Hitta experten

Under rubriken Hitta experten har vi samlat forskare vid Chalmers som kan svara på journalisters frågor inom det egna ämnesområdet. Om du som är journalist inte hittar rätt expert i våra listor är du välkommen att höra av dig till Chalmers presstjänst. Vi vill också tipsa om Vetenskapsrådets webbtjänst för journalister, Expertsvar, som drivs i nära samarbete med landets universitet och högskolor samt forskande organisationer. Via Expertsvar kan du som är journalist ställa din fråga till Sveriges alla universitet och högskolor. ​

Experter särskilda händelser / samlade områden:

Klimatfrågor / FN:s klimatpanel IPCC 

Kriget i Ukraina

Coronaviruset/samhällskonsekvenser av pandemin


Experter per ämnesområde i bokstavsordning:


3D-AVBILDNING / bildanalys
Fredrik Kahlinstitutionen för elektroteknik


3D-SKRIVARE / övriga material

Andreas Isacsson, institutionen för fysik

 

5G / METIS EU-projekt 
Erik Ströminstitutionen för elektroteknik


6G 
Tommy Svensson,  institutionen för elektroteknik

 

A

 

ALGER, som livsmedel 
Ingrid Undelandinstitutionen för biologi och bioteknik

 

ALLERGIER, FÖDOÄMNEN, kolhydrater, hälsa, fullkorn
Karin Jonssoninstitutionen för biologi och bioteknik

 

ANTIBIOTIKA, ny 
Bengt Nordéninstitutionen för​ kemi och kemiteknik​

 

ANTIBIOTIKARESISTENS 
Martin Eriksson, Göteborgs centrum för hållbar utveckling, GMV (Chalmers och Göteborgs universitet)

 

ANTIBIOTIKARESISTENS, metoder att identifiera 
Erik Kristiansoninstitutionen för​ matematiska vetenskaper 

 

ANTIBIOTIKARESISTENS, metagenomisk analys 
Anders Sjögreninstitutionen för​ matematiska vetenskaper 

 

ANTIMATERIA 
Gabriele Ferretti, institutionen för fysik
 

ANTIOXIDANTER 
Marie Alminger, institutionen för biologi och bioteknik


ARBETSMILJÖ, ERGONOMI

Cecilia Berlin, institutionen för industri- och materialvetenskap
 

ARKITEKTUR / BOSTÄDER 
Ola Nylanderinstitutionen för arkitektur och samhällsbyggnadsteknik

 

ARKITEKTURHISTORIA 

Claes Caldenbyinstitutionen för arkitektur och samhällsbyggnadsteknik​

 

ARTIFICIELL FOTOSYNTES 
Bo Albinssoninstitutionen för kemi och kemiteknik

 

ARTIFICIELL INTELLIGENS 
Mattias Wahde institutionen för mekanik och maritima vetenskaper

Claes Strannegårdinstitutionen för​ data- och informationsteknik 

Robert Feldtinstitutionen för​ data- och informationsteknik ​
Olle Häggströminstitutionen för​ matematiska vetenskaper 

Robin Teiglandinstitutionen för​ teknikens ekonomi och organisation

  

ASTRONOMI  

Carina Persson, institutionen för​ rymd-, geo- och miljövetenskap 

Mikael Lerner, Rymd-, geo- och miljövetenskap 
Susanne Aalto​institutionen för​ rymd-, geo- och miljövetenskap 

 

ATMOSFÄRSFYSIK 
Donal Murtagh, institutionen för​ rymd-, geo- och miljövetenskap 

 

AZO I LIVSMEDEL, näringsämnen i barnmat
Ulf Svanberginstitutionen för biologi och bioteknik

B

BALLAST / LASTHANTERING 
Tomas Olsson-Neptun, institutionen för mekanik och maritima vetenskaper 

BATTERIER 
Patrik Johanssoninstitutionen för fysik

Aleksandar Maticinstitutionen för ​fysik

 

BATTERIMODELLERING 

Torbjörn Thiringerinstitutionen för elektroteknik


BATTERIÅTERVINNING
Martina Petranikovainstitutionen för  kemi och kemiteknik


BERGVÄRME 
Jan Olof Dalenbäckinstitutionen för arkitektur och samhällsbyggnadsteknik​

