Vicerektor för campus och hållbar utveckling utsedd

​Chalmers rektor Stefan Bengtsson har utsett Fredrik Nilsson, prefekt på institutionen för arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, till vicerektor med ansvar för campus och hållbar utveckling.
I rollen som vicerektor för campus och hållbar utveckling ingår att ansvara för en långsiktig strategi för frågor och behov gällande lokaler och infrastrukturer som påverkar den långsiktiga utvecklingen av Chalmers campus.

Rektor Stefan Bengtsson har nu beslutat att utse Fredrik Nilsson till vicerektor för tre år framåt, med möjlighet till förlängning i ytterligare tre år.

– Campus och hållbar utveckling är viktiga områden för Chalmers, och det blir spännande att få bidra till dem. Jag tror vi kan stärka vår profil ytterligare och utveckla det fysiska rummets och lokalernas betydelse i att stötta våra verksamheter. Vi har fantastiska campus med fantastiska lägen och vi kan göra mer i samspelet mellan dem och övriga staden, säger Fredrik Nilsson.


I och med att rollen är helt ny kommer Fredrik Nilsson också att arbeta med att utveckla den.

– Det blir en del av uppdraget och vi behöver ta ett grepp om campus och lokalförsörjning. Det finns många intressenter och det är viktigt att lyssna och sätta en tydlig långsiktig plan, att våga peka ut en riktning. Det blir säkert utmanande – men spännande, säger han.

Tydligare fokus på campusfrågor

Stefan Bengtsson ser den nya vicerektorstjänsten som viktig för framtiden.

– Det finns stora utvecklingsmöjligheter på våra campus. Därför vill vi ha ett tydligare ledningsfokus på dessa frågor, och då är det viktigt att ansvarsområdet finns tydligt i rektorsgruppen. Under pandemin, när vi befann oss på distans från campus, blev dess betydelse för Chalmers ännu tydligare än tidigare.


I Fredrik Nilssons uppdrag ingår också att ansvara för samordning av Chalmers arbete inom hållbar utveckling.

– På Chalmers har vi länge arbetat för att främja en hållbar utveckling i samhället. Det är ett område som idag är högre upp på agendan än någonsin, där vår indirekta effekt genom vår utbildning och forskning är den mest avgörande men där också vår direkta påverkan är viktig, säger Stefan Bengtsson.

Bred och långsiktig hållbarhet

Fredrik Nilsson anser att Chalmers har världsledande kompetens inom området.

– Det handlar om att samordna och låta samhället möta expertisen. Och även att bygga ett campus som tar sig an hållbarhet brett och långsiktigt, förutom inom energi- och resurseffektivitet även ekonomiskt, socialt och kulturellt – och som kan vara en förebild.


Fredrik Nilsson tillträder som vicerektor den 1 januari 2022. Rekrytering av ny prefekt till institutionen för arkitektur och samhällsbyggnadsteknik har inletts. I perioden tills ny prefekt är på plats träder proprefekten Stefan Forsaeus Nilsson in som tillförordnad prefekt.

Parallellt pågår också arbetet med att rekrytera en ny vicerektor för nyttiggörande efter Fredrik Hörstedt.

Text: Erik Krång
Foto: Johan Bodell


Sidansvarig Publicerad: to 09 dec 2021.