Nyheter: Global, Testinghttp://www.chalmers.se/sv/nyheterNyheter från Chalmers tekniska högskolaMon, 28 Sep 2020 11:17:11 +0200http://www.chalmers.se/sv/nyheterhttps://www.chalmers.se/sv/nyheter/Sidor/Forlangt-forordnande-for-Chalmers-rektor-Stefan-Bengtsson.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/nyheter/Sidor/Forlangt-forordnande-for-Chalmers-rektor-Stefan-Bengtsson.aspxFörlängt förordnande för Chalmers rektor Stefan Bengtsson<p><b>​Stefan Bengtssons förordnade som rektor och verkställande direktör för Chalmers tekniska högskola förlängs i ytterligare tre år efter beslut i högskolans styrelse. Förlängningen gäller från den 1 augusti 2021.</b></p>​<span style="background-color:initial">Stefan Bengtsson tillträdde som rektor och vd 2015 och det inledande sexåriga förordnandet löper ut den 31 juli 2021. Anställningen förlängs nu med tre år till den 31 juli 2024.</span><div><br /></div> <div><span style="font-family:&quot;open sans&quot;, -apple-system, blinkmacsystemfont, &quot;segoe ui&quot;, roboto, helvetica, arial, sans-serif, &quot;apple color emoji&quot;, &quot;segoe ui emoji&quot;, &quot;segoe ui symbol&quot;;font-size:16px;background-color:initial">–</span> Stefan har lett Chalmers verksamhet på ett framgångsrikt sätt och jag ser fram emot vårt fortsatta samarbete, säger Torbjörn Holmström, styrelseordförande för Chalmers tekniska högskola. </div> <div><span style="font-family:&quot;open sans&quot;, -apple-system, blinkmacsystemfont, &quot;segoe ui&quot;, roboto, helvetica, arial, sans-serif, &quot;apple color emoji&quot;, &quot;segoe ui emoji&quot;, &quot;segoe ui symbol&quot;;font-size:16px;background-color:initial"><br /></span></div> <div><span style="font-family:&quot;open sans&quot;, -apple-system, blinkmacsystemfont, &quot;segoe ui&quot;, roboto, helvetica, arial, sans-serif, &quot;apple color emoji&quot;, &quot;segoe ui emoji&quot;, &quot;segoe ui symbol&quot;;font-size:16px;background-color:initial">–</span> Genom det förnyade förordnandet säkrar vi kontinuitet, och goda förutsättningar för Chalmers att fortsätta utveckla och bedriva excellent forskning, utbildning i världsklass och ett hållbart nyttiggörande.  </div> <div><br /></div> <div><span style="font-family:&quot;open sans&quot;, -apple-system, blinkmacsystemfont, &quot;segoe ui&quot;, roboto, helvetica, arial, sans-serif, &quot;apple color emoji&quot;, &quot;segoe ui emoji&quot;, &quot;segoe ui symbol&quot;;font-size:16px;background-color:initial">–</span> Jag är stolt över det förnyade förtroendet och ser fram emot att få arbeta vidare för ett ännu starkare Chalmers, tillsammans med våra medarbetare och studenter, säger Stefan Bengtsson, rektor och vd.</div> <div><br /></div> <div>Stefan Bengtsson är professor i fasta tillståndets elektronik. Innan han tillträdde som rektor och vd vid Chalmers var han rektor vid Malmö högskola 2011<span style="font-family:&quot;open sans&quot;, -apple-system, blinkmacsystemfont, &quot;segoe ui&quot;, roboto, helvetica, arial, sans-serif, &quot;apple color emoji&quot;, &quot;segoe ui emoji&quot;, &quot;segoe ui symbol&quot;;font-size:16px">–</span>2015 och dessförinnan prorektor (2007<span style="font-family:&quot;open sans&quot;, -apple-system, blinkmacsystemfont, &quot;segoe ui&quot;, roboto, helvetica, arial, sans-serif, &quot;apple color emoji&quot;, &quot;segoe ui emoji&quot;, &quot;segoe ui symbol&quot;;font-size:16px">–</span>2011) och vice VD (2009<span style="font-family:&quot;open sans&quot;, -apple-system, blinkmacsystemfont, &quot;segoe ui&quot;, roboto, helvetica, arial, sans-serif, &quot;apple color emoji&quot;, &quot;segoe ui emoji&quot;, &quot;segoe ui symbol&quot;;font-size:16px">–</span>2011) vid Chalmers.</div>Fri, 25 Sep 2020 09:00:00 +0200https://www.chalmers.se/sv/institutioner/see/nyheter/Sidor/eu-mercosur-handelsavtal-inte-hallbart.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/institutioner/see/nyheter/Sidor/eu-mercosur-handelsavtal-inte-hallbart.aspxNy studie sågar EU:s avtal med Mercosur<p><b>​​EU överväger att acceptera ett kontroversiellt handelsavtal med Brasilien, Argentina, Uruguay och Paraguay (Mercosur-blocket), trots att Brasiliens regering går i motsatt riktning mot deras åtagande att minska avskogningen som en del av Parisavtalet. Handelsavtalet skulle säkerställa billigare kött och soja samt öka produktionen av etanol – tre varor som alla driver avskogning. Chalmersforskaren Martin Persson, en av författarna bakom studien, anser att avtalet missar alla viktiga hållbarhetskriterier och bland annat riskerar att leda till en ytterligare ökning av avskogningen i Sydamerika.</b></p><div>Ett team bestående av 22 internationella forskare, ledda av Laura Kehoe, vid University of Oxford och Nature Conservancy, har studerat detaljerna i handelsavtalet mellan EU och Mercosur och funnit att det direkt strider mot målen för EU:s s k Green Deal, samt att det inte uppfyller grundläggande hållbarhetskriterier.</div> <div><br /></div> <div>Även om texten i handelsavtalet innehåller några hållbarhetsprinciper, som att &quot;ökad handel inte bör ske på bekostnad av miljö eller arbetsförhållanden&quot;, påpekar forskarna att det inte finns några rättsligt bindande mekanismer för att säkerställa att principen följs.</div> <div><br /></div> <div><img src="/SiteCollectionImages/Institutioner/SEE/Nyheter/EU-Mercosur-martin-Persson.jpg" class="chalmersPosition-FloatRight" alt="" style="margin:5px" />Martin Persson, på avdelningen för fysisk resursteori på Chalmers, är en av forskarna bakom studien och har länge studerat avskogningen i Amazonas och hur konsumtion i andra delar av världen driver på avskogningen. </div> <div><br /></div> <div><strong>Utifrån den aktuella studien, vilka skulle du säga är de största bristerna i avtalet?<br /></strong><span style="background-color:initial">– I studien argumenterar vi för tre </span><span style="background-color:initial">kriterier som hållbara handelsavtal måste uppfylla: </span><strong><br /></strong></div> <div><ul><li>för det första måste man inkludera fler intressenter i förhandlingarna, för att säkerställa att marginaliserade gruppers intressen tas till vara. </li> <li>För det andra så måste man öka transparensen, så att det dels blir möjligt att följa upp de konsekvenser som handeln har för miljön eller mänskliga rättigheter. </li> <li>Slutligen måste avtalen innehålla bindande åtaganden kring miljö och hållbarhet, med möjlighet till sanktioner om dessa inte följs. </li></ul></div> <div>– EUs avtal med Mercosur fallerar på alla dessa tre punkter. Man har inte involverat de grupper som riskerar att påverkas negativt av avtalet – som fattiga markägare eller ursprungsbefolkning – i förhandlingarna, avtalet ger inga verktyg för att följa upp om till exempel en ökad import av jordbruksvaror leder till ökad avskogning och skrivningarna om miljö och hållbarhet är alltför svaga för att säkerställa att de faktiskt efterlevs.</div> <div><br /></div> <div><strong>Den här forskningen bygger delvis vidare på dina och Florence Pendrills studier från förra året (</strong><a href="/sv/institutioner/see/nyheter/Sidor/EUs-stora-ansvar-for-tropisk-avskogning.aspx"><strong>läs artikeln om </strong><span style="background-color:initial"><strong>EU:s stora ansvar för tropisk avskogning</strong></span></a><span style="background-color:initial"><strong>) om hur nära kopplingar det finns mellan konsumtionen i EU och l avskogningen i Amazonas. Hur skulle avtalet i sin nuvarande form påverka avskogningen? </strong></span></div> <div>– En av de stora effekterna skulle antagligen en ökad import av nötkött stå för, eftersom expansionen av betesmark är den största drivkraften bakom skogskövling i Mercosur-länderna. Idag importerar EU omkring 200 000 ton nötkött från Mercosur-länderna årligen. Enligt avtalet ska hälften av detta kunna importeras med kraftigt sänkta tullavgifter, vilket naturligtvis riskerar att leda till en kraftigt ökad import. Och vår tidigare studie visar att redan dagens import orsakar avskogning på uppemot 10 000 hektar årligen, och utsläpp av flera miljoner ton koldioxid.</div> <div> </div> <div><strong>I den aktuella studien nämns också att handelsavtal skulle kunna spela en viktig roll för länder att nå målen i Paris-avtalet, på vilket sätt? </strong></div> <div>– Genom att inkludera bindande regler för hållbarhet i avtalet så skulle man kunna sätta press på dessa länder att leva upp till internationella åtaganden kring miljö eller mänskliga rättigheter. Till exempel så har Brasilien skrivit under Paris-avtalet och åtagit sig att minska utsläppen av koldioxid från skogsskövling, men istället ökar nu avskogningen i landet. </div> <div>– Hade man haft ett handelsavtal där det fanns klausuler som gav möjlighet till importstopp eller ökade tullar för brasilianska jordbruksvaror om avskogningen inte minskar, så hade det naturligtvis gett landet starka incitament att minska avskogningen och leva upp till sina åtaganden under klimatavtalet, säger Martin Persson, institutionen för rymd-, geo- och miljövetenskap på Chalmers tekniska högskola.</div> <div><br />Läs mer: </div> <div><a href="https://www.oxfordmartin.ox.ac.uk/news/eu-mercosur-trade-deal/">Pressmeddelandet från Univerity of Oxford: EU-Mercosur Trade Deal fails to meet sustainability criteria on human rights, ecosystems and climate</a>.</div> <div><br /></div> <div><a href="https://www.cell.com/one-earth/fulltext/S2590-3322%2820%2930422-X">Artikeln som publicerats i One Earth: Inclusion, Transparency, and Enforcement: How the EU-Mercosur Trade Agreement Fails the Sustainability Test</a>.</div>Fri, 25 Sep 2020 00:00:00 +0200https://www.chalmers.se/sv/forskningsinfrastruktur/oso/nyheter/Sidor/Exoplaneter-och-Onsala-Astronomins-dag-2020.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/forskningsinfrastruktur/oso/nyheter/Sidor/Exoplaneter-och-Onsala-Astronomins-dag-2020.aspxExoplaneter och Onsala rymdobservatorium på film på Astronomins dag och natt 2020<p><b>Chalmersforskare berättar om exoplaneter och en ny film från Onsala rymdobservatorium har premiär på Astronomins dag och natt den 26 september.</b></p>​Astronomins dag och natt 2020 har tema &quot;Jorden 2.0&quot; med fokus bland annat på exoplaneter, och ett heldagsprogram av evenemang, både digitala och fysiska.<div><br /></div> <div>Chalmersastronomen Carina Persson är en av tre inbjudna talare i det nationella digitala programmet för Astronomins dag och natt 2020, som sänds på astronominsdag.se.