​Harry​ Gray och Simone Fischer-Hübner.​​​

De utses till Chalmers hedersdoktorer 2020

​Simone Fischer-Hübner hedras för sina enastående bidrag till forskning om personlig integritet, och Harry Gray hedras för sina viktiga upptäckter kring elektronöverföring i proteiner.
Simone Fischer-Hübner
Simone Fischer-Hübner är professor vid Karlstads universitet, och är en världsledande forskare inom området personlig integritet. Hon har varit framgångsrik i att bedriva tvärvetenskaplig forskning för att överbrygga klyftan mellan tekniska och juridiska aspekter av integritet, och är mottagare av ett antal prestigefyllda priser från både det vetenskapliga samfundet och industrin.

Hon har grundat och aktivt drivit SWITS (Swedish IT Security Network) sedan 2001, ett framgångsrikt nationellt nätverk av datasäkerhets- och integritetsforskare med stort deltagande från Chalmers.

Simone Fischer-Hübner är inte bara en framstående forskare utan också en ledande integritetsförespråkare i samhället i stort. Hennes engagemang inkluderar medlemskap i informationssäkerhetsrådet vid MSB och att vara vice ordförande för IEEE Swedens Computer/Software Engineering Chapter, samt att vara expert för ENISA (Europeiska unionens byrå för cybersäkerhet) och Scientific Advisory Committee of Science Europé.

Simone Fischer-Hübner får sitt hedersdoktorat för sitt enastående bidrag till forskning om personlig integritet och sitt engagemang i integritetsfrågor i samhället i stort. Hedersdoktoratet uppmärksammar hennes centrala roll i den svenska och internationella forskningsverksamheten, och i nätverk inom datasäkerhet och integritet – tvärvetenskapliga områden som är strategiskt viktiga på Chalmers.

Harry Barkus Gray
Harry Gray är en av de mest inflytelserika forskarna inom bio-relaterad oorganisk kemi och har stått för många avgörande bidrag till detta område under flera årtionden, med mer än 900 publicerade vetenskapliga artiklar som fått över 50 000 citeringar.

Ett av hans mest betydelsefulla vetenskapliga bidrag är utvecklandet av fundamentala modeller av elektronöverföring över långa avstånd i proteiner, med viktiga tillämpningar för förståelsen av biologisk funktion och fotosyntesen. Kunskapen om hur elektroner kan transporteras långa sträckor genom proteinmatrisen, för att kunna utföra redoxreaktioner har fått stor betydelse för identifieringen av och förståelsen för molekylära material för infångande och omvandling av solenergi.

Grays forskargrupp undersöker i nuläget hur man kan imitera den naturliga fotosyntesen för att använda oorganiska material och solljus för att generera vätgasbränsle genom vattensplittring.

Harry Gray doktorerade i oorganisk kemi på Northwestern University 1960 och tillbringade sedan ett drygt år som post-doc inom teoretisk oorganisk kemi vid Köpenhamns universitet. Han anställdes därefter på Columbia University 1961, för att några år senare bli rekryterad till California Institute of Technology, Caltech. Där blev han professor och verkade också som ledare för Beckmaninstitutet.

Harry Gray är medlem av National Academy of Sciences i USA, och utländsk ledamot i flera andra akademier (bland annat Royal Society of Great Britain och Kungliga vetenskapsakademien) och har fått flera prestigefyllda priser såsom Priestleymedaljen (1991), Wolfpriset i kemi (2004) och F.A. Cotton-medaljen (2018).

Harry Gray är – förutom en mycket framstående vetenskapsman – också en hängiven lärare som haft många viktiga kopplingar till Chalmers genom åren, bland annat som extern utvärderare vid flera rekryteringar, som talare vid initiativseminarier och Molecular Frontiers-symposier på Chalmers samt som mentor för flera Chalmersprofessorer.

Hedersdoktorerna tar emot sina utmärkelser vid Chalmers doktorspromotion den 6 juni.

Text: Erik Krång
Bilder: Privat och Karlstads universitet

Sidansvarig Publicerad: on 26 feb 2020.