Sveriges nya topplabb för smarta industrijobb

Sveriges nya topplabb för smarta industrijobb invigs

​Den 8 maj öppnas portarna till Stena Industry Innovation Laboratory, SII-Lab, en 1 000 kvadratmeter stor nationell testbädd för industrins digitalisering och framtidens jobb – mitt i hjärtat av det nyindustriella Sverige. Näringsminister Mikael Damberg inviger på Chalmers campus Lindholmen.
Sverige har fått en unik miljö som blir betydelsefull för utvecklingen av morgondagens digitaliserade industriarbete och som påskyndar industrins och samhällets digitala transformation. 

Med hjälp av medel från Sten A Olssons Stiftelse för Forskning och Kultur har det som tidigare var ett bibliotek på Chalmers campus Lindholmen förvandlats till ett mångfacetterat laboratorium – Stena Industry Innovation Laboratory – som rymmer det mesta av det som krävs i den nya industrin, den som brukar kallas industri 4.0.

Digitaliseringen förändrar snabbt industrin men jobben kommer inte att försvinna. I centrum finns fortfarande människor – med alla förväntningar vi har på moderna arbetsplatser. I smart industriell produktion anpassar sig teknik och verktyg efter medarbetaren. Montörer, operatörer och produktionsutvecklare kan utnyttja sin kreativitet och utföra sitt arbete bättre med hjälp av till exempel VR, 5G och samarbetande robotar.

– Ungdomar, studenter, forskare och företag – alla kommer att kunna dra nytta av labbet. Både stora och små företag har möjlighet att pröva nya idéer och teknik tillsammans med forskare på den här unika, öppna mötesplats som Chalmers nu erbjuder. Här skapas innovationer och nya affärsmodeller, säger professor Johan Stahre.

Han är ansvarig för Chalmers nya satsning på industriell digitalisering tillsammans med docent Åsa Fast-Berglund.

– Här utbildar vi även framtidens ingenjörer och digitaliseringsexperter. Vi räknar med att labbet kommer att öka hastigheten i den svenska industrins digitalisering, säger docent Åsa Fast-Berglund.

Under invigningen kommer man att demonstrera fyra delar av digitaliserad produktion, alla exempel på aktuella projekt med ett stort antal företag.

Samarbeta med robotar
. ”Kollaborativa” robotar hjälper montörer att utföra arbetet. Robotarna tar över enkla och monotona uppgifter, anpassar sig efter situationen och kan flyttas runt i produktionsmiljön.

Träna arbete och simulera arbetsplatser med hjälp av ”mixed reality”. 
Virtual Reality och Augmented Reality (VR & AR) kan användas till mycket i modern industri, bland annat simuleringar, ombyggen och träning av montering och svetsning. Flera exempel.

Styra robotar och fabriker med 5G-teknik och molntjänster. 
Kameror och sensorer samlar in data som blixtsnabbt skickas med nästa generations datorkommunikation (5G-teknik) och analyseras i datamoln långt bort från produktionen. Det kallas ”cloud computing” och resultatet styr robotens rörelser från distans.

Testa en digital fabrik. 
En digitaliserad minifabrik styrs genom att affärssystem kopplas ihop med IT-verktyg för planering, order, lagerhållning och arbetsinstruktioner. Sensorer samlar in information från verkligheten via Internet-of-Things.


Sidansvarig Publicerad: ti 15 maj 2018.