genrebild biologisk mångfald

IPBES får Win winpriset 2020

Win win Gothenburg Sustainability Award är ett av världens främsta hållbarhetspriser, med en prissumma på 1 miljon svenska kronor. Fredagen den 22 maj, på biologiska mångfaldens dag, tillkännagavs 2020 års vinnare IPBES, en internationell forskarpanel för biologisk mångfald och ekosystemtjänster. De står bland annat bakom rapporten "Global Assessment of Biodiversity and Ecosystem Services" från 2019. En rapport som bekräftar att en miljon arter riskerar att utrotas inom några få årtionden.
IPBES (Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services) är en mellanstatlig och FN-kopplad panel jämförbar med Klimatpanelen (IPCC), men med fokus på biologisk mångfald och ekosystem. De grundades 2012 och samlar sedan dess hundratals olika aktörer, experter och beslutfattare från hela världen. IPBES huvudsakliga uppdrag är att sammanställa kunskap om tillståndet för världens ekosystem och arter samt framhålla de nyttor naturen ger oss. 

Win winprisets jury menar att IPBES-rapporten "Global Assessment of Biodiversity and Ecosystem Services" från 2019, gjorde information om biologisk mångfald och ekosystem tillgänglig för fler än bara experter och forskare.

– IPBES lyckas sammanfatta och förklara betydelsen av vår biologiska mångfald och vad hotet mot den innebär på ett sätt som få andra aktörer har lyckats med. Tack vare deras arbete är dessa frågor äntligen i fokus, och därför känns det fantastiskt att presentera dem som årets vinnare, säger Win winprisets juryordförande Emma Dalväg.

Koppling till globala målen

Win winpriset har under de senaste åren arbetat med att koppla verksamheten till FN:s globala hållbarhetsmål. Detta görs bland annat genom att knyta an det årliga temat till ett eller flera av målen. I Agenda 2030 handlar två av målen explicit om ekosystem och biologisk mångfald både på land och under vattenytan. Den biologiska mångfalden anses också vara en grundförutsättning för arbetet med att försöka uppnå samtliga FN:s globala hållbarhetsmål. 

Som världens första internationella plattform för biologisk mångfald tillhandahåller IPBES information och verktyg för att skydda, och på ett hållbart sätt använda, naturens livsviktiga resurser. IPBES generalsekreterare Dr. Anne Larigauderie menar att det är särskilt betydande att IPBES tilldelas priset just 2020 – året då ett nytt ramverk ska formas för det kommande decenniets globala insatser för naturen. 

– Även om det är vi på IPBES som får ta emot detta pris, så gör vi det som representanter för våra 136 medlemsländer och de tusentals forskare, kunskapsinnehavare och intressenter som har bidragit enormt till vårt arbete – med sin tid och expertis. Detta pris är också deras pris, och denna framgång är deras framgång. Att vi tilldelas Win win Gothenburg Sustainability Award 2020 är ytterligare en bekräftelse på att vetenskaplig expertis och konkreta bevis måste vara kärnan i de beslut vi fattar idag, om vår gemensamma framtid, säger IPBES generalsekreterare Dr. Anne Larigauderie.


Text: Julia Jansson
Bild: Unsplash/Boris Smokrovic

​​


Visa ▼

Win win Gothenburg Sustainability Award

Win winpriset
Win win Gothenburg Sustainability Award är en ideell förening som finansieras av Göteborgs Stad, Västra Götalandsregionen och elva andra medlemsorganisationer och företag, däribland Chalmers. Win winpriset är ett av världens främsta hållbarhetspris. Vinnarna utses alltid av en oberoende jury. Årets prisceremoni är planerad att äga rum i Göteborg i oktober 2020. 

Juryns motivering till att utse IPBES som årets vinnare: 
”The biodiversity on earth is crucial to human survival and the need to raise the issue on the agenda for the world's decision-makers to a corresponding level is therefore great and urgent. The work to disseminate knowledge and awareness of the importance of biodiversity is therefore of crucial importance.

IPBES has had a decisive role in outlining the drivers of biodiversity loss, communicating the magnitude of the problem and laying the groundwork for a new agenda and transformative change in relation to biodiversity. Through their methodology, which includes research in both natural and social science as well as including the importance of indigenous peoples' knowledge and experience, they have increased the opportunities for evidence-based decision-making by policy makers.

Since its inception in 2012, by engaging and uniting the world's nations around the issue of biodiversity, IPBES has played a crucial role in setting the groundwork for the change we need to address this crisis in the near future.”

Youth award:
Det finns även ett hållbarhetspris för ungdomar, Win win Gothenburg Sustainability Youth Award. Det har tidigare varit ett regionalt ungdomspris riktat mot gymnasieelever i Västra Götaland, men är från och med 2020 ett internationellt pris för unga i åldrarna 13 till 29 år. 
Nomineringsperioden pågår just nu, fram till den 5:e juni. 
Källa: Win win Gothenburg Sustainability Award

Sidansvarig Publicerad: må 25 maj 2020.