 

BETONGKONSTRUKTIONER 
Mario Plosinstitutionen för arkitektur och samhällsbyggnadsteknik​

Karin Lundgreninstitutionen för arkitektur och samhällsbyggnadsteknik

 

BIG DATA 
Morten Fjeldinstitutionen för​ data- och informationsteknik 
David Sandsinstitutionen för​ data- och informationsteknik 

Devdatt Dubhashi institutionen för​ data- och informationsteknik ​

 

BILDANALYS, 3D-AVBILDNING 
Fredrik Kahlinstitutionen för​ elektroteknik

 

BIOBRÄNSLE / konflikt matproduktion 
Martin Perssoninstitutionen för​ rymd-, geo- och miljövetenskap 


BIOKEMI

Pernilla Wittung-Stafshedeinstitutionen för biologi och bioteknik

 

BIOMETRI
Aikaterini Mitrokotsa, institutionen för​ data- och informationsteknik 


BIOSKRIVARE, 3D-SKRIVARE 
Paul Gatenholminstitutionen för kemi och kemiteknik​


BITCOIN OCH KLIMATPÅVERKAN

Erik Agrell, ​institutionen för elektroteknik 


BLOCKKEDJETEKNIK

Robin Teigland, institutionen för teknikens ekonomi och organisation


BOSTADSBYGGANDE I SVERIGE 
Ola Nylanderinstitutionen för arkitektur och samhällsbyggnadsteknik

 

BOSTÄDER FÖR ÄLDRE 
Morgan Anderssoninstitutionen för arkitektur och samhällsbyggnadsteknik

 

BROAR – konstruktionsteknik (bland annat broförstärkning) 

Mohammad Al-Emrani institutionen för arkitektur och samhällsbyggnadsteknik

Mario Plosinstitutionen för arkitektur och samhällsbyggnadsteknik

Karin Lundgreninstitutionen för arkitektur och samhällsbyggnadsteknik


BRÄNSLECELLER
Anders Palmqvist institutionen för kemi och kemiteknik

 

BYGGNADER konstruktionsteknik 
Mario Plosinstitutionen för arkitektur och samhällsbyggnadsteknik

Karin Lundgreninstitutionen för arkitektur och samhällsbyggnadsteknik


BYGGNADER OCH TAK (sedum, dagvattenfördröjning)

Angela Sasic Kalagasidis, institutionen för arkitektur och samhällsbyggnadsteknik


BYGGNADSKONSTRUKTION och KLIMATPÅVERKAN 
Angela Sasic Kalagasidis, institutionen för arkitektur och samhällsbyggnadsteknik

 

BÅTBOTTENFÄRG 
Lena Granhaginstitutionen för mekanik och maritima vetenskaper 

 

BÄR 
Marie Almingerinstitutionen för​ biologi och bioteknik

C

CCS – avskiljning och lagring av koldioxid
Filip Johnsson, institutionen för​ rymd-, geo- och miljövetenskap 


CCS – tekniska frågor kring avskiljning och lagring av koldioxid
Henrik Leion, institutionen för​ kemi och kemiteknik


CIRKULÄR EKONOMI
Robin Teigland institutionen för​ teknikens ekonomi och organisation


CORONAVIRUS / COVID-19

Se listan med experter på frågor kring coronavirusutbrottet och covid-19


DATACENTER 
Per Stenström institutionen för​ data- och informationsteknik  


 

DATAKABLAR MM 
Arne Linde institutionen för​ data- och informationsteknik  

 

DATASPEL / genusaspekter 
Anna Maria Szczepanska, institutionen för tillämpad informationsteknologi, (GU)
Kontakt: anna.szczepanska@ait.gu.se

DATASÄKERHET 
Andrei Sabelfeldinstitutionen för​ data- och informationsteknik  

Tomas Olovsson institutionen för​ data- och informationsteknik  


DATORARKITEKTUR 

Per Stenström institutionen för​ data- och informationsteknik  

 

DATORGRAFIK 
Ulf Assarsson institutionen för​ data- och informationsteknik  


DELNINGSEKONOMI
Robin Teigland institutionen för​ teknikens ekonomi och organisation


