​Olaf Landsiedel, Christoph Langhammer, Anna Martinelli, Christian Müller och Magnus Myreen på Chalmers har utsetts till Framtidens forskningsledare av Stiftelsen för strategisk forskning.

Storslam till Chalmers när SSF utser Framtidens forskningsledare

​Inte mindre än fem chalmersforskare blev antagna när Stiftelsen för strategisk forskning, SSF, utsåg sjätte generationens Framtidens forskningsledare. Därmed blir det mer utrymme för forskning om trådlösa nätverk, sensorer i nanoformat, funktionella jonvätskor, nanostrukturerade plaster och mer pålitlig mjukvara på Chalmers.
​Olaf Landsiedel, Christoph Langhammer, Anna Martinelli, Christian Müller och Magnus Myreen heter de fem chalmersforskare som kvalat in bland de 20 unga forskare som nu får 12 miljoner var för självständig forskning. SSF:s bedömning är att de bedriver forskning på högsta internationella nivå och att de förväntas kunna leda ännu större forskargrupper framöver. Därför ingår också ett omfattade ledarskapsprogram. 

Olaf Landsiedel, docent vid institutionen för data- och informationsteknik, får medel till ett forskningsprojekt om ultralåg fördröjning i effektsnåla trådlösa nät. Sakernas internet (Internet of things) innebär stora utmaningar och många applikationer inom till exempel fordonsindustrin, sjukvården och tillverkningsindustrin kräver snabba och säkra system.

Christoph Langhammer, docent vid institutionen för fysik, får bidrag till projektet Plasmoniska nanosensorers heliga gral. Möjligheten att detektera mycket små mängder av molekyler är viktig inom kemi, biologi, medicin, miljöövervakning och för civila och militära säkerhetsändamål. Det har visat sig vara svårt att upptäcka enstaka molekyler vid mycket låga koncentrationer – ett problem projektet syftar till att lösa.

Anna Martinelli, docent vid Kemi och kemiteknik, får förutsättningar för forskning om superfunktionella jonvätskor för hållbar och ren energi. Projektet, som görs i samarbete med Akzo Nobel PPC, har som mål att utveckla nya material för säker användning i bränsleceller som arbetar vid temperaturer över 120 ° C. En förbättring som kommer att bidra till att skapa ett hållbart energisystem.

Christian Müller, docent vid Kemi och kemiteknik, får pengar till att utveckla hållbara nanostrukturerade plaster för isolering av högspänningskablar. Både utvecklade länder och tillväxtekonomier är i akut behov av moderna kraftnät. Förnybara energikällor är ofta placerade långt ifrån slutanvändaren och kräver därför långväga kraftöverföring. Bättre isoleringsmaterial kan ge väsentligt förbättrad överföringskapacitet.

Magnus Myreen, docent vid institutionen för data- och informationsteknik, får förutsättningar att fokusera på pålitlig mjukvara via programmering och kompilering i logik. Något som blir allt viktigare i takt med att antalet säkerhetskritiska system, som självkörande fordon, ökar. Målet är att göra det
lättare att skriva programvara med mycket höga krav på säkerhet.

255 unga forskare sökte för att bli Framtidens forskningsledare. 20 anslag delades ut 2016; fem gick till forskare på Chalmers, medan sju lärosäten delar på resterande 15. Sedan starten 2000 har totalt 119 Framtidens forskningsledare utsetts av stiftelsen.

Läs mer om forskarna:


Text: Anita Fors

Sidansvarig Publicerad: må 27 feb 2017.