Street Games Academy genrebild

Street Games Academy

​För att stimulera fysisk aktivitet och studiemotivation i socioekonomiskt utsatta områden finns Street Games Academy. Projektet startades av RF-SISU Västra Götaland och har under det senaste året samarbetat med Chalmers, Göteborgs universitet och lokala idrottsföreningar i Göteborg. Nu är det dags för nästa steg.
Syftet med Street Games Academy är att använda idrottens dragningskraft på ungdomar för att få dem att öka sin studiemotivation, förbättra sina studieresultat och öka sina kostkunskaper. Genom att erbjuda läxhjälp av högskolestudenter, mellanmål och kostutbildning i samband med föreningarnas träningar är målet med projektet att fler ungdomar ska fullfölja sina studier och i framtiden läsa vidare vid ett universitet eller högskola.

– Jag, som mentor i Street Games Academy, är det perfekta exemplet på varför det här bra. Jag har aldrig trott att jag kan plugga vidare, men motivationen till utbildning behöver inte alltid komma från skolan. Tack vare att jag via min förening nu engagerarar mig i det här så pushar jag både mig själv och deltagarna, och jag ser nu att möjligheten finns att studera vidare, säger Abdalah Hashim, mentor i Street Games Academy från Hammarkullen Basket.

Nu startar Street Games Academy på flera nya orter i Västra Götaland. Under de kommande två åren kommer projektet att involvera regionens fem största lärosäten: Göteborgs Universitet, Chalmers tekniska högskola, Högskolan Väst, Högskolan i Borås och Högskolan i Skövde. Förutom den starka samarbetsviljan hos samtliga inblandade parter har projektet möjliggjorts tack vare att Västra Götalandsregionen har stått för en betydande del av finansieringen.  

– Street Games Academy är en viktig samarbetspartner i det långsiktiga arbetet med att öka studiemotivationen, påverka attityder till högre studier och bidra till ökad integration i samhället. Chalmers insats lägger stort fokus på den språkliga och kulturella mångfalden och vår läxhjälp sker på både engelska och svenska. Samarbetet skapar även värden för Chalmers studenter som får möjlighet att utveckla sina pedagogiska förmågor, säger Dorotea Blank, ansvarig för skolsamverkan vid Chalmers.


Sidansvarig Publicerad: ti 03 nov 2020.