Studenter sitter i solen och pratar på campus.

Stor enighet om att tempot i studentbostadsbyggandet måste öka

​Vad kan vi tillsammans göra för att sätta fart på byggandet av studentbostäder? Det var frågan på en workshop som Chalmers, Göteborgs universitet och Göteborgs Förenade Studentkårer arrangerade den 6 maj. Mer mark att bygga på - helst öronmärkt för studentbostäder - visade sig snabbt vara en central fråga. Ett ökat samarbete mellan staden, lärosätena, näringslivet och studentorganisationerna kommer också att vara avgörande för resultatet.
Det har länge varit brist på studentbostäder i Göteborg. 2016 startade samverkansgruppen Gbg7000+ med målet att det ska byggas minst 7 000 nya studentbostäder 2016–2026. Nu har halva projekttiden gått och det behövs en kraftsamling och mer samarbete för att nå målet. Därför samlades representanter för Chalmers, Göteborgs universitet, studentkårerna, Göteborgs stad, Länsstyrelsen, näringsliv, stiftelser samt kommun- och riksdagspolitiker för att diskutera frågan.

Stort engagemang

Mycket är på gång och det finns ett stort engagemang. Bland annat planerar Göteborgs Förenade Studentkårer (GFS) att ansöka om att bli årets studentstad 2025–2026.
– Den här workshopen är startskottet på det säger Petter Häggberg, ordförande GFS. För att vi ska lyckas behöver studentbostadsfrågan lösas och en bra samverkan mellan olika aktörer i staden är också avgörande.
Bostad är en knäckfråga som påverkar hela livssituationen och kan bostadsbristen lösas försvinner många andra problem, både för individen och samhället. Det behövs också olika typer av studentbostäder som passar yngre studenter som kommer direkt från gymnasiet likaväl som forskarstudenter med familj.

Brist på mark

Chalmers och Göteborgs universitet ligger centralt och de flesta studenter vill bo nära sitt campus, men i centrala Göteborg är det trångt och stor konkurrens om marken. Det gör att bristen på mark är en av de största flaskhalsarna för bostadsbyggandet. Komplicerade regelverk, långa handläggningstider för bygglov och detaljplaner samt höga byggkostnader är andra hinder där det behövs konstruktiva lösningar.

Studenternas viktiga roll för staden

Det finns en stor samsyn kring studenternas viktiga roll för Göteborg och en önskan att så många som möjligt stannar kvar även efter studierna. Företag och organisationer har ett växande behov av utbildad arbetskraft, både för att kunna etablera sig i staden och för sin tillväxt. Att kunna bredda arbetsmarknaden genom att exempelvis fler myndigheter placeras i Göteborg är också önskvärt.
– Vi hoppas att vi nu kan gå vidare i ett samarbete för att på sikt säkerställa att vi i Göteborg kan erbjuda alla de som vill studera på Chalmers eller GU ett rimligt boende. Campusstudier och studiesociala aktiviteter på campus rankas högt av studenter och med en lösning på tillgången till studentbostäder kan Chalmers erbjuda en otroligt attraktiv helhet för framtida studenter. På så sätt stödjer vi visionen om kunskapsstaden Göteborg, säger Chalmers rektor Stefan Bengtsson.

Text: Henrik Dahlberg
Foto: Johan Bodell

Sidansvarig Publicerad: ti 18 maj 2021.