Chalmers expertis i samband med kriget i Ukraina

På Chalmers tekniska högskola finns flera forskare som vill och kan bidra till kunskapsläget kring den ryska invasionen i Ukraina, ur olika aspekter. Här följer ett urval av Chalmersforskare som kan svara på frågor. 
Listan uppdateras löpande.

Energi – priser, tillgång, omställning, nya energislag 

Europas omställning till förnybar energi har skapat ett ökat beroende av rysk gas.
Vad händer nu med energimarknaden? 

David Daniels, gästprofessor vid institutionen för rymd,- geo- och miljövetenskap. Forskar på modellering, analys och riskbedömning av globala energisystem, inklusive gasmarknaden.

Christian Ekberg, professor i kärnkemi, institutionen för kemi och kemiteknik.
031-772 28 01, che@chalmers.se
Sara Fogelström, föreståndare för Svenskt VindkraftsTekniskt Centrum som Chalmers är värd för.
031-772 16 62, sara.fogelstrom@chalmers.se ​

Steve Gabriel, gästprofessor vid institutionen för rymd-, geo- och  miljövetenskap. Forskar bland annat på modeller för energisystem och naturgasförsörjning, inklusive produktion, efterfrågan och marknadsbalans.

Lisa Göransson, docent vid avdelningen för energiteknik, institutionen för rymd-, geo- och miljövetenskap.

Martin Hultman​, docent inom vetenskap-, teknik- och miljöstudier vid vid institutionen för teknikens ekonomi och organisation.
031-772 63 78, martin.hultman@chalmers.se


Filip Johnsson, professor vid avdelningen för energiteknik, institutionen för rymd-, geo- och miljövetenskap
031-772 14 49, filip.johnsson@chalmers.se

Tomas Kåberger,​ ledare för Chalmers styrkeområde för energi, forskningsprofessor vid institutionen för teknikens ekonomi och organisation.
tomas.kaberger@chalmers.se​

Anna Åberg​, forskare vid institutionen för teknikens ekonomi och organisation.
031-772 51 28, anna.aberg@chalmers.se​
 

Industrins motståndskraft mot störningar 

Coronapandemin satte produktionen världen över under hårt tryck, inte minst på grund av störningar i logistikkedjorna. Nu kommer en ny chock. Hur påverkas industriföretag och deras värdekedjor i Sverige och utomlands? Hur väl klarar den svenska industrin att stå emot kriser? Vilka är de största utmaningarna?  
  
Árni Halldórsson, professor, institutionen för teknikens ekonomi och organisation
031-772 15 82, arni.halldorsson@chalmers.se 
Johan Stahre, professor och chef för avdelningen produktionssystem, institutionen för industri- och materialvetenskap
031-772 12 88, johan.stahre@chalmers.se  

Informationsteknik, cyberangrepp 

Magnus Almgren, docent vid institutionen för data- och informationsteknik. Hans forskningsområden inkluderar bland annat cybersäkerhet och informationssystem. 
031-772 17 02, magnus.almgren@chalmers.se  
 
Benjamin Eriksson​doktorand inom informationssäkerhet, institutionen för data- och informationsteknik. Hans forskning fokuserar på nya metoder för att automatiskt hitta och åtgärda sårbarheter i komplexa mjukvaruekosystem.
076-031 33 71,  beneri@chalmers.se ​

 

Kärnkraft, kärnteknik, ​reaktorsäkerhet 

Påverkar kriget svenska kärnkraftverks tillgång till bränsle? Om Ryssland stänger av eller kraftigt minskar tillförseln till Europa står flera länder inför en mycket svår situation – kan kärnkraft ersätta gasen helt eller delvis? Vilka andra risker och konsekvenser, kopplade till kärnteknik och reaktorsäkerhet, finns med tanke på det pågående kriget?  
  
Christian Ekberg, professor i kärnkemi, institutionen för kemi och kemiteknik
031-772 28 01, che@chalmers.se

Christophe Demazière, professor och expert inom reaktorfysik och reaktorsäkerhet, institutionen för fysik
031-772 30 82, demaz@chalmers.se  ​

Mark Foreman, docent,  kärnkemi/inustriell materialåtervinning, institutionen för kemi och kemiteknik
031-772 29 28 foreman@chalmers.se​

Teodora Retegan Vollmer, biträdande professor i kärnkemi, institutionen för kemi och kemiteknik
031-772 28 81, tretegan@chalmers.se 

Mobilnät och radiokommunikation 

Erik Ström, professor och chef för avdelningen för kommunikation, antenner och optiska nätverk, institutionen för elektroteknik.
031-772 51 82, erik.strom@chalmers.se ​​

Samhällsbyggnad 

Förstörd bebyggelse – konsekvenser, återuppbyggnad, kulturmiljöer. 
 
Claes Caldenby, professor emeritus, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Arkitekturens teori och metod. Har kunskap om bebyggelse och arkitektur i Kiev och Odessa. 
076-133 60 03, caldenby@chalmers.se 
 
Ola Nylander, Konstnärlig professor i arkitektur, institutionen för arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, byggnadsdesign.   
073-034 63 48, ola.nylander@chalmers.se 

Sidansvarig Publicerad: to 31 mar 2022.