​Chalmers rektor Stefan Bengtsson med några av projektets industripartners.

Testbädd för elektromobilitet placeras på Lindholmen

​Den testbädd för elektromobilitet som RISE och Chalmers etablerar med stöd av regeringen och i samverkan med industriparterna CEVT, Scania, Volvo Cars och Volvokoncernen kommer att placeras på Valdemar Noréns gata 7 på Lindholmen i Göteborg. Sammantaget innebär regeringens anslag och industriparternas åtaganden att en investering om 1 miljard kronor görs i testbädden.
​RISE och Chalmers fick 2017 uppdraget av regeringen att skapa en testbädd för elektromobilitet. Det är nu klart att testbädden, som får namnet Swedish Electric Transport Laboratory AB, SEEL, kommer att placeras på Valdemar Noréns gata 7 på Lindholmen i Göteborg. SEEL kommer också att ha en geografisk placering i Stockholmsregionen. Var den hamnar är fortfarande under utredning.

Satsningen på SEEL syftar till att stärka svensk fordonsindustris konkurrenskraft och bidra till att Sverige även fortsättningsvis ligger i framkant när det gäller innovationer inom transportsektorn samt skynda på den svenska omställningen mot ett fossilfritt samhälle. Sammantaget innebär regeringens anslag och industriparternas åtaganden att en investering om 1 miljard kronor görs i testbädden.

SEEL kommer att tillhandahålla provning för alla de delar som elektrifierade transporter kräver. Det kan till exempel handla om elektrifierade växellådor och drivaxlar för olika typer av fordon, komponent-, drivline- och vagnstestning för hybrider och elektriska fordon samt laddning och smart energistyrning. Även den marina sektorn och flyget väntas kunna nyttja testbädden.

– Fordonsindustrin är oerhört viktig för Sverige och idag tar vi ett viktigt steg för att framtidssäkra svenska fordonsjobb i den stora omställning som nu sker i transportsektorn. Från fossilt till förnybart, från bensin och diesel till el. Vårt mål är att Sverige ska bli ett av världens första fossilfria välfärdsländer. Och då måste vi klara utsläppen samtidigt som vi säkrar företagens konkurrenskraft och jobben i Sverige. Svensk fordonsindustri kommer att spela en nyckelroll i denna omställning, säger Mikael Damberg, närings- och innovationsminister.

– Satsningen innebär stora möjligheter för utbildning, forskning och industriell utveckling. Testbädden kompletterar laboratorier som Chalmers redan har och för oss är det naturligt att ta ansvar som en av ägarna för att effektivt kunna bidra till en snabb kunskapsutveckling kopplat till elektriska fordon och farkoster, säger Stefan Bengtsson, rektor och vd Chalmers.


Mikael Damberg, Närings- och innovationsminister talade på konferensen.

– SEEL blir unikt genom den täta samverkan som kommer att ske mellan industri, institut och akademi och har alla förutsättningar att bli en världsledande testanläggning för elektromobilitet. Tillsammans med vår testanläggning för aktiv fordonssäkerhet, AstaZero, och vår nya testanläggning för att stresstesta fordonselektronik och trådlös kommunikation, Awitar, gör SEEL att RISE står väl rustat för att vara en stark innovationspartner för svensk fordonsindustri också i framtiden, säger RISE vd Pia Sandvik.

– CEVT har ett tydligt uppdrag inom Geely-koncernen att bli ett världsledande innovationscenter och elektromobilitet är ett område som möjliggör nya funktioner som kommer vara helt nödvändiga för att våra kommande produkter ska kunna möta morgondagens krav på fossilfria fordon. Utveckling av dessa funktioner kräver djup förståelse både av komponenter och system, SEEL kommer vara en del i den bas vi behöver för att kontinuerligt utveckla denna kunskap, säger Mats Fägerhag, vd CEVT.

– Scania är pådrivande i omställningen till ett fossilfritt transportsystem. Eldrift kommer att vara en viktig del av den resan och Sverige har, med stora fordonstillverkare, grön energi och gott samarbete mellan politik, akademi och näringsliv, unika förutsättningar att ta en tung roll i den utvecklingen globalt sett. De båda eltransport-laboratorierna kommer att innebära stora fördelar för att både utveckla och testa elektrifierade tunga fordon i Sverige, säger Björn Westman, ansvarig för drivlineutveckling på Scania.

– Med Volvo Cars ambitiösa elektrifieringsstrategi kommer SEEL bli ett viktigt verktyg för oss att utveckla och verifiera de nya teknologier som planeras för de kommande åren, säger Paul Welander, Senior Vice President, Volvo Cars. Under perioden 2020-2025 förväntar vi oss ett tydligt skifte mot elektrifierade fordon så timingen för denna satsning är utmärkt. Det är även en investering som kommer att gynna både näringslivet och samhället.

– Vi i fordonsbranschen har en stor roll i den klimatomställning som måste till och elektrifiering är en viktig del av det arbetet, säger Lars Stenqvist, teknisk direktör på Volvokoncernen. Vi har börjat med våra bussar och första elektriska lastbilar, men det krävs mycket mer forskning och utveckling. SEEL kommer att hjälpa oss, och Sverige, att vara fortsatt ledande i utvecklingen av fordon och system för klimatneutrala transporter.

Text: Christian Borg/Joakim Jakobsson
Foto: Cicci Jonson/RISE

Sidansvarig Publicerad: må 02 jul 2018.