KLIMAT, MARKANVÄNDNING 
Martin Persson, forskarassistent, Rymd-, geo- och miljövetenskap, Fysisk resursteori 
Kontakt: 031-7722148, martin.persson@chalmers.se


STÅLKONSTRUKTIONER

Mohammad Al-Emrani, docent, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Konstruktionsteknik 
Kontakt: 031- 772 2258, mohammad.al-emrani@chalmers.se


STÖDTJÄNSTER I ELKRAFTSYSTEM OCH MIKRONÄT

Peiyuan Chen, docent, Elektroteknik, Elnät och komponenter

Kontakt: 031-772 1639, peiyuan@chalmers.se


SUBATOMÄR FYSIK
Christian Forssén, professor, institutionen för fysik
Kontakt: 031-772 32 61, christian.forssen@chalmers.se

TIDSRESOR 

Göran Hugo Nyman, professor emeritus, Fysik 
Kontakt: 031- 772 3259, goran.nyman@chalmers.se

 

TILLÄMPAD KVANTFYSIK 
Göran Johansson, MC2 
Kontakt: 031- 772 3237, goran.l.johansson@chalmers.se

 

TRAFIKPLANERING / städer 
Anders Hagson, professor emeritus, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik 
Kontakt: 031-772 2427, hagson@chalmers.se

Xiaobo Qu, biträdande professor, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Geologi och geoteknik
Kontakt: 
xiaobo@chalmers.se 

 

TRAFIKSÄKERHET / CYKLISTER 
Julia Werneke, doktor, Tillämpad mekanik 
Kontakt: 031- 772 1421, julia.werneke@chalmers.se

Marco Dozza, universitetslektor, Tillämpad mekanik 
Kontakt: 031- 772 3621, marco.dozza@chalmers.se

 

TRANSPORTBRÄNSLEN, ALTERNATIVA  
Maria Grahn, Mwkanik och maritima vetenskaper
Kontakt: 031-772 3104, maria.grahn@chalmers.se

 

TRÅDLÖS EL 
Robert Karlsson, Elektroteknik, Elteknik 
Kontakt: 031-772 1646, robert.karlsson@chalmers.se


TRÄKONSTRUKTIONER

Mohammad Al-Emrani, docent, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Konstruktionsteknik 
Kontakt: 031-772 2258, mohammad.al-emrani@chalmers.se

Robert Jockwer, forskarassistent, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Konstruktionsteknik 

Kontakt: 031-772 6583, robert.jockwer@chalmers.se

UNIVERSUM / ASTRONOMI 
Susanne Aalto, bitr professor, Rymd-, geo- och miljövetenskap  
Kontakt: 031- 772 5506, susanne.aalto@chalmers.se

 

UPPVÄRMNING AV BOSTÄDER/BYGGNADER 
Jan Olof Dalenbäck, professor, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Installationsteknik   
Kontakt: 031- 772 1153, jan-olof.dalenback@chalmers.se

 

URBAN METABOLISM 
Yuliya Kalmykova, docent, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Vatten Miljö Teknik
Kontakt: 031- 772 2162, yuliya.kalmykova@chalmers.se

VINDKRAFT / TEKNIK 

Ola Carlson, bitr professor, Elektroteknik, Elteknik 
Kontakt: 031-772 1637, ola.carlson@chalmers.se

Sara Fogelström, projektledare, Elektroteknik, Elteknik 
Kontakt: 031-772 1662, sara.fogelstrom@chalmers.se

 

VINDTUNNLAR 
Lars Davidson, professor, Tillämpad mekanik, Strömningslära 
Kontakt: 031- 772 1404, lars.davidson@chalmers.se

Valery Chernoray, Tillämpad mekanik, Strömningslära 
Kontakt: 031- 772 5030, valery.chernoray@chalmers.se


VIRTUELL VERKLIGHET / VR / Oculus rift
Ulf Assarsson, professor, Data- och informationsteknik
Kontakt: 031- 772 1775, uffe@chalmers.se

Petter Falkman, docent, Elektroteknik
Kontakt: 031- 772 3723, pf@chalmers.se

Morten Fjeld, biträdande professor, Data- och informationsteknik
Kontakt: 031- 772 1027, 0730- 791186, fjeld@chalmers.se

Mikael Johansson, forskningsingenjör, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Bygg- och miljöteknik

Kontakt: 031- 772 1132, jomi@chalmers.se

Arne Linde, lektor, Data- och informationsteknik
Kontakt: 031- 772 1683, arne@chalmers.se

Mattias Roupé, forskningsingenjör, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Construction management
Kontakt: 031- 772 1133, roupe@chalmers.se

 

VRAK, miljöfara 
Ida-Maja Hassellöv, docent, Mekanik och maritima vetenskaper, Marin miljöteknik  
Kontakt: 031- 772 3139, 0304- 448 43, ida-maja@chalmers.se

 

VULKANER / gasutsläpp 
Bo Galle, professor,  Rymd-, geo- och miljövetenskap 
Kontakt: 031- 772 5654, bo.galle@chalmers.se

Vladimir Conde, doktorand, Rymd-, geo- och miljövetenskap 
Kontakt: conde@chalmers.se

Santiago Arellano, doktorand, Rymd-, geo- och miljövetenskap 
Kontakt: 031- 772 1589, santiago.arellano@chalmers.se


VÅGKRAFT, TEKNIK

Jonas Ringsberg, professor, Mekanik och maritima vetenskaper, Marin teknik
Kontakt: 031-772 1489, jonas.ringsberg@chalmers.se 


VÅRD OCH OMSORG / kvalitet och kvalitetsbrister

Patrik Alexandersson, projektledare, Teknikens ekonomi och organisation, samt centrumföreståndare Centre for Healthcare Improvement (CHI)
Kontakt: 031- 772 6760, patrik.alexandersson@chalmers.se


Henrik Eriksson, docent, Teknikens ekonomi och organisation, kopplad till Centre for Healthcare Improvement (CHI)
Kontakt: 031- 772 8184, henrik.eriksson@chalmers.se

 

VÄSTLÄNKEN (ledamöter i det oberoende expertrådet)

Minna Karstunen, professor, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Geologi och geoteknik, leder forskargruppen Teknisk geologi och geoteknik
Kontakt: 031-772 2144, minna.karstunen@chalmers.se

Lars Rosén, professor, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Geologi och geoteknik
Kontakt: 031-772 2061, 
lars.rosen@chalmers.se


ÅTERVINNING AV BATTERIER
Martina Petranikova, docent, Kemi och Kemiteknik, Industriell materialåtervinning
Kontakt: 031-7722946, martina.petranikova@chalmers.seSidansvarig Publicerad: må 14 mar 2022.