Fotomontage av Witlef Wieczorek, Elin Esbjörner och Klas Modin.
Witlef Wieczorek, Elin Esbjörner och Klas Modin har utsetts till Wallenberg Academy Fellows 2019.
Foto: KAW

Wallenbergsatsning på unga Chalmersforskare

​Tre unga Chalmersforskare får var sitt femårigt forskningsanslag genom Wallenberg Academy Fellows – en satsning som ger dem en långsiktig finansiering. Målet är att Sverige på så sätt ska kunna behålla de största talangerna i landet.
Trion som blivit utsedda att delta i programmet är Elin Esbjörner på institutionen för biologi och bioteknik, Klas Modin på institutionen för matematiska vetenskaper och Witlef Wieczorek på institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap.

– Ska man göra vetenskapliga genombrott måste man koncentrera sig på sin forskning under en längre tid och med bra resurser. Wallenberg Academy Fellows får den möjligheten, och de får den under den kanske mest kreativa fasen i forskarkarriären, säger Göran K. Hansson, ständig sekreterare i Vetenskapsakademien.

Elin Esbjörner

Elin Esbjörner forskar på frågan om varför hjärnans nervceller sakta förtvinar vid sjukdomar som Alzheimers och Parkinson. Enkelt uttryckt har Elins tidigare forskning framgångsrikt visat att Alzheimer-proteinet beta-amyloid, kan ansamlas inuti nervcellernas så kallade endosomer som sköter själva transporten av proteiner och andra viktiga biomolekyler i kroppen. Där kan proteinmolekylerna förändras och klumpa ihop sig, och leda till tillstånd som kan liknas vid en trafikstockning. Nu får hennes forskargrupp möjlighet att fokuserar ännu mer på hur cellernas så kallade trafiksystem fungerar.

– Många människor idag lever allt längre, men när hjärnan åldras ökar också risken för sjukdomar som försämrar dess funktioner. Alzheimers sjukdom är ett exempel på en av våra stora folksjukdomar. Jag hoppas att vår forskning på lång sikt bidrar till förebyggande behandling och utveckling av nya läkemedel, säger hon.

Klas Modin

Klas Modin studerar avstånd inom formanalys, ett forskningsområde som uppstod i början av 2000-talet då man inom medicinsk bildbehandling hade problem att jämföra organ från olika patienter eftersom organen ändrade form så snart patienten rörde på sig. Nu ska han bygga vidare på matematiska metoder som kan beräkna avstånd i en mer abstrakt värld och kan användas för att analysera mer komplexa former, exempelvis
formen av ett protein eller organ.

– Forskningen kring formanalys bygger broar mellan olika matematiska områden, det är en slags inomvetenskaplig tvärvetenskap med många tillämpningar som jag tycker är väldigt intressant. Min forskning handlar om att utveckla matematiken för formanalys, men i förlängningen kan de matematiska tekniker som utvecklas komma att bli till användbara verktyg för forskare som studerar proteiners form med kryoelektronmikroskopi, eller för läkare som med hjälp av magnetkameror letar efter avvikelser i organens form orsakade av tumörer, säger han.

Witlef Wieczorek

Witlef Wieczorek kom till Chalmers som forskarassistent inom excellensinitiativet Nano. Sedan dess har han byggt upp ett laboratorium och en forskargrupp med fokus på forskning kring mekaniska kvantkomponenter. Nu ska de utveckla en ny plattform för kvantexperiment och sensorer.

– Erwin Schrödinger, en av kvantmekanikens grundare, utvecklade tankeexperimentet med en katt som var både död och levande på samma gång. Även om ett sådant tillstånd i princip tillåts av kvantmekanikens lagar, har vi aldrig observerat katter i superposition. Det nuvarande rekordet i superpositionsstorlek innehas av imponerande experiment som observerar interferens hos stora molekyler. Mitt projekt syftar till att superpositionera tio miljoner gånger tyngre objekt. Det är ett ambitiöst mål! Därför konstruerar vi en ny experimentell plattform som borde göra detta möjligt: svävande superledande objekt i mikrometerstorlek som är kopplade till superledande kretsar, förklarar han.

 
Wallenberg Academy Fellows är ett forskningsprogram som finansieras av Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse. Det har inrättats i nära samarbete med Kungl. Vetenskapsakademien, Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien, Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien, Kungl. Vitterhetsakademien samt Svenska Akademien och de svenska universiteten. Universiteten nominerar forskare till programmet, akademierna utvärderar kandidaterna och presenterar de mest lovande forskarna för stiftelsen, som sedan gör det slutliga urvalet. Sedan programmet startade 2012 har Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse anslagit totalt 1,9 miljarder kronor till satsningen.
 
Text: Anita Fors, Julia Jansson, Setta Aspström och Michael Nystås

Sidansvarig Publicerad: ti 03 dec 2019.