Romstipendium till arkitektstudent

Arkitektstudenten Lars Almgren vid Chalmers har fått årets Romstipendium på 75.000 kronor från Stiftelsen Anna Ahrenbergs fond. Stipendiet ska möjliggöra studier och genomförande av masterprojekt i Rom.
Lars Almgren vill fördjupa sin förståelse för förhållandet mellan arkitektur och tid. Hans masterprojekt, som har arbetsnamnet Matter of Memory, avser att belysa hur nya inslag kan berika befintliga. I projektet ställer han frågan hur samtida arkitektur kan bidra till att skapa en mer dynamisk och skiftande stad, där olika minnen kan samexistera. Resultatet av masterprojektet kommer han att presentera i en serie modeller, ritningar, diagram och kritiskt analyserande text.

Lars Almgren har tidigare under studietiden genomfört en fältstudie i Kenya, för att bidra till förståelsen för hållbar stadsplanering ur ett kenyanskt perspektiv. Han har också praktiserat på arkitektkontor i Paris under ett år och varit involverad i the Rivercity Gothenburg Workshop.

Stiftelsens grundare Anna Ahrenberg hade ett genuint intresse för italiensk kultur. Stipendiets syfte är att i hennes anda befrämja blivande arkitekters kunskap om den italienska arkitekturens och stadsbyggnadskonstens historia.

Sidansvarig Publicerad: on 03 apr 2013.