Henrik Appert och Arvid Gilljam grundande Matteappen efter att ha läst Industriell ekonomi på Chalmers.​​​​​​​​​​​​​
​​

Succéappen som startades av chalmerister

Deras uppfinning hjälper mattelärarna att täppa igen kunskapsluckor i klassrummen och ger en skjuts till matematikundervisningen i 130 kommuner. Nu tar de tidigare chalmeristerna sikte på en USA-lansering.
Henrik Appert och Arvid Gilljam, grundarna av Matteappen läste Industriell ekonomi på Chalmers​ ​samtidigt. Redan då drömde de gamla barndomsvännerna om att utveckla någonting som skulle göra stor samhällsnytta.  
– När vi läste Industriell ekonomi lärde vi oss hur man kan få system att fungera bättre via olika typer av processer. Vi fick också en inblick i hur moderna företag baserar sina beslut på data, säger Henrik Appert. Han gick sedan vidare till Entreprenörsskolan på Chalmers och Arvid Gilljam läste klart sin master på London Business School.

År 2015 kom resultatet av den senaste PISA-undersökningen, en internationell studie som testar 15-åringars kunskaper inom läsförståelse, matematik och naturvetenskap. Den visade att matematik var en stor utmaning för eleverna, både i Sverige och internationellt. I Sverige utvärderas elevers kunskaper i matematik även med hjälp av nationella prov, som vid senaste mätningen visade att nästan var femte elev inte når kraven för godkänt i årskurs nio.​ En oroande samhällsutveckling där grundarna genast såg en stor förbättringspotential.​
– Om man tänker på grundskoleutbildning som en produkt samhället betalar för och skolsystemet ska leverera, kostar varje produkt ungefär en miljon kronor. När nästan var femte elev inte får den starten i livet som de förtjänar måste vi tänka om, både för elevernas skull, men också utifrån ett ekonomiskt perspektiv för samhället. Vi applicerade systemtänket som vi hade fått med oss från Chalmers, säger Henrik Appert.

Deras ingång var att den värdefulla datan om hur man skulle kunna förbättra undervisningen fastnade i matteböckerna och skrivhäftena.
– Vi insåg att på mattelektioner uppstår miljontals med datapunkter om elevers nuvarande kunskaper och kunskapsluckor i form av uträkningar och svar i räknehäften. Ifall lärare på ett enkelt sätt skulle kunna ta del av den informationen skulle de också kunna fatta bättre, datadrivna beslut om hur de bedriver och utvecklar sin undervisning. Det skulle exempelvis. kunna handla om att gå igenom ett moment på nytt som eleverna har haft svårt för, eller lägga mindre tid på det som de redan bevisat att de behärskar. 

Löser svaret i realtid
Det blev startskottet till uppfinningen Matteappen som är anpassad till grundskolans matematikundervisning. Efter en analys av vilka digitala lösningar som fanns tillgängliga på marknaden insåg grundarna att det inte fanns några tillräckligt bra tekniska lösningar för att arbeta med matematik på ett digitalt sätt. 
– ​De digitala verktyg som fanns var antingen klickbaserade eller gick ut på att man kunde mata in svar med tangentbordet. Men matematik görs bäst för hand, där du har lika hög frihetsgrad som när du arbetar med papper och penna. Därför tog vi fram en lösning där eleverna inte bara anger svar, utan samtidigt redogör för sin uträkning med ett ritverktyg i en surfplatta eller på en dator.

Appen rättar svaret automatiskt och skickar informationen till läraren i realtid. På det sättet kan den som undervisar få en fördjupad förståelse för vad eleverna kan behöva hjälp med.
– Lärarna kan projicera olika exempel på uträkningar på tavlan och använda elevernas arbete som exempel. De kan också tydligt se vilka elever som kan behöva ytterligare stöd eller om någonting i undervisningen behöver repeteras för hela klassen eller en mindre grupp elever. Vår app flyttar fokus från vilken sida du är på i matteboken till hur lärare och elever kan samarbeta bättre i klassrummen.
Henrik Appert menar att responsen från både lärare och elever har varit överväldigande. I diverse undersökningar har man kunnat se att lärare upplever att tjänsten minskar deras administrativa arbete och ger mer tid och utrymme för individanpassad undervisning.

Snabbspolat in i framtiden

Matteappen kan användas både som ett komplett läromedel eller som ett komplement till matematikböckerna och finns i dag i skolor i över 130 kommuner. När coronakrisen blossade upp i slutet av mars förra året femdubblade bolaget sin tillväxttakt inom loppet av några veckor.
– Vi har snabbspolat in i framtiden på grund av krisen. Corona har varit en katalysator som har påskyndat den digitala utvecklingen och tvingat människor att gå utanför sin vanliga bekvämlighetszon för att hitta nya lösningar.
I dag värderas bolaget till 90 miljoner kronor och planen är att växa med ett tiotal medarbetare inom det närmaste året. Flera länder i Europa har hört av sig och visat intresse för tjänsten, men bolaget har just nu siktet inställt på vidare tillväxt i Sverige och en lansering i USA efter en lyckad skolmässa i fjol. 
– Vi fick fantastisk respons. Ett hundratal lärare skrev upp sig för att testa produkten, då det var exakt den produkt de letat efter. Matematik är ett globalt språk och vi ser samma behov och samma utmaningar på fler marknader. USA har kommit lite längre vad gäller digitaliseringen i undervisningen och där finns en större marknad än i Sverige.

Används i Bahamas

USA-lanseringen befinner sig fortfarande i ett tidigt skede. För närvarande testas den amerikanska versionen  av appen som ett pilotprojekt i ett flertal olika delstater i USA. Där heter den Magma Math och ska i ett första skede användas som ett komplement till skolundervisningen. Tjänsten används just nu även av flera skolor i Bahamas.
– Det känns overkligt att idén som man utvecklade en gång i tiden nu används av elever och lärare på en ö i Västindien, men också väldigt häftigt. 
Parallellt med lanseringen pågår kontinuerlig utveckling av ursprungsidén. 
– Tjänsten kommer aldrig att bli helt klar. Det kommer alltid finnas sätt att förenkla utlärandet och inlärandet ännu mer. Vi har också möjlighet att utveckla appen för gymnasienivå – eller till och med för matematik på högskolenivå. Mjukvara är något levande. Det är bara fantasin som sätter gränserna. 

Text: Vedrana Sivac
Bild: Matteappen


Sidansvarig Publicerad: to 11 feb 2021.