Sex forskare får Stiftelsens pris

​Inte mindre än sex personer tilldelas Stiftelsens pris 2019
Tre av dem – Karin Jonsson, Rikard Landberg och Nathalie Scheers – kommer från institutionen för biologi och bioteknik, där de forskar på livsmedlens inverkan på människor och hälsa.

Från institutionen för rymd-, geo-, och miljövetenskap kommer pristagarna Christel Cederberg, Fredrik Hedenus och Stefan Wirsenius. De bedriver forskningsarbete kring, bland annat, hur jordens klimat och resurser påverkas av den mänskliga matproduktionen.

Priskommitténs motivering lyder:

Chalmersstiftelsen bildades för 25 år sedan, 1994, med uppdraget att verka för att Chalmers bedriver forskning och utbildning på en internationellt hög nivå. Chalmers har sedan dess utvecklats i positiv riktning och visionen ”Chalmers för en hållbar framtid” genomsyrar idag verksamheten. Särskilt tydligt blir detta när stora samhällsfrågor adresseras av flera olika forskningsmiljöer med olika perspektiv och bidrag. Ett av dessa mycket tydliga områden fokuserar på vår mat och dess betydelse för inte bara oss människor utan också vårt globala system. 
 
Stiftelsens pris år 2019 tilldelas sex personer som alla har utmärkt sig inom olika aspekter av livsmedel och deras roll i vårt samhälle. Pristagarna har alla fått ett betydande medialt genomslag med sin forskning och på så sätt stärkt bilden av Chalmers som ett universitet som på ett mångfacetterat sätt tacklar hållbarhetsfrågor.
 
Vid institutionen för Biologi och bioteknik bedrivs forskning rörande hur livsmedel påverkar oss människor och speciellt vår hälsa. Vid institutionen för Rymd-, geo- och miljövetenskap forskas det bland annat på hur vår matproduktion påverkar klimat och resursanvändning.” 
 
Priset delas ut i samband med doktorspromotionen  den 18 maj, och består av 15 000 kronor i ett personligt pris samt 50 000 kronor för att finansiera ett gemensamt event senare under året, där Chalmers olika insatser inom matområdet ska presenteras.

Pristagarna har utsetts av en priskommitté som fått stiftelsestyrelsens uppdrag att ta fram en vinnare. Kommittén innehåller representanter från högskolan, studentkåren, CING och Chalmersstiftelsen.

Mer om årets pristagare

 
Karin Jonsson
Postdoktor, Biologi och bioteknik, avdelningen för livsmedelsvetenskap
Karin Jonssons forskningsområde är kolhydrater och hälsa, med fokus på nyttiggörande. Karin är projektledare i uppstarten av ett offentligt-privat partnerskap för bättre folkhälsa genom ökat intag av fullkorn. Parallellt koordinerar hon Nordic Rye Forum, en plattform för forskning och innovation kring råg och hälsa i Norden. Karin leder även ett forskningssamarbete tillsammans med Nobel Prize Museum där ungdomars uppfattning kring kolhydrater och hälsa studeras. Hon disputerade inom tidig nutrition och allergiutveckling.


Rikard Landberg 
Professor, Biologi och bioteknik, avdelningschef för livsmedelsvetenskap
Rikard Landberg är professor i Food and Health. Hans grupp studerar matens och specifika livsmedelskomponenters effekter på hälsa och sjukdomsrisk i observations- och interventionsstudier och i olika modellsystem. Växtbaserade, fiberrika livsmedels roll för aptitreglering, hormonomsättning och riskfaktorer för hjärt-kärlsjukdomar och diabetes typ 2 har stort fokus liksom utveckling av nya tekniker för att mäta vad människor äter och effekter av detta på individ- och gruppnivå. Gruppen arbetar just nu med flera studier för att undersöka nya koncept för individanpassning av kost.


Nathalie Scheers
Docent, Biologi och bioteknik, avdelningen för livsmedelsvetenskap
Nathalie Scheers forskar inom området molekylär nutrition. Hon och hennes team studerar intracellulära och extracellulära effekter av absorberade näringsämnen i tarmen  så som till exempel metaller, gluten eller fiskprotein. Det kan handla om reglering av transportprotein och enzymer eller stress som kan leda till exempelvis cancer, celldöd, eller oxidativa skador . Som arbetsverktyg används humana cellmodeller och inom kort också interventions- och observationsstudier i människa för att översätta resultaten.


Fredrik Hedenus
Senior forskare, institutionen för rymd-, geo- och miljövetenskap, avdelningschef fysisk resursteori
Fredrik Hedenus forskar om strategier för att minska klimatpåverkan från matproduktion och hur förnybara elsystem bör designas. Han har även medförfattat en lärobok om begreppet hållbar utveckling, och är aktiv som lärare och föreläsare inom området.


Stefan Wirsenius
Docent, institutionen för rymd-, geo- och miljövetenskap, avdelningen för fysisk resursteori
Stefan Wirsenius är docent i miljö- och resursanalys av jordbrukssystem. Han är expert inom miljövetenskap med specialisering mot markanvändning, kol- och kväveflöden, och utsläpp av växthusgaser. Hans expertis inkluderar även jordbruksvetenskap, med fokus på modellering av mat-, bioenergi- och jordbrukssystem.

Stefan Wirsenius forskningsintressen är kopplade till den stora utmaningen att möta den ökande efterfrågan på livsmedel från en allt större och rikare världsbefolkning, och samtidigt minska jordbrukets negativa miljöeffekter, som till exempel avskogning. 


Christel Cederberg
Biträdande professor, institutionen för rymd-, geo- och miljövetenskap, avdelningen för fysisk resursteori
Christel Cederberg forskar inom området hållbar mat- och bioenergiproduktion, nuvarande projekt är inriktade på gräsbaserade bioraffinaderier, matsystem med förbättrade näringskretslopp samt åtgärder för ökade kolsänkor i mark och skog. Christel Cederberg är aktiv inom styrkeområde Energi på Chalmers. 


Text: Erik Krång
Bild/film: Johan Bodell

Sidansvarig Publicerad: ti 14 maj 2019.