DEMENSSJUKDOMAR

Pernilla Wittung-Stafshedeinstitutionen för biologi och bioteknik


DESIGN – hållbarhet, beteende och för cirkulär ekonomi

Anneli Selvefors, institutionen för industri- och materialvetenskap


DIGITALISERAD UNDERVISNING 
Christophe Demazièreinstitutionen för fysik

Elisabeth Saalman, institutionen för tillämpad informationsteknologi, (GU)

Jan-Alve Svensson institutionen för matematiska vetenskaper 

Magdalena Svanströminstitutionen för​ teknikens ekonomi och organisation

Samuel Bengmarkinstitutionen för​ matematiska vetenskaper 

Thommy Erikssoninstitutionen för​ data- och informationsteknik  

 

DIGITALISERING – digital transformation och strategi

Robin Teiglandinstitutionen för​ teknikens ekonomi och organisation


DRICKSVATTEN 
Thomas Petterssoninstitutionen för​ arkitektur och samhällsbyggnadsteknik

Ekaterina Sokolovainstitutionen för​ ​arkitektur och samhällsbyggnadsteknik

E-VETENSKAP 
Pär Strand, institutionen för​ rymd-, geo- och miljövetenskap 


Anders Ålund, Fraunhofer-Chalmers Research Centre for Industrial Mathematics 

Kontakt: 031- 772 4286, anders.alund@fcc.chalmers.se


Ulf Assarssoninstitutionen för​ data- och informationsteknik  

 

EINSTEINS RELATIVITETSTEORIER 
Daniel Perssoninstitutionen för​ matematiska vetenskaper 
Ulf Graninstitutionen för​ fysik


ELBILAR

Torbjörn Thiringerinstitutionen för​ ​elektroteknik

 

ELEKTROMAGNETISK STRÅLNING 

Yngve Hamneriusinstitutionen för​ ​elektroteknik


ELHANDELSSYSTEM 

Filip Johnssoninstitutionen för​ rymd-, geo- och miljövetenskap 

 

ELMASKINER

Yujing Liuinstitutionen för​ ​elektroteknik


ELNÄT

Massimo Bongiornoinstitutionen för​ ​elektroteknik


ENERGIEFFEKTIVISERING, FARTYG

Jonas Ringsberg institutionen för mekanik och maritima vetenskaper 

 

ENERGIEFFEKTIVISERING / FUKTSÄKRING 
Angela Sasic Kalagasidis, institutionen för arkitektur och samhällsbyggnadsteknik

 

ENERGISPARANDE I BOSTADSHUS 
Jan-Olof Dahlenbäck institutionen för arkitektur och samhällsbyggnadsteknik

 

ENTREPRENÖRSKAP 
Mats Lundqvist institutionen för teknikens ekonomi och organisation

 

ERGONOMI / människa-maskinsystem 
Anna-Lisa Osvalder, institutionen för industri- och materialvetenskap

Cecilia Berlin, institutionen för industri- och materialvetenskap


EUROPAS ENERGISYSTEM 

Filip Johnssoninstitutionen för​ rymd-, geo- och miljövetenskap 


EXOSKELETT

Cecilia Berlin, institutionen för industri- och materialvetenskap

FIBERBETONG 
Ingemar Löfgren, institutionen för arkitektur och samhällsbyggnadsteknik

 

FILKOMPRIMERING 
Aikaterini Mitrokotsainstitutionen för data- och informationsteknik

 

FISK, MARINA RÅVAROR 
Ingrid Undelandinstitutionen för biologi och bioteknik


FOSSILFRIA BRÄNSLEN/ FOSSILOBEROENDE FORDON
Maria Grahn, institutionen för mekanik och maritima vetenskaper
Frances Spreiinstitutionen för rymd-, geo- och miljövetenskap

 

FRAMTIDEN 
Bo Dahlbom, institutionen för tillämpad informationsteknologi (GU)

Kontakt: 0708-566 377, dahlbom@ituniv.se

 

FRAMTIDENS LEDARSKAP 
Tobias Fredberg,  institutionen för teknikens ekonomi och organisation

Flemming Norrgreninstitutionen för teknikens ekonomi och organisation

 

FRAMTIDENS MAT 
Marie Alminger, institutionen för biologi och bioteknik

FUSIONSENERGI

 Pär Strandinstitutionen för​ rymd-, geo- och miljövetenskap 


FYSIK 

Eva Olsson, institutionen för fysik
Magnus Karlsteeninstitutionen för​ fysik

 

