Kollage över kvinnor som forskar på Chalmers, till text om internationella kvinnodagen.
Tusentals kvinnor forskar och studerar på Chalmers, och jämställdhet är en högprioriterad fråga.​​

Kvinnor och jämställdhet uppmärksammas på Chalmers

​Den 8 mars är den internationella kvinnodagen.

Här presenteras ett axplock av de satsningar och aktiviteter som Chalmers gör och deltar i för en ökad jämställdhet, samt några av de kvinnor som är toppforskare på Chalmers i dag.

Den internationella kvinnodagen har en mer än hundraårig historia, och blev på FN:s initiativ officiell 1977. I dag forskar och studerar tusentals kvinnor på Chalmers och många fler har passerat genom vårt lärosäte genom åren. Men vi är medvetna om att det fortfarande är mycket arbete kvar att göra, och därför bedriver vi mångmiljonsatsningar med siktet inställt mot en mer jämställd och bättre högskola för alla.

Här har vi sammanställt något av det som Chalmers gör kopplat till att lyfta kvinnors del i historien, något av det vi gör för att öka jämställdheten på vårt lärosäte och i samhället, och några av de framstående kvinnor som forskar hos oss i dag.

Föreläsningar och seminarier

Föreläsning ”Kvinnor tar plats – arkitekter i 100 år. Göteborg 1920-2020”
8 mars 11:30-12:30, Kuggen lärandetorg, Lindholmen

För 100 år sedan var kvinnor inte välkomna på arkitekturutbildningarna - i dag är de i majoritet sedan flera år tillbaka, och många av dem har präglat Göteborg på olika sätt.

 

Gunilla Linde Bjur, professor emerita i arkitektur vid Chalmers, berättar om sitt forskningsprojekt där hon under fem år genom djupintervjuer och arkivstudier samlar material om de kvinnor som har verkat som arkitekter i Göteborg de senaste 100 åren. Projektet kommer att slutföras 2020 och resultera i en bok.

Läs mer om Gunilla Linde Bjurs forskningsprojektet

Seminarium: “Maximize your potential sustainably - an inspirational talk by Leila Karchaoui”
8 mars 15:00-16:00

Stress och höga förväntningar ökar ständigt i vår digitaliserade, globaliserade och snabbföränderliga värld. Hur kan vi hitta balans i livet? Vad karaktäriserar en hållbar arbetsmiljö och hur kan vi bidra till att skapa hållbara resultat, både privat och på jobbet?

Leila Karchaoui har bland annat varit ekonomichef hos Kronans Apotek, och har blivit nominerad till en av Framtidens kvinnliga ledare. I dag är hon professionell talare och medgrundare av plattformen Bygg Broar.

Seminariet är på engelska och anordnas av WiSE (Women in Science) i samarbete med institutionen för elektroteknik. Det är öppet för alla med intresse av att lära sig av kvinnliga förebilder inom akademin. Om du är intresserad av seminariet kan du mejla till wise.e2@chalmers.se. Plats meddelas senare.

Läs mer om WiSE

Genie – kraftfull satsning för ökad jämställdhet

I det nystartade jämställdshetsprojektet Genie satsar Chalmers 300 miljoner kronor under en tioårsperiod. Målet är att genom en ökad andel kvinnor i fakulteten få ökad vetenskaplig framgång och bättre arbetsmiljö, både för män och kvinnor.

– Vi vill rätta till obalansen och på köpet bli ett starkare och framgångsrikare universitet. Det handlar om att bättre ta tillvara hela befolkningens kompetens, säger Stefan Bengtsson, Chalmers rektor och vd.

Projektledare för Genie är Pernilla Wittung Stafshede, professor i biokemi.

– Det handlar om att bygga upp en kritisk massa av kvinnor. En liten minoritet har nämligen svårt att få ordentligt gehör. Men det innebär inte att vi sänker kompetenskraven – det finns många kvinnliga forskare som är oerhört kompetenta, säger hon.

