Chalmers ökar jämställdheten på Wikipedia med skrivarstuga

​Kvinnor inom forskning och innovation stod i fokus när Chalmers tillsammans med Näringsdepartementet och Wikimedia Sverige bjöd in till skrivarstuga. Det var ett Wikigap-event som anordnades för att hjälpa till att minska de stora klyftor som finns mellan kvinnor och män på Wikipedia.
Wikipedia är idag långt ifrån jämställt. På encyklopedin finns i dag omkring fyra gånger så många artiklar om män som om kvinnor och runt 90 procent av de som skriver artiklar på Wikipedia är män. Wikigap är ett initiativ från regeringen med syfte att öka representationen på Wikipedia. Därför anordnas skrivarstugor runt hela världen som uppmuntrar människor till att publicera fler artiklar om kvinnor på encyklopedin.

Kvinnor inom forskning lyfts fram

På just Chalmers skrivarstuga fokuseras det extra på att skriva om kvinnor inom forskning och innovation. Anna Dubois är prorektor på Chalmers och har ett särskilt samordningsansvar för jämställdhet inom rektorsgruppen. Hon trycker på hur viktig Wikipedias plattform är för att sprida information och att representation därför är väsentligt.

– Denna obalans blev väldigt tydlig för mig när jag såg att endast 10 procent av de ungefär 200 Chalmersrelaterade biografier som finns på Wikipedia handlar om kvinnor. Det visade hur mycket det finns att jobba på här. 

Tillsammans med näringsministern Mikael Damberg inleder hon eventet på Chalmers bibliotek. De är båda överens om hur värdefullt initiativet är och Damberg kommenterar flera gånger vikten av att motarbeta den stora obalansen på encyklopedin.  

– Vi måste få fler unga kvinnor att vilja bli ingenjörer och forskare. För att det ska hända kan inte bilden av hur världen ser ut vara skev. Därför är jag väldigt glad över det här initiativet, för det behövs verkligen.

Många vill bidra till att öka jämställdheten

Engagemanget under Chalmers skrivarstuga är stort. Omkring 55 personer har kommit för att skriva och det är både studenter och anställda. Flera representanter från Wikimedia Sverige är på plats för att hjälpa alla att komma igång med sina texter och för att kunna svara på frågor om Wikigap och Wikipedia. Under eventet har även Chalmers fotograf Johan Bodell en tillfällig fotostudio där Chalmers kvinnliga forskare kan få sitt foto uppladdat i Wikipedias bilddatabas, Wikimedia commons, och i Chalmers egna bilddatabas.

Mia Halleröd Palmgren är en av de som valt att delta i skrivarstugan. Hon är kommunikatör på institutionen för fysik på Chalmers och har valt att skriva om professorn Krystyna Marta Stiller, verksam vid just institutionen för fysik.

– Jag har redigerat lite artiklar på Wikipedia tidigare men det här är första gången jag skapar en ny artikel från grunden. Vi har ganska få professorer på vår institution så därför tycker jag det känns viktigt att lyfta de kvinnliga professorer vi har. 

Tidigare i år har över 50 länder deltagit i Wikigap för att öka jämställdheten på Wikipedia. I Sverige har KTH i Stockholm och SLU i Umeå tidigare varit värdar för liknande skrivstugor. Under Chalmers event publicerades eller redigerades 29 artiklar på Wikipedia. Ytterligare 13 texter som redigerades under eventet väntar på att färdigställas. Chalmers kommer anordna en uppsamlingsträff för de som inte hann skriva färdigt sina artiklar. Utöver detta laddades 14 bilder på kvinnliga forskare upp på Wikimedia commons och i Chalmers egna bilddatabas.​

Sara Mörtsell från Wikimedia Sverige hjälpte under dagen alla skribenter med sina artiklar och berättar att hon är väldigt nöjd med eventet.

– Det är väldigt mycket kvalitativt innehåll till Wikipedia på väldigt kort tid, där de flesta dessutom redigerar för första gången. Ett evenemang präglat av fokus, kunskap och genuin vilja till förändring. 


Text: Sophia Kristensson

Sidansvarig Publicerad: to 30 aug 2018.