FYSISK RESURSTEORI 
Martin Nilsson Jacobi,  institutionen för​​ rymd-, geo- och miljövetenskap

 

FÖRARBETEENDE OCH OLYCKSPREVENTION, VÄGTRAFIK, FORDONSSÄKERHET
Jonas Bärgmaninstitutionen för mekanik och maritima vetenskaper ​


FÖRBRÄNNINGSMOTORER / MOTORFÖRBRÄNNINGSTEKNIK
Ingemar Denbrattinstitutionen för mekanik och maritima vetenskaper ​

 

FÖRNYBAR ENERGI 

Ola Carlson, institutionen för elektroteknik,  

GEOTEKNIK – SLÄNTSTABILITET OCH KLIMATPÅVERKAN PÅ SLÄNTER
Minna Karstunen, institutionen för arkitektur och samhällsbyggnadsteknik

GEOTEKNIK – GRUNDLÄGGNING
Jelke Dijkstra, institutionen för arkitektur och samhällsbyggnadsteknik

GIFTIG BÅTFÄRG 
Erik Ytreberginstitutionen för mekanik och maritima vetenskaper ​

 

GLOBAL MILJÖMÄTTEKNIK 
Donal Murtaghinstitutionen för​​ rymd-, geo- och miljövetenskap

 HACKERS 
Andrei Sabelfeldinstitutionen för data- och informationsteknik  


HALVLEDARE
Per Stenströminstitutionen för data- och informationsteknik  

Thorvald Anderssoninstitutionen för mikroteknologi och nanovetenskap

 

HÅLLBART BYGGANDE 
Paula Femeniasinstitutionen för arkitektur och samhällsbyggnadsteknik​


HÅLLBART BYGGANDE (LCA)

Holger Wallbauminstitutionen för arkitektur och samhällsbyggnadsteknik


HÅLLBARA JORDBRUKSYSTEM

Christel Cederberginstitutionen för rymd-, geo- och miljövetenskap


HÅLLBART MODE, minskad miljöpåverkan från klädindustrin  

Gregory Petersinstitutionen för teknikens ekonomi och organisation​​
Romain Bordes​institutionen för​ kemi och kemiteknik

 

HÄLSO- OCH SJUKVÅRD / verksamhetsutveckling

Patrik Alexanderssoninstitutionen för teknikens ekonomi och organisation

Henrik Erikssoninstitutionen för teknikens ekonomi och organisation

 

HÖGSPÄNNINGSTEKNIK  

Yuriy Serdyukinstitutionen för elektroteknik


INNOVATIONSFORSKNING 

Sofia Börjessoninstitutionen för teknikens ekonomi och organisation​


INTERKULTURELL KOMMUNIKATION INOM INGENJÖRSUTBILDNING

Becky Bergmaninstitutionen för vetenskapens kommunikation och lärande


IPCC, KLIMAT
Det finns en separat expertlista för forskare med koppling till IPCC och klimatarbete.

 

IT-SÄKERHET I BILAR

Tomas Olovssoninstitutionen för data- och informationsteknik

JAPANSK JÄRNVÄGSTEKNIK 
Roger Lundéninstitutionen för mekanik och maritima vetenskaper

 

JORDARTSMETALLER / OVANLIGA METALLER
Christian Ekberginstitutionen för kemi och kemiteknik

Björn Sandéninstitutionen för teknikens ekonomi och organisation​

 

JORDVÄRME 
Jan-Olof Dalenbäckinstitutionen för arkitektur och samhällsbyggnadsteknik

 

JÄRNVÄGSSÄKERHET 
Anders Ekberginstitutionen för mekanik och maritima vetenskaper

 

JÄRNVÄGSUNDERHÅLL 
Anders Ekberg, institutionen för mekanik och maritima vetenskaper​

KATALYSATORER 
Magnus Skoglundh, institutionen för kemi och kemiteknik

 

KLIMATFÖRNEKELSE

Martin Hultmaninstitutionen för teknikens ekonomi och organisation​


KLIMATPÅVERKAN AV MAT 
Fredrik Hedenusinstitutionen för rymd-, geo- och miljövetenskap

 

