​Arash Derambarsh, vinnare av Win win Gothen​burg Sustainability Award 2019.​​​​​​
​Foto: ​Eugenie de Lozada

Stoppade matsvinn – får Win winpriset

​2019 års Win win-pris tilldelas den franske domaren Arash Derambarsh, som lyckades driva igenom ett förbud för franska livsmedelsbutiker och restauranger att slänga mat. Tack vare den nya franska lagen tillvaratas alla de råvaror och matprodukter som tidigare gick direkt i soporna.
Arash Derambarsh är domare och politiker. Han hade tidigt ett stort intresse för matsvinnsfrågan, en fråga som tack vare den franska matkulturen har ett högt engagemang i Frankrike. När han lyckades få ihop 21 000 underskrifter för sitt lagförslag – som gick ut på att lagstifta mot att matbutiker förstör och slänger ätbar mat – togs frågan upp i det franska parlamentet och i februari 2016 röstades lagförslaget igenom. Nu tas maten istället om hand av välgörenhetsorganisationer eller så kallade matbanker, och mättar människor som annars gått hungriga.
– Arash Derambarsh och hans arbete är ett utmärkt exempel på att vi alla kan påverka på en högre nivå än den individuella. Hans fokus ligger på att förändra attityder och lyfta frågan om onödigt matsvinn till en samhällelig juridisk nivå. Den franska lagen tillåter inte längre det enorma resursslöseri som en icke-cirkulär livsmedelsförsörjning innebär, och där är Arash Derambarsh en nyckelfigur och ett föredöme, säger Emma Dalväg, juryordförande för Win win Gothenburg Sustainability Award. 

Uppmanar EU att införa liknande lagar
Arash Derambarsh själv fokuserar hellre på effekten av lagen än på sin egen del i att den gått igenom. Det viktigaste är att lagen gör nytta hos dem som behöver det, menar han.  
– Det är en stor ära för mig att motta den här utmärkelsen, men jag som person är egentligen oviktig i sammanhanget. Det viktiga är lagen mot matsvinn och att den kommer till nytta för dem som bör gynnas av den: människor som lever i ekonomisk utsatthet, hemlöshet och utan socialt skyddsnät. Jag uppmanar både EU och enskilda länder att införa liknande lagar som den vi nu har i Frankrike. Fram tills idag har vi räddat 10 miljoner måltider, som tack vare lagen har kommit till nytta hos välgörenhetsorganisationer, säger Arash Derambarsh. 

Win win Gothenburg Sustainability Award delas ut på Göteborgsoperan den 31 oktober.

Text: Erik Krång
Foto: Eugenie de Lozada

Visa ▼

Juryns motivering

”Livsmedelsförsörjningen är inte bara grundläggande för vår överlevnad utan har också ett av de
största avtrycken på vår globala miljö. Den bär också på en av de svåraste globala paradoxerna att
lösa – att en tredjedel av den mat som produceras slängs eller går till spillo, samtidigt som människor går hungriga.
Årets pristagare har inte bara lyckats peka på denna svårlösta paradox och grundläggande orättvisa
utan genom drivkraft och handling skapat konkreta åtgärder som innebär verklig förändring. 

Arash Derambarshs idéer, initiativ och idoga arbete för att minska matsvinnet har resulterat i en
lagändring i Frankrike som förbjuder franska matbutiker och restauranger att slänga eller förstöra
mat som inte går att sälja. Lagen tvingar dem istället till att samarbeta med välgörenhet eller ”food
banks” så att maten kommer behövande till godo.

I FN:s Globala mål ingår att till år 2030, halvera det globala matsvinnet längs hela livsmedelskedjan.
För att uppnå målet krävs inte bara en attitydförändring på konsumentnivå utan också
systemförändringar som den franska lagen om matsvinn. 

Arash Derambarshs arbete har inspirerat människor världen över och bidragit till att lyfta frågan om
matsvinn på den globala agendan. Hans exempel visar att det är möjligt att göra skillnad och ta
konkreta steg i en hållbar riktning vad gäller matsvinn.”

Källa: Win win Gothenburg Sustainability Award

Publicerad: ti 28 maj 2019.