​Anna Ljung gjorde sin utbytestid vid RWTH Aachen, nära Köln.

Unitech – utbyte som ger nätverk för livet

​Sista veckan i augusti är Chalmers samlingspunkt för studenter som både ska börja och avsluta sitt år inom Unitech. Utbytesprogrammet ger inte bara chans till studier utomlands – utan också värdefull praktiktid.
​Nätverket Unitech International startades år 2000, och sedan 2001 är Chalmers ett av de nio europeiska lärosäten som ingår. Varje lärosäte tar ut cirka tio studenter som får chansen att ha ett utbytesår på någon av de andra nätverksorterna, och som också får möjlighet till praktik på något av de 22 företag som ingår i nätverket.

En som har erfarenhet av både utbyte och praktik är Anna Ljung, som läser Teknikens ekonomi och vetenskap. Under det gångna året har hon pluggat på RWTH i tyska Aachen – som anses vara ett av Tysklands främsta tekniska lärosäten – och gjort praktik på företaget Covestro. Hon kom så sent som på måndagen hem efter sitt utlandsår, för att delta i ”End of the year”-samlingen i Göteborg.
– På universitetet läste jag flera olika kurser, som Corporate governance och business administration. Vid sidan om det läste jag också tyska för att lära mig språket, säger hon.

Under våren hade hon sedan en praktikplats på Covestro.
– Jag jobbade i ett logistikprojekt, som bland annat handlade om infrastruktur och råvaruförsörjning. Det har gett viktig jobberfarenhet som jag har med mig, säger Anna Ljung.
Vad har varit bäst med utbytesåret?
– Det är fantastiskt att få ta del av en annan kultur och ett annat språk och ändå ha stödet i nätverket bakom sig. Jag fick söka min praktikplats på egen hand, men genom projektet visste företaget vem jag var.
– Man får också möjligheter att träffa många nya människor av olika nationaliteter och resa till olika städer. Vi har under året haft Unitechträffar i Milano och Lyon.

Chans att ta sig fram snabbare i arbetslivet

Unitech startade då ett antal företag tyckte att blivande ingenjörer behövde lära sig annat än de rena ämneskunskaperna, till exempel gruppdynamik och ledarskap.
– Studenterna får chans att komplettera sina ingenjörskunskaper med ”vad man mer behöver kunna”. Man lär sig genom tillämpning, enligt devisen ”Make engineering happen”, säger Lena Peterson, programdirektör på Chalmers.
Hon ser flera fördelar för den som kommer med i programmet.
– Man blir för alltid en del av programmets nätverk och dess aktiva alumniförening. Det ger chans till bra kontakter och kompetensutveckling.
– Dessutom får man praktiska erfarenheter, och får redan som student göra sådant man annars får göra först om man blir uttagen i ett företags talangpool. Det gör att man kan komma fram lite snabbare, säger Lena Peterson.

Den tredje och sista träffen, eller general assembly som det kallas, hålls i år i Annas hemstad Göteborg. Där genomförs just nu både en avslutningsvecka för de studenter som varit ute, och en introduktionsvecka för de som ska ut kommande läsår. På torsdag har man en gemensam ”challenge” i samarbete med Universeum.
– Värdstaden får själv bestämma en aktivitet, eller challenge, och då vi har samarbete med Universeum tyckte vi att det vore kul att göra något med dem. De jobbar mycket med att få unga intresserade av teknik och digitalisering, så därför kommer vi att dra nytta av studenternas tankar kring ämnena – en sorts brainstorming med struktur, säger Lena Peterson.

Ansök senast 15 december

Möjligheten att ansöka till hösten 2019 är öppen till och med den 15 december. Under våren genomförs sedan en så kallad assessment process med kandidaterna, där erfaren HR-personal från de olika företagen intervjuar och bedömer de ansökande. Därefter väljs runt tio studenter per lärosäte ut, och de får ansöka till något av de andra deltagande universiteten.
– De flesta går ett utbyte på ett år, med en termin studier och en termin praktik, säger Lena Peterson.
– Bland annat är SKF, ABB och Hilti med. Stora, men kanske inte alltid så kända företag, säger Lena Peterson.


Text: Erik Krång
Bild: Anna Ljung/Privat

Sidansvarig Publicerad: to 30 aug 2018.