KLIMATPÅVERKAN PÅ BYGGNADSKONSTRUKTION 
Angela Sasic Kalagasidisinstitutionen för arkitektur och samhällsbyggnadsteknik

 

KLIMATPÅVERKAN OCH LIVSKVALITET 
Jörgen Larssoninstitutionen för rymd-, geo- och miljövetenskap


 KOLDIOXIDAVSKILJNING / CCS

Filip Johnssoninstitutionen för rymd-, geo- och miljövetenskap


KOLDIOXIDLAGRING / CCS
Henrik Leioninstitutionen för kemi och kemiteknik

 

KOMETER med mera 
Eva Wirströminstitutionen för rymd-, geo- och miljövetenskap

 

KOPPARSTÖLDER / alternativa material högspänning 
Jörgen Blennow, institutionen för elektroteknik

Stanislaw Gubanskiinstitutionen för elektroteknik

 

KOPPARSTÖLDER / alternativa material tak mm 
Lars Nyborg, institutionen för industri- och materialvetenskap

Mats Norellinstitutionen för industri- och materialvetenskap


KRAFTELEKTRONIK

Torbjörn Thiringer, institutionen för elektroteknik


KVALITET I OFFENTLIGA VERKSAMHETER

Henrik Eriksson, institutionen för teknikens ekonomi och organisation

Patrik Alexanderssoninstitutionen för teknikens ekonomi och organisation 


KVANTDATORER 

Anton Frisk Kockum, institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap

Giulia Ferriniinstitutionen för mikroteknologi och nanovetenskap

Göran Johanssoninstitutionen för mikroteknologi och nanovetenskap

Per Delsinginstitutionen för mikroteknologi och nanovetenskap


KVICKSILVER 
Katarina Gårdfeldtinstitutionen för kemi och kemiteknik

 

KÄRNTEKNIK 
Christophe Demazièreinstitutionen för fysik 

Imre Pázsit, institutionen för fysik 

 

KÄRNTEKNIK / KÄRNKEMI 
Christian Ekberginstitutionen för kemi och kemiteknik

Teodora Retegan Vollmer​institutionen för kemi och kemiteknik


 

KÖLDMEDIER 
Lennart Vamlinginstitutionen för kemi och kemiteknik

LADDNINGSTEKNIK
Yujing Liuinstitutionen för elektroteknik

LEAN PRODUKTION / LOGISTIK 
Carl Wänströminstitutionen för teknikens ekonomi och organisation

Lars Medboinstitutionen för ​teknikens ekonomi och organisation​

 

LEAN PRODUKTION / MANAGEMENT 

Torbjörn Jacobssoninstitutionen för ​teknikens ekonomi och organisation​

 

LIV PÅ ANDRA PLANETER 
René Liseauinstitutionen för rymd-, geo- och miljövetenskap  

 

LIVSKVALITET, KLIMATPÅVERKAN, ARBETSTID 
Jörgen Larsson institutionen för rymd-, geo- och miljövetenskap  

 

LIVSMEDEL, LIVSMEDELSFORSKNING
Ann-Sofie Sandberginstitutionen för biologi och bioteknik

Ingrid Undelandinstitutionen för biologi och bioteknik

Marie Almingerinstitutionen för biologi och bioteknik

Rikard Landberginstitutionen för biologi och bioteknik

Thomas Andlidinstitutionen för biologi och bioteknik

Ulf Svanberginstitutionen för biologi och bioteknik

 

LIVSMEDELSTEKNIK / framtidens mat – bär 
Marie Almingerinstitutionen för biologi och bioteknik

 

LIVSMEDELSTEKNIK / framtidens mat – fisk, alger 
Ingrid Undelandinstitutionen för biologi och bioteknik

 

LIVSMEDELSFÖRSÖRJNINGSKEDJOR/LOGISTIK 
Mats Johanssoninstitutionen för teknikens ekonomi och organisation

 

LIVSPUSSLET MED KLIMATVINKEL 

Jörgen Larssoninstitutionen för rymd-, geo- och miljövetenskap  

   

LYCKA utifrån ett klimatperspektiv 

John Holmberg institutionen för rymd-, geo- och miljövetenskap  

Jonas Nässén institutionen för rymd-, geo- och miljövetenskap 


LÄTTVIKSTKONSTRUKTIONER (FRP-konstruktioner)