</div> <div><br /></div> <div>Även kollegorna Iskra Georgieva (Chalmers) och Oscar Barragán (Oxford) är med i det digitala programmet.</div> <div><br /></div> <div><img src="/SiteCollectionImages/Institutioner/SEE/Nyheter/onsala_20m_r_hammargren_72dpi_340x340.jpg" class="chalmersPosition-FloatRight" alt="" style="margin:5px" />Dessutom får en ny film premiär som visar upp Onsala rymdobservatorium och dess teleskop som de inte har setts förr. Den fem minuters kortfilmen <i>Flyg över Onsala rymdobservatorium</i>, av Roger Hammargren (Onsala rymdobservatorium), visas för första gången kl 13:15 på Astronomins dag.</div> <div><br /></div> <div>Hålltider för inslag med Chalmerskoppling på lördag den 26 september 2020:</div> <div><br /></div> <div><div><b>11:35 Searching for Earth 2.0</b></div> <div>Iskra Georgieva &amp; Oscar Barragán. Föredrag på engelska. Sänds på <a href="http://www.astronominsdag.se/live">astronominsdag.se/live</a> och finns därefter hos<a href="https://www.youtube.com/channel/UCHzFjhQKrOPD-5n-DBJKiyQ/"> Astronomins dag och natt på YouTube</a></div> <div><br /></div> <div><b><span style="background-color:initial">12:30 En astronomisk resa i rymden</span><br /></b></div> <div>Svensk spetsforskning från Wallenbergstiftelsen. Film från Wallenbergstiftelsen i vilken astronomen Kirsten Kraiberg Knudsen och matematikern Robert Berman medverkar. <span style="background-color:initial">Sänds på <a href="http://www.astronominsdag.se/live">astronominsdag.se/live</a> och finns sedan tidigare på </span><span style="background-color:initial"><a href="https://youtu.be/tEH9jpWzElE">https://youtu.be/tEH9jpWzEl</a></span></div> <div><br /></div> <div><div><span style="font-weight:700">13:10 </span><span style="background-color:initial"><b>Flyg över Onsala rymdobservatorium</b></span></div> <div>Film av Roger Hammargren, Chalmers. Sänds på <a href="http://www.astronominsdag.se/live">astronominsdag.se/live</a> och finns därefter h<a href="https://youtu.be/i3QdQ2wCxhY">os Onsala rymdobservatorium på YouTube​</a></div></div> <div><br /></div> <div><b>14:45 Exoplaneter</b></div> <div>Föredrag av Carina Persson. <span style="background-color:initial">Sänds på </span><a href="http://www.astronominsdag.se/live">astronominsdag.se/live</a> <span style="background-color:initial">och finns därefter hos</span><a href="https://www.youtube.com/channel/UCHzFjhQKrOPD-5n-DBJKiyQ/"> Astronomins dag och natt på YouTube</a><br /></div> <div><span style="background-color:initial"><br /></span></div> <div><span style="background-color:initial">Ljudloggan för Astronomins dag och natt, som visades för första gången den 24 september, har också Chalmerskoppling. Den kan ses på YouTube på </span><span style="background-color:initial"><a href="https://youtu.be/8FETAIC3-ac">https://youtu.be/8FETAIC3-ac</a></span></div> <div><span style="background-color:initial"><br /></span></div> <div><span style="background-color:initial">Den är komponerad av </span><span style="background-color:initial">Subramanyam </span><span style="background-color:initial">Jaswanth</span><span style="background-color:initial">, </span><span style="background-color:initial">som gjorde </span><span style="background-color:initial">sitt examensarbete inom radioastronomi 2019 och vars examensarbete ligger till grund för en forskningsartikel som nyligen publicerades i Astronomy och Astrophysics (</span><a href="https://doi.org/10.1051/0004-6361/202038978">https://doi.org/10.1051/0004-6361/202038978</a><span style="background-color:initial">)</span><span style="background-color:initial">.</span></div> <div><span style="background-color:initial"><br /></span></div> <div><span style="background-color:initial">Bilder: </span></div> <div><span style="background-color:initial">A (överst) </span><span style="background-color:initial">​</span><span></span><span style="background-color:initial">Astronomins dag bjuder på exoplaneter i sällskap med (små bilder) Carina Persson och kollegorna Oscar Barragán och Iskra Georgieva, samt en flygfilm över Onsala rymdobservatorium.<br /></span>Källor: ​NASA Ames/JPL/T. Pyle (illustration); Chalmers och privat (foton)<span style="background-color:initial"><br /></span></div> <div><br /></div> <div>B: Stillbild från kortfilmen <i>Flyg över Onsala rymdobservatorium</i> av Roger Hammargren. I förgrunden syns den runda vita radomen som skyddar observatoriets 20-metersteleskop. Alla observatoriets teleskop syns i filmen.</div> <div>Foto: Chalmers/R. Hammargren</div> <div><br /></div> </div> <div><br /></div> <div><br /></div>Thu, 24 Sep 2020 15:00:00 +0200https://www.chalmers.se/sv/institutioner/m2/nyheter/Sidor/Skrubbervatten-–-En-giftig-cocktail.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/institutioner/m2/nyheter/Sidor/Skrubbervatten-%E2%80%93-En-giftig-cocktail.aspxSkrubbervatten – En giftig cocktail<p><b>​Det internationella havsforskningsrådet ICES rekommenderar att fartyg inte ska släppa ut skrubbervatten i havet. Detta baserat på en bakgrundsrapport framtagen under ledning av chalmersforskaren Ida-Maja Hassellöv.</b></p>​Den 24 september offentliggjorde det internationella havsforskningsrådet International Council for the Exploration of the Sea (ICES) en så kallad Viewpoint. En rapport som syftar till att tillhandahålla opartiska, evidensbaserade analyser av områden relaterade till stater och en hållbar användning av haven. Årets Viewpoint handlar om effekter på havsmiljön till följd av storskalig scrubberanvändning. Rekommendationen är tydlig: släpp inte ut skrubbervatten. <div><br /></div> <div>En skrubber används för att rena fartygsavgaser, framför allt med avseende på svaveloxider. Genom att tvätta avgaserna i en fin spray av havsvatten minskar utsläppet av försurande svaveloxider till atmosfären. Tvättvattnet är dock mycket surt och kan innehålla andra föroreningar såsom tungmetaller och organiska miljögifter. </div> <h3 class="chalmersElement-H3">En inlåsning i användningen av fossila bränslen </h3> <div>Chalmersforskaren Ida-Maja Hassellöv, biträdande professor inom maritim miljövetenskap har under året lett arbetet med att koordinera en grupp om 17 forskare från olika länder för at ta fram en bakgrundsrapport om scrubberanvändningens effekter på havsmiljön. Hon beskriver utsläppsvattnet från skrubbrar som en giftig cocktail av olika ämnen. Utsläppen från scrubberanvändning är dessutom väldigt omfattande med avseende på metaller och organiska ämnen, jämfört med innehållet i andra typer av avloppsvatten som genereras ombord på fartyg. Av de drygt 8000 fartyg som opererade i Östersjön 2018 var färre än 2% utrustade med scrubbrar. Trots det visar beräkningar att skrubbervattnet från fartygen släppte ut tio till hundra gånger mer metaller och organiska ämnen till havsmiljön, jämfört med vad som släpptes ut totalt från alla andra avloppsvatten som genereras ombord på alla 8000 fartyg. </div> <div><img src="/SiteCollectionImages/Institutioner/M2/Nyheter/idamajahassellov2.jpg" class="chalmersPosition-FloatRight" alt="Ida-Maja Hassellöv" style="margin:5px" /><br /></div> <div>– Det är verkligen inte bra för havsmiljön, utöver föroreningarna är utsläppen ofta kraftigt försurade och innehåller ibland höga halter av näringsämnen. Användningen av skrubbrar innebär också en fortsatt möjlighet för fartyg att bränna tjockolja, vilket innebär en inlåsning i användningen av fossila bränslen. Dessutom finns det indikationer på att sjöfartens användning av tjockolja också kan utnyttjas för att göra sig av med giftigt avfall, säger Ida-Maja Hassellöv. </div> <h3 class="chalmersElement-H3">Konsekvenserna svåra att överblicka </h3> <div>Det finns stora kommersiella intressen inom skrubbrar, både från tillverkare och oljeindustri. Ida-Maja Hassellöv hoppas att ICES vetenskapliga analys och rekommendation kring utsläpp av skrubbervatten ur ett havsmiljöperspektiv blir en viktig signal till exempelvis FN:s internationella sjöfartsmyndighet IMO och regeringar runt om i världen att detta är något som måste regleras bättre. Konsekvenserna av utsläppen är idag svåra att överblicka. De omfattar både försurningseffekter, ekotoxikologiska effekter och ibland övergödande effekter. </div> <div><br /></div> <div>– Just effekter av kemiska blandningar är något som man vet väldigt lite om. Förra året föreslog Christina Rudén, professor i regulatorisk toxikologi vid Stockholms universitet i en statlig utredning att alla gränsvärden för giftiga kemikalier borde sänkas till en tiondel av dagens nivåer på grund av att vi inte vet tillräckligt om vad som är säkra halter när det gäller kemiska blandningar, säger Ida-Maja Hassellöv. </div> <div><br /></div> <div>I flera hamnar världen över har man förbjudit utsläpp av skrubbervatten och i Sverige har två hamnar valt att förbjuda utsläppen men någon egentlig reglering finns det inte. Frågan är dock under utredning och tillsammans med chalmerskollegorna Erik Ytreberg och Anna Lunde Hermansson har Ida-Maja Hassellöv levererat en underlagsrapport till Havs- och vattenmyndigheten och Transportstyrelsen som skall föreslå en nationell strategi för Regeringskansliet i höst.</div> <h3 class="chalmersElement-H3">Läs mer</h3> <div><a href="http://ices.dk/news-and-events/news-archive/news/Pages/ViewpointSSDW.aspx">Viewpoint - ICES highlights risks associated with ships' scrubber discharge water​​</a></div> <div><a href="/sv/institutioner/m2/nyheter/Sidor/Orosmolnen-forpassas-under-ytan.aspx">Orosmolnen förpassas under ytan</a><br /></div> <div><a href="/sv/personal/Sidor/idamaja.aspx">Ida-Maja Hassellöv​</a></div> <div><br /></div>Thu, 24 Sep 2020 09:00:00 +0200https://www.chalmers.se/sv/institutioner/bio/nyheter/Sidor/Positiv-effekt-av-vegetarisk-kost-efter-hjartinfarkt.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/institutioner/bio/nyheter/Sidor/Positiv-effekt-av-vegetarisk-kost-efter-hjartinfarkt.aspxPositiv effekt av vegetarisk kost efter hjärtinfarkt<p><b>​Fyra veckors behandling med vegetarisk kost har gett positiva effekter hos patienter med kranskärlsjukdomar. Det visar en studie från Universitetssjukhuset Örebro i samarbete med bland annat Chalmers.  − Studien gav tydliga positiva effekter på riskfaktorer, särskilt på blodfetter och oxidation av blodfetter − som tros vara en viktig mekanism bakom åderförkalkning, säger Rikard Landberg, professor i livsmedelsvetenskap vid Chalmers.