Syntolkning: foto på Jonathan Tan, Andrew Ewing och Susanne Aalto.
​Jonathan Tan, Andrew Ewing och Susanne Aalto har fått Europeiska forskningsrådets finaste personliga forskningsanslag, ERC Advanced Grant.
​Foto: Johan Bodell

Tre forskarstjärnor i världsklass får tunga anslag

Europeiska forskningsrådet har idag delat ut det prestigefyllda anslaget ERC Advanced Grant. Tre av de tio svenska forskare som får pengar finns på Chalmers. Jonathan Tan, Andrew Ewing och Susanne Aalto får därmed 2,5 miljoner euro vardera till sin forskning.

Det prestigefulla forskningsanslaget ska uppmuntra de allra bästa, mest kreativa forskarna att vara ännu lite mer äventyrliga och ta risker i sin forskning. 2 166 forskare från hela Europa hade ansökt om ett ERC Advanced Grant i den senaste utlysningen. Totalt har 269 forskare i världsklass runt hela Europa idag fått dela på 653 miljoner euro. 17 procent av anslagen har gått till kvinnliga forskare, vilket motsvarar andelen kvinnliga sökande.

 
​Utforskar galaxernas dolda kärnor

Susanne Aalto, professor i radioastronomi och avdelningschef för Astronomi och plasmafysik, är en av två astronomer vid Chalmers som kammat hem ett ERC Advanced Grant. Hon är också den första kvinnliga chalmersforskaren att få detta det tyngsta av ERC-anslagen. I projektet Hidden ska hennes forskargrupp utforska hur supertunga svarta hål – som det i Vintergatans mitt – utvecklas och påverkar såväl "sin" galax som andra delar av Universum.
 
– Vill man förstå hur universum utvecklas måste man förstå galaxers utveckling. Vi har upptäckt extremt stoftinbäddade galaxkärnor som är helt osynliga, både i vanligt ljus och i infraröd strålning. Vi tror att de döljer en hittills okänd, kompakt och mycket snabbt övergående fas av tillväxt, säger Susanne Aalto.
 
 

Han ska utveckla nya metoder att studera hjärnceller

Andrew Ewing, professor i analytisk kemi, är den förste chalmersforskaren att få ett andra ERC Grant. Hans forskning ska ge större insikt om hjärncellernas kemiska processer och kan därmed lägga grunden till nya sätt att bota hjärnrelaterade sjukdomar där korttidsminnet påverkas. I det nya forskningsprojektet ska hans forskargrupp kartlägga vilken roll avsöndring av signalsubstanser har i vår minnesprocess. Signalsubstanserna i hjärnan är de molekyler som cellerna använder för att kommunicera och skicka nervsignaler till varandra.
 
– Detta kan ge oss verktyg för att förstå processer som påverkas av sjukdomar, som exempelvis Alzheimers, och ger nya farmaceutiska möjligheter genom att reglera enskilda vesiklar och hur de öppnas, säger Andrew Ewing. 
 
 

En stjärna föds – men hur?

Jonathan Tan, professor i astrofysik, får också ett ERC Advanced Grant. I projektet Massive star formation through the universe kommer hans forskargrupp kommer att fokusera på hur tunga stjärnor skapas – i nutid såväl som under universums allra första dagar. Han hoppas kunna använda resultaten för att bättre förstå den kompletta livscykeln för stjärnor liksom stjärnkluster och det interstellära mediet i galaxer.
 
– Utan tunga stjärnor finns ingen möjlighet till liv, så som vi känner till det. Detta eftersom många viktiga kemiska element skapas i tunga stjärnor och släpps ut i universum när de till slut exploderar i supernovor. Vi hoppas kunna svara på några av de många öppna frågorna om tunga stjärnors födelse i projektet, säger Jonathan Tan .
 
 
 
MER FAKTA
 

Sidansvarig Publicerad: fr 06 apr 2018.