Mohammad Al-Emraniinstitutionen för arkitektur och samhällsbyggnadsteknik


M2M 
Erik Ströminstitutionen för ​elektroteknik


MARINA STRUKTURER

Jonas Ringsberg institutionen för mekanik och maritima vetenskaper

 

MARKANVÄNDNING 
Christel Cederberginstitutionen för rymd-, geo- och miljövetenskap  

 

MASKHÅL 
Martin Cederwallinstitutionen för fysik


MATEMATIK / statistik, spelteori 
Torbjörn Lundh,  institutionen för​ matematiska vetenskaper 

 

METAGENOM 
Jens Nielseninstitutionen för biologi och bioteknik​


METALLÅTERVINNING
Martina Petranikovainstitutionen för kemi och kemiteknik

 

METANOL / sjöfart 
Maria Grahn, institutionen för mekanik och maritima vetenskaper 

 

MILJÖFARLIGA VRAK / SJÖFARTENS MILJÖPÅVERKAN / MARIN MILJÖ
Ida-Maja Hassellövinstitutionen för mekanik och maritima vetenskaper 

 

MILJÖKRAV / SJÖFART 
Karin Anderssoninstitutionen för mekanik och maritima vetenskaper 

Kent Saloinstitutionen för mekanik och maritima vetenskaper 

 

MILJÖSKATTER 
Björn Sandén, institutionen för teknikens ekonomi och organisation

 

MILJÖSKATTER transportbränslen 

Fredrik Hedenusinstitutionen för rymd-, geo- och miljövetenskap

 

MILJÖSKATTER, / mat och klimat 
Fredrik Hedenusinstitutionen för rymd-, geo- och miljövetenskap

  

MILJÖSYSTEM 
Björn Sandén, institutionen för teknikens ekonomi och organisation

 

MJUKVARUUTVECKLING 
Jan Bosch, institutionen för data- och informationsteknik

 

MOBILTELEFONI / mobilers påverkan på kroppen 
Yngve Hamnerius, institutionen för elektroteknik

 

MOBILTELEFONI / TEKNIK 
Arne Svensson, institutionen för elektroteknik

Erik Ström, institutionen för elektroteknik

Tommy Svensson,  institutionen för elektroteknik

 

MOBILTELEFONI / teknikutveckling processorer 
Fredrik Dahlgren, institutionen för data- och informationsteknik
Kontakt: 046-10 42 10, effdan@gmail.com

 

MÄNSKLIGA FAKTORN, VÄGTRAFIK 
Marianne Karlsson, institutionen för industri- och materialvetenskap


NANOSÄKERHET 
Sverker Molanderinstitutionen för teknikens ekonomi och organisation

Michael Persson institutionen för kemi och kemiteknik

 

NOBELKOMMITTÉN FÖR FYSIK 
Eva Olsson, institutionen för fysik

 

NOBELKOMMITTÉN FÖR FYSIK, tidigare medlem
Lars Brinkinstitutionen för fysik

Per Delsinginstitutionen för mikroteknologi och nanovetenskap


NOBELKOMMITTÉN FÖR KEMI

Pernilla Wittung-Stafshedeinstitutionen för kemi och kemiteknik


NÄRINGSÄMNEN

Pernilla Wittung-Stafshedeinstitutionen för​ kemi och kemiteknik


ODLAT KÖTT / BIOMATERIAL
Julie Gold, institutionen för fysik

 

OLJESAND 
Jan Kjärstad, institutionen för​​ rymd-, geo- och miljövetenskap

 

OMEGA 3 & 6 
Ann-Sofie Sandberg, institutionen för​​ biologi och bioteknik

 PEKSKÄRMAR 
Per Stenström, institutionen för​​ data- och informationsteknik​

 

PLASMAFYSIK / FUSION

Tünde Fülöp, institutionen för fysik


POPULATIONER 
Peter Jagersinstitutionen för matematiska vetenskaper

 

PRIMTALSTVILLINGAR 
Laura Fainsilberinstitutionen för ​matematiska vetenskaper

 