</b></p>​<span style="background-color:initial">Studien, som nyligen publicerades i </span><i style="background-color:initial"><a href="https://www.ahajournals.org/doi/10.1161/JAHA.120.016518">Journal of American Heart Association</a></i><span style="background-color:initial">, är en så kallad cross-over studie och innefattade 31 patienter som tidigare drabbats av hjärtinfarkt. Under tre månader ordinerades deltagarna antingen lakto-ovo-vegetarisk kost, det vill säga vegetarisk kost som även innehåller ägg och mejeriprodukter, eller en kost rik på kött. Därefter övergick alla deltagare till sin vanliga kost i fyra veckor, följt av fyra veckor med det kostupplägg man inte provat tidigare.</span><div><h2 class="chalmersElement-H2">Lägre nivå LDL-kolesterol minskar risk för ny hjärtinfarkt​</h2> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div><span style="background-color:initial"></span></div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <p class="MsoNormal"></p> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <p class="MsoNormal">Efter fyra veckors intag av vegetarisk kost visade deltagarna lägre nivåer av oxiderat LDL-kolesterol, jämfört med deltagarna som ätit kost rik på kött.</p> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <p class="MsoNormal"><span style="text-indent:-18pt;background-color:initial;font-stretch:normal;font-size:7pt;line-height:normal;font-family:&quot;times new roman&quot;"><span style="background-color:initial;font-family:&quot;open sans&quot;, sans-serif;font-size:14px">−</span> </span><span style="text-indent:-18pt;background-color:initial">Det oxiderade LDL-kolesterolet påverkar utveckling av blodproppar i kranskärlen i hjärtat. Lägre nivåer av detta minskar risken för deltagarna att återinsjukna i en ny hjärtinfarkt, säger Demir Djekic, forskare och läkare vid Universitetssjukhuset Örebro, som även är förstaförfattare till studien.</span></p> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <p class="MsoNormal">Deltagarna visade även en minskning i total mängd kolesterol i blodet och minskade även något i vikt.</p> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <p class="MsoNormal"><span style="text-indent:-18pt;background-color:initial;font-stretch:normal;font-size:7pt;line-height:normal;font-family:&quot;times new roman&quot;"><span style="background-color:initial;font-family:&quot;open sans&quot;, sans-serif;font-size:14px">−</span> </span><span style="text-indent:-18pt;background-color:initial">Idag vet vi väldigt lite om hur man på bästa sätt kan använda kost för att förebygga riskfaktorer för hjärtkärlsjukdomar hos individer som redan har haft en hjärtinfarkt. Effekterna i studien var förvånansvärt tydliga och effekten av kosten var god. Detta trots att vi inte bad dem äta särskilt mycket vegetarisk mat och dessutom åt de färdigmat som ä</span><span style="text-indent:-18pt;background-color:initial">r ganska processad, säger Rikard Landberg.</span></p> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <h2 class="chalmersElement-H2"><span>Chalmers ansvariga för kostdesign och dataanalys​</span></h2> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <p class="chalmersElement-P">Alla deltagare i studien fick specialdesignad kost som levererades som färdigrätter, anpassade efter individuellt kaloribehov. Före och efter varje fyraveckorsperiod av anpassad kost tog man blod- och avföringsprover från deltagarna för analys av riskmarkörer för kranskärlssjukdom, ett brett spektrum av molekyler i blodet och bakteriefloran i tarmen. Kosten designades av forskare på avdelningen för livsmedelsvetenskap på institutionen för biologi och bioteknik på Chalmers, där man också ansvarade för dataanalysen av blodproverna.</p> <div> </div> <p class="chalmersElement-P"> </p> <div> </div> <p class="chalmersElement-P"> </p> <div> </div> <p class="chalmersElement-P"> </p> <div> </div> <p class="chalmersElement-P"> </p> <div> </div> <p class="chalmersElement-P"> </p> <div> </div> <p class="chalmersElement-P"> </p> <div> </div> <p class="chalmersElement-P"> </p> <div> </div> <p class="chalmersElement-P"> </p> <div> </div> <p class="chalmersElement-P"> </p> <div> </div> <p class="chalmersElement-P"> </p> <div> </div> <p class="chalmersElement-P"> </p> <div> </div> <p class="chalmersElement-P"> </p> <div> </div> <p class="chalmersElement-P"> </p> <div> </div> <p class="chalmersElement-P"> </p> <div> </div> <p class="chalmersElement-P"> </p> <div> </div> <p class="chalmersElement-P"> </p> <div> </div> <p class="chalmersElement-P"> </p> <div> </div> <p class="chalmersElement-P"> </p> <div> </div> <p class="chalmersElement-P"> </p> <div> </div> <p class="chalmersElement-P"> </p> <div> </div> <p class="chalmersElement-P"> </p> <div> </div> <p class="chalmersElement-P"> </p> <div> </div> <p class="chalmersElement-P"> </p> <div> </div> <p class="chalmersElement-P"> </p> <div> </div> <p class="chalmersElement-P"> </p> <div> </div> <p class="chalmersElement-P"> </p> <div> </div> <p class="chalmersElement-P"> </p> <div> </div> <p class="chalmersElement-P"> </p> <div> </div> <p class="chalmersElement-P"> </p> <div> </div> <p class="chalmersElement-P"> </p> <div> </div> <p class="chalmersElement-P"> </p> <div> </div> <p class="chalmersElement-P"> </p> <div> </div> <p class="chalmersElement-P"> </p> <div> </div> <p class="chalmersElement-P"> </p> <div> </div> <p class="chalmersElement-P"> </p> <div> </div> <p class="chalmersElement-P"> </p> <div> </div> <p class="chalmersElement-P"> </p> <div> </div> <p class="chalmersElement-P"> </p> <div> </div> <p class="chalmersElement-P"> </p> <div> </div> <p class="chalmersElement-P"> </p> <div> </div> <p class="chalmersElement-P"> </p> <div> </div> <p class="chalmersElement-P"> </p> <div> </div> <p class="chalmersElement-P"> </p> <div> </div> <p class="chalmersElement-P"> </p> <div> </div> <p class="chalmersElement-P"> </p> <div> </div> <p class="chalmersElement-P"> </p> <div> </div> <p class="chalmersElement-P"> </p> <div> </div> <p class="chalmersElement-P"> </p> <div> </div> <p class="chalmersElement-P"> </p> <div> </div> <p class="chalmersElement-P"> </p> <div> </div> <p class="chalmersElement-P"> </p> <div> </div> <p class="chalmersElement-P"> </p> <div> </div> <p class="chalmersElement-P"> </p> <div> </div> <p class="chalmersElement-P"> </p> <div> </div> <p class="chalmersElement-P"> </p> <div> </div> <p class="chalmersElement-P"> </p> <div> </div> <p class="chalmersElement-P"> </p> <div> </div> <p class="chalmersElement-P"> </p> <div> </div> <p class="chalmersElement-P"> </p> <div> </div> <p class="chalmersElement-P"> </p> <div> </div> <p class="chalmersElement-P"> </p> <div> </div> <p class="chalmersElement-P"> </p> <div> </div> <p class="chalmersElement-P"> </p> <div> </div> <p class="chalmersElement-P"> </p> <div> </div> <p class="chalmersElement-P"> </p> <div> </div> <p class="chalmersElement-P"> </p> <div> </div> <p class="chalmersElement-P"> </p> <div> </div> <p class="chalmersElement-P"> </p> <div> </div> <p class="chalmersElement-P"> </p> <div> </div> <p class="chalmersElement-P"> </p> <div> </div> <p class="chalmersElement-P"> </p> <div> </div> <p class="chalmersElement-P"> </p> <div> </div> <p class="chalmersElement-P"> </p> <div> </div> <p class="chalmersElement-P"> </p> <div> </div> <p class="chalmersElement-P"> </p> <div> </div> <p class="chalmersElement-P"> </p> <div> </div> <p class="chalmersElement-P"> </p> <div> </div> <p class="chalmersElement-P"> </p> <div> </div> <p class="chalmersElement-P"> </p> <div> </div> <p class="chalmersElement-P"> </p> <div> </div> <p class="chalmersElement-P"> </p> <div> </div> <p class="chalmersElement-P"> </p> <div> </div> <p class="chalmersElement-P"> </p> <div> </div> <p class="chalmersElement-P"> </p> <div> </div> <p class="chalmersElement-P"> </p> <div> </div> <p class="chalmersElement-P"> </p> <div> </div> <p class="chalmersElement-P"> </p> <div> </div> <p class="chalmersElement-P"> </p> <div> </div> <p class="chalmersElement-P"> </p> <div> </div> <p class="chalmersElement-P"> </p> <div> </div> <p class="chalmersElement-P"> </p> <div> </div> <p class="chalmersElement-P"> </p> <div> </div> <p class="chalmersElement-P"> </p> <div> </div> <p class="chalmersElement-P"> </p> <div> </div> <p class="chalmersElement-P"> </p> <div> </div> <p class="chalmersElement-P"> </p> <div> </div> <p class="chalmersElement-P"> </p> <div> </div> <p class="chalmersElement-P"> </p> <div> </div> <p class="chalmersElement-P"> </p> <div> </div> <p class="chalmersElement-P"> </p> <div> </div> <p class="chalmersElement-P"> </p> <div> </div> <p class="chalmersElement-P"> </p> <div> </div> <p class="chalmersElement-P"> </p> <div> </div> <p class="chalmersElement-P"> </p> <div> </div> <p class="chalmersElement-P"> </p> <div> </div> <p class="chalmersElement-P"> </p> <div> </div> <p class="chalmersElement-P"> </p> <div> </div> <p class="chalmersElement-P"> </p> <div> </div> <p class="chalmersElement-P"> </p> <div> </div> <p class="chalmersElement-P"> </p> <div> </div> <p class="chalmersElement-P"> </p> <div> </div> <p class="chalmersElement-P"> </p> <div> </div> <p class="chalmersElement-P"> </p> <div> </div> <p class="chalmersElement-P"> </p> <div> </div> <p class="chalmersElement-P"> </p> <div> </div> <p class="chalmersElement-P"> </p> <div> </div> <p class="chalmersElement-P"> </p> <div> </div> <p class="chalmersElement-P"> </p> <div> </div> <p class="chalmersElement-P"> </p> <div> </div> <p class="chalmersElement-P"> </p> <div> </div> <p class="chalmersElement-P"> </p> <div> </div> <p class="chalmersElement-P"> </p> <div> </div> <p class="chalmersElement-P"> </p> <div> </div> <p class="chalmersElement-P"> </p> <div> </div> <p class="chalmersElement-P"> </p> <div> </div> <p class="chalmersElement-P"> </p> <div> </div> <p class="chalmersElement-P"> </p> <div> </div> <p class="chalmersElement-P"> </p> <div> </div> <p class="chalmersElement-P"> </p> <div> </div> <p class="chalmersElement-P"> </p> <div> </div> <p class="chalmersElement-P"> </p> <div> </div> <p class="chalmersElement-P"> </p> <div> </div> <p class="chalmersElement-P"> </p> <div> </div> <p class="chalmersElement-P"> </p> <div> </div> <p class="chalmersElement-P"> </p> <div> </div> <p class="chalmersElement-P"> </p> <div> </div> <p class="chalmersElement-P"> </p> <div> </div> <p class="chalmersElement-P"> </p> <div> </div> <p class="chalmersElement-P"> </p> <div> </div> <p class="chalmersElement-P"> </p> <div> </div> <p class="chalmersElement-P"> </p> <div> </div> <p class="chalmersElement-P"> </p> <div> </div> <p class="chalmersElement-P"> </p> <div> </div> <p class="chalmersElement-P"> </p> <div> </div> <p class="chalmersElement-P"> </p> <div> </div> <p