Framtidens forskare intog Universeum

I samarbete med Chalmers anordnar förbundet Unga Forskare en utställning och tävling där gymnasieelever får chansen att visa upp sina projektarbeten. Årets upplaga ägde rum på Universeum och innehöll allt från antibakteriell honung till Kelvin’s thunderstorm.
Det vankas mer liv, rörelse och vetenskap än vanligt i Universeums entré just denna torsdag i början av mars. Utställningen Unga Forskare samlar gymnasieelever från hela göteborgsregionen med omnejd för att de ska få tillfälle att visa upp och tävla med sina projektarbeten som på olika sätt faller under kategorierna teknik och naturvetenskap. 30 grupper med sammanlagt 66 deltagare gjorde iordning montrar där de berättar om och demonstrerade sina projekt för varandra, en jury och nyfikna besökare.


Neda Farhand, IT-student på Chalmers och engagerad i Unga Forskare.

Viktigt att lyfta naturämnen

Neda Farhand läser IT på Chalmers. 2014 gick hon sista året på gymnasiet och deltog själv i Utställningen Unga Forskare som utställare. Sedan dess har hon fortsatt vara delaktig som arrangör, och är i år ansvarig för finalen i Stockholm.
– Den här typen av evenemang är oerhört viktiga. De ger ungdomar som brinner för natur- och teknikämnen tillfälle att visa upp vad de jobbat hårt för, och träffa likasinnade att prata om sina intressen med. Dessutom är det många som tycker att det är kul att få möjlighet tävla i något som inte har med sport att göra, säger Neda Farhand.
Elma Esati och Sara Carlsson.

Honung som bakteriedödare 

Elma Esati och Sara Carlsson från Kattegattgymnasiets projektarbete handlar om honung.
– Vi har jämfört olika sorters honung för att ta reda på vilka som är bäst på att döda bakterier. Bäst i test var manukahonung, men även Saras pappa hemodlade honung visade sig vara extra effektiv, säger Elma Esati.

Mattias Ulmestrand och Andi Pärn.

Fiskstim och självkörande bilar 

Några montrar längre bort står Mattias Ulmestrand och Andi Pärn från Hulebäcksgymnasiet. De har undersökt fiskar i Universeums akvarier och skrivit ett program som genererar en modell av hur ett stim rör sig och reagerar på faror.
– Under arbetets gång har vi konsulterat med Kolbjörn Tunström från institutionen för fysik på Chalmers. Vår tanke är att man i system för självkörande bilar kan inspireras av hur fiskar i stim rörs sig och reagerar på varandra, säger Mattias Ulmestrand.

Alexander Greger, Ator Gorrjiyan och Ali Zulfukar Coban.

Alternativ energi

På ett av borden står en anordning bestående av ett plaströr som leder vatten till fyra ihopkopplade muggar lindade med koppartråd. Alexander Greger, Ator Gorrjiyan och Ali Zulfukar Coban från Hvitfeldtska gymnasiet förklarar att de provat en gammal idé om förnybar energi i praktiken:
– Kelvin’s thunderstorm separerar laddningar och framkallar en urladdning, och skapar på så sätt energi, helt utan rörliga delar, säger Alexander Greger.
– Men vår slutsats är att metoden är alldeles för ineffektiv för att användas – att ladda upp ett batteri på det här sättet tar över sex år! säger Ator Gorrjiyan.
Pamela Okinedo.

Kompisar och kroppsideal

Pamela Okinedo och Rawan Mhawe från International IT College of Sweden Göteborg har arbetat med osunda kroppsideal undersökt vilka faktorer som påverkar unga tjejer självbild, självförtroende och syn på den egna kroppen.
– Vi har dels gjort enkätundersökningar för att identifiera olika faktorer. Dessutom har vi intervjuat tvillingpar, för att se om det finns saker som gör dem mer eller mindre missnöjda med sina utseenden, säger Pamela Okinedo.
– Vi kom fram till att det som påverkar mest överlag är kompisarna – både positivt och negativt. Bland tvillingarna märktes skillnad om den ena vistades i miljöer där mycket fokus ligger på utseende. Då blir den tvillingen mer missnöjd med sitt eget utseende än den andra, som kanske har intressen där utseende är mindre viktigt.

Jurymedlemmar från Chalmers

Tio av de deltagande projekten valdes ut av en jury från Chalmers och GU, och dessa kommer vara med och tävla nationellt på Tekniska Museet i Stockholm 3-7 april.
I juryn ingick Sheila Galt, biträdande professor och viceprefekt för grundutbildningen vid MC2 på Chalmers.
Deltagarna fick även höra Cecilia Berlin från Chalmers Produktionssystem berätta om hur man utvecklas till forskare, och hur man kan stödja andras utveckling. Cecilia Berlin vann Forskar-grand prix i Göteborg 2013, som hölls just på Universeum, och var en självklar inspiratör fördeltagarna.


 
Text och bild: Carolina Svensson

Sidansvarig Publicerad: ti 08 mar 2016.