PRODUKTDESIGN och hållbarhet

Anneli Selveforsinstitutionen för industri- och materialvetenskap


PRODUKTIONSERGONOMI

Cecilia Berlininstitutionen för industri- och materialvetenskap​


PROGRAMSPRÅK 
Niklas Broberg, institutionen för data- och informationsteknik

Patrik Jansson, institutionen för data- och informationsteknik

RADIOAKTIVITET I OMGIVNINGEN 
Christian Ekberg, institutionen för​​ kemi och kemiteknik


RAW FOOD 

Marie Alminger, institutionen för​​ biologi och bioteknik


REGLERTEKNIK

Massimo Bongiorno, institutionen för​​ elektroteknik​


RENOVERING BOSTÄDER 
Paula Femenias, institutionen för​ arkitektur och samhällsbyggnadsteknik

Liane Thuvander, institutionen för​ arkitektur och samhällsbyggnadsteknik

 

ROST / KORROSION
Jan-Erik Svensson, institutionen för​​ kemi och kemiteknik 

Lars-Gunnar Johansson, institutionen för​​ kemi och kemiteknik

 

RYMDEN / ASTRONOMI / ONSALA RYMDOBSERVATORIUM
Robert Cumming, institutionen för​​ rymd-, geo- och miljövetenskap / Onsala rymdobservatorium

SAND 
Magnus Evertsson, institutionen för industri- och materialvetenskap

 

SANNOLIKHET / MATEMATIK 
Olle Häggström, institutionen för ​matematiska vetenskaper

 

SENSORER 
Erik Ström, institutionen för​​ elektroteknik

 

SJÄLVKÖRANDE (AUTONOMA) FORDON
Ola Benderius, institutionen för mekanik och maritima vetenskaper


SKATTER, ENERGIOMSTÄLLNING 
Björn Sandén, institutionen för​​ teknikens ekonomi och organisation

Staffan Jacobsson, institutionen för​​ teknikens ekonomi och organisation

 

SKATTER, KLIMATPOLITIK 
Fredrik Hedenus, institutionen för​​ rymd-, geo- och miljövetenskap

Martin Persson, institutionen för​​ rymd-, geo- och miljövetenskap

 

SKATTER, VÄXTHUSGASUTSLÄPP 
Daniel Johansson,institutionen för​​ rymd-, geo- och miljövetenskap

 

SMARTA ENERGISYSTEM

Anh Tuan Le, institutionen för​​ elektroteknik

 

SOCIALT ENTREPRENÖRSKAP 
Karl Palmås, institutionen för​​ teknikens ekonomi och organisation

 

SOCIALT FÖRETAGANDE 
Karl Palmås, institutionen för​​ teknikens ekonomi och organisation

 

SOLCELLER, polymerteknik 
Mats Andersson, institutionen för​​ kemi och kemiteknik


SOLENERGITEKNIK

 Jan Olof Dalenbäckinstitutionen för arkitektur och samhällsbyggnadsteknik​​


SOLKURVOR / JÄRNVÄG 
Anders Ekberg, institutionen för mekanik och maritima vetenskaper

 

SPELTEORI / matematisk statistik 
Torbjörn Lundh, institutionen för ​matematiska vetenskaper


SPELUTVECKLING
Staffan Björk, institutionen för data- och informationsteknik

 

SPÅRVAGNAR / elektromagnetiska fält  
Yngve Hamneriusinstitutionen för​​ elektroteknik


STADSPLANERING / fokus arkitektur
Lars Marcusinstitutionen för​ arkitektur och samhällsbyggnadsteknik

 

STADSPLANERING / fokus trafik 
Anders Hagsoninstitutionen för​ arkitektur och samhällsbyggnadsteknik​

 

STATISTIK / MATEMATIK 
Olle Häggström, institutionen för ​matematiska vetenskaper​

 

STENKROSSNING 
Magnus Evertsson, institutionen för industri- och materialvetenskap

 

STYRMEDEL MILJÖ, KLIMAT, MARKANVÄNDNING 
Martin Persson, institutionen för​​ rymd-, geo- och miljövetenskap


STÅLKONSTRUKTIONER

Mohammad Al-Emrani, institutionen för​ arkitektur och samhällsbyggnadsteknik


STÖDTJÄNSTER I ELKRAFTSYSTEM OCH MIKRONÄT

Peiyuan Chen, institutionen för​​ elektroteknik


SUBATOMÄR FYSIK / MÖRK MATERIA
Christian Forssén, institutionen för fysik

TIDSRESOR 

Göran Hugo Nymaninstitutionen för fysik

 