class="chalmersElement-P"> </p> <div> </div> <p class="chalmersElement-P"> </p> <div> </div> <p class="chalmersElement-P"> </p> <div> </div> <p class="chalmersElement-P"> </p> <div> </div> <p class="chalmersElement-P"> </p> <div> </div> <p class="chalmersElement-P"> </p> <div> </div> <p class="chalmersElement-P"> </p> <div> </div> <p class="chalmersElement-P"> </p> <div> </div> <p class="chalmersElement-P"> </p> <div> </div> <p class="chalmersElement-P"> </p> <div> </div> <p class="chalmersElement-P"> </p> <div> </div> <p class="chalmersElement-P"> </p> <div> </div> <p class="chalmersElement-P"> </p> <div> </div> <p class="chalmersElement-P"> </p> <div> </div> <p class="chalmersElement-P"> </p> <div> </div> <p class="chalmersElement-P"> </p> <div> </div> <p class="chalmersElement-P"> </p> <div> </div> <p class="chalmersElement-P"> </p> <div> </div> <p class="chalmersElement-P"> </p> <div> </div> <p class="chalmersElement-P"> </p> <div> </div> <p class="chalmersElement-P"> </p> <div> </div> <p class="chalmersElement-P"> </p> <div> </div> <p class="chalmersElement-P"> </p> <div> </div> <p class="chalmersElement-P"> </p> <div> </div> <p class="chalmersElement-P"> </p> <div> </div> <p class="chalmersElement-P"> </p> <div> </div> <p class="chalmersElement-P"> </p> <div> </div> <p class="chalmersElement-P"> </p> <div> </div> <p class="chalmersElement-P"> </p> <div> </div> <p class="chalmersElement-P"> </p> <div> </div> <p class="chalmersElement-P"> </p> <div> </div> <p class="chalmersElement-P"> </p> <div> </div> <p class="chalmersElement-P"> </p> <div> </div> <p class="chalmersElement-P"> </p> <div> </div> <p class="chalmersElement-P"> </p> <div> </div> <p class="chalmersElement-P"> </p> <div> </div> <p class="chalmersElement-P"> </p> <div> </div> <p class="chalmersElement-P"> </p> <div> </div> <p class="chalmersElement-P"> </p> <div> </div> <p class="chalmersElement-P"> </p> <div> </div> <p class="chalmersElement-P"> </p> <div> </div> <p class="chalmersElement-P"> </p> <div> </div> <p class="chalmersElement-P"> </p> <div> </div> <p class="chalmersElement-P"> </p> <div> </div> <p class="chalmersElement-P"> </p> <div> </div> <p class="chalmersElement-P"> </p> <div> </div> <p class="chalmersElement-P"> </p> <div> </div> <p class="chalmersElement-P"> </p> <div> </div> <p class="chalmersElement-P"> </p> <div> </div> <p class="chalmersElement-P"> </p> <div> </div> <p class="chalmersElement-P"> </p> <div> </div> <p class="chalmersElement-P"> </p> <div> </div> <p class="chalmersElement-P"> </p> <div> </div> <p class="chalmersElement-P"> </p> <div> </div> <p class="chalmersElement-P"> </p> <div> </div> <p class="chalmersElement-P"> </p> <div> </div> <p class="chalmersElement-P"> </p> <div> </div> <p class="chalmersElement-P"> </p> <div> </div> <p class="chalmersElement-P"> </p> <div> </div> <p class="chalmersElement-P"> </p> <div> </div> <p class="chalmersElement-P"> </p> <div> </div> <p class="chalmersElement-P"> </p> <div> </div> <p class="chalmersElement-P"> </p> <div> </div> <p class="chalmersElement-P"> </p> <div> </div> <p class="chalmersElement-P"> </p> <div> </div> <p class="chalmersElement-P"> </p> <div> </div> <p class="chalmersElement-P"> </p> <div> </div> <p class="chalmersElement-P"> </p> <div> </div> <p class="chalmersElement-P"> </p> <div> </div> <p class="chalmersElement-P"> </p> <div> </div> <p class="chalmersElement-P"> </p> <div> </div> <p class="chalmersElement-P"> </p> <div> </div> <p class="chalmersElement-P"> </p> <div> </div> <p class="chalmersElement-P"> </p> <div> </div> <p class="chalmersElement-P"> </p> <div> </div> <p class="chalmersElement-P"> </p> <div> </div> <p class="chalmersElement-P"> </p> <div> </div> <p class="chalmersElement-P"> </p> <div> </div> <p class="chalmersElement-P"> </p> <div> </div> <p class="chalmersElement-P"> </p> <div> </div> <p class="chalmersElement-P"> </p> <div> </div> <p class="chalmersElement-P"> </p> <div> </div> <p class="chalmersElement-P"> </p> <div> </div> <p class="chalmersElement-P"> </p> <div> </div> <p class="chalmersElement-P"> </p> <div> </div> <p class="chalmersElement-P"> </p> <div> </div> <p class="chalmersElement-P"> </p> <div> </div> <p class="chalmersElement-P"> </p> <div> </div> <p class="chalmersElement-P"> </p> <div> </div> <p class="chalmersElement-P"> </p> <div> </div> <p class="chalmersElement-P"> </p> <div> </div> <p class="chalmersElement-P"> </p> <div> </div> <p class="chalmersElement-P"> </p> <div> </div> <p class="chalmersElement-P"> </p> <div> </div> <p class="chalmersElement-P"> </p> <div> </div> <p class="chalmersElement-P"> </p> <div> </div> <p class="chalmersElement-P"> </p> <div> </div> <p class="chalmersElement-P"> </p> <div> </div> <p class="chalmersElement-P"> </p> <div> </div> <p class="chalmersElement-P"> </p> <div> </div> <p class="chalmersElement-P"> </p> <div> </div> <p class="chalmersElement-P"> </p> <div> </div> <p class="chalmersElement-P"> </p> <div> </div> <p class="chalmersElement-P"> </p> <div> </div> <p class="chalmersElement-P"> </p> <div> </div> <p class="chalmersElement-P"> </p> <div> </div> <p class="chalmersElement-P"> </p> <div> </div> <p class="chalmersElement-P"> </p> <div> </div> <p class="chalmersElement-P"> </p> <div> </div> <p class="chalmersElement-P"> </p> <div> </div> <p class="chalmersElement-P"><span><span>−</span> </span><span>Detta är ett exempel på när interdisciplinär forskning är som bäst, då vi kombinerar specifika spetskompetenser inom näringslära, mikrobiologi, data-analys och medicin för att undersöka ett gemensamt problem. Det var oerhört stimulerande och mycket berikande. Vi har alla lärt oss väldigt mycket, säger Rikard Landberg.</span></p> <div> </div> <h2 class="chalmersElement-H2" dir="ltr" style="text-align:left">Livsstil v<span style="font-family:inherit;background-color:initial">iktig del i behandling efter hjärtinfarkt​</span></h2> <div dir="ltr" style="text-align:left"> </div> <div dir="ltr" style="text-align:left"><div><p class="chalmersElement-P"><span>De</span><span style="background-color:initial">m</span><span style="background-color:initial"></span><span style="background-color:initial"></span><span style="background-color:initial"></span><span style="background-color:initial">i</span><span style="background-color:initial">r</span><span style="background-color:initial"> D</span><span style="background-color:initial">j</span><span style="background-color:initial">e</span><span style="background-color:initial">k</span><span style="background-color:initial"></span><span style="background-color:initial"></span><span style="background-color:initial"></span><span style="background-color:initial">ic i</span><span style="background-color:initial">nstämmer och menar att studien visar på att livvstil är en mycket viktig del i behandlingen efter hjärtinfarkt, även om deltagarantalet i studien är relativt litet. </span></p></div></div> <div dir="ltr" style="text-align:left"> </div> <div dir="ltr" style="text-align:left"><div><p class="chalmersElement-P"> </p></div></div> <div dir="ltr" style="text-align:left"> </div> <div dir="ltr" style="text-align:left"><div><p class="chalmersElement-P">− Att lägga om kosten hos den här patientgruppen är något vi bör satsa mer på. Det gäller att hitta metoder och de rätta verktygen som kan hjälpa oss att förbättra livsstilen, säger Demir Djekic. </p></div></div> <div> </div> <h2 class="chalmersElement-H2">Tarmflora påverkar effekt av vegetarisk kost​</h2> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <p class="chalmersElement-P">Studien visade också att uppsättningen av bakterier i deltagarnas tarmflora påverkade effekten av den vegetariska kosten på de undersökta riskfaktorerna. </p> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <p class="chalmersElement-P">− ​Detta är utifrån vårt perspektiv kanske det mest intressanta fyndet och öppnar för nya spännande möjligheter för att optimera kosten för individen, så att rätt individ får rätt mat för optimal effekt, säger Rikard Landberg. <br /></p> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <p class="chalmersElement-P"><strong>Text:</strong> Susanne Nilsson Lindh, Chalmers och Elin Abelson, Universitetssjukhuset Örebro<br /><strong>Fo</strong><strong>t</strong><strong>o</strong><strong>:</strong> Pi<span style="background-color:initial">xab</span><span style="background-color:initial"></span><span style="background-color:initial"></span><span style="background-color:initial"></span><span style="background-color:initial">ay</span></p> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <p class="chalmersElement-P"><strong>Läs hela studien i Journal of American Heart Association</strong><strong>: </strong><a href="https://www.ahajournals.org/doi/10.1161/JAHA.120.016518"><span style="background-color:initial"><b><span>Effec</span></b></span><span style="background-color:initial"><b><span></span></b></span><span style="background-color:initial"><b><span>ts of a Vegetarian Diet on Cardiometabolic Risk Factors, Gut Microbiota, and Plasma Metabolome in Subjects With Ischemic Heart Disease: A Randomized, Crossover Study</span></b></span>​</a></p></div>Wed, 23 Sep 2020 10:00:00 +0200https://www.chalmers.se/sv/institutioner/fysik/nyheter/Sidor/Forskare-far-ljus-och-materia-att-sjunga-stamsang-i-ett-vanligt-labb.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/institutioner/fysik/nyheter/Sidor/Forskare-far-ljus-och-materia-att-sjunga-stamsang-i-ett-vanligt-labb.aspxForskare får ljus och materia att sjunga stämsång<p><b>​När ljus och materia blir till ett, uppstår en helt ny duett. Nu har fysiker vid Chalmers, tillsammans med kollegor i Ryssland och Polen, för första gången lyckats kontrollera superstark koppling mellan ljus och materia i vanlig rumstemperatur. Upptäckten öppnar nya forskningsmöjligheter och banar väg för till exempel nanomaskiner, ljusstyrd teknik och kvantteknologi.