Janusgrafen
Janusgrafen​​.​
 Foto och illustration: Marcus Folino och Yen Strandqvist/Chalmers​

Tracks erbjuder två nya kurser i höst

Chalmers utbildningskoncept Tracks ger studenter möjlighet att läsa ämnesöverskridande kurser. Nu finns två nya kurser för höstterminen 2022.​

​Rechargeable Battery Systems 

Batterier är en del av omställningen till hållbara transporter, förnybar elproduktion och lagring av energi. Den snabba expansionen inom industrin när det gäller elektrifiering och batteriteknik kräver många olika kompetenser; från kemi och fysik genom elektro- och maskinteknik till datavetenskap och storskalig produktion. Kursen som kan läsas av alla som går ett masterprogram eller är en Chalmersalumn introducerar både den nuvarande och nästa generations batteriteknik. En stor del av kursen består av gästföreläsningar både från industrin och av Chalmersforskare. Som student kommer du även att få delta i workshopar och forskningsnära labbprojekt. Sista ansökningsdag är den 15 september, 2022.

Carbon Capture and Storage 

Utsläpp av koldioxid och påföljande klimatförändringar är en av de stora samhällsutmaningar vi står inför. Med oförändrade utsläppsnivåer på dagens 40 Gt CO2/år kommer koldioxidbudgeten för både 1,5 och 2 gradersmålet att ta slut inom de närmsta åren. Det är därför inte bara nödvändigt att minska utsläppen, vi behöver dessutom hitta sätt att fånga upp koldioxid som redan släppts ut. Det finns för närvarande betydande forskning på Chalmers, i Sverige och globalt för att hitta mer effektiva processer för koldioxidavskiljning, och stora satsningar görs inom både akademin och näringslivet.

I den här kursen kommer du som student att lära dig om olika aspekter av CCS och även utforska hur insamlad koldioxid kan användas i olika produkter och processer. Kursen innehåller gästföreläsningar av experter inom de aktuella områdena både från Chalmers och näringslivet. Som student kommer du få göra individuella övningar som är kopplade till de olika föreläsningarna samt ett större tvärvetenskapligt projekt ihop med andra studenter. Alla som läser ett masterprogram samt alumner kan läsa kursen. Den här första kursomgången är full, men fler tillfällen kommer framöver.


Text och foto: Hasti Razaghi

Sidansvarig Publicerad: må 25 jul 2022.