TILLÄMPAD KVANTFYSIK 
Göran Johansson, institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap​

 

TRAFIKPLANERING / städer 
Anders Hagson, institutionen för​ arkitektur och samhällsbyggnadsteknik

Xiaobo Qu, institutionen för​ arkitektur och samhällsbyggnadsteknik

 

TRAFIKSÄKERHET / CYKLISTER 
Julia Werneke, institutionen för mekanik och maritima vetenskaper


TRAFIKSÄKERHET / CYKLISTER  / ELSPARKCYKLAR

Marco Dozzainstitutionen för mekanik och maritima vetenskaper

 

TRANSPORTBRÄNSLEN, ALTERNATIVA  
Maria Grahninstitutionen för mekanik och maritima vetenskaper​

 

TRÅDLÖS EL 
Robert Karlsson, institutionen för​​ elektroteknik


TRÄKONSTRUKTIONER

Mohammad Al-Emrani, institutionen för​ arkitektur och samhällsbyggnadsteknik

Robert Jockwer, institutionen för​ arkitektur och samhällsbyggnadsteknik

UNIVERSUM / ASTRONOMI 
Susanne Aaltoinstitutionen för​​ rymd-, geo- och miljövetenskap

 

UPPVÄRMNING AV BOSTÄDER/BYGGNADER 
Jan-Olof Dalenbäck, institutionen för​ arkitektur och samhällsbyggnadsteknik

 

URBAN METABOLISM  / hållbara städer
Yuliya Kalmykova, institutionen för​ arkitektur och samhällsbyggnadsteknik

VATTENÅTERVINNING, hållbar vattenanvändning

Jesper Knutssoninstitutionen för​ arkitektur och samhällsbyggnadsteknik​


VINDKRAFT / TEKNIK 

Ola Carlsoninstitutionen för​​ elektroteknik

Sara Fogelströminstitutionen för​​ elektroteknik / Svenkt Vindkrafttekniskt centrum 

 

VINDTUNNLAR 
Lars Davidson, institutionen för ​matematiska vetenskaper

Valery Chernorayinstitutionen för ​matematiska vetenskaper​VIRTUELL VERKLIGHET / VR / Oculus rift
Ulf Assarsson, institutionen för data- och informationsteknik
Petter Falkmaninstitutionen för​​ elektroteknik

Morten Fjeldinstitutionen för data- och informationsteknik

Mikael Johansson, institutionen för​ arkitektur och samhällsbyggnadsteknik

Arne Linde, institutionen för data- och informationsteknik

Mattias Roupéinstitutionen för​ arkitektur och samhällsbyggnadsteknik

 

VRAK, miljöfara 
Ida-Maja Hassellöv, institutionen för mekanik och maritima vetenskaper

 

VULKANER / gasutsläpp 

Santiago Arellanoinstitutionen för​​ rymd-, geo- och miljövetenskap

Bo Galleinstitutionen för​​ rymd-, geo- och miljövetenskap

Alexander Vladimir Conde Jacobo , institutionen för​​ rymd-, geo- och miljövetenskap


VÅGKRAFT, TEKNIK

Jonas Ringsberg, institutionen för mekanik och maritima vetenskaper


VÅRD OCH OMSORG / kvalitet och kvalitetsbrister

Patrik Alexanderssoninstitutionen för​​ teknikens ekonomi och organisation

Henrik Erikssoninstitutionen för​​ teknikens ekonomi och organisation​

 

VÄSTLÄNKEN (ledamöter i det oberoende expertrådet)

Minna Karstunen, institutionen för​ arkitektur och samhällsbyggnadsteknik

Lars Rosén, institutionen för​ arkitektur och samhällsbyggnadsteknik


VÄTGAS

Maria Grahninstitutionen för mekanik och maritima vetenskaper

Björn Wickmaninstitutionen för fysik

Christoph Langhammer​institutionen för fysikÅTERVINNING AV BATTERIER
Martina Petranikovainstitutionen för​​ kemi och kemiteknik​​​

Sidansvarig Publicerad: ti 04 okt 2022.