​​​​</b></p><br /><img src="/SiteCollectionImages/Institutioner/F/Blandade%20dimensioner%20inne%20i%20artikel/DenisBaranov_port.jpg" class="chalmersPosition-FloatRight" alt="" style="margin:5px;height:174px;width:135px" /><div>​– <span style="background-color:initial">Som regel krävs det starka magnetfält, högt vakuum och extremt låga temperaturer för att uppnå såhär stark koppling. När den går att kontrollera i ett vanligt labb, kan fler forskare arbeta inom området och det ger värdefull kunskap i gränslandet mellan nanoteknik och kvantoptik, säger Denis Baranov, forskare vid institutionen för fysik vid Chalmers och huvudförfattare till den vetenskapliga artikel som publicerats i den ansedda tidskriften Nature Communications. <br /><br /></span><div>De banbrytande resultaten ger en inblick i en vibrerande miniatyrvärld som kan beskrivas med hjälp av musik. På en yta som är hundra gånger mindre än änden av ett hårstrå har forskarna utfört sina experiment. Guldstavar med särskilda optiska egenskaper har placerats mellan två tättsittande guldnanospeglar, som fungerar som förstärkare av den ton som systemet skapar. </div> <div><h2 class="chalmersElement-H2">Kvasipartiklar med spännande optiska och elektroniska egenskaper​</h2></div> <div>De specialtillverkade guldstavarna påverkar hur ljuset studsar mellan speglarna, och därmed också tonen. När den starka kopplingen mellan ljuset och speglarna uppstår förändras ljudet. I stället för att det bara hörs en ton, delar sig tonen i en hög och en låg frekvens. I den unika stämsång som uppstår när ljus och materia bildar duett, skapas en sorts kvasipartiklar som kallas polaritoner. De är hybrider och har spännande optiska och elektroniska egenskaper. </div> <div><br /></div> <div>Antalet guldstavar mellan speglarna styr hur stark interaktionen blir. Det styr också systemets så kallade nollpunktsenergi. Genom att öka eller minska antalet stavar är det möjligt att tillföra eller ta bort energi från systemets grundtillstånd och därmed öka eller minska energin som lagras mellan speglarna. Forskarna kan mäta hur antalet nanostavar påverkar energin genom att ”lyssna” på tonerna i det kopplade systemet. Eftersom kopplingen är mycket stark kan skillnaden i nollpunktsenergi bli så stor att den får betydelse även vid rumstemperatur, där den vanligtvis dränks av termiskt brus.</div> <div><h2 class="chalmersElement-H2">Forskarna kan leka med naturlagarna​</h2></div> <div>Med andra ord gör den nya upptäckten det möjligt för forskarna att ”leka” lite med naturlagarna och testa gränserna för vad som är möjligt att uppnå när det gäller stark koppling. <br /><img src="/SiteCollectionImages/Institutioner/F/Blandade%20dimensioner%20inne%20i%20artikel/TimurShegai_port.jpg" class="chalmersPosition-FloatRight" alt="" style="margin:5px;width:135px;height:173px" /><br /></div> <div><span style="background-color:initial">– ​</span>Vi vet ännu inte hur stark kopplingen kan bli, bara att den kan bli mycket starkare än vi lyckats skapa hittills. Nu när det går att studera detta i rumstemperaturen öppnas nya möjligheter inom grundforskningen. Vad den nya kunskapen ska användas till går inte att veta ännu, men kanske banar den väg för till exempel nanomaskiner, ljusstyrd teknik och kvantteknologi, säger Timur Shegai, biträdande professor vid institutionen för fysik på Chalmers. <br /><br /></div> <div><strong>Text:</strong> Mia Halleröd Palmgren</div> <div><strong>Foto:</strong> Johan Bodell (Timur Shegai) och Helén Rosenfeldt (Denis Baranov)</div> <div><br /></div> <div><div><a href="https://news.cision.com/se/chalmers/r/forskare-far-ljus-och-materia-att-sjunga-stamsang-i-ett-vanligt-labb%2cc3190015"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/icgen.gif" alt="" />Läs pressmeddelandet och ladda ner högupplösta bilder. ​​</a></div> <br /><h2 class="chalmersElement-H2">För mer information, kontakta: </h2> <div><a href="/sv/Personal/Sidor/Denis-Baranov.aspx">Denis Baranov</a>, forskare, institutionen för fysik, Chalmers, 031 772 32 48, <a href="mailto:denisb@chalmers.se">denisb@chalmers.se</a>  </div> <div><br /></div> <div><a href="/sv/personal/Sidor/Göran-Johansson.aspx">Göran Johansson​</a>, professor, institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Chalmers, 031 772 32 37, <a href="mailto:goran.l.johansson@chalmers.se">goran.l.johansson@chalmers.se</a> </div> <div><br /></div> <div><a href="/sv/personal/Sidor/Timur-Shegai.aspx">Timur Shegai</a>, biträdande professor, institutionen för fysik, Chalmers, 031 772 31 23, <a href="mailto:timurs@chalmers.se">timurs@chalmers.se​</a><br /><br /><h2 class="chalmersElement-H2">Mer om den vetenskapliga artikeln: </h2> <div><ul><li>​Artikeln <a href="https://doi.org/10.1038/s41467-020-16524-x">Ultrastrong coupling between nanoparticle plasmons and cavity photons at ambient conditions​</a> har publicerats i Nature Communications. Den är skriven av Denis Baranov, Battulga Munkhbat, Elena Zhukova, Ankit Bisht, Adriana Canales, Benjamin Rousseaux, Göran Johansson, Tomasz Antosiewicz och Timur Shegai. </li> <li><span style="background-color:initial">Forskarna är verksamma vid institutionen för fysik och institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap på Chalmers, samt vid Moscow Institute of Physics and Technology och vid Faculty of Physics, University of Warsaw.</span><br /></li> <li><span style="background-color:initial">Guldnanospeglarna och guldnanostavarna ha</span><span style="background-color:initial">r tillverkats på Chalmers. </span></li> <li>Forskningen vid Chalmers har fått finansiering från Vetenskapsrådet. </li></ul></div></div></div> </div>Wed, 23 Sep 2020 06:00:00 +0200https://www.chalmers.se/sv/nyheter/Sidor/ny-produkt-hjalper-nyfodda-med-andningsproblem.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/nyheter/Sidor/ny-produkt-hjalper-nyfodda-med-andningsproblem.aspxPrisad produkt hjälper nyfödda med andningsproblem<p><b>​Ett viktigt och enkelt hjälpmedel i en livsavgörande situation – Maria Lindqvist tilldelas Karin Markides innovationspris, för sin del i utvecklingen av en unik produkt för andningshjälp till nyfödda.</b></p>​<span style="background-color:initial">Maria Lindqvist beskriver det som ”jättehäftigt och stort” att få priset, som i år delas ut för femte och sista gången. </span><div>– Jag blev helt ställd när Karin Markides ringde för att berätta det. Jag är stolt och hedrad över att bli tilldelad ett så ärofyllt pris, och att det är sista gången det delas ut gör det ännu mer speciellt.</div> <div><br /></div> <div><strong>Underlättar vård av nyfödda som behöver andningshjälp</strong></div> <div>Maria Lindqvist får priset för sitt arbete med företaget Monivent – där hon också är medgrundare – som har utvecklat en produkt för andningshjälp till nyfödda. Det hela började 2012, då hon via Entreprenörsprogrammet på Chalmers tillsammans med sin grupp kom i kontakt med externa idépartners.</div> <div>– Jag var inne på spåret med bioteknik, life science och liknande och ville vara i medicinbranschen. För mig är det viktigt att få jobba med något som känns meningsfullt och gör nytta, säger Maria Lindqvist.</div> <div><br /></div> <div>Enkelt beskrivet så har Monivent tagit fram en produkt som hjälper vårdgivare att säkerställa en effektiv och skonsam vård av nyfödda som behöver hjälp med andningen direkt vid födseln. <img src="/SiteCollectionImages/20200701-20201231/Karin%20Markidespriset%202020/maria%20lindqvist%20340x205%20px.jpg" alt="Maria Lindqvist." class="chalmersPosition-FloatRight" style="margin:5px" /><br /><br /></div> <div>– Att sätta igång andningen hos nyfödda är en manuell behandling där mängden luft justeras med handkraft. Det gäller att tillföra tillräckligt mycket luft för att syresätta barnet, men inte så mycket att man orsakar skador på lungor och hjärna. Vår produkt kan visa vad man faktiskt gör vid behandlingen, och mäter luftflöde för att visa volym, tryck, ventileringsfrekvens och om det är läckage där masken sluter mot barnets mun – för att undvika att luften man ger inte försvinner ut på vägen. <br /><br /></div> <div><br /></div> <div><strong>Smidiga och smarta lösningar</strong></div> <div>Från företagets sida var det viktigt att hitta smarta lösningar kring hur man mäter flödet.</div> <div>– Från början var idén att helt enkelt få koll på vad man gör. Det utvecklades sedan till ett unikt koncept på en smart mask. Vi har utvecklat en modul stor som en halv tändsticksask, som fästs på ansiktsmasken. Den behövde vara smidig och trådlös. Alla beräkningar sker i modulen och visas på en skärm där man får upp datan. Den allra viktigaste informationen visas också med en ledlampa på själva modulen, så att vårdgivaren kan ha fokus på barnet, säger Maria Lindqvist.</div> <div>Att modulen skulle vara smidig och trådlös var en viktig faktor i utvecklingen.</div> <div>– I en stressad och komplex situation vill man ha det avskalat och enkelt – inte en massa sladdar eller otympliga hjälpmedel. </div> <div><br /></div> <div><strong>Testas på europeiska sjukhu</strong><strong>s</strong></div> <div>2017 släpptes en träningsprodukt som använts på ett antal europeiska sjukhus för träning av vårdpersonalens färdigheter. </div> <div>– Där har vi haft viktig hjälp av entusiaster inom området som också gett feedback på den kliniska varianten av produkten. Det är samma teknik, men framförallt en annan process att få den CE-märkt, säger Maria Lindqvist.</div> <div><br /></div> <div>I juli i år släpptes så den kliniska produkten till ett antal referenscenter i Europa för en tre månader lång testperiod, för att få värdefull användarrespons och se om instruktioner behöver ändras eller förtydligas. Därefter kommer produkten att släppas på utvalda marknader.</div> <div>– Det har varit en spännande och lång väg hit, säger Maria Lindqvist. </div> <div>Hon kan dock inte säga för mycket om framtidsplanerna, då Monivent nyligen har börsnoterats.</div> <div>– Vi var i rätt fas för detta och det har fallit väl ut. Nu kan vi finansiera inför en marknadsexpansion och ta tillvara på intresset vi sett för produkten.</div> <div><br /></div> <div><strong>Hoppas nå ut brett</strong></div> <div>Maria Lindqvist inledde med att vara vd för företaget i fyra år, men är numera produktchef och ansvarig för affärsutveckling.</div> <div>– Jag har nu mer fokus på produkten och samtidigt inblick i de strategiska delarna. Jag trivs med rollerna – både att få kontakten med kunderna och vara ute och se hur produkten gör nytta. Samtidigt gillar jag arbetet med att bygga bolag, att ha gått från ingenting till att ha blivit ett ”riktigt” bolag med anställda och bli tagna på allvar – det är en spännande process.</div> <div><br /></div> <div>Monivent har i dagsläget fyra heltidsanställda men siktar på att kunna utöka och komma ut brett på marknaden.