Läs mer om satsningen Genie

Chalmersmedverkan på årets IGEday

Den 29 mars är det IGEday, Introducing a Girl to Engineering-day, ett årligt arrangemang där tjejer och icke-binära i åldern 13-19 år bjuds in till att besöka företag för att lära sig mer om teknik- och ingenjörsyrken. I år har professor Lucien Koopmans, chef för avdelningen Förbränning och frambränningssystem, anmält sin avdelning att vara med.

– Vi ska spendera en halv dag med gymnasietjejer och visa hur det är att vara forskare och hur roligt och givande det är att arbeta inom och med förbränningsmotorer och framdrivningssystem. Vi har just nu för få kvinnliga forskare men de som vi har trivs jättebra, säger Lucien Koopmans.

Kontaktinfo till Lucien Koopmans | Läs mer om IGEday

Möt några av våra kvinnliga forskningsprofiler

Tusentals kvinnor forskar, undervisar och studerar på Chalmers, och ger sitt bidrag till samhällets utveckling. Här kan du läsa om några av de kvinnor som forskar på vårt lärosäte.


"Kungliga Vetenskapsakademien utgörs av framstående forskare som brinner för vetenskap, att driva den framåt, förnya den och föra ett pågående vetenskapligt samtal med samhället. Att få bli upptagen i denna illustra samling är en stor ära."

Susanne Aalto, professor i radioastronomi, forskar om stjärnbildning och massiva svarta hål, och har blivit invald i Kungl. Vetenskapsakademin i klassen astronomi och rymdvetenskap.


”Jag är väldigt hedrad och ser fram emot att delta i det viktiga arbetet med att stärka vetenskapens roll och inflytande i samhället.”

Tünde Fülöp, professor i fysik, forskar inom området teoretisk plasmafysik och har blivit invald i Kungl. Vetenskapsakademin i klassen fysik.


”Målen är tuffa, men vi behöver egentligen göra ännu mer. Sjöfarten är en internationell och hårt konkurrensutsatt bransch. Det är svårt för enskilda att gå före.”

Selma Brynolf, doktor i maritim miljövetenskap, undersöker elektrometanol som ett sätt att uppnå nollutsläpp från fartyg.


”Vi står inför stora utmaningar vad gäller hållbara logistiklösningar. Vi ser en ökad efterfrågan på transporter i kombination med höjda miljökrav, medan konsumenten helst inte vill betala för transport av varor.”

Lisa Melander, forskarassistent i Supply Chain Management, studerar hur företag samarbetar i sina leverantörsnätverk för att utveckla hållbara lösningar.


”Något fundamentalt är på väg att hända med hur vi organiserar och försörjer oss, hur våra resurser knyts samman för att skapa värde i samhället. Vi måste förstå de nya teknologierna, hur vi tar dem till oss och hur de påverkar samhället i stort.”

Robin Teigland, professor i Management of Digitalization, har flera år i rad utsetts till en av Sveriges mest inflytelserika kvinnor inom teknologi, och forskar just nu om AI:s påverkan på företagsstyrning.


”För mig handlar det inte om att enbart presentera en lösning på ett problem, utan det gäller att verkligen förstå problemet och finna bitarna som så enkelt och okomplicerat som möjligt utgör själva lösningen.”

Qing Zhao, jubileumsprofessor på Chalmers, vill skapa förståelse och därigenom finna den enkla och därmed bästa lösningen.


”Genom att studera stora mängder bilddata från tidigare undersökningar av patienters hjärnor kan datorer lära sig att känna igen karakteristiska utseenden för vissa sjukdomar, och därmed kan de bli kraftfulla diagnosverktyg för läkarna.”

Irene Gu, professor i elektroteknik, använder datorer med inbyggd artificiell intelligens för att efterlikna den mänskliga hjärnans sätt att tolka ny information och dra slutsatser.

Film: Hur kan våra forskare förändra världen?

I den här filmen möter du sex kvinnor som är doktorander på institutionen för Teknikens ekonomi och organisation, och som berättar hur deras forskning kan förändra världen. Se filmen här


Publicerad: ti 21 jan 2020.