​Francesco Gatto, mottagare av Karin Markides innovationspris 2019.​​​​​​​​​​​​​​​​​
​Elypta

Innovationspriset till ny cancermetod

​Francesco Gattos innovation gör det möjligt att upptäcka cancer på ett tidigare stadium med hjälp av patientens blod eller urin – vilket kan ge en bättre och mer individanpassad behandling. Därför belönas han med Karin Markides innovationspris 2019.
Den tidigare Chalmersdoktoranden Francesco Gatto togs med överraskning av beskedet att han tilldelats innovationspriset.
– Jag blev förvånad när Karin (Markides, Chalmers förra rektor) ringde. Att den här utmärkelsen bara tilldelas en person om året gör att jag känner mig ödmjuk och tacksam. Mycket arbete ligger fortfarande framför oss, men det här uppmuntrar mig och hela teamet att jobba vidare.

Francesco Gatto var mellan 2012 och 2015 doktorand vid institutionen för biologi och bioteknik på Chalmers, där han var en del av Nielsenlabbet. 2015 startade han ett projekt ihop med professor Jens Nielsen. Efter att det inkuberats inom Chalmers innovation systems tog de 2017 steget att starta företaget Elypta. 
– Ärligt talat var det Jens som pushade mig att ge entreprenörskapet en chans, säger Francesco Gatto, som idag är Chief scientific officer på Elypta, med uppgift att verkställa produktutvecklingar, kliniska studier och anpassningar till regelverk.

Både för upptäckt och uppföljning
Francesco Gatto sysslar med att förebygga cancerdödlighet genom att utveckla en teknik med flytande vävnadsprov, från blod eller urin. Den kan användas för både upptäckt och uppföljning, eftersom testfynden också visar hur patienten svarat på behandlingen. Tekniken bygger på 19 biomarkörer som Francesco Gatto identifierade under sin tid som doktorand på Chalmers. Användningen av maskininlärningsbaserade algoritmer bidrar till att upptäcka förekomst av cancer från biomarkörsmätningarna.
– Att kunna ställa en cancerdiagnos i god tid är helt avgörande i många fall, för att kunna ge den mest effektiva behandlingen till patienten. Många gånger är sätten att se om man svarar bra på en viss behandling, eller om cancern kommit tillbaka efter behandling, ineffektiva. Vi utvecklar ett nytt test för att upptäcka cancer i blod- och urinprov genom att mäta en ny klass biomarkörer. Vi upptäckte dessa biomarkörer tack vare vår forskning om hur cancer reglerar sin metabolism, på Chalmers.

Hur fungerar detta i praktiken?
– Vårt första mål är att hjälpa patienter med njurcancer. Idag diagnostiseras den relativt tidigt och patienterna är lämpliga för operation och kan ofta leva ett normalt liv. Dock drabbas cirka 20% av dem av att cancern återkommer inom fem år. Ju tidigare vi upptäcker återfallet, desto fler behandlingsalternativ finns. I nuläget följer man upp med medicinsk bildskanning var 6-12:e månad – detta vill vi komplettera med vårt blod- och urinprov var tredje månad. Om vårt test är positivt, bör patienten kallas till bildskanning tidigare än planerat, och förhoppningsvis upptäcks därmed en återkommande cancer i tid.
Vad är viktigt för dig i ditt vetenskapliga arbete?
– Data talks, det är nummer ett inom vetenskapen. Vi har också överfört vetenskap på vår affärsmodell, där vi strävar efter att ta alla våra beslut på en analytisk och datadriven grund. Det tar förstås tid, men minskar också risken att man får ångra sig. Förutom det, så är vetenskapen den största passionen i mitt liv.

Det speglas inte minst i Francesco Gattos svar på frågan om vad som väntar den närmaste framtiden.
– Att fortsätta jobba. Det är en lång väg att gå, men jag kommer inte att vara nöjd förrän vi fått bekräftelse på att vi har hjälpt åtminstone en patient.

Francesco Gatto tilldelas Karin Markides innovationspris vid Chalmers promotionshögtid den 18 maj.


Text: Erik Krång
Bild: Elypta


Visa ▼

Fakta/Priskommitténs motivering

”Pristagaren har en tydligt visad entreprenöriell förmåga i sitt sätt att kombinera innovativ grundforskning och kommersialisering med gränsöverskridande samarbeten och starka nätverk. Innovationen bygger på högkvalitativ vetenskap från Chalmers och utgörs av en teknikplattform bestående av mätmetoder för nya biomarkörer, samt mjukvara. Innovationen möjliggör tidig upptäckt av cancer vilket innebär att man kan erbjuda en mer individanpassad och kostnadseffektiv behandling.
Över tid har pristagaren utvecklat och förädlat såväl innovationen som tillhörande grundforskning och byggt upp ett växande bolag med internationell etablering och attraktionskraft.
Att pristagaren dessutom engagerar sig för att främja entreprenörskap bland yngre forskare visar på pristagarens långsiktiga engagemang att bidra till hållbar samhällsutveckling.”


Fakta/Priskommitténs motivering
”Pristagaren har en tydligt visad entreprenöriell förmåga i sitt sätt att kombinera innovativ grundforskning och kommersialisering med gränsöverskridande samarbeten och starka nätverk. Innovationen bygger på högkvalitativ vetenskap från Chalmers och utgörs av en teknikplattform bestående av mätmetoder för nya biomarkörer, samt mjukvara. Innovationen möjliggör tidig upptäckt av cancer vilket innebär att man kan erbjuda en mer individanpassad och kostnadseffektiv behandling.
Över tid har pristagaren utvecklat och förädlat såväl innovationen som tillhörande grundforskning och byggt upp ett växande bolag med internationell etablering och attraktionskraft.
Att pristagaren dessutom engagerar sig för att främja entreprenörskap bland yngre forskare visar på pristagarens långsiktiga engagemang att bidra till hållbar samhällsutveckling.”
Fakta/Priskommitténs motivering
”Pristagaren har en tydligt visad entreprenöriell förmåga i sitt sätt att kombinera innovativ grundforskning och kommersialisering med gränsöverskridande samarbeten och starka nätverk. Innovationen bygger på högkvalitativ vetenskap från Chalmers och utgörs av en teknikplattform bestående av mätmetoder för nya biomarkörer, samt mjukvara. Innovationen möjliggör tidig upptäckt av cancer vilket innebär att man kan erbjuda en mer individanpassad och kostnadseffektiv behandling.
Över tid har pristagaren utvecklat och förädlat såväl innovationen som tillhörande grundforskning och byggt upp ett växande bolag med internationell etablering och attraktionskraft.
Att pristagaren dessutom engagerar sig för att främja entreprenörskap bland yngre forskare visar på pristagarens långsiktiga engagemang att bidra till hållbar samhällsutveckling.”
Källa:
Visa ▼

Fakta/Karin Markides pris för årets innovationsutmärkelse

I samband med att Karin Markides lämnade sin rektorstjänst vid Chalmers 2015 inrättades ett pris i hennes namn för att belöna någon nu studerande eller som tidigare studerat på högskolan och bidragit till Chalmers innovations- och nyttiggörandearbete inom forskning och utbildning. 
Priset är på 16 000 kronor. Detta är fjärde gången (av fem) som priset delas ut.
Källa:

Sidansvarig Publicerad: må 13 maj 2019.