</div> <div>– Jag hoppas bolaget växer så vi kan få se våra produkter komma ut och hjälpa vårdpersonal. Behandlingen för nyfödda ser nästan likadan ut överallt så vi kan stötta på samma sätt världen över. </div> <div><br /></div> <div><b>Text:</b> Erik Krång</div> <div><b>Bild:</b> Leif Eliasson och Paul Wennerholm</div> <div><br /></div> <div><strong>Fakta / Karin Markides innovationspris</strong></div> <div> Karin Markides var Chalmers rektor under åren 2006-2015. Priset instiftades när hon slutade sitt uppdrag, för att delas ut under de följande fem åren. Det ska gå till en nuvarande eller tidigare student vid Chalmers som har lämnat avgörande bidrag till Chalmers innovations- och nyttiggörandearbete inom forskning och utbildning samt bidragit till långsiktig hållbar utveckling.<br /><br /></div> <div>Karin Markides är sedan 2019 rektor på American University of Armenia och från 1 januari 2021 styrelseordförande för Danmarks Tekniske Universitet, DTU.</div> <div><br /></div> <div><b>Tidigare pristagare:</b></div> <div>2019: <a href="/sv/nyheter/Sidor/innovationspriset-till-ny-cancermetod.aspx">Francesco Gatto</a><br /></div> <div><br /></div> <div>2018: <a href="/sv/nyheter/Sidor/Arets-innovationspris-till-implantatinnovator.aspx">Per Kjellin</a></div> <div><br /></div> <div>2017: <a href="/sv/nyheter/Sidor/KM-Innovationspris-2017.aspx">Andreas Lehner</a></div> <div><br /></div> <div>2016: <a href="/sv/institutioner/m2/nyheter/Sidor/Håkan-Richardsson-mottagare-av-Karin-Markides-pris-för-Årets-innovationsutmärkelse.aspx">Håkan Richardson​</a></div> <div><br /></div> Tue, 22 Sep 2020 00:00:00 +0200https://www.chalmers.se/sv/nyheter/Sidor/Chalmers-bibehaller-hogsta-anseendet-i-Sverige-.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/nyheter/Sidor/Chalmers-bibehaller-hogsta-anseendet-i-Sverige-.aspxChalmers bibehåller högsta anseendet i Sverige<p><b>​Kantar Sifo har mätt den svenska allmänhetens uppfattning om svenska lärosäten sedan 2012. I varje mätning har Chalmers anseendeindex pendlat mellan 86 och 90 – och alltid varit högst i Sverige. Så även i år. Kungliga tekniska högskolan, KTH, tar tillbaka andraplatsen från Lunds universitet.​</b></p>​<span style="background-color:initial">Chalmers har mest positiv mediebild bland de svenska universiteten, enligt analysföretaget, och är tillsammans med KTH det universitet i Sverige som flest känner till. Det är en viktig förklaring till toppnoteringen. Viktigast i grunden är dock alltid en väl fungerande verksamhet, enligt Kantar Sifo. </span><div><br /></div> <div>Enligt undersökningen bottnar allmänhetens höga förtroende i att Chalmers upplevs:</div> <div><br /></div> <div>•<span style="white-space:pre"> </span>hålla hög internationell klass</div> <div>•<span style="white-space:pre"> </span>vara framgångsrikt</div> <div>•<span style="white-space:pre"> </span>stå sig väl i konkurrensen med andra universitet</div> <div>•<span style="white-space:pre"> </span>erbjuda stor studentnytta</div> <div>•<span style="white-space:pre"> </span>ha stark koppling mellan utbildning och forskning</div> <div>•<span style="white-space:pre"> </span>satsa på förnyelse och utveckling för studenternas bästa</div> <div>•<span style="white-space:pre"> </span>spela en viktig roll i samhällsutvecklingen</div> <div>•<span style="white-space:pre"> </span>och vara trovärdiga medialt</div> <div><br /></div> <div>De forskningstunga tekniska lärosätena och landets äldsta universitet har generellt högst anseende i Sverige. Efter Chalmers (87), KTH (85) och Lunds universitet (82) följde i år Uppsala universitet (80) och Lunds tekniska högskola (78). </div> <div><br /></div> <div>Årets anseendemätning genomfördes som en webbenkät i juli 2020 med svar från över 4000 personer. Totalt bedömdes 22 svenska lärosäten. 456 personer kände till och uttalade sig i detalj om Chalmers. </div> <div><br /></div> <div><b>Text: </b>Christian Borg</div> <div><span style="background-color:initial"><br /></span></div> <div><span style="background-color:initial"><strong>Läs mer: </strong></span><a href="https://www.kantarsifo.se/rapporter-undersokningar/kantar-sifos-anseendeindex-larosaten-2020"><span style="background-color:initial">Kantar Sifos anseendeindex för svenska lärosäten 2020</span></a></div>Thu, 17 Sep 2020 15:00:00 +0200https://www.chalmers.se/sv/institutioner/ace/nyheter/Sidor/Ny-metod-hjalper-oss-forsta-naturens-renhallningsarbetare-.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/institutioner/ace/nyheter/Sidor/Ny-metod-hjalper-oss-forsta-naturens-renhallningsarbetare-.aspxNy metod hjälper oss förstå naturens renhållningsarbetare<p><b>​Bakterier är en förutsättning för livet på jorden och fungerar som naturens egna renhållningsarbetare. Men för att vi ska kunna använda dem på ett kontrollerat sätt och dra maximal nytta behöver vi förstå hur de fungerar och vad som skiljer olika bakteriesamhällen åt – något som tidigare varit svårberäknat. Med hjälp av en ny metodik har dock forskare från Chalmers hittat lösningen.</b></p><div>​Bakterier finns nästan överallt, både i naturen och i den byggda miljön. Många av dem hjälper oss att hålla oss friska och några gör oss sjuka. En del av dem utför viktigt arbete i vår infrastruktur, som i ett avloppsreningsverk där funktionen är helt beroende av att mikroorganismer bryter ner föroreningar, och inom dricksvattenproduktion där mikrobiell tillväxt spelar en viktig roll för vattenkvaliteten. Men bakterier kan också skapa problem; när det gäller betong- och metallkonstruktioner leder korrosion orsakad av mikroorganismer till enorma kostnader för samhället.</div> <div> </div> <div>  – För att få bakterierna att jobba för oss måste vi utforma system som gör det möjligt för dem att göra det vi vill, och då behöver vi också förstå relationerna mellan de system vi designar, de bakteriesamhällen som utvecklas och de funktioner de utför, förklarar Oskar Modin, biträdande professor vid institutionen för arkitektur och samhällsbyggnadsteknik.       <br /><br /></div> <h3 class="chalmersElement-H3">Ordning i indexkaoset med Hill-nummer    </h3> <div>Oskar Modin och hans kollegor presenterar nu en metod för att bedöma skillnaden i sammansättning mellan olika samhällen av mikroorganismer. Metoden beskrivs i en nyligen publicerad artikel i den vetenskapliga tidskriften Microbiome.</div> <div> </div> <div>  – När vi utvecklar åtgärder och tekniker behöver vi förstå hur de påverkar den mikrobiella sammansättningen. Detta görs vanligtvis med hjälp av matematiska index som beskriver olikheten mellan två mikrobiella samhällen. Det finns en mängd index och olika forskare har sina favoriter.     </div> <div> </div> <div>Med studien ”Hill-based dissimilarity indices and null models for analysis of microbial community assembly” har forskargruppen försökt bringa ordning i indexkaoset. Forskarna visar att för vissa data så kommer man till helt olika slutsatser beroende på vilka index man väljer att använda, men vad de nu också kunnat visa är att det finns en lösning på problemet.</div> <div> </div> <div>  – Genom att analysera sin data med en familj av index som är baserade på något som kallas Hill-nummer så kan forskare dra robusta slutsatser. Vi har dessutom utvecklat en fritt tillgänglig mjukvara som vi och andra forskare kan använda för att beräkna den här typen av index, fortsätter Oskar.  </div> <div><div> </div> <h3 class="chalmersElement-H3">Välbehövlig metodik</h3></div> <div>Resultaten från gruppens forskning är en viktig pusselbit för att kunna utveckla metoder för att styra sammansättningen och funktionen hos de komplexa mikrobiella samhällen som förekommer i den byggda miljön.</div> <div> </div> <div>  – Just nu driver vi bland annat projekt som syftar till att förbättra funktionen hos avloppsreningsprocesser och förstå korrosion av betong i tunnlar. Den nya metodiken vi arbetat fram kommer att ge oss betydligt bättre möjligheter att tolka data från experiment och provtagningar.     </div> <div> </div> <div>Artikeln “Hill-based dissimilarity indices and null models for analysis of microbial community assembly” finns tillgänglig via tidskriften Microbiome: <a href="https://microbiomejournal.biomedcentral.com/articles/10.1186/s40168-020-00909-7">https://microbiomejournal.biomedcentral.com/articles/10.1186/s40168-020-00909-7</a>  och beräkningsverktyget Qdiv finns här: <a href="https://github.com/omvatten/qdiv">https://github.com/omvatten/qdiv</a><br /></div> <div><br /><em>Studien är utförd vid avdelningen för vatten, miljö, teknik vid institutionen för arkitektur och samhällsbyggnadsteknik på Chalmers, och vid Göteborgs universitet. </em></div> <div><strong> </strong></div> <strong> </strong><div>Text: Oskar Modin / Catharina Björk</div> <div><br /></div> <div><h3 class="chalmersElement-H3">Kontakt: </h3> <div><a href="/sv/personal/Sidor/oskar-modin.aspx">Oskar Modin</a>, bitr professor, avdelningen för vatten miljö teknik, institutionen för arkitektur och samhällsbyggnadsteknik</div></div> <div>oskar.modin@chalmers.se tel. 031-7722138<br /></div>Thu, 17 Sep 2020 10:00:00 +0200https://www.chalmers.se/sv/nyheter/Sidor/Chalmers-vaxlar-upp-for-klimatet-.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/nyheter/Sidor/Chalmers-vaxlar-upp-for-klimatet-.aspxChalmers växlar upp för klimatet<p><b>Chalmers tar nu ytterligare ett stort kliv för att befästa sitt arbete för klimatet. Med hjälp av en ny klimatstrategi ska universitetets utsläpp av växthusgaser från den egna verksamheten halveras till år 2030, med målet att nettoutsläppen till år 2045 ska vara nere på noll.