Chalmers får återigen högsta betyg i internationalisering

​För tredje året i rad får Chalmers fem av fem stjärnor när Stiftelsen för internationalisering av högre utbildning och forskning, Stint, presenterar sitt internationaliseringsindex för 2019.
– Vi ser det som ett erkännande för vårt systematiska och strategiska arbete med internationalisering. Det är en integrerad del av vår strategi, det handlar om kvalitet och att rekrytera de bästa studenterna och medarbetarna, säger Stefan Bengtsson, rektor på Chalmers.

Stint baserar indexet på sex olika dimensioner kopplat till forskning, utbudet av utbildning på annat språk än ​svenska samt studenter och anställdas internationella mobilitet. För Chalmers del är en av faktorerna som skapat en internationell miljö på campus att alla masterprogram förutom ett ges på engelska. Samarbeten med internationella lärosäten och företag är även en central del av strategin.

– Vi kommer försätta i den här riktningen och måste fortsätta att skärpa vårt internationella samarbete. Vi har idag en omfattande internationell sampublicering med andra lärosäten men den delen måste fortsätta öka, säger Stefan Bengtsson.

Syftet med indexet är att främja en faktabaserad diskussion kring internationalisering och även visa på utvecklingen. Utöver Chalmers tilldelas KTH och Handelshögskolan i Stockholm fem stjärnor i indexet, som mäter totalt 28 lärosäten. 

Läs mer 

”Lärosätena i Sverige blir mer internationella”, Stints nyhetsartikel om årets internationaliseringsindex. 


Text: Sophia Kristensson
Film: Johan Bodell

Publicerad: ti 25 jun 2019.