Sustainable Energy Sympoisum
​Top row: Steven Chu, Dame Julia King, Sir Richard Friend, Daniel Nocera, Paul Alivisatos, Bottom row: Josef Michl, Katherine Richardson, Harry Atwater, Susanne Siebentritt and Jean-Marie Tarascon.

Toppforskare inom hållbar energi samlas på Chalmers

​Den 6-8 december arrangeras Sustainable Energy Symposium på Chalmers, i samarbete med Molecular Frontiers. Seminariet samlar toppforskare inom många olika vetenskaper för att presentera de senaste framstegen inom området.

Konferensen för samman världsledande forskare, industrirepresentanter, beslutsfattare och intresserad allmänhet för föredrag och diskussioner om framtida energilösningar. Utveckling av hållbara tekniker för solenergi, batterier och energilagring behövs för att göra den nödvändiga omställningen från fossila energikällor till förnybara. Under konferensen kommer de senaste framstegen inom området att belysas och innehållet göras tillgängligt för allmänheten. Genom livesändning på Molecular Frontiers YouTubekanal kommer man kunna följa konferensen även om man inte är på plats.

150 gymnasieungdomar medverkar
Sustainable Energy Symposium är ett unikt evenemang på flera sätt – då ungefär hälften av konferensdeltagarna utgörs av gymnasieelever. Detta är möjligt tack vare stiftelsen Molecular Frontiers som erbjuder ett naturvetenskapligt stipendium till vilket rektorer och lärare vid landets gymnasieskolor kan nominera elever. Molecular Frontiers betonar särskilt vikten av att vara nyfiken och ställa bra frågor. Cirka 150 elever från hela landet ges alltså möjlighet att lyssna till och fråga ut världsledande forskare.

Bland talarna märks:

Steven Chu, Nobelpristagare i fysik 1997 och Obamas energiminister 2009-2013.
Steven Chu tilldelades Nobelpriset i fysik 1997 för sitt arbete med laserkylning av atomer. Sedan dess har hans forskning alltmer kommit att handla om att lösa vår tids utmaningar kring klimatförändring och hållbar energiförsörjning. 2009 utsåg Barack Obama honom till energiminister, och han blev därmed den förste vetenskapsmannen i en amerikansk regering. Efter sin tid som energiminister har han återgått till forskarvärlden men fortsatt vara en framträdande debattör med fokus på förnybar energi samt kärnkraft. Han påtalar vikten av att minska användningen av fossila bränslen för att komma till rätta med global uppvärmning och klimatförändringar. Han har framfört ett antal innovativa och ibland kontroversiella förslag till åtgärder.

Paul Alivisatos, University of California at Berkeley
Paul Alivisatos är en pionjär inom nanoteknologi, med fokus på oorganiska nanokristaller. Genom att kontrollera storlek och yta på nanokristallerna kan hans forskargrupp skräddarsy deras egenskaper och ta fram material för en rad olika tillämpningar, bland annat solceller och material för att reducera koldioxid till kolväten. Han har utvecklat ”kvantprickar” (quantum dots), små halvledare som är isolerade från omgivningen och som är extremt effektiva när det gäller att absorbera och sända ut ljus. Dessa används redan idag i marknadens mest energieffektiva och högkvalitativa tv-skärmar.

Daniel Nocera, Harvard University
Två uppfinningar av Daniel Nocera kan komma att få stor betydelse i framtiden. Det konstgjorda lövet, som var med på Time magazines lista Årets uppfinningar 2011, härmar fotosyntesen, och delar vatten i väte och syre med hjälp av solljus. En vidareutveckling av idén är det bioniska lövet, som tar koldioxid från luften och kombinerar det med väte från det konstgjorda lövet för att tillverka biomassa och flytande bränsle. På så vis åstadkoms en cykel som är mycket mer effektiv än fotosyntesen i naturen, och som kan bidra till en grön och billig produktion av bränsle och mat.
Program

Här hittar du hela programmet för konferensen >


Plenarföredrag 7-8 dec:
Steven ChuClimate Change and innovative paths to a sustainable future
Nobel laureate in Physics 1997, former United States Secretary of Energy. Stanford University, United States
Dame Julia KingElectric vehicles in a sustainable energy system
The Baroness Brown of Cambridge DBE
Sir Richard FriendHow can molecules function as semiconductors?
University of Cambridge, United Kingdom
Daniel G. NoceraFuels and Food from Sunlight, Air and Water
Harvard University, United States
Paul AlivisatosQuantum Dot Light Emitters: from displays to enabling a new generation of energy conversion systems
University of California, Berkeley, United States
Josef MichlSinglet Fission for Solar Cells
University of Colorado Boulder, United States and Institute of Organic Chemistry and Biochemistry Academy of Sciences of the Czech Republic, Czech Republic
Katherine RichardsonHow do we transition an entire country’s energy system to renewables?
University of Copenhagen, Denmark
Harry AtwaterFuelling Human Progress with Sunlight
California Institute of Technology, United States
Susanne SiebentrittThin film solar cells – achievements and challenges
University of Luxembourg, Luxembourg
Jean-Marie TarasconMaterials science for electrochemical storage: Achievements and new directions
Collège de France, France
 

Publicerad: ti 05 dec 2017.