</b></p>​<span style="background-color:initial">Chalmers har utbildat och forskat inom miljövetenskap i över 40 år, och sedan 2008 är universitetets vision ”För en hållbar framtid”. Som ett led i att befästa visionen lanseras nu <a href="/sv/om-chalmers/chalmers-for-klimatet/chalmers-klimatstrategi/Sidor/default.aspx">Cha​lmers klimatstrategi​</a>, som innehåller sju kraftfulla åtgärdsområden för att minska utsläppen från den egna verksamheten, med målet att nettoutsläppen till år 2045 ska vara nere på noll. </span><div><br /></div> <div>Chalmers har tidigare, tillsammans med KTH initierat <a href="/sv/om-chalmers/chalmers-for-klimatet/klimatramverk/Sidor/default.aspx">Klimatramverket för svenska lärosäten</a>, där de 37 universitet och högskolor som har skrivit under förbinder sig att till år 2030 ha genomfört åtgärder i linje med Parisavtalets så kallade 1,5-gradersmål. </div> <div><span style="background-color:initial"><br /></span></div> <div><span style="background-color:initial"><strong>Grundlig kartläggning</strong></span></div> <div><span style="background-color:initial">Den nya strategin tar avstamp i Klimatramverket och genom att först göra en grundlig kartläggning, har Chalmers lokaliserat de områden inom verksamheten med störst potential att reducera utsläppen av växthusgaser. </span></div> <div><br /></div> <div>– Samtidigt som vårt främsta bidrag till den nödvändiga samhällsomställningen naturligtvis är vår forskning – att våra resultat sprids och nyttiggörs i samhället och att studenter tar med sig kunskaperna till sina framtida arbetsplatser – ska vi ju själva också leva som vi lär, säger Chalmers rektor Stefan Bengtsson. Så att genom att också nagelfara vår egen verksamhet vill vi bli en föregångare i hur ett lärosäte kan minska sin egen klimatbelastning. </div> <div><br /></div> <div>Forskare, ledningsgrupp, studenter och anställda har fått komma med egna åtgärdsförslag och därefter har inriktningen och handlingsplanen för strategin utgått ifrån de insatser som har störst möjlighet att bidra till verklig effekt. Varje område är dessutom kartlagt gentemot FN:s globala hållbarhetsmål, för att identifiera såväl synergier som konflikter med Agenda 2030. </div> <div><br /></div> <div><strong>Vill inspirera andra</strong></div> <div>– Vår klimatstrategi visar hur vi ska minska vår egen klimatbelastning och bidra till att hindra den globala uppvärmningen, säger Fredrik Hörstedt, vicerektor för nyttiggörande med samordningsansvar för hållbar utveckling. Vi strävar efter att vara transparenta med hur vi planerar och uppfyller våra strategiska ansatser och mål, med hopp om att inspirera även andra att ställa om. Därför kommer vi löpande att ge tillgång till de IT-verktyg som vi tar fram, samt beskriva de arbetssätt som vi väljer för att minska vår klimatbelastning.  </div> <div><br /></div> <div>Som ett led i att ytterligare synliggöra Chalmers engagemang i klimatfrågan finns nu dessutom den nya ingången <a href="/sv/om-chalmers/chalmers-for-klimatet/Sidor/default.aspx">Chalmers för klimatet</a> på startsidan <a href="/">chalmers.se</a>. Den leder till exempel på forskning och experter, nyttiggörande och utbildning från Chalmers som på olika sätt bidrar till omställningen av samhället som helhet, samt till arbetet med att minska de egna utsläppen. </div> <div><br /></div> <div><span style="background-color:initial">Text: Helena Österling af Wåhlberg / Johanna Wilde </span><br /></div> Wed, 16 Sep 2020 10:00:00 +0200https://www.chalmers.se/sv/styrkeomraden/halsa-och-teknik/nyheter/Sidor/Nytt-forskningslabb-for-cancerbehandling-och-diagnostik.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/styrkeomraden/halsa-och-teknik/nyheter/Sidor/Nytt-forskningslabb-for-cancerbehandling-och-diagnostik.aspxNytt forskningslabb för cancerbehandling och diagnostik<p><b>​Snart tas första spadtaget för ett nytt medicintekniskt forskningslabb på Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Labbet är en stor satsning på kliniknära forskning, i samarbete mellan sjukhuset, Chalmers, Sahlgrenska akademin och Västra Götalandsregionen.</b></p><div>​<span style="background-color:initial">Nya metoder för diagnos och behandling – och på sikt en bättre vård – ska bli resultatet av det nya labbet, som beräknas stå färdigt i maj 2021. Labbet kommer att rymma utrustning för forskning med mikrovågor samt biomagnetiska sensorteknologier. Mikrovågsforskningen kommer inledningsvis att fokusera på nya behandlingsmetoder för cancer i huvud, hals och nacke, och även på icke-invasiv diagnostik av såväl blödningar i hjärna och muskler som bröstcancer. För de biomagnetiska sensorerna planeras funktionella studier av hjärnan, med magnetencefalografi för patienter som bland annat lider av epilepsi och demens, samt studier av störningar i hjärtats rytm med magnetkardiografi.</span></div> <div><span><h2 class="chalmersElement-H2">&quot;Definiera behov och utveckla lösningar&quot;</h2></span></div> <div>Det nya labbet kommer att ge förbättrade möjligheter att samverka och bedriva patientnära forskningsprojekt för västsvenska forskare från klinik, akademi och företag.</div> <div> </div> <div>– Chalmers prioriterar högt att stärka samarbetet mellan medicin och teknik, och det nya labbet är ytterligare en pusselbit. När ingenjörer och kliniker vistas i samma miljö, och verkligen ges möjlighet att interagera, kan de tillsammans definiera behov och utveckla lösningar, säger Stefan Bengtsson, Chalmers rektor.<img src="/SiteCollectionImages/Areas%20of%20Advance/Health/Udda%20format/Stefan-Bengtsson_200.jpg" class="chalmersPosition-FloatRight" alt="" style="margin:5px" /><br /><br /></div> <div> </div> <div><div>Labbet kommer att drivas av MedTech West, en medicinteknisk forskningsplattform som även projektlett planeringsarbetet. MedTech West ägs av Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Chalmers, Sahlgrenska akademin, Västra Götalandsregionen och Högskolan i Borås. Chalmers har även fördjupat samarbetet med övriga parter genom det nystartade styrkeområdet Hälsa och teknik, där tät dialog förs för att utveckla nya former för samverkan i så väl forskning som utbildning.</div> <h2 class="chalmersElement-H2">Unik miljö</h2></div> <div> </div> <div>Satsningen på labbet görs tillsammans med Tillväxtverket och är strategiskt mycket viktig för Västsverige. Labbet kommer att innehålla ett elektriskt och magnetiskt avskärmat undersöknings- och behandlingsrum där forskning ska bedrivas – det första i sitt slag utanför Stockholm. Projektet skapar långsiktiga förutsättningar för utveckling av forskningsområden som kräver den patientnära miljön. Nära samverkan mellan olika spetskompetenser är också en grundplåt för labbet.<img src="/SiteCollectionImages/Areas%20of%20Advance/Health/Udda%20format/Ann-Marie-Wennberg_200.jpg" class="chalmersPosition-FloatRight" alt="" style="margin:5px" /><br /><span style="background-color:initial">– </span><span style="background-color:initial">Det här är ett viktigt steg i helt rätt riktning. Tillsammans driver vi sjukvården framåt genom forskning i samverkan med andra starka aktörer, kommenterar Ann-Marie Wennberg, sjukhusdirektör på Sahlgrenska Universitetssjukhuset.</span><br /></div> <div> <h2 class="chalmersElement-H2">Brett spektrum av användningar</h2></div> <div> </div> <div>De nyskapande medicintekniska verktyg som redan under nästa halvår kan börja användas i labbet kan göra stor nytta inom många områden. Som exempel nämns neurovetenskap, onkologi, trauma, kardiologi och psykiatri.</div> <div> </div> <div>– Labbets teknologier och tekniska spetskompetenser från Chalmers och företag kommer ge våra forskare från Sahlgrenska akademin utmärkta möjligheter att leda in sin forskning på nya spår. Labbet blir en helt ny arena där vi kan utveckla vår viktiga samverkan med framstående forskare på Chalmers, säger Agneta Holmäng, dekan vid Sahlgrenska akademin.<br /><br /></div> <div> </div> <div><strong>Om det nya laboratoriet<br /><br /></strong></div> <div> </div> <div>Samverkanslabbet kommer att bli totalt 36 kvadratmeter stort och består av ett magnetiskt avskärmat undersöknings- och behandlingsrum, ett så kallat MSR (Magnetically Shielded Room). Magnetisk avskärmning från omvärlden krävs för att de supraledande biomagnetiska sensorerna som används vid MEG (magnetencefalografi) och MCG (magnetkardiografi) ska lyckas fånga upp de mycket svaga magnetfält som hjärnan och hjärtat avger. Sedan tidigare finns endast ett MSR som används för medicinsk forskning, på Karolinska Institutet i Stockholm. Rummet blir också elektriskt avskärmat, vilket krävs vid mikrovågsforskning.<br /><br /></div> <div> </div> <div>Invigningen beräknas ske i maj 2021. Forskningslabbet kommer att ligga i Radiologiavdelningens lokaler på entréplan i nya Bild- och Interventionscentrum, Blå Stråket 5, på Sahlgrenska Universitetssjukhuset.</div> <div> </div> <div>MedTech West är en plattform för medicinteknisk forskningssamverkan med uppdrag att stärka den medicintekniska forskningen i Västsverige. Forskningsplattformen grundades 2009 av Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Västra Götalandsregionen, Chalmers, Göteborgs universitet och Högskolan i Borås.<br /><br /></div> <div> </div> <div>Text: Mia Malmstedt, Helene Lindström</div> <div> </div> <div>Foto Stefan Bengtsson: Johan Bodell. Foto Ann-Marie Wennberg: Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Foto på Andreas Fhager, samt på Paul Meaney och Samar Hosseinzadegan: Henrik Sandsjö.</div> <div> </div> <div><br /></div> <div> </div>Tue, 15 Sep 2020 10:00:00 +0200https://www.chalmers.se/sv/nyheter/Sidor/Nytt-svenskt-rekord-av-Chalmersstudent.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/nyheter/Sidor/Nytt-svenskt-rekord-av-Chalmersstudent.aspxNytt svenskt rekord av Chalmersstudent<p><b>​​För första gången har en svensk sprungit under 1.45 minuter på 800 meter. Andreas Kramer satte rekordet på 1.44,47 och läser på Chalmers samtidigt som han siktar på OS 2021.</b></p>​<span style="background-color:initial">Det var på en gala i Tjeckien som Andreas Kramer slog det tidigare rekordet på 1.45,03, som han hade satt själv.</span><div>– Jag är faktiskt inte förvånad att jag satte det, säger Andreas Kramer. Jag har varit i bra form och hållit en bra lägstanivå hela säsongen. Jag har legat en till två hundradelar ifrån den senaste tiden, så det var dags. Nu fick jag bra motstånd, och då brukar jag prestera bra.</div> <div><br /></div> <div><strong>Du läser Maskinteknik på Chalmers inom ramen för Riksidrottsuniversietet – hur går studierna?</strong></div> <div>– Jag har valt en bred och spännande utbildning som kan leda till mycket i framtiden. Men just nu har jag fokus på att träna och prestera mot de bästa elitidrottarna i världen, och då behöver jag kunna lägga lite mindre tid på studierna. Som riksidrottsstudent kan jag läsa programmet utspritt över fler år, säger Andreas Kramer. Det är perfekt för mig och jag har fått jättebra hjälp av Chalmers med att anpassa mina kurser och skriva någon tenta på distans. Så och det har löst sig väldigt bra!</div> <div><br /></div> <div><strong>Efter att ha tävlat i de flesta mästerskap som finns och nu ha satt nytt svenskt rekord. Vad har du för nästa mål?</strong></div> <div>– Det är klart att OS är en dröm, och jag känner att det är riktigt nära nu, säger Andreas Kramer. Så om det, med tanke på pandemin, blir ett OS nästa år – då ska jag vara där och tävla!</div> <div><br /></div> <div>Text: Helena Österling af Wåhlberg</div> <div>Foto: Privat</div> <div><br /></div> Mon, 14 Sep 2020 11:00:00 +0200https://www.chalmers.se/sv/nyheter/Sidor/Chalmersbolag-på-33-listan-over-teknikstjarnor.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/nyheter/Sidor/Chalmersbolag-p%C3%A5-33-listan-over-teknikstjarnor.aspxChalmersbolag på 33-listan över teknikstjärnor<p><b>​Sju av företagen på listan över Sveriges bästa teknik-startupbolag har en koppling till Chalmers. Fem utav dem har startats av Chalmers alumner.​</b></p>​<span style="background-color:initial">Ny Teknik utser årligen Sveriges bästa, mest innovativa teknik-startupbolag som kan förändra de branscher som de är verksamma inom och har en stark internationell potential. Av ca 300 nominerade utses 33 bolag som platsar på listan – och sju av dem har koppling till Chalmers. </span><div><br /></div> <div>Bolagen som har kopplingar till Chalmersalumner är:</div> <div><br /></div> <div>Everdrone som utvecklar självkörande drönare som kan hjälpa räddningstjänsten att rädda liv. Bolaget är med på listan andra året i rad.</div> <div><a href="https://www.everdrone.com/">Läs mer om Everdrone</a></div> <div><br /></div> <div>Einride som utvecklar världsledande elektrifierade och autonoma lastbilar. I år har bolaget nått guldnivå på listan eftersom de är med tredje året i rad.</div> <div><a href="https://www.einride.tech/">Läs mer om Einride</a></div> <div><br /></div> <div>Annotell som utvecklar system för träningsdata för maskininlärning. Bolaget är med på listan andra året i rad.</div> <div><a href="https://www.annotell.com/">Läs mer om Annotell</a></div> <div><br /></div> <div>Freemelt som gör 3d-skrivare för metall med elektronstråle.</div> <div><a href="https://freemelt.com/">Läs mer om Freemelt</a></div> <div><br /></div> <div>Aqua Robur Technologies som utvecklat Iot-teknik som mäter läckage i vattenledningar. Bolaget är även en del i Chalmers Ventures. </div> <div><a href="https://www.aquarobur.se/">Läs med om Aqua Robur Technologies</a></div> <div><br /></div> <div>Vidare har ytterligare tre bolag sitt ursprung i universitetsinkubatorn Chalmers Ventures, såsom <a href="https://elypta.com/">Elypta </a>som utvecklar teknik för tidigare cancerdiagnoser och <a href="https://wp.zptcorp.com/">Zeropoint Technologies</a> som gör hårdvara för att minska behovet av eller öka kapaciteten i datorns arbetsminne.</div> <div><a href="https://www.chalmersventures.com/">Läs mer om Chalmers Ventures​</a></div> <div><br /></div> <div><br /></div> Fri, 11 Sep 2020 13:00:00 +0200https://www.chalmers.se/sv/institutioner/see/nyheter/Sidor/Utreder-regeringens-coronasatsningar.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/institutioner/see/nyheter/Sidor/Utreder-regeringens-coronasatsningar.aspxPåverkas klimatmålen av coronasatsningarna?<p><b>​Anna Elofsson, doktorand på Chalmers, har börjat ett uppdrag som utredare för klimatpolitiska rådets kansli. Fokus för kansliets tre utredare blir att granska regeringens återhämtningspolitik till följd av Covid 19-pandemin, och bedöma hur den påverkar Sveriges förutsättningar att nå målet om noll utsläpp år 2045.</b></p><div><span style="color:rgb(33, 33, 33);background-color:initial">Klimatpolitiska rådet är ett oberoende tvärvetenskapligt expertorgan som utvärderar om regeringens samlade politik leder mot målet om noll utsläpp år 2045.</span></div> <p class="chalmersElement-P"> </p> <p class="chalmersElement-P"> </p> <p class="chalmersElement-P">Anna Elofsson presenterade sin licentiatuppsats ”Climate policy for aviation – Analyses of measures at multiple levels” i våras, och hon har under doktorandtiden också arbetat i den uppmärksammade <a href="https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/statens-offentliga-utredningar/2019/03/sou-201911/">utredningen Biojet för flyget</a> samt under 2020 som huvudsekreterare i Utfasningsutredningen, <a href="https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/kommittedirektiv/2019/12/dir.-2019106/">Utfasning av fossila drivmedel och förbud mot försäljning av nya bensin- och dieseldrivna bilar</a>. Det nuvarande uppdraget på Klimatpolitiska rådets kansli är på ett halvår, men med möjlig övergång till fast tjänst efter perioden. </p> <p class="chalmersElement-P"> </p> <p class="chalmersElement-P"> </p> <p class="chalmersElement-P">– Med den inriktningen som jag har på mina doktorandstudier är det här ett naturligt steg och jag ser fram emot att använda mina erfarenheter från Chalmers i detta uppdrag, säger Anna Elofsson, som arbetar på avdelningen för fysisk resursteori på institutionen rymd-, geo- och miljövetenskap. </p> <p class="chalmersElement-P"> </p> <p class="chalmersElement-P"> </p> <p class="chalmersElement-P">Anna Elofssons nya uppdrag innebär också att kopplingen mellan klimatforskningen på Chalmers och Klimatpolitiska rådet stärks ytterligare, i rådet ingår ledamoten Tomas Kåberger, affilierad professor vid Teknikens ekonomi och organisation, tidigare vid SEE.</p> <p class="chalmersElement-P"> </p> <p class="chalmersElement-P"> </p> <p class="chalmersElement-P"><a href="https://www.mynewsdesk.com/se/klimatpolitiskaradet/pressreleases/klimatpolitiska-raadet-granskar-aaterhaemtningspolitiken-till-foeljd-av-covid-19-pandemin-2994677">Läs mer om Klimatpolitiska rådet uppdrag att granska regeringens återhämtningspolitik</a>. </p> <p class="chalmersElement-P"> </p>Thu, 10 Sep 2020 18:00:00 +0200https://www.chalmers.se/sv/nyheter/Sidor/Matematiker-prisas-for-genomslag-i-samhallet-.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/nyheter/Sidor/Matematiker-prisas-for-genomslag-i-samhallet-.aspx​Matematiker prisas för genomslag i samhället<p><b>​Omställningen till mer hållbara och biobaserade material har fått en skjuts i rätt riktning med hjälp av en ny programvara utvecklad av Chalmersforskare. Forskargruppen bakom beräkningsverktyget vid namn Gesualdo tilldelas i år Chalmers pris för genomslag i samhället. Verktyget används idag av ett flertal företag.</b></p><div><span>– Det här priset är ett kvitto på att det arbete vi gjort med Gesualdo har varit viktigt, både ute i samhället, hos medverkande företag och för Chalmers, säger Tobias Gebäck, docent och senior forskare på Chalmers tekniska högskola.</span><br /></div> <div><span><br /></span></div> <div>Gesualdo har utvecklats på institutionen för matematiska vetenskaper inom forskningscentret Sumo Biomaterials och i Vinnova-projektet Cosima. </div> <div><br /></div> <div>–Priset visar tydligt att matematiska vetenskaper kan ge starka bidrag till nyttiggörande och innovation och att de har haft ett värdefullt samarbete med andra Chalmersinstitutioner, Chalmers innovationskontor och Chalmers industriteknik, säger Fredrik Hörstedt, Chalmers vicerektor för nyttiggörande.</div> <div><h2 class="chalmersElement-H2"><span>Simuleringar ger ökad förståelse på detaljnivå </span></h2></div> <div>Ett sätt att underlätta omställningen till mer biobaserade material är att använda datorsimuleringar. Grundproblemet Chalmersforskarna tog sig an 2010 var att komplicerade materialstrukturer ställer höga krav på beräkningsprogramvaror. Den komplexiteten kunde inte hanteras av de mest populära kommersiella programvarorna som då användes. </div> <div><br /></div> <div>Med hjälp av Gesualdo går det nu att skapa simuleringar av transportprocesser i olika material, vilket ger möjlighet att studera olika materials egenskaper på detaljnivå.</div> <div><br /></div> <div>– Nu finns det förutsättningar att verkligen förstå olika material på djupet och vi hoppas såklart att det innebär att omställningen till mer hållbara material skyndas på! säger Tobias Gebäck.</div> <div><br /></div> <div>Det är av stor vikt att utveckla material med välkontrollerade egenskaper för hur transporten av molekyler och vätskor sker, exempelvis inom hygien- och läkemedelsbranschen, livsmedelssektorn och inom förpackningsindustrin.</div> <div><br /></div> <div>Ett konkret exempel på när Gesualdo kan användas är om man vill få en substans i en läkemedelstablett att gå långsammare ut i kroppen. Andra exempel på produkter vars material undersökts med hjälp av Gesualdo är blöjor, bindor och livsmedelsförpackningar.</div> <h2 class="chalmersElement-H2">Samverkan med industrin – viktigt och utmanande</h2> <div>Utvecklingen av Gesualdo har skett i nära samarbete med flera industriella partners från olika branscher. </div> <div><br /></div> <div>– Skillnaden är stor om man jämför med att forska helt på egen hand, med en akademisk frågeställning i fokus. Problemställningarna vi hanterar i samverkan med företagen är av praktisk karaktär. Det är dagsaktuella och verkliga problem som behöver lösas, de är inte bara intressanta utifrån en matematisk synvinkel, säger Tobias Gebäck.  <span>Han menar också att det är en extra spännande utmaning att arbeta i samverkan med industrin. </span></div> <div><span><br /></span></div> <div>– Beräkningarna ska inte bara klara ett litet test i en forskningsmiljö, utan måste fungera i stor skala, i ett verkligt material i en produkt. Därför är det väldigt kul att kunna säga att programvaran nu används av samtliga av våra deltagande industripartners.</div> <div><h2 class="chalmersElement-H2"><span>L</span><span>ångsiktighet och samarbete är nyckelfaktorer</span></h2></div> <div>Förutom samverkan med industriella partners har Chalmers innovationsekosystem varit djupt involverat i Gesualdo. Även forskare från institutionerna för kemi och fysik har spelat en stor roll i arbetet. </div> <div><br /></div> <div>Tobias Gebäck lyfter särskilt fram den goda samarbetskultur som funnits på forskningscentrumet Sumo Biomaterials som väldigt betydelsefull. Som så många andra poängterar han även vikten av långsiktighet i frågan om både finansiering och samverkan.</div> <div><br /></div> <div>– Långsiktighet och lyckade samarbeten har verkligen varit nyckelfaktorer i den här satsningen. Den här typen av forskning leder kanske inte alltid till vetenskapliga publiceringar i matematiska tidskrifter, så det är kul att den nytta vi skapat tillsammans synliggörs genom det här priset. </div> <h2 class="chalmersElement-H2">Priset belyser vikten av nyttiggörande </h2> <div>Chalmers pris för genomslag i samhället instiftades 2018 för att uppmärksamma forskning som gjort stort avtryck i samhället.</div> <div><br /></div> <div>– Priset är viktigt för Chalmers för det sätter fingret på en del av vår verksamhet, att bidra till nyttiggörande och innovation, som blir allt mer eftersökt bland forskningsfinansiärer, samverkanspartners, studenter och även i Regeringskansliet, säger Fredrik Hörstedt, Chalmers vicerektor för nyttiggörande.</div> <div><br /></div> <div><strong>Text: </strong>Julia Jansson</div> <div><strong>Kollage:</strong> Yen Strandqvist</div> <div><br /></div>Thu, 10 Sep 2